REDITUS
MUHASEBE
SORU BANKASI
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
Temel Kavramlar
Muhasebe Standartları
Genel Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Mali Analiz
Vergi Müfettişliği
KPSS ve kurum
sınavları için
özgün sorulardan
oluşan
TEK KİTAP
Kamu İhale Kurumu
T.C. 2B Teftiş Kurulu
Maliye Bak. İç Denetçilik
Sayıştay İç Denetçilik
Gelir Uzman Yardımcılığı
PERİL ÖZERGÜN - SAADET ERDEM
Peril ÖZERGÜN - Saadet ERDEM
MUHASEBE SORU BANKASI
ISBN 978-605-364-907-6
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
3. Baskı: Kasım 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Değerli adaylar;
Kamu personeli olarak atanmanın ilk adımı KPSS’dir. Bu sınava hazırlanan adaylar hangi kuruma hangi derslerden nasıl hazırlanacağını iyi bilmelidir. Bu sınavlardan iyi sonuç almanın nihaî süreci bol soru çözmekten geçer.
Elinizdeki soru bankası KPSS ve kurum sınavlarını hedefleyerek hazırlanmıştır.
KPSS’de Muhasebe dersinin konu dağılımı şu şekildedir:
 Genel Muhasebe (% 65  20 soru)
 İhtisas Muhasebesi (% 10 → 3 soru)
 Tablolar Analizi (% 15 → 4 soru)
 Ticari Aritmetik (% 10  3 soru)
Reditus açıklamalı çözümleri ve etkin sorularıyla vergi müfettişliği uzmanlık,
denetmenlik ve banka sınavları için kütüphanenizde olması gereken bir kaynaktır.
Kitapla ilgili öneri, eleştiri ve takdirinizi [email protected] aracılığıyla bizimle
paylaşmanızı ister, tüm sınavlarda hepinize başarılar dileriz.
Kitapla ilgili öneri, eleştiri ya da takdirinizi [email protected] aracılığıyla
bizimle paylaşmanız bize ışık tutacaktır.
Ayrıca soru bankamızın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşımız Ersin
AKOĞLANOĞLU’na ve değerli katkılarından dolayı Pegem ailesine teşekkür
ederiz.
Peril ÖZERGÜN - Saadet ERDEM
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
(1-14)
Muhasebenin Temel Kavramları .............................................................................................. 1
Çözümler .............................................................................................................................. 10
BÖLÜM 2
MUHASEBE ARAÇLARI
(15-26)
Muhasebe Araçları .............................................................................................................. 15
Çözümler .............................................................................................................................. 22
BÖLÜM 3
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
(27-40)
Türkiye Muhasebe Standartları ........................................................................................... 27
Çözümler .............................................................................................................................. 36
BÖLÜM 4
DÖNEN VARLIKLAR - HAZIR DEĞERLER
(41-86)
Dönen Varlıklar - Hazır Değerler .......................................................................................... 41
Çözümler .............................................................................................................................. 71
BÖLÜM 5
DÖNEN VARLIKLAR - MENKUL KIYMETLER
(87-116)
Dönen Varlıklar - Menkul Kıymetler ...................................................................................... 87
Çözümler ............................................................................................................................ 106
BÖLÜM 6
DÖNEN VARLIKLAR - TİCARİ ALACAKLAR
(117-154)
Dönen Varlıklar - Ticari Alacaklar ....................................................................................... 117
Çözümler ............................................................................................................................ 141
BÖLÜM 7
DÖNEN VARLIKLAR - STOKLAR
(155-204)
Dönen Varlıklar - Stoklar ..................................................................................................... 155
Çözümler ............................................................................................................................ 183
BÖLÜM 8
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
(205-216)
Diğer Dönen Varlıklar ......................................................................................................... 205
Çözümler ............................................................................................................................ 213
BÖLÜM 9
MALİ DURAN VARLIKLAR
(217-232)
Mali Duran Varlıklar ............................................................................................................. 217
Çözümler ............................................................................................................................ 228
BÖLÜM 10
MADDİ DURAN VARLIKLAR
(233-252)
Maddi Duran Varlıklar ......................................................................................................... 233
Çözümler ............................................................................................................................ 246
vi
BÖLÜM 11
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
(253-266)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar .......................................................................................... 253
Çözümler ............................................................................................................................ 262
BÖLÜM 12
YABANCI KAYNAKLAR - MALİ BORÇLAR
(267-308)
Yabancı Kaynaklar - Mali Borçlar ....................................................................................... 267
