İHTİYAÇ FAZLASI İKİNCİ EL TRAFO ve JENERATÖR SATIŞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. TARAFLARIN TANIMI
İş bu Teknik Şartnamede geçen TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Bundan sonra
TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ve ihale uhdesinde kalan kişi “ALICI” olarak ifade
edilecektir. Alıcılar gerçek ya da tüzel kişi olabilecektir. Her ikisi de tek tek “Taraf” veya
birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. İŞİN KONUSU ve KAPSAMI
Bu Teknik Şartname; TÜRK TELEKOM işletme binalarından ihtiyaç fazlası olan madde4’deki ikinci el 13 adet trafo ve 9 adet jeneratörün isteklilere satışı işini kapsar. (Trafolar
yağlı olup 2 adet 630 kVA, 4 adet 250 kVA, 4 adet 160 kVA, 1 adet 50 kVA ve 2 adet 25
kVA kapasitesindedir. Jeneratörlerin 1 tanesi sabit ve diğerleri mobil özelliktedir.)
3. GENEL HUSUSLAR
3.1. Satışı yapılacak malzemeler, ihale öncesi ALICI tarafından Erzurum Kombine Caddesi
2 km. üzerindeki Erzurum Bölge Deposunda görülebilecektir. Malzeme Resimleri ve
Etiketler belgesinde de yüzeysel bilgiler elde edilebilir.
3.2. ALICI, malzemelerin tamamı için fiyat verecektir.
3.3. İhaleyi kazanan ALICI, verdiği fiyat üzerinden bedeli yatırdığına dair
makbuzu/dekontu TÜRK TELEKOM’a ibrazı sonrasında uhdesinde kalan malzemeleri
depodan teslim alabilecektir.
3.4. Taşıma işlemiyle ilgili her türlü masraf ALICI’ya aittir.
3.5. Malzemeler TÜRK TELEKOM tarafından ALICI’ya Erzurum Bölge Deposunda
tutanakla teslim edilecek olup, teslimat sonrası TÜRK TELEKOM’un yükümlülüğü sona
erecektir.
3.6. İkinci el ve parçalanmamış şekilde bütün olarak satılacak olan malzemeler satış
sonrası ALICI firma tarafından değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mevzuat ve kurallarına uygun olarak hareket
edilmesi tamamen ALICI üzerinde bulunan bir yükümlülüktür.
4. MALZEME LİSTESİ ve MUHAMMEN BEDEL
S.No Malzeme Adı ve Sayısı
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
Toplam
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
Trafo (13 adet)
1
2
2 adet 630 kVA, 4 adet 250 kVA,
4 adet 160 kVA, 1 adet 50 kVA,
2 adet 25 kVA
Jeneratör (9 adet)
8 mobil, 1 sabit
46.250 TL
68.750 TL
22.500 TL
Hesap No: TC Ziraat Bankası Erzurum Merkez Şubesi (IBAN NO: TR900001000112377119336697)
Download

İHTİYAÇ FAZLASI İKİNCİ EL TRAFO ve