KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Burcu KAYA
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
(0322) 3340055-169
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1981 - Adana
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fotoğraf
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / (devam ediyor)
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / 2007
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / 2003
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
YDS
ÜDS
TOEFL
78,75
-
60
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
(2007-2012) Araştırma Görevlisi- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü / Ankara
(2012-Mart) Teknik Personel-Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Adana
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
(2013 -
)
Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi - DPT (Yardımcı Araştırmacı)
(2014 –2016) - Çukurova Koşullarında 2. Ürün Susamın Farklı Gelişim Dönemlerinde Yapılan
Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine Etkileri- TAGEM (Yardımcı Araştırmacı)
(2007-2008) -Sulama Sistemlerinin
Yöntemlerinin Kullanımı – TÜBİTAK
Optimum
Güzergâhlarının Belirlenmesinde
Ağ
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1. Kaya, B., Baytorun, N, Olgun, M., Kendirli, B. (2014). Determining the Greenhouse Fuel
Consumption in Mersin Climate Conditions. 25th International Scientific - Experts Congress
on Agriculture and Food Industry 25-27 September, Çeşme-İzmir/Turkey.
2. Kaya, B., Anlı, A. S. (2014). Application of Network Analysis Methods for Optimum
Irrigation Network Route Determination. 12th International Congress on Mechanization and
Energy in Agriculture, 3-6 September, ss. 365-368, Kapadokya/Turkey.
3. Kendirli, B., Kaya, B. (2012). İç Anadolu Bölgesi Jeotermal Kaynaklarının Sera Isıtmasında
Kullanım Olanakları, International Food & Agriculture Congress, Antalya.
4. Anlı, A. S., Kaya, B., Manavbaşı, İ. D., Akşit, C. ve Avcı, S. (2012). Güneydoğu Anadolu
Bölgesindeki Kentlerde Meydana Gelen Kuraklığın SPI (Standart Yağış İndeksi), RDI
(Reconnaissance Kuraklık İndeksi) ve RAI (Yağmur Anomali İndeksi) Yöntemleri ile
Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25
Mayıs, İzmir.
5. Kendirli, B., Polat, H.E., Kaya, B. ve Olgun, M. (2011). Eskişehir İli Seracılığının
Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi.
Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, s957-968,
Eskişehir.
6. Kaya, B., Sönmez, K. ve Çakmak, B. (2011). Sulama Sistemlerinin Optimizasyonunda
Genetik Algoritmanın Kullanımı. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve
Fuarı. Sözlü bildiriler, 27-30 Nisan, s8, Eskişehir.
7. Sönmez. F. K., Kaya. B., Manavbaşı . İ.D. (2010). Tarımsal Kuraklığın Analizinde Bitki –
İklim Modellerinin Kullanımı. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler
Kitabı. Sözlü bildiriler, s381- 392. Kahramanmaraş.
8. Kaya, B. (2010- ). Çukurova Bölgesi Seralarının Yapısal Özellikleri ile Sulama Sistemleri
Yönünden Yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve
Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.
9. Kaya, B. (2009). ‘’Tarımsal Kuraklığın Analizinde Bitki-İklim Modellerinin Kullanımı’’
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Doktora Semineri, Ankara.
10. Kızılkaya (Kaya), B. (2007). “Sulama Şebekelerinin Optimum Güzergahlarının
Belirlenmesinde Şebeke Analiz Yöntemlerinin Kullanımı” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
11. Kızılkaya (Kaya), B. (2005). “Sulama Sistemlerinin Optimum Güzergahlarının
Belirlenmesinde Ağ Yöntemlerinin Kullanımı” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Semineri, Ankara.
Download

Burcu KAYA