Çözümler ............................................................................................................................ 297
BÖLÜM 13
YABANCI KAYNAKLAR - TİCARİ BORÇLAR
(309-348)
Yabancı Kaynaklar - Ticari Borçlar ..................................................................................... 309
Çözümler ............................................................................................................................ 337
BÖLÜM 14
ÖZ KAYNAKLAR
(349-386)
Öz Kaynaklar ...................................................................................................................... 349
Çözümler ............................................................................................................................ 376
BÖLÜM 15
DÖNEM AYIRICI HESAPLAR
(387-410)
Gelir Tablosu Hesapları ...................................................................................................... 387
Çözümler ............................................................................................................................ 403
vii
BÖLÜM 16
GELİR TABLOSU HESAPLARI
(411-424)
Gelir Tablosu ....................................................................................................................... 411
Çözümler ............................................................................................................................ 420
BÖLÜM 17
MALİYET MUHASEBESİ
(425-444)
Maliyet Muhasebesi ............................................................................................................ 425
Çözümler ............................................................................................................................ 437
BÖLÜM 18
MALİ ANALİZ
(445-510)
Finansal Analiz ................................................................................................................. ..445
Çözümler ............................................................................................................................ 481
BÖLÜM 19
ŞİRKETLER MUHASEBESİ
(511-524)
Şirketler Muhasebesi .......................................................................................................... 511
Çözümler ............................................................................................................................ 521
DENEMELER
(525-578)
Deneme - 1 .......................................................................................................................... 525
Çözümler ............................................................................................................................ 534
Deneme - 2 .......................................................................................................................... 539
Çözümler ............................................................................................................................ 547
Deneme - 3 .......................................................................................................................... 552
Çözümler ............................................................................................................................ 559
Deneme - 4 .......................................................................................................................... 564
Çözümler ............................................................................................................................ 569
Cevap Anahtarı .................................................................................................................. 572
viii
MUHASEBENİN
TEMEL KAVRAMLARI
Muhasebenin Temel Kavramları
1.
İşletmenin dönen varlıklarından daha
çok bina, arsa, makine gibi değerlere
yatırım yapması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin gereğidir?
3.
İhtiyatlılık kavramı ile ilgili verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kavram, gizli yedek veya fazla karşılık ayrılmasına gerekçe oluşturabilir.
A) Tam Açıklama Kavramı
B) Alacağın şüpheli duruma gelmesinde, Karşılık Giderleri hesabı borçlandırılırken Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı hesabı alacaklandırılır.
B) Tutarlılık Kavramı
C) İşletmenin Sürekliliği Kavramı
D) Parayla Ölçülme Kavramı
C) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı ihtiyatlılık kavramına göre kullanılır.
E) Dönemsellik Kavramı
D) Değeri düşen mallar için karşılık ayrılıp gider yazılması ihtiyatlılık kavramının gereğidir.
E) Hisse senetlerinin borsa değerinde
ortaya çıkan azalışlar için ihtiyatlılık
kavramına göre karşılık ayrılır.
2.
İşletme yurt dışında 10.000 $’lık ticari
mal satın almıştır. Bedelinin bankadan
virman yoluyla ödendiğine dair dekont
alınmıştır. Alım tarihinde 1 $ = ¨1,7’dir.
Alımla ilgili aşağıdaki kayıt yapılmıştır.
4.
_________________ /_________________
153 - TİCARİ MALLAR
102 - BANKALAR
17.000
17.000
_________________ /_________________
Pegem İşletmesi alacaklısı olduğu ABC
İşletmesinin iflası nedeniyle vadesine
beş ay kalan alacaklarına karşılık ayırmıştır.
Yapılan kayıt muhasebenin temel kavramlarından hangisinin gereği olarak
gerçekleşmiştir?
Bu bilgiyi bilanço dipnotlarında açıklayan Pegem İşletmesi aşağıdaki kavramlardan hangilerine uygun davranmış olacaktır?
A) Tarafsızlık ve belgelendirme
A) Tam açıklama - Tutarlılık
B) Dönemsellik
B) Yalnızca kişilik
C) Özün önceliği
C) İhtiyatlılık - Tam açıklama
D) Parayla ölçülme
D) Özün önceliği - Tutarlılık
E) Kişilik
E) Özün önceliği - Tam açıklama
1
Muhasebenin Temel Kavramları
5.
