ve KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
Bölümü işbirliği ile ArcGIS sertifika programı 13-14 Mart ve 20-21 Mart 2015
tarihlerinde toplam 78 öğrencinin katılımı ile düzenlenmiştir. Kursa katılan
öğrencilerimize birçok CBS fonksiyonunun ArcGIS programı ile uygulamalı
olarak kullanımı gösterilmiştir. Katılımcılara, ikinci gün sonunda kısa sınav ve
uygulama sınavı yapılmış, başarılı olan öğrencilerimize sertifika verilecektir.
Download

ve KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği