Ödev 3
1. Genişliği 100 mm kalınlığı 15 mm olan bir levhanın her iki kenarındaki çentik derinliği 5 mm
dir. Çentiğe dik olarak malzemeye uygulanan gerilme 400 MPa dir (σa=800 MPa, E=120000
MPa, ν=0.3)


2

a. ( ) yi bulunuz. (√( ) = √  [ 2 + 0.1


b. Gerilme yoğunluk faktörünü bulunuz.
c. Çatlağın boyunu birim uzatan enerjiyi bulunuz.
2. Şekilde verilen büyük bir plaka içerisinde 2a büyüklüğünde bir çatlak bulunmaktadır. Plaka
şekildeki gibi bir momente maruz bırakılmıştır. Çatlağın ilerlemesi çin gerekli moment değerini
bulunuz. (a=20 mm, plaka kalınlığı t=30 mm, σAK=1300 MPa ve KIC=110 MN/m3/2, foksiyon
değerini 1 alınız.)
Download

Ödev 3