III. Temel Klinik Proteomiks Uygulamaları
Kursu
(26-28 Mayıs 2014)
KOU-DEKART Proteomiks Laboratuarı
KURS BAŞKANI
: Doç. Dr. Murat KASAP
KURS DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Dilek Ural (DEKART Müdürü)
Doç. Dr. Murat Kasap (Kurul Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Gürler Akpınar
Dr. Aylin Kanlı
EĞİTMENLER
Doç. Dr. Murat Kasap
Yrd.Doç.Dr. Gürler Akpınar
Dr. Aylin Kanlı
PRATİK UYGULAMALAR
Doç. Dr. Murat Kasap
Yrd.Doç.Dr. Gürler Akpınar
Dr. Aylin Kanlı
İletişim:
Kurs Sekreteri: Dr.Gürler Akpınar ([email protected]), 05337424857
Proteomiks Laboratuarı
(0 262 303 8106)
KURS KATILIMCI SAYISI : 10 KİŞİ
KURS YERİ
: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ PROTEOMİKS LABORATUARI, UMUTTEPE YERLEŞKESİ,
İZMİT/KOCAELİ
KONAKLAMA
: KOU ANITPARK MİSAFİRHANESİ
ÜCRETİ: 30TL/ ÜÇ KİŞİLİK ODA/GECE .
KURS ÜCRETİ
: Uzman-Öğr.Üyesi
: 750 TL
Arş.Gör.-Y.Lisans-Dok. Öğr.
: 500 TL
Firma yetkilisi
: 1000 TL
(Kurs kurs kitabı, kurs sürecinde eğitim amaçlı tüm aktiviteler/uygulamalar,
öğle yemekleri, kahve araları, sertifikalar, , GALA yemeği.)
KURS İÇERİĞİ
: Bu kursun amacı özellikle son 10 yıl içerisinde büyük bir yükseliş gösteren ve
ülkemizde de önemi artan proteomiks araştırmaları konusunda ilgi duyan
araştırmacılara bilgi sunmaktır. Kursumuz içerik olarak iki kısımdan
oluşmaktadır; Birinci kısım teorik bilgi ikinci kısım ise verilen teorik bilginin
uygulamaya konulmasıdır. Katılımcılara değişik biyolojik kaynaklardan
protein örneklerinin hazırlanması, bu örneklerin protein konsantrasyonlarının
ölçülmesi, içeriklerinin fraksiyonlanması, western blotlama, iki boyutlu jel
elektroforezine tabi tutulması, jeller üzerindeki spotların boyanarak
görüntülenmesi, analizi, kesimi ve MALDI-TOF-TOF mass spektrometresine
hazırlanması ve analizleri hem teorik olarak anlatılacak hem de pratikleri
yaptırılacaktır.
KATILIM ÜCRETİ
HESAP NO.SU
: KOÜSEM Hesap No T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi IBAN
TR22 0001 0005 5413 2216 1952 38 (Ad-Soyad ve kurs adı bilgilerinin
dekontlarda belirtilmesi gerekmektedir.)
SERTİFİKA
:Kocaeli Üniversitesi KABİ PROTEOMİKS ve Sürekli Eğitim Merkezi
tarafından sertifika verilecektir (1 adet fotoğraf gereklidir).
ÖN KOŞUL
: İlgi duyan tüm araştırmacılar ve öğrencilerin başvurusuna açıktır.
SON BAŞVURU
TARİHİ
: 10 MAYIS 2014
BAŞVURU
: Ekteki başvuru formuyla beraber kurs ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun [email protected] adresine gönderilmesiyle tamamlanacaktır.
Bankaya ücret yatırmadan önce kontenjan durumunu telefon ile ya da eposta
ile
sorgulayınız.
Kursiyerlerin
steril
alana
uygun
forma/kıyafet/laboratuar önlüğü getirmeleri tavsiye edilir.
İLETİŞİM
:Dr. Gürler AKPINAR
Kocaeli Üniversitesi, Klinik Araştırmalar Birimi Proteomiks Laboratuarı
Tıp Fakültesi Binası, Kat.1.
Umuttepe Yerleşkesi, Üçtepeler/İzmit/Kocaeli
Tlf: 0-262-303 8106
Faks:0-262-303 7463
[email protected]
http://kabiproteomics.kocaeli.edu.tr
KURS PROGRAMI
1. Gün
Teorik Ders 1
(9:00-9:45)
Lab pratiği 1
(10:00-10:45)
Lab pratiği 2
(11:00-12:00)
Teorik Ders 2
(13:00-13:45)
Lab pratiği 3
(14:00-17:30)
Lab pratiği 4
(17:30-17:45)
Biyolojik materyallerden protein izolasyon teknikleri ve protein özütlerinin
hazırlanması. Protein konsantrasyon ölçüm metotları
Dr.Murat Kasap
Bakteri kültüründen, insan hücre kültüründen ve dokudan protein özütlerinin
hazırlanması.
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Bradford ve BCA assay ölçümleri için hazırlanan protein özütlerinde protein
konsantrasyon tayini.
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
SDS-PAGE ve western blotlama (ultra fast)
Dr. Aylin Kanlı
SDS-PAGE jellerinin dökümü, protein örneklerinin hazırlanması ve örneklerin
membrana transferi.
Dr.Aylin Kanlı, Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar,
IPG striplerin bir sonraki güne hazırlanması (Rehidrasyonu)
Dr.Gürler Akpınar, Dr.Murat Kasap, Dr.Aylin Kanlı
2. Gün
Teorik Ders 1
(09:00-9:45)
Lab pratiği 1
(10:00-10:30)
Teorik Ders 2
(10:30-11:15)
Lab Pratiği 2
(11:20-12:00)
Lab pratiği 3
(16:00-17:30)
İzoelektrik fokuslama (Proteinlerin 1. boyutta ayrımı)
Dr. Gürler Akpınar
Striplerin fokuslanmaya konulması
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Biyolojik sıvılardan (serum, idrar, BOS ve perikard) protein örneklerinin
hazırlanması
Dr. Murat Kasap
Ultrafiltrasyon ile idrar konsantrasyonu ve tampon değişimi
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Striplerin SDS-PAGE için hazırlanması, SDS-PAGE’de yürütülmesi ve boyama
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Kurs Gala Yemeği
3. Gün
Lab pratiği 1
(9:00-10:45)
Teorik Ders 1
(10:45-11:20)
Lab pratiği 2
(11:20-12:00)
Lab pratiği 3
(13:00-14:00)
Lab pratiği 4
(14:00-17:30)
Görüntüleme teknikleri, spot analizlerinin yapılması ve protein spotlarının
robotik metodla kesimi
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
MALDI TOF/TOF analizi ve protein tanımlama
Dr.Gürler Akpınar,
Örneklerin MALDI-TOF/TOF için hazırlanması (OMX hızlı kesim protokolü)
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Zip Tip ile örnek temizlenmesi ve MALDI-Platelere yerleştirilmesi
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
MALDI-TOF/TOF analizi ve proteinlerin tanımlanması (Database Search)
Dr.Murat Kasap, Dr.Gürler Akpınar, Dr.Aylin Kanlı
Sertifikaların verilmesi
Download

III. Temel Klinik Proteomiks Uygulamaları Kursu (26