ĠKTĠSAT ve ĠKTĠSAT Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ
1. SINIF (Bahar Dönemi)
2. SINIF (Bahar Dönemi)
Zorunlu Dersler
Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders
Saati
3
AKTS
İKT.102
veya
İKT.104
İktisada Giriş II
veya
Introduction To Economics II
İŞL.104
Genel Muhasebe II
3
5
İŞL.110
İŞL.201
Borçlar Hukuku
Genel İşletme
3
3
4
4
SRV.102
SRV.104
Türkçe II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
2
2
2
SRV.110
Matematik II
3
veya
veya
SRV.112
Mathematics II
Seçimlik Dersler
AĢağıdaki derslerden sadece 1 (bir) ders seçilecektir.
SRV.106
SRV.114
Advanced English II
(ÖnĢart: Hazırlık sınıfını başarmış
olmak)
Bilgisayar Kullanımı II
5
Dersin
Kodu
İKT.202
veya
İKT.208
Dersin Adı
Ders
Saati
3
AKTS
5
4
Mikro İktisat II
veya
Microeconomics II
(ÖnĢart: İKT.101 İktisada Giriş I veya
İKT.103 Introduction To Economics I)
İKT.204
Makro İktisat II
3
veya
veya
İKT.210
Macroeconomics II
(ÖnĢart: İKT.102 İktisada Giriş II
veya
İKT.104 Introduction To Economics II)
SRV.212
Statistics II
3
Seçimlik Dersler
AĢağıdaki dersler arasından sadece 3 (üç) ders seçilecektir.
İŞL.202
İşletme Yönetimi
3
İŞL.207
Pazarlama İlkeleri
3
veya
veya
İŞL.209
Introductıon To Marketing
İŞL.216
Ticaret Hukuku II
3
5
4
Finansal Yönetim
veya
Financial Management
Maliyet Muhasebesi I
(ÖnĢart: İŞL.104 Genel Muhasebe II)
3
3
İŞL.304
veya
İŞL.306
İŞL.315
3
5
3
4
SKY.208
Anayasa Hukuku
3
5
5
5
5
5
5
SRV.202
Advanced English IV
3
5
(ÖnĢart: Hazırlık sınıfını başarmış
olmak)
Kredisiz Seçimlik Dersler
AĢağıdaki dersler dönem derslerine ilave olarak seçilebilir.*
SRV.204
Güzel Sanatlar II
SRV.206
Beden Eğitimi II
* Bu dersleri seçen öğrencilerin başarılı olmaları şarttır.
3. SINIF (Bahar Dönemi)
Zorunlu Dersler
Dersin
Kodu
İKT.302
İKT.304
veya
İKT.306
MLY.314
Dersin Adı
Uluslararası İktisat II
(ÖnĢart: İKT.102 İktisada Giriş II
veya
İKT.104
Introduction
To
Economics II)
Para Politikası
veya
Monetary Policy
Bütçe
4. SINIF (Bahar Dönemi)
Zorunlu Dersler
Ders
Saati
3
AKTS
Dersin Adı
5
Dersin
Kodu
İKT.402
3
5
İKT.404
Ekonomik Entegrasyon ve AB
3
5
İKT.406
veya
İKT.408
SRV.303
Araştırma Yöntemleri
3
5
Seçimlik Dersler
AĢağıdaki dersler arasından sadece 2 (iki) ders seçilecektir.
İKT.308
Matematiksel İktisat II
3
5
veya
veya
İKT.310
Mathematical Economics II
(ÖnĢart: SRV.110 Matematik II
veya
SRV.112 Mathematics II)
İKT.312
Tarım Ekonomisi
3
5
İKT.314
Dış Ticaret İşlemleri
3
5
İKT.320
Turizm Ekonomisi
3
5
MLY.312
Vergi Hukuku
3
5
SRV.302
Advanced English VI
(ÖnĢart: Hazırlık sınıfını başarmış
olmak)
3
5
İktisat Politikası
Ders
Saati
3
AKTS
3
4
3
5
2
1
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
3
5
Ekonometriye Giriş II
veya
Introduction To Econometrics II
(ÖnĢart: SRV.212 Statistics II)
SRV.499
Staj/Bitirme Ödevi
Seçimlik Dersler
AĢağıdaki derslerden sadece 3 (üç) ders seçilecektir.
İKT.412
Büyüme Teorileri
İKT.414
Yenilik İktisadı
İKT.418
Çalışma Ekonomisi
İKT.424
Bölgesel Kalkınma
İŞL.404
Uluslararası Pazarlama
veya
veya
İŞL.406
International Marketing
(ÖnĢart: İŞL.207 Pazarlama İlkeleri veya
İŞL.209 Introduction to Marketing)
SRV.402
Advanced English VIII
(ÖnĢart: Hazırlık sınıfını başarmış olmak)
SRV.404
Web Sayfası Tasarımı
5
Download

İŞLETME VE İŞLETME (İkinci Öğretim) BÖLÜMLERİ