DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Akın Savaş TOKLU Prof.Dr. Bayram ÖZTÜRK Prof.Dr. Cemal TURAN Prof.Dr. Kasım Cemal GÜVEN Prof.Dr. Şamil AKTAŞ PROGRAM
09:00‐09:20 KAYIT 09:20‐09:40 Açılış Konuşmaları 09:40‐10:00 Türkiye Sularında Yaşayan ve Dışarıdan Gelen Zehirli Deniz Canlılarının Değerlendirilmesi Prof.Dr.Bayram ÖZTÜRK 10:00‐10:20 Türkiye Sularında Bulunan Zehirli Deniz Canlılarının Toksikolojisi ve Toksik Özellikleri Prof. Dr. Kasım Cemal GÜVEN 10:20‐10:40 Ulusal Deniz Anası Projesi ve Çıktıları Prof. Dr. Cemal TURAN 10:40‐11:00 KAHVE ARASI 11:00‐11:20 Sualtı Hekimliği Açısından Zehirli Deniz Canlıları, İlk Yardım ve Yapılması Gerekenler Prof.Dr. Akın Savaş TOKLU 11:20‐11:40 Halk Sağlığı Açısından Zehirli Deniz Canlıları ve Alınması Gereken Tedbirler Prof. Dr. Şamil AKTAŞ 11:40‐12:00 Zararlı Deniz Canlılarının Turizme Etkisi Sevinç GÖKBEL, TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı 12:00‐13:40 ÖĞLE YEMEĞİ 13:40‐14:00 Ulusal Denizanası ve Benzer Organizmalar İzleme Programı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK 14:00‐14:20 Ulusal Denizanası ve Benzer Organizmalar İzleme Programı İnternet Sayfası ve Yazılımı Tanıtımı Deniz COŞKUN ‐ KaBum 14:20‐14:40 KAHVE ARASI 14:40‐15:30 Tartışma 15:30‐16:00 SONUÇLAR 
Download

TÜRKİYE DENİZLERİNDE ZARARLI DENİZ CANLILARI