2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI PROGRAMI
5 OCAK 2015 PAZARTESİ
FİZ 117 Fizik Lab. I 13.00-17.00
(17)
GMÜ 231
14.00-16.00
Mühendislik
Matematiği
GMÜ 347 Gıda
09.00-11.00
Toksikolojisi
GMÜ 451 Şeker
11.30-13.30
ve Şekerli Ürünler
Teknolojisi
GMÜ 415 Süt ve
11.30-13.30
Ürünleri
Teknolojisi
GMÜ 469 Gıda
16.15-18.15
Mühendisliğinde
Nano Müh.
Uygulamaları
6 OCAK 2015 SALI
GMÜ 319
09.30-12.30
Mühendislik
Termodinamiği
GMÜ 455 Kalite
14.00-16.00
Kontrol ve
Mevzuat
GMÜ 447 (01)
13.30-15.30
Fermentasyon
Teknolojisi
KMÜ 427(21)
14.00-17.00
Transport Teorisi
7 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
FİZ 117 Fizik Lab. I 13.00-17.00
(18)
KIM 119
16.30-17.30
(08,09,10,11)
Kimya Lab.I
ING 111-112
11.00-12.30
AİT 203 (73)
09.00-10.45
GMÜ 341
Biyoaktif Gıdalar
12.00-14.00
LS Fizik
Bölümü
D1, D2,
D3
D3, D5
D4
D1, D5
D1, D2
D1, D2,
D3
D5
D4
Kimya
Müh. D8
LS Fizik
Bölümü
D1, D2,
D3
YDYO
Y. Amfi
M5
D3
GMÜ 459 Süt
12.00-14.00
Kimyası &
Biyokimyası
8 OCAK 2015 PERŞEMBE
MAT 123
11.30-13.30
Matematik I
D2
IST 195 (01)
14.00-15.30
Uygulamalı
İstatistik
GMÜ 313 (20) Isı 09.00-11.00
Aktarımı
KMÜ 319 (01)
13.00-15.00
Ayırma İşlemleri
GMÜ 427 (01)
15.30-17.00
Gıda Teknolojisi II
9 OCAK 2015 CUMA
TKD 103 (94) Türk 09.00-10.45
Dili
D1,D2,
D4,D5
FİZ 137 Fizik I
(17,18)
GMÜ 309 Gıda
Kimyası Lab.
D1, D2,
D3
D1, D2,
D3
13.00-15.00
11.00-13.00
D1, D2,
D3, D4
D1, D2,
D3
Kimya
Müh. D1
D2, D3
Y.amfi
M6
GMÜ 465
17.00-19.00
Hububat
Teknolojisi
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
GMÜ 235 Kütle
09.30-12.00
ve Enerji
Denklikleri
D4
GMÜ 311 Temel
İşlemler I
D1, D2,
D3, D5
14.00-16.30
13 OCAK 2015 SALI
GMÜ 101 Gıda
13.00-15.00
Mühendisliğine
Giriş
GMÜ 201 Gıda
15.00-17.00
Kimyası I
GMÜ 329 Gıda
Ambalajları ve
Teknolojisi
09.00-11.00
D1, D2,
D3, D4,
D5
D1, D2,
D3
D1, D2,
D3, D4,
D5
D2
GMÜ 445 Gıda
11.00-13.00
Mühendisliğinde
Tasarım
14 0CAK 2015 ÇARŞAMBA
KIM 159(01,02)
10.00-11.50
Genel Kimya
GMÜ 321 Kütle
12.00-14.30
Aktarımı
GMÜ 477 Ayırma 15.00-17.00
Teknikleri
GMÜ 215 Genel
17.00-19.00
Mikrobiyoloji
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
GMÜ 327 Et
11.30-14.30
Teknolojisi
GMÜ 429 Gıda
15.00-17.00
Tek. Lab. II
16 OCAK 2015 CUMA
GMÜ 225
09.00-12.00
(20,21,22,23)
Genel
Mikrobiyoloji Lab. 12.00-13.30
GMÜ 337 Gıda
Teknolojisinde
Yeni Yöntemler
GMÜ 449 Gıda
Biyoteknolojisi
GMÜ 461 Yağ
Teknolojisi
D1, D3
D1, D2,
D3
D1, D2,
D4, D5
D1, D3
D1, D2,
D3, D5
D3, D5
D3, D4,
D5
Öğrenci
mik. Lab.
D1, D2,
D3
13.30-16.00
Öğrenci
mik. Lab.
14.00-16.00
D4
09.00-12.00
D4
12.00-13.30
D5
Download

2014-2015 güz dönemi final sınavı programı