2013-2014 AKADEMİK YILI GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS POGRAMI
1.SINIF
1.YARIYIL
Kod
2.YARIYIL
Dersin Adı
T
L
Genel Kimya
Gıda Mühendisliğine Giriş
Matematik 1
Fizik 1
Teknik Çizim
Bilgisayara Giriş
Türk Dili 1
Yabancı Dil 1
3
2
4
4
1
1
2
2
2
0
0
0
2
2
0
0
AKTS/ECTS
Kod
5
3
5
5
4
4
2
2
30
Toplam
Dersin Adı
T
L
Gıda Mühendisliğinde Malzeme Bilgisi
Organik Kimya
Gıda Biyolojisi
Fizik 2
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Matematik 2
Türk Dili 2
Yabancı Dil 2
Seçmeli 1
2
3
3
3
2
4
2
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
AKTS/ECTS
3
4
4
4
4
5
2
2
2
30
Toplam
2.SINIF
3.YARIYIL
Kod
4.YARIYIL
Dersin Adı
T
L
Gıda Teknolojisi
Analitik Kimya
Genel Mikrobiyoloji
Kütle ve Enerji Denklikleri
Mühendislik Termodinamiği
Matematik 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Seçmeli 2
Üniversite Seçmeli
3
3
2
3
3
3
2
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
AKTS/ECTS
Kod
4
4
4
3
4
4
2
3
2
30
Toplam
Dersin Adı
T
L
Gıda Mikrobiyolojisi 1
Biyokimya
Isı ve Kütle Transferi
Reaksiyon Kinetiği
Bilgisayar Destekli İstatistik Analiz
Akışkanlar Mekaniği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Staj 1
Seçmeli 3
3
3
3
2
2
3
2
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS/ECTS
4
4
4
3
3
3
2
4
3
30
Toplam
3.SINIF
5.YARIYIL
Kod
6.YARIYIL
Dersin Adı
T
L
Gıda Kimyası
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler 1
Süt Bilimi ve Teknolojisi
Et Bilimi ve Teknolojisi
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Tahıl ve Öğütme Teknolojisi
Bitkisel Yağ Teknolojisi
Seçmeli 4
2
2
2
2
2
2
2
3
0
0
2
2
2
2
2
0
AKTS/ECTS
Kod
3
4
4
4
4
4
4
3
30
Toplam
Dersin Adı
T
L
Enstrümental Gıda Analizleri
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler 2
Süt Ürünleri İşleme Mühendisliği
Et Ürünleri İşleme Mühendisliği
Tahıl Ürünleri İşleme Mühendisliği
İçecek Teknolojisi
Staj 2
Seçmeli 5
2
2
2
2
2
2
0
3
2
0
2
2
2
2
0
0
AKTS/ECTS
4
4
4
4
4
3
4
3
30
Toplam
4.SINIF
7.YARIYIL
Kod
8.YARIYIL
Dersin Adı
T
L
Mezuniyet Çalışması (yıllık)
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 6
Seçmeli 7
Seçmeli 8
Seçmeli 9
Seçmeli 10
0
3
3
2
2
2
2
4
0
0
0
0
0
0
Toplam
AKTS/ECTS
6
4
4
4
4
4
4
Kod
Dersin Adı
T
L
Mezuniyet Çalışması (yıllık)
Proje Tekniği
Seçmeli 11
Seçmeli 12
Seçmeli 13
Seçmeli 14
Fakülte Seçmeli
0
2
3
2
2
2
2
4
0
0
0
0
0
0
30
Toplam
TOPLAM AKTS/ECTS 240
AKTS/ECTS
6
5
4
4
4
4
3
30
SEÇMELİ DERSLER
1.SINIF
1.YARIYIL
Kod
Dersin Adı
2.YARIYIL
T
L
AKTS/ECTS
Kod
Toplam
Dersin Adı
T
L
Seçmeli 1
Beden Eğitimi
Müzik
Resim
Halk Oyunları
AKTS/ECTS
2
2
2
2
0
0
0
0
Dersin Adı
Seçmeli 3
T
L
Soğuk Tekniği
İşletme Sanitasyonu
3
3
0
0
Dersin Adı
Seçmeli 5
T
L
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Mevzuatı
3
3
0
0
Dersin Adı
Seçmeli 11
T
L
Gıda Ambalajlama
Yeni Ürün Geliştirme
Seçmeli 12
Fonksiyonel Gıda Bilimi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Fermentasyon Teknolojisi
Seçmeli 13
Süt Tesisi Kuruluş ve Organizasyonu
Gıda Kalite Kontrolü
Toksikoloji
Seçmeli 14
Ekonomi
Toplam Kalite Yönetim Sistemleri
Fakülte Seçmeli
Mühendislik Mekaniği
3
3
0
0
4
4
2
2
2
0
0
0
4
4
4
2
2
2
0
0
0
4
4
4
2
2
0
0
4
4
2
0
3
2
2
2
2
Toplam
2.SINIF
3.YARIYIL
Kod
4.YARIYIL
Dersin Adı
Seçmeli 2
T
L
AKTS/ECTS
Gıda Analizleri
Gıda Güvenliği ve Hijyen
Üniversite Seçmeli
Gıda Güvenliği
3
3
0
0
4
4
2
0
2
Kod
Toplam
AKTS/ECTS
3
3
Toplam
3.SINIF
5.YARIYIL
Kod
6.YARIYIL
Dersin Adı
Seçmeli 4
T
L
Gıda Endüstrisi Makineleri
Gıda Mikrobiyolojisi 2
3
3
0
0
AKTS/ECTS
Kod
3
3
Toplam
AKTS/ECTS
3
3
Toplam
4.SINIF
7.YARIYIL
Kod
8.YARIYIL
Dersin Adı
Seçmeli 6
T
L
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda ve Beslenme
Seçmeli 7
Süt Yan Ürünler Teknolojisi
Zeytinyağı Teknolojisi
Seçmeli 8
Et Tesisi Kuruluş ve Organizasyonu
Geleneksel Gıdalar
Seçmeli 9
Starter Kültür Teknolojisi
Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
Seçmeli 10
Pazarlama
İş Hukuku
İşletme Yönetimi
3
3
0
0
4
4
2
2
0
0
4
4
2
2
0
0
4
4
2
2
0
0
4
4
2
2
2
0
0
0
4
4
4
Toplam
AKTS/ECTS
Kod
Toplam
AKTS/ECTS
Download

Bologna Lisans Programı