Araş.Gör. Gökçen YAKUPOĞLU
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Unvanı
Öğrenim durumu
: Gökçen YAKUPOĞLU
: 28.09.1979
: Öğretim Görevlisi
: Y. Lisans
Görev Yeri: KSÜ Andırın MYO Öğretim Görevlisi. Tel: 0344
2802324, E-mail: [email protected]
Eğitim Durumu
Derece
Lisans
Y.Lisans
Doktora
Akademik Ünvan
Ünvan
Araştırma
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Alan
Ziraat Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Bölüm
Bahçe Bitkileri
Anabilim Dalı
Bahçe Tarımı
Üniversite
OMÜ
OMÜ
KSÜ
Okul
Namık Kemal Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi
KSÜ Andırın MYO
Yıl
2002
2007
2007-devam ediyor
Göreve Başlama
2009
2013
Görev Aldığı Projeler
Ganoderma lucidium mantar türünün kültüre alma ve yetiştiriciliği üzerine araştırmalar.
OMÜ. BAP-Z.426, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2006.
Yenilebilir Ektomikorizal Mantar Hydnum repandum'un Misel Gelişim Koşullarının
Optimizasyonu. OMÜ. BAP-Z.497, Yardımcı Araştırıcı, 2008-2009.
Macrolepiota procera ve Polyporus squamosus Doğa Mantarlarının Kültüre Alınması
Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK, TOVAG-106O396, Bursiyer Öğrenci
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities):
Pekşen, A., Yakupoğlu, G., Kibar, B. 2008. Some chemical components of Lactarius
pyragalus from Diverse Locations. Asian Journal of Chemistry, 20(4): 3109-3114.
Pekşen, A., Yakupoğlu, G. 2009. Tea waste as a supplement for the cultivation of
Ganoderma lucidum. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25: 611–618.
Pekşen, A., Yakupoglu, G., Yakupoglu, T., Gülser, C., Öztürk, E., Özdemir, N. 2011.
Changes in chemical compositions of substrates before and after Ganoderma lucidum
cultivation. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(3): 637-642.
Yakupoğlu, G., A., Pekşen, 2011. Influence of particle size and different substrates
containing tea waste on yield and some morphological characters of Ganoderma lucidum
mushroom. Ekoloji, 20(78): 41-47.
Pekşen, A., B. Kibar, G. Yakupoğlu, 2013. Favorable Culture Conditions for Mycelial
Growth of Hydnum repandum, a Medicinal Mushroom. African Journal of Traditional,
Complementary and Alternative Medicines, 10(6): 431-434.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
Yakupoğlu, G., Pekşen, A., 2008. Influence of wood-chip particle size and different
substrates containing tea waste on protein and mineral contents of Ganoderma lucidum.
Blacksea International Environmental Symposium (August 25-29): 176-182, Giresun,
Turkey.
Pekşen, A., Yakupoğlu, G., Kibar, B., 2008. Influence of various sawdust-based substrates
from different wood species and supplementary wheat bran on yield and fruit body size of
Lentinus tigrinus. Proceedings of the 4th Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes Acta
Horticulturae 830: 319-325.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Pekşen, A., Kibar, B., Yakupoğlu, G., 2007. Yenilebilir bazı Lactarius türlerinin morfolojik
özelliklerinin, protein ve mineral içeriklerinin belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi,
22 (3): 301-305.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Özçelik, E., G. Şahin Yakupoğlu, A. Pekşen, 2004. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin bazı
yenen ve tıbbi mantar türleri. Türkiye VII. Yemeklik Mantar Kongresi (22-25 Eylül): 128139, Korkuteli, Antalya.
Kibar, B., A. Pekşen, G. Yakupoğlu, 2008. Sıvı kültürde Ganoderma lucidum ırklarının
misel kuru ağırlıklarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi (15-17
Ekim):115-123, Kocaeli.
Pekşen, A., B. Kibar, G. Yakupoğlu, 2008. Yenilebilir doğa mantarlarından Macrolepiota
procera ve Polyporus squamosus. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi (15-17 Ekim):
182-190, Kocaeli.
Yakupoglu ,G., Deveci, M., 2010. Saray’da Toplanan Bazı Makro Mantarlar. Tekirdağ İli
Değerleri Sempozyumu 18-21 Ekim 2010. (Saray’ın Değerleri Sempozyumu 15 Ekim): 215220. Saray-Tekirdağ.
Atıflar:
SCI’da atıf sayısı:19
Download

Araş.Gör. Gökçen YAKUPOĞLU - E-Universite