GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
26 Ocak 2015 Pazartesi
FİZ 117 Genel Fiz. Lab.
(17)
MAT 123 (06)
Matematik I
GMÜ 201(01) Gıda
Kim.1
GMÜ 319 (01)
Mühendislik
Termodinamiği
GMÜ 327 (01) Et
Teknolojisi
GMÜ 329(01) Gıda
Ambalajları ve
Teknolojisi
GMÜ 455 Kalite
Kontrol ve Mevzuat
GMÜ 427 Gıda
Teknolojisi II
FİZ 137 (17,18) Fizik I
İST 195 (01)
Uygulamalı İstatistik
13.00-15.00
LS
11.00-13.00
D1, D2
09.00-11.00
D2,D3,D6
13.00-16.00
D1
10.30-12.00
D5
16.00-17.30
D5
09.00-10.30
D4
16.15-17.45
D1,D4
13.00-15.00
09.00-11.00
D1,D2,D3
D1,D2
GMÜ 235 (20) Kütle
ve Enerji Denklikleri
GMÜ 309
(01,02,03,04) Gıda
Kimyası
Lab.
GMÜ 465 Hububat
Teknolojisi
GMÜ 445 Gıda
Müh.Tasarım
FİZ 117 Genel Fiz. Lab.
(18)
KİM 119
(08,09,10,11)
Kimya Lab.I
11.00-13.00
D3, D4, D5
14.00-16.00
D4,D5,D6
09.00-11.00
D4
16.00-19.00
D3,D4,D5
13.00-15.00
LS
16.30-17.30
D1, D2
ING 111 (36-48) Dil
Becerileri I / ING 112
Dil Becerileri II
09.30-11.00
Y.D.Y.O
binası
AİT 203 (73) Atatürk
İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
GMÜ 311 (20) Temel
İşlemler I
09.00-10.45
Y.amfi M5
09.00-11.00
D1
GMÜ 313 (20) Isı
Aktarımı
GMÜ 449 Gıda
Biyoteknolojisi
GMÜ 447
Fermentasyon
Teknolojisi
GMÜ 477 Ayırma
Teknikleri
KMÜ 427 (21)
Transport Teorisi
BEB 650
KİM 159 (01,02)
Genel Kimya
11.00-13.00
D2,D3
11.00-13.00
D4
15.00-17.00
D4
13.00-15.00
D1
14.00-17.00
18.00-19.00
13.00-15.00
Kimya Müh.
D6
D1
D1, D2
GMÜ 215(20) Genel
Mikrobiyoloji
GMÜ
225(20,21,22,23)Gen
el Mikrobiyoloji Lab.
11.00-12.30
D1,D2
09.00-11.00
Mikr.Lab
GMÜ 321(01) Kütle
Aktarımı
GMÜ 347 (01) Gıda
Toksikolojisi
KMÜ 319(01) Ayırma
İşlemleri
GMÜ
429(01,02,03,04,05)
Gıda Tek. Lab.2
GMÜ 447 Süt Kimyası
ve Biyokimyası
09.00-11.00
D3, D5
D2, D3
15.00-16.30
D5
11.00-13.00
13.00-14.30
Kimya Müh.
D1
D4
15.00-16.30
D1
GMÜ 415 Süt ve
Ürünleri Teknolojisi
15.00-16.30
D1
GMÜ 101 (01) Gıda
Mühendisliğine Giriş
TKD 103 (94) Türk Dili
13.00-14.30
D5
09.00-10.45
Y.amfi M6
13.00-14.30
I
GMÜ 231(01)
Mühendislik
Matematiği
GMÜ 451(01) Şeker
ve Şekerli Ürünler
Tek.
GMÜ 341 (01)
Biyoaktif Gıdalar
GMÜ 337(01)Gıda
Teknolojisinde Yeni
Yön.
GMÜ 461(01)
Yağ Teknolojisi
GMÜ 469 Gıda
Mühendisliğin
de Nano Müh.Uyg.
11.00-14.00
D2,D3
09.30-11.00
D5
09.00-10.30
15.00-16.30
D1
D5
13.00-15.00
D4
09.00-10.30
D1
Download

Bütünleme sınav takvimi - Gıda Mühendisliği Bölümü