II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri:
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 07-11 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan giriş
sınavlarında başarılı olan ve Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlara kayıt yaptırma
hakkı kazanan adayların kesit kayıtları; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci İşleri Bürosu’nda ( Beytepe Yerleşkesi ) adayın şahsen başvurusu ile yapılacaktır.
A. Kayıt Tarihleri
:
• Asıl Kayıtlar
: 01-12 Eylül 2014
• Yedek Kayıtlar : 17-18 Eylül 2014
B. İstenen Belgeler :
1. Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi ( 2 Adet)
- Diplomanın alındığı Üniversite veya eşdeğer eğitim kurumu tarafından onaylanmış
olacaktır.
2. Lisans Transkripti (asıl)
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet )
4. Yabancı Dil belgesi
Başvuru sırasında Yabancı Dil Puanı beyanında bulunan adaylar beyanlarında yer alan sınav
sonuç çıktısını vereceklerdir.
5. ALES, GRA veya GMAT belgesi
Başvuru sırasında ALES, GRA, GMAT Puanı beyanında bulunan adaylar beyanlarında yer
alan sınav sonuç çıktısını vereceklerdir.
6. Renkli vesikalık fotoğraf (4 adet) (4,5 X 6 cm.)
Fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
• Askerlik Şubesi Başkanlıklarından, son bir ay içinde alınmış olmalıdır.
• Askerlik görevini yerine getiren adayların; terhis belgesi fotokopilerini, kayıt sırasında
teslim etmeleri gerekmektedir.
8. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi (2 adet)
9**. Yabancı uyruklu öğrenciler için ikametgah belgesi
10**. Yabancı uyruklu öğrenciler için Yabancı Kimlik Numarası (2 adet)
http://tckimlik.nvi.gov.tr adresinden elde edilecektir.
11***.Personel kontenjanından kayıt yaptırma hakkını elde edenler HÜ Personeli olduklarını
gösterir belge aslı ( 1 adet)
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca,
gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.
* Eksik belge ile kayıt kabul edilmez.
** Yabancı uyruklu öğrenciler 9. ve 10. Maddelerdeki belgeleri kesin kayıt sırasında
Enstitü Öğrenci işlerinden temin edecekleri “Yabancı Uyruklu Bilgi Formu” belgesinin
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Daire Başkanlığında onaylanmasını takiben 45
gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
*** HÜ Teknokent AŞ. ve ortaklıklarının personel listesinde isimleri yer almayanların
kayıtları “HÜ Personel kesin kayıtları” olarak kabul edilmez. Tanınan haklardan
yararlanamazlar. Bu durumda olanların Enstitü Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri
gerekmektedir.
Download

II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin