Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Orman Fakültesi
III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu
3rd International Non-wood Forest Products Symposium
SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAM
8 Mayıs 2014 (Ziraat Fakültesi Konferans Salonu)
09:00 Kayıt / Registration
09:30 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Prof.Dr. İbrahim BEKTAŞ (KSÜ Orman Fakültesi Dekanı / KSU Faculty of Forestry Dean)
İsmail ÜZMEZ (Orman Genel Müdürü / General Director of Forestry)
Prof.Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN (KSÜ Rektörü / KSU Rector)
Fatih Mehmet ERKOÇ (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı / Municipality Mayor)
Şükrü KOCATEPE (Kahramanmaraş Valisi / Governor)
10:45 Kahve Arası / Coffee Break
11:00 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers
Prof.Dr. Cahit BALABANLI (SDÜ Orman Fakültesi Dekanı/SDU Faculty of Forestry Dean)
Fuat ŞANAL (OGM-ODÜH Dairesi Başkanı / GDF-NWPS Department Head)
Dr. Luis FONTES (ODOÜ COST Aksiyonu Başkanı/Chair of NWFPs COST Action)
Dr. Jenny WONG (ODOÜ COST Aksiyonu Bşk.Yrd./Vice Chair of NWFPs COST Action)
13:00 Öğle Yemeği / Lunch (KSÜ Kafeteryası)
14:00 Panel: Ülkemizde Odun Dışı Orman Ürünlerinin İşlenmesinde Karşılaşılan Problemler ve
Çözüm Önerileri (in Turkish)
Moderatör:
Prof.Dr. İlhan DENİZ (KTÜ Üniversitesi)
Panelistler:
Fuat ŞANAL (Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetler Dairesi Başkanı)
Erdem KAPLAN (OR-KOOP Genel Müdürü)
Tayfur AKIN (KÜTAŞ Şirketler Grup Koordinatörü, İzmir)
Süreyya ÇALIŞKAN (Çalışkan Tarım Yetkilisi, Denizli)
16:30 Kahve Arası / Coffee Break
16:45 I. Oturum / Session I
Moderatör: Dr. Luis FONTES (Chair of NWFPs COST Action)
Agroforestry for Sorbus torminalis fruits: the case of forest-farms in the Viennese forest of
Lower Austria
Raphael Klumpp
Investigation of The Effects of Lead Metal Pollution on Underground Water and
Agricultural Crops (Case study: Zanjan province)
M. Nazarirad
Identification and Financial Valuation of Main Woody Species in Arasbaran Forests, Iran
Sajad Ghanbari
Forests of IRAN and their Non-timber Forest Products
M. Imangholiloo
Some Plants Using an Non-Wood Forest Products in The North of Iraq
Ali Mala Khedir
Galalaey
Promoting the processing and commercialization of Baobab (Adansonia digitata) in the
Upper East Region of Ghana
Elvis Paul Tangem
How is the Processing and Marketing Situation of Non-Wood Forest Products in Arasbaran
Forests, Iran?
Sajad Ghanbari
19:30 Akşam Yemeği / Symposium Dinner (Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü)
9 Mayıs 2014 - Cuma
Prof.Dr. MEHMET KANAT KONFERANS SALONU OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cahit BALABANLI)
Türkiye’deki Orman Balları ve Biyolojik Aktif Özellikleri
Sevgi KOLAYLI
The Effects of Some Pre-Treatments on Germination of Cornus mas and Prunus avium Seeds
Zafer ÖLMEZ
Sütleyen (Euphorbia Boiss.) Balının Bazı Karakteristik Özellikleri
Fatma YAYLACI
KARAHALİL
Oktay YILDIZ
Bazı Orman Ballarının Uçucu Bileşenlerinin Tespit Edilerek Karakterize Edilmesi
Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Verim
Özelliklerine Etkisi
Kahramanmaraş-Göksun Yöresinden Toplanan Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz. Bitkisinin
Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespiti
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT)
Odun Dışı Bitkisel Ürünlerden Kekiğin Orman Amenajman Planlarına Entegre Edilmesi:
Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Odun Dışı Orman Ürünlerinin
İşletmeciliği, Envanteri, Pazarlaması İçin Yapılan Çalışmalar
Artvin Borçka Balcı Orman İşletme Şefliğinde Bal Ormanı Potansiyelinin Belirlenmesi
The Effects of Stand and Topographic Characteristics on Lactarius Productivity in Kizilcasu
Planning Unit
Orman Ekosistemlerinin Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Farklı Yöntemlere Göre
Belirlenmesi
Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri ve Planlanması
12:30-14:00 Öğle Yemeği (KSÜ Kafeteryası)
14:00-15:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI)
Nülüfer KOCA
Emel DIRAZ
Uzay KARAHALİL
Ersin YILDIZ
Hacı Ahmet
YOLASIĞNAZ
Derya MUMCU
