TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BATI-I MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PORTATİF JENERATÖR
ALIM ŞARTNAMESİ
İZMİR/2014
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BATI-BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET BULVARI NO:117
PASAPORT/İZMİR
TEL : 0 (232) 555 56 22
FAKS : 0 (232) 441 16 86
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR ALIMI ŞARTNAMESİ
ENERJİ VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014/12
1-KONU ve KAPSAM
Bu Teknik Şartname; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Batı-I Bölge Müdürlüğü bünyesindeki İl
Müdürlüklerine toplam Tablo1’ deki adet kadar portatif jeneratör alımına aittir. Alımı yapılacak
portatif Jeneratörlerin miktarı ve teslim yeri Tablo1 de belirtilmiştir.
TABLO-1
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PORTATİF JENERATÖR ALIMI
JENERATÖR KAPASİTESİ
İL
İZMİR
AYDIN
DENİZLİ
MANİSA
MUĞLA
UŞAK
BATI-I
5,5 kVA
ADET
11
5
3
5
6
2
32
2-KISALTMA VE EKLER
: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
: Batı-I Bölge Müdürlüğü
: İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak İl Telekom Müdürlüğü
: İhaleye katılacak olan özel veya tüzel kuruluş
: İhaleyi kazanan firma
TÜRK TELEKOM
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜ
FİRMA
YÜKLENİCİ
3-TEKNİK ŞARTLAR
3.1. JENERATÖR EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
A. JENERATÖR
AC Nominal Güç
AC Maksimum Güç
Sürekli Çıkış Akımı
Frekans
Voltaj
Faz Sayısı
Güç Faktörü
Gürültü seviyesi
Yalıtım Sınıfı
Ağırlık
Dokümanlar
kVA
kVA
5
5,5
A
17 ve yukarı
Hz
V
50
230
1 (monofaze)
0,8-1
dB(A)
75 ve altı
H en az
Kg
90 ve aşağısı
Devreye alma-çalıştırma ve
bakım kılavuzu. Garanti
Belgesi
B. MOTOR
Tip
Devir
Güç
Silindir Sayısı
Yakıt Türü
Yakıt Depo
Yağ Kapasitesi
Start Şekli
d/dk
HP
4
Zamanlı,
Hava
Soğutmalı, OHV Motor
3000-3600
11 ve yukarı
1
L
L
Benzin
20 ve yukarı
1.1 ve yukarı
Marşlı Elektrikli
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR ALIMI ŞARTNAMESİ
ENERJİ VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014/12
C. DİĞER
Otomatik Voltaj Regülatörü
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi
Yağ Alarmı
Voltmetre
AC Devre Kesici
Yakıt Göstergesi
Bakımsız Akü
Tekerlek ve Taşıma Sistemi
Kapalı Topraklı Priz









4- MALZEME VE İŞÇİLİK:
4.1. Malzeme en iyi ticari kalitede ve istenilen amaçlara uygun, her türlü deformasyon ve arızalardan
arınmış, korozyona dayanıklı, yeni ve orijinal ambalajında olacaktır.
4.2. İhale kapsamında yapılacak olan bütün nakliye ve hamaliye masrafları yükleniciye aittir.
5- TESLİM ALMA
5.1.Yapılacak ihale kapsamında belirlenen yüklenici firma, gerekli sözleşmeye müteakip 30 iş günü
içerisinde belirtilen miktardaki malzemeyi Tablo1’de belirtilen Bölge/İl Müdürlüğü’nce uygun
görülen bir depoya sevk ve teslim etmekle yükümlüdür.
5.2.İhale kapsamında teslim alınan malzeme için 3 nüsha tutanak tutulacak olup, bir nüsha yükleniciye
bir nüsha Bölge Müdürlüğü’ne ve 1 nüsha ise İl Müdürlüğü Enerji ve Soğutma Sistemleri
Müdürlüğünde kalacaktır.
5.3. Oluşturulacak olan Türk Telekom heyeti tarafından gerekli test ve kontroller yapıldıktan sonra
sipariş sevkiyatına başlanılacaktır.
5.4.Kontrol sırasında paketinden çıkarılan eksik parçalı ya da arızalı malzeme yüklenici
sorumluluğundadır.
5.5.Geçici kabulü yapılan jeneratörlerin kesin kabulleri geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl sonra,
yüklenici firmanın talebi ile yapılacaktır. Kesin kabule mani bir durumun tespiti durumunda
yüklenicinin mağduriyeti gidermesi durumunda kabul işlemi yapılarak, teminat iadesi yapılacaktır.
6- GARANTİ:
6.1.Tüm ünite ve malzemeler ile birlikte teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle her türlü imalat ve
hatalı malzeme kullanımına karşı garantili olacaktır. Garanti, normal çalışma şartlarında oluşacak
arızalar ile imalat hatalarını da kapsayacaktır.
6.2 Garanti süresi içerisinde teslim alınan jeneratörde arıza yapan elemanlar, faks veya yazı ile
Yükleniciye bildirilmesinden itibaren 10 (On) gün içinde her türlü masraflar Yükleniciye ait olmak
üzere giderilecektir. Belirtilen süre içinde arıza giderilmediği takdirde Türk Telekom tarafından
giderilebilecek arızalar giderilecek olup yapılan masraflar ve gecikme bedelleri Yüklenici Firmadan
tahsil edilecektir.
6.3. Garanti süresi sonunda, gerek malzemeler gerekse imalat hatası gibi nedenlerle oluşabilecek
kronik arızalarda, kronik arıza kaynağı malzeme ya da malzemeler, garanti kapsamında ücret talep
edilmeksizin ve her türlü masrafları karşılanarak Yüklenici tarafından, en geç 4 hafta içerisinde yenisi
ile ya da Türk Telekom tarafından uygun görülecek eşdeğeri ile değiştirilecektir.
6.4.Satın alınacak olan portatif jeneratörün kullanılması aşamasına kadar tespit edilemeyen, imalattan
kaynaklanan arıza, kusur veya eksiklikler kat’i kabule kadar geçen sürede veya bu sürenin sonrasında
Yüklenicinin kat’i teminatı iade edilmiş olsa bile, tespit edilmesi halinde Yükleniciye bildirimde
bulunularak giderilmesi istenir. Yüklenicinin bunu gidermemesi halinde konu ayıplı mallar
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR ALIMI ŞARTNAMESİ
ENERJİ VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2014/12
kapsamında değerlendirilir ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 sayılı kanun ve ilgili mevzuat
gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca, Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya garanti dahili ve
garanti sonrası servis hizmetlerinde yaşanacak sorunlarla ile ilgili olarak da, aynı mevzuat
çerçevesinde işlem yapılacaktır.
6.5. Teslim edilecek portatif jeneratörlerin yetkili servis hizmetinin teslimatın gerçekleşmesinden
sonra en az 10 yıl devam edeceğine dair taahhütname verilecektir.
7- GECİKME CEZASI:
7.1.Hazırlanacak malzemelerin sipariş onay tarihinden itibaren 25 iş günü içinde hazır olmaması
halinde, Yükleniciden kaynaklanan gecikmelerde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,5 ‘si
(Binde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır.
8- İLAVE-EKSİK SİPARİŞ:
8.1. Bölge Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulması halinde aynı fiyat ve şartlarla sipariş miktarını
sözleşme bedelinin %20 oranına kadar artırma ve eksiltme yapabilir.
Download

türk telekomünikasyon a.ş. batı