7.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
X İşletmesine 22 Aralık 2011 tarihinde
¨180’lik elektrik faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2012’dir.
A) Bir duran varlık için benimsenen
amortisman yönteminin duran varlığın hizmet süresi boyunca değiştirilmeden uygulanması tutarlılık kavramının gereğidir.
A) Tutarlılık
B) Senetlerin reeskonta tabi tutulması
dönemsellik kavramına göre gerçekleştirilir.
C) Tam açıklama
Bu bilgilere göre dönem sonunda muhasebenin temel kavramlarından hangisine göre kayıt yapılacaktır?
B) İhtiyatlılık
D) Dönemsellik
C) Kârdan yedek ayrılması ihtiyatlılık
kavramına göre yapılır.
E) Özün önceliği
D) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın
nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak alınacak kararları
etkileyebilecek düzeyde olması özün
önceliği kavramının gereğidir.
E) Mali nitelikteki işlemlerin muhasebeye yansıtılması ve değerlendirilmesinde biçimlerinden çok özlerinin
esas alınması özün önceliği kavramının gereğidir.
8.
Senetlerini tasarruf değeriyle finansal
tablolarında izleyen işletme, senetlerini mukayyet değer ile izlemeye karar
vermiş olup bu değişikliği finansal tablo
dipnotlarında belirtmemiştir.
Bu durumda işletme aşağıdaki temel
kavramlardan hangilerine aykırı davranmış olur?
A) Tutarlılık - Önemlilik
B) Önemlilik - Tam açıklama
C) Özün önceliği - Tam açıklama
D) İhtiyatlılık - Tutarlılık
E) Tutarlılık - Tam açıklama
6.
Dönem sonunda 4 ay vadeli ¨10.000’lik
ve 14 ay vadeli ¨16.000’lik çek olduğu
tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre dönem sonunda muhasebenin temel kavramlarından hangisine göre işlem yapılmalıdır?
9.
A) Dönemsellik
Alacak ve borç senetleri için her yıl
reeskont hesaplanması aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?
A) Tutarlılık
B) Tutarlılık
B) Tam açıklama
C) Özün önceliği
C) Dönemsellik
D) İhtiyatlılık
D) İhtiyatlılık
E) Önemlilik
E) Önemlilik
2
Muhasebenin Temel Kavramları
10. Muhasebe işlem ve olaylarında temkinli davranılması bu nedenle, kârdan
yedek ayrılması ve karşılık ayrılması
muhasebenin temel kavramlarından
hangisinin gereğidir?
13. Hazırlanan finansal tabloların (bilanço
ve gelir tablosunun) yıllar itibarıyla
karşılaştırılabilir olmasını sağlayan
muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık
A) Tutarlılık
B) İhtiyatlılık
B) Özün önceliği
C) Özün önceliği
C) Tam açıklama
D) Önemlilik
D) Parayla ölçme
E) Parayla ölçme
E) İhtiyatlılık
11. İşletme gelecek döneme ait olan giderlerini aşağıdaki gibi kaydetmiştir.
14. İşletmenin makinalarının sigorta değerleri hangi muhasebe temel kavramı
gereğince ve nerede gösterilmelidir?
_________________ /_________________
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
KASA
XX
A) Tutarlılık - Bilanço dipnotları
XX
B) Tam açıklama - Gelir tablosu dipnotları
_________________ /_________________
Yapılan kayıtta hangi muhasebe temel
kavramına aykırı davranılmıştır?
C) Tutarlılık - Gelir tablosu dipnotları
A) İhtiyatlılık
D) Tam açıklama - Bilanço dipnotları
B) Dönemsellik
E) İhtiyatlılık - Bilanço dipnotları
C) Tutarlılık
D) Tam açıklama
E) Özün önceliği
15. Mali tablolar kapsamında yer almayan
ancak alınacak kararları değiştirebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara
yer verilmesi, aşağıdaki kavramlardan
hangisinin gereğidir?
12. Mali işlem ve olayların, usulüne ve
gerçeğe uygun fatura, fiş, makbuz vb.
belgelere göre kaydedilmesi muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?
A) Tutarlılık
A) Tutarlılık
B) İhtiyatlılık
B) İhtiyatlılık
C) Parayla ölçme
C) Maliyet esası
D) İşletmenin sürekliliği
D) Kişilik
E) Tarafsızlık ve belgelendirme
E) Özün önceliği
3
Muhasebenin Temel Kavramları
16. Amortisman ve yedek akçe ayrılması
ile ilgili işlemler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilir?