KÜÇÜKER
Mehmet IŞIK
İsa SERTKAYA
Trabzon ve Çevresinde Gıda Kaynağı Bazı Doğal Bitkiler
Sefa AKBULUT
Anacamptis sancta Salep Orkidesinde Yaprak Gübresi Uygulamasının Yumru İriliğine Etkisi
Dikenli İncir (Opuntia ficus-indica) ve Ormancılıkta Kullanım Olanakları Üzerine Bir
Değerlendirme
Salih PARLAK
Finike (Antalya) Merkez Orman Planlama Biriminin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Mustafa
KARAKÖSE
Önemli Bitkilerimizden Censiyanın (Gentiana Lutea L.) Korunması Yetiştirilmesi ve Ekonomik
Önemi Üzerine Araştırmalar
Dünyada ve Ülkemizde Orman-Arıcılık İlişkileri Kapsamında Bal Ormanlarının Kurulması
Faaliyetleri
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ)
Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Çam Sakızı Örneklerinin Biyolojik Aktif
Özellikleri
Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Gen Kaynaklarının Tespit, Önem ve Korunması
Hatay ve Kahramanmaraş Yörelerindeki Defne (Laurus nobilis L.) Gen Kaynakları ve
Değerlendirilmesi
Mersin Yöresindeki Geyik Elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) Gen Kaynakları
Alıcın (Crataegus Orientalis Pallas Ex Bieb. Var. Orientalis) Fidanlık Koşullarında Tohumdan
Üretimi ve Bazı Morfolojik Fidan Özelliklerinin Belirlenmesi
Bitkisel Ürün Üretiminde Stratejiler ve Planlamalar
17:30-18:30 POSTER SUNUMLARI
19:30 Akşam Yemeği (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
Osman POLAT
A. Sermin ÖZER
Cengiz YILMAZ
Sevgi KOLAYLI
Hakan KELEŞ
Mustafa YILMAZ
Mehmet Can
YÜKSEL
Hüseyin
KARATAY
A. Sermin ÖZER
9 Mayıs 2014 - Cuma
MEŞE AMFİSİ OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim BEKTAŞ)
Utilization of Oak Bark Flour In The Production of Wood Plastic Composite For Replacing
Wood Flour
Ülkemizde Asit-Pasta Yöntemi ile Reçine (Oleoresin) Üretim Çalışmaları
Determination Of Olive (Olea Europaea Var. Sylvestris) and Juniper (Juniperus Foetidissima)
Woods Phenolic Component and Antifungal Activity
Boya Yapımında Değerlendirilen Bazı Odun Dışı Bitkisel Ürünler
Asetik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş Otu (Asphodelus Aestivus) Yumrularının HPLC-RID
ile Kimyasal Karakterizasyonu
Application areas of sweetgum Liquidambar orientalis
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nihat Sami ÇETİN)
Nihat Sami ÇETIN
İlhan DENİZ
Saim ATES
Derya USTAÖMER
Tufan SALAN
Zelal Aljeri
Pineacea Familyasına Ait Bazı Kozalakların Uçucu Bileşenleri
Ayben KILIC
Dye Biosorption From Aqueous Solutions Using Pine Cone As A Nonwood Forest Product
Fatih DENIZ
Mimoza Bitki Ekstraktının Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması
Sülfürik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş (Asphodelus Aestivus) Yumrularının Hplc-Rıd İle
Kimyasal Karakterizasyonu
Altın Sarısı Banotu (Hyoscyamus Aureus) ve Siyah Banotu (Hyoscyamus Niger ) Bitki Türlerinin
HPLC-UV ile Analizi
Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemi Kullanılarak Yabani Çiriş (Asphodelus Aestivus) Kök
Yumrularının HPLC-RID İle Şeker Oranlarının Belirlenmesi
12:30-14:00 Öğle Yemeği (KSÜ Kafeteryası)
14:00-15:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ)
Mine KURTAY
Ali GÖÇERI
Fırat ULĞUR
Hasan KESKIN
Fıstık Çamı (Pinus Pinea L.) Kozalaklarından Üretilen Yongalevhaların Bazı Özellikleri
Hülya
KALAYCIOĞLU
Oluklu Mukavva Kutu Karton Kağıt üretiminde Reçine Kullanılarak Suya Karşı
Mukavemetlerinin Artırılması
Ahmet TUTUŞ
Üzüm Posası Taneninin Üre Formaldehit Tutkalında Formaldehit-Tutucu Olarak Kullanılması
Yönlendirilmiş Yonga Levhaların Özellikleri Üzerine Silan Modifikasyonunun Etkisi
Çeltik (Oryza Sativa L.) Bitkisinin Lif Morfolojisi, Kimyasal Özellikleri ve Kâğıt Üretim
Olanakları
Geven Otunun (Astragalus Membranaceus) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde
Değerlendirilmesi
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hülya KALAYCIOĞLU)
Kansere Karşı Etkili Lentinus Edodes Çürüklük Mantarının Kültürasyonu ve Verim Değerinin
Araştırılması
Kayın Talaşı Ve Fındık Kabuğu Atıklarında Pleurotus Ostreatus Mantarı Yetiştirilmesi
Gümüşhane Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Odun Dışı Orman Ürünlerinden Siyah Meyveli
Kuşburnu (Rosa Pimpinellifolia L.)
