T.C. KİMLİK NUMARASI
T.C. Kimlik Numarası
Nedir?
 T.C. Kimlik
Numaranızı
Biliyormusunuz?
 T.C. Kimlik Numarası
ile hangi işlemler
yapılabilir.

T.C. KİMLİK NUMARASI ÖĞRENME


İnternet Olmasaydı
T.C Kimlik
Numaramızı nasıl
öğrenirdik?
tckimlik.nvi.gov.tr
adresine giderek tc
kimlik numaranızı
öğrenebilirsiniz.
tckimlik.nvi.gov.tr
sitesi hangi tür
sitelere örnektir.
E-DEVLET NEDİR?

Devletin vatandaşlara karşı yükümlü
olduğu görev ve hizmetler ile
vatandaşların devlete karşı olan görev
ve hizmetlerinin karşılıklı olarak
elektronik iletişim ve işlem
ortamlarında kesintisiz ve güvenli
olarak yürütülmesidir.
E-DEVLET İLE YAPILAN DİĞER UYGULAMALAR





T.C. Kimlik No Sorgulama
Sınav başvurusunda
bulunma
Sınav sonuçları öğrenme
Banka işlemleri
Bilginin doğruluğunu
kontrol etme
E-DEVLET UYGULAMASINDA BULUNAN BAZI
KURUMLAR

Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Başbakanlık

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu


Maliye Bakanlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Milli Kütüphane Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PTT

Devlet Personel Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


Doğal Afet Sigortaları Kurumu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Gelir İdaresi Başkanlığı

Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı
İŞKUR

TBMM Başkanlığı

Kalkınma Bakanlığı

T.C. Merkez Bankası


Kamu İhale Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

KOSGEB


Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Download

SANAL DEVLET