19. İşletme gelecek döneme ait olan kira
bedelini peşin ödemiştir.
Bu işlemle ilgili yapılacak kayıt aşağıdaki kavramlardan hangisine göre gerçekleştirilir?
A) Süreklilik
B) Kişilik
A) İşletmenin sürekliliği
C) Önemlilik
B) Kişilik
D) Tam açıklama
C) İhtiyatlılık
E) Parayla ölçülmesi
D) Özün önceliği
E) Dönemsellik
17. İşletmenin personeli 10 eşit taksitte
ödenmek üzere işletmeden avans
çekmiştir.
20. İşletmelerin alacak senetlerine reeskont işlemi uygularken borç senetlerine de uygulaması muhasebenin temel
kavramlarından hangisinin gereğidir?
Yapılacak kayıt aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?
A) Süreklilik
A) Dönemsellik
B) Dönemsellik
B) Süreklilik
C) Maliyet esası
C) İhtiyatlılık
D) Parayla ölçme
D) Tutarlılık
E) Kişilik
E) Özün önceliği
18. N işletmesi ¨100.000’lik satış yapmış ve
kayıtlarına ¨10.000 olarak kaydetmiştir.
21. Vergi kârını daha düşük gösterebilmek amacıyla işletmenin giderlerini
olduğundan yüksek göstermek istemesi aşağıdaki kavramlardan hangisine aykırıdır?
Yapılan bu kayıt muhasebenin temel
kavramlarından hangisinin ihlali anlamına gelir?
A) Kişilik
A) Kişilik
B) İşletmenin sürekliliği
B) Tutarlılık
C) İhtiyatlılık
C) Tam açıklama
D) Özün önceliği
D) İşletmenin sürekliliği
E) Sosyal sorumluluk
E) Sosyal sorumluluk
4
Muhasebenin Temel Kavramları
22. Muhasebenin temel kavram ve
ilkelerinin temel dayanak noktasını
oluşturan ve bu kavramın ihlal edilmesi durumunda diğer kavramların
geçersizleşmesini sağlayan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
25.
A) Özün önceliği kavramı
I.
İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belirli dönemlere bölünmesi
II.
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına
göre muhasebeleştirilmesi
III.
Gelir ve giderlerin aynı döneme ait
maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması
B) Sosyal sorumluluk kavramı
C) Kişilik kavramı
IV. Seçilen muhasebe politikalarının
birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması
D) Önemlilik kavramı
E) Dönemsellik kavramı
V.
İşletmelerin yaşamlarının belirli bir
süreye bağlı olmaması
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri dönemsellik kavramını ifade etmez?
A) Yalnız I
23. Aşağıdakilerden hangisi / hangileri
kişilik kavramı ile ilişkilendirilmez?
B) Yalnız II
C) I, II ve III
I.
Ortaklardan alacaklar
D) II ve III
II.
Ortaklara borçlar
E) IV ve V
III.
Çift taraflı kayıt esası
IV. Gider tahakkukları
V.
26. Döviz cinsinden yabancı para girişlerinin Türk Lirası karşılığı olarak
kaydedilmesi aşağıdaki kavramlardan
hangisinin gereğidir?
Varlıklar  Sermaye  borçlar
A) I ve II
B) III ve II
D) Yalnız IV
C) Yalnız V
E) II ve V
A) Dönemsellik
B) Tam açıklama
C) Maliyet esası
D) Parayla ölçülme
24. Her yıl senetlerini reeskonta tabi tutan
X İşletmesi 2011 yıl sonunda senetlerine reeskont işlemi uygulamamış ve bu
konuda finansal tablo dipnotlarında bilgi
verilmemiştir.
E) Tutarlılık
27. Muhasebe işlemlerinde ön yargısız
davranılması, fatura, fiş, makbuz gibi
objektif belgelere göre işlem yapılması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?
Bu değişikliğe ilişkin bilgi vermemesi
muhasebe kavramlarından hangisine
uyulmadığını gösterir?
A) Dönemsellik
A) Tarafsızlık ve belgelendirme
B) Tutarlılık
B) Parayla ölçme
C) Özün önceliği
C) Tam açıklama
D) Tam açıklama
D) Dönemsellik
E) İhtiyatlılık
E) Tutarlılık
5
Download

book (muhasebe soru bankası).indb