Farklı Ortamlarda Yetiştirilmiş Pleurotus Ostreatus’un Ekstraksiyonu ve Analizi
Farklı Lignoselülozik Atıklar Üzerinde Yetiştirilen Pleurotus Ostreatus Mantarının Verim, Kalite
ve Mantar Özellikleri Üzerine Etkisi
Köyceğiz Yöresinden Elde Edilen Sığla Yağının Kimyasal Karakterizasyonu
17:15-17:30 Kahve Arası
17:30-18:45 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet TUTUŞ)
Geven’den (Astragalus Pseudocylindraceus Bornm.) Üretilen Yonga levhaların Bazı Özellikleri
Hidrofobik ve Yanmazlık Özelliği Olan Yeni bir Emülsiyon Geliştirilmesi
AB Sürecinde Türkiye’nin Odundışı Orman Ürünleri Sektörünün Orman Ürünleri Ekonomisi
İçerisindeki Durumu
Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Türkiye’nin Sert Kabuklu Meyve Üretim Etkinliğinin
Belirlenmesi
Ankara İlinde Aktarlık Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
19:30 Akşam Yemeği (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
Oktay GÖNÜLTAŞ
Abdullah İSTEK
Ufuk ÖZGÜL
Mustafa
ÇİÇEKLER
Gonca DÜZKALE
SÖZBİR
Çağlar AKÇAY
Mehmet ÖZ
H. Gülşah KANAT
Nahide BEŞİKCİ
Esra YILMAZ
Hülya
KALAYCIOĞLU
Arif KARADEMİR
Aytaç AYDIN
İbrahim YILDIRIM
Tuğçe
DEMİREZEN
9 Mayıs 2014 - Cuma
ÇAM AMFİSİ OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atila GÜL)
Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin
Belirlenmesi
Bartın İli Örneğinde Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilecek Bitki Türleri
Odun Dişi Orman Ürünü Olarak Vacciniumlarin Önemi Ve Türkiye’deki Yabanmersini Terim
Karmaşası
B. Cemil BİLGİLİ
Bülent CENGİZ
Hüseyin ÇELİK
Tıbbi ve Aromatik Bitki: Vetiver grass
Yasemin CINDIK
Orman Güllerinin (Rhododendron ponticum L.) Süs Bitkisi Olarak Kentsel Peyzaj Açısından
Kullanımı
Canan CENGİZ
İn vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin farklı Sıcaklık Artışlarının Bitki Gelişimine Etkisi
Esra BULUNUZ
PALAZ
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Öner DEMİREL)
Orman Görsel Peyzaj Kalitesinin Hatila Vadisi Milli Parkı Örneğinde Değerlendirilmesi
Derya SARI
CBS Ortamında Kent Ağaçlarının Envanteri ve 3 Boyutlu Olarak Oluşturulması
Atila GÜL
Ramazan
ÇAKMAKÇI
Çoruh Vadisinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Botanik Turizmindeki Önemi
Kahramanmaraş Kenti Park Alanlarının Doğal Bitki Türleri Kullanımı Açısından
Değerlendirilmesi
Ormaniçi Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi: Bandırma İli Örneği
Fayda Bahçelerinin Hobi Bahçesi Kavramı Kapsamında Bartın Örneğinde İrdelenmesi
12:30-14:00 Öğle Yemeği (KSÜ Kafeteryası)
14:00-15:30 (Oturum Başkanı Doç. Dr. Bülent CENGİZ)
Antakya/ Habibi Neccar Kent Ormanının Rekreasyonel Açıdan Kullanım Sonrası
Değerlendirmesi
Erzurum Kent Ormanı Rekreasyon Potansiyelinin Kullanıcı Algısıyla Değerlendirilmesi
Kent Ormanı Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinin ve Beklentilerinin Saptanması: Erzurum
Kent Ormanı Örneği
Antalya -Köprüçay Rafting Merkezinin Turizm Ve Rekreasyonel Yönden Mevcut Durum
Analizi
Kent Ormanlarında Çevresel Gürültü Düzeylerinin İncelenmesi: Kahramanmaraş Kenti Örneği
Bartın İli Kıyı Alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekoturizm Faaliyetlerinin
Değerlendirilmesi
