T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 21658195/605/5954454
Konu: Anket Formları
02/12/2014
................. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13/11/2014 tarih ve 21658195/605/5301867 sayılı
Makam Onayı.
Bakanlığımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği
Protokolü” kapsamında ortaöğretim kurumlarında okutulan 9-12 nci sınıf matematik, fizik,
kimya, biyoloji dersi öğretim programları hazırlanmıştır.
Hazırlanan kimya dersi 9-12 nci sınıf öğretim programının Hacettepe Üniversitesi
Kimya Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN'in
sorumluluğunda değerlendirilmesinin yapılması ilgi Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.
Adı geçen öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci
anketlerinin ilinizde Genel Müdürlüğümüze bağlı fen ve Anadolu liselerinde görev yapan
kimya öğretmenleri ile fen ve Anadolu liselerinde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf
öğrencilerinin doldurması amacıyla Genel Müdürlüğümüz web adresinde duyurular kısmında
(http://ogm.meb.gov.tr/) aşağıda belirtilen anket formlarının bağlantıları yayınlanmıştır.
Gereken özen gösterilerek anketlerin en geç 09/01/2015 tarihine kadar doldurulması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İsmail YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı
Öğrenci Anketleri İçin Link: http://goo.gl/forms/NrysrxSD5V
Öğretmen Anketleri