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:30 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Reyhan ERDOĞAN)
Şule KISAKÜREK
Hakan
ALTINÇEKİÇ
Banu BEKCİ
Aylin SALICI
Meliha
AKLIBAŞINDA
Serkan ÖZER
Atila GÜL
Hakan DOYGUN
Ercan GÖKYER
Katılımcı Planlamada Yerel Halk Ekoturizm İlişkisi: Düzce Aydınpınar Köyü Örneği
Pınar GÜLTEKİN
Korunan Alanlarda Yürütülen Ekoturizm Etkinliklerinin Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi
Osmaniye - Düldül Dağı ve Çevresinin Sürdürülebilir Ekoturizm Olanakları Bakımından SosyoEkonomik Değerlendirmesi
Safranbolu ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Olanaklarının İncelenmesi
Kent Ormanları Konusunda Kullanıcılarının Farkındalık Düzeylerinin Saptanması: Erzurum
Kent Ormanı Örneği
Atakan ÖZTÜRK
Avcıların Harcama Eğilimleri (İstanbul İli Örneği)
Zeynep UZUNER
AYDIN
Avcı Derneklerinin Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi
İsmail ŞAFAK
17:30-18:30 POSTER SUNUMLARI
19:30 Akşam Yemeği (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
Ömer EKER
Yasin DÖNMEZ
Neslihan KULÖZÜ
10 Mayıs 2014 - Cumartesi
Prof.Dr. MEHMET KANAT KONFERANS SALONU OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK)
Türkiye’de FSC (Forest Stewardship Council) Orman Yönetimi Sertifikasyon Çalışmaları
Kapsamında Odun Dışı Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Odun-Dışı Orman Ürünlerinin
Ekonomik Boyutu
Ahmet
SIVACIOĞLU
Kastamonu İli Tıbbi ve Aromatik Bitki Pazarının Sertifikasyon Ölçütleri ile Değerlendirilmesi
Tayyibe AÇIKGÖZ
ALTUNEL
Anadolu kestanesinin (Castanea sativa Mill.) Değerlendirilmesi Kestane Şekerinin
Ekonomideki Yeri
Turgut KESKİN
Ayı Mantarı (Boletus edulis Bull. Fr.) Ticaretinde Üretim ve Pazarlama Sorunları
Taner OKAN
Badem Sektörünün Dünya ve Türkiye’deki Mevcut Durumunun Ekonomik Açıdan
Değerlendirilmesi
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa YILMAZ)
Mehmet PAK
Emre GÖKSU
Odun Dışı Orman Ürünlerinin Agroforesty Uygulamalarında Değerlendirilmesi
Fahrettin ATAR
Kahramanmaraş Halfalı Deresi Yağış Havzasında Erozyon Eğilim Değerlerinin Toprak
Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi
Türkiye’de Olası Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Bal Ormancılığı: Ege Bölgesi için Pratik
Önerilerimiz
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Zaman Serileri Analizi
İle Öngörüsü
Ceviz Ağacının (Juglans regia L.) Alçak Ahşap Yüzey Oymacılığında Kullanımı İle Bazı
Ekolojik Özelliklerinin İrdelenmesi: Kahramanmaraş Örneği
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü’nde Odun Dışı Orman Ürünleri
Mahmut REİS
Esra BAYAR
Türkay
TÜRKOĞLU
Cavit POLAT
Sevda POLAT
MEŞE AMFİSİ OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih MENGELOĞLU)
Türkiye'nin Önemli Odun Dışı Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Orman Ürünleri
Endüstriyel Odun Plastik Kompozit Malzemelerin Diğer Odun Esaslı Kompozit Malzemeler ile
Vida Tutma Testlerinin Kıyaslanması
Nişasta Esaslı Polimer Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Buğday Sapı Unu Oranının
Etkisi
PVA (Polivinil Alkol) Esaslı Biyobozunur Kompozitlerin Üretimi ve Bazı Özelliklerinin
Belirlenmesi
Şeker Pancarı Atığının Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) Esaslı Kompozit Üretiminde
Kullanımı
Fındık Kabuğu Takviyeli Polyester Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerin Belirlenmesi
K. Hüsnü Can
BAŞER
Ertuğrul
ALTUNTAŞ
Kadir KARAKUŞ
Hatice Gökçe
AKSOY
Yıldız BİRBİLEN
Derya BORAZAN
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hasan SERİN)
Elazığ İlinde Bulunan Quercus brantii Lindl. Üzerinde Gal Yapan Cynipidler
Investigations on the Chemical Composition of Walnut (Juglens Regia L.) and Chestnut
(Castanea Sativa Mill.) Fruit Bark
Atık Çam Fıstığı Kabuğunun Fiziksel Ve Kimyasal Aktivasyon Yöntemi ile Aktif Karbon
Üretiminde Değerlendirilmesi
Andırın Yöresi Andız Pekmezinin Üretimi Ve Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Türkiye’de Yetişen Bazı Bitki Türlerine Ait Sakızlardan Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal
Bileşenleri Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
Fatih Aytar
İlhami Emrah
DÖNMEZ
Mehmet Şehmuz
ÇETINKAYA
Ferhat ÖZDEMIR
Türkiye Odun Dışı Orman Ürünleri Sektörünün Dış Ticaret Durumu
Muhammet
DURGUN
Yunus ŞAHİN
Defne Yaprağı Toplayıcılarının İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
Fatih Tuncay EFE
10 Mayıs 2014 - Cumartesi
ÇAM AMFİSİ OTURUMLARI
09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şengül KARAMAN)
Ege Bölgesi Florasında Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerin Süs Bitkileri Sektöründe Kullanım
Olanaklarının Belirlenmesi
Ege Ve Batı Akdeniz Florasında Yayılış Gösteren Anadolu Adaçayı (Salvia Fruticosa Mill).
Populasyonlarının Bazı Morfolojik, Verim ve Kalite Özellikleri
Salep Orkidelerinin Tarla Şartlarında Üretim
Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Akdeniz Defnesi (Laurus Nobilis L.)’in Eko Morfolojik
Açıdan Değerlendirilmesi
Farklı Yoğunluktaki Gölgeleme Materyallerinin Defne (Laurus Nobilis L.). Fidanlarının Gelişimi
Üzerine Etkisi
Creating Digital Library Collection of Some Ornamental Plants in the Landscape
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan DOYGUN)
Erdinç OĞUR
Ünal KARIK
Mehmet TUTAR
Erdinç OĞUR
Mehmet TUTAR
Hakan Oğuz
Ülkemizde Tabiat Parklarının Genel Durumları: Soğuksu Tabiat Parkı Örneği
Murat YEŞİL
Türkiye’de Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Doğal Akçaağaç Türlerimizin Potansiyel
Yetişme Alanlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi
Nuri ÖNER
Monitoring Growth In Rapidly Urbanizing Area Using Remotely Sensed Data
Okul Çevresi Peyzajının Çocuklarda Orman ve Ağaç Sevgisi Oluşumu Üzerindeki Etkisinin
Sorgulanması
The Difference in Tourism Potential of Bartın, the Member of Historical Cities Confederacy and
Safranbolu, the Heritage of the World
Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığındaki Önemi
Sürdürülebilir Çevre İçin Sivil Toplum Kuruluşlarının Öneminin Model Orman Ağı Örneğinde
SWOT Analizi İle İncelenmesi
12:30-14:00 Öğle Yemeği (KSÜ Kafeteryası)
14:30-17:00 Teknik Gezi ve Kapanış Kokteyli (Kapıçam Tabiat Parkı)
Aysel Güzelmansur
GÜRKAN
Reyhan ERDOĞAN
Banu BEKCİ
Selma KÖSA
Şule KISAKÜREK
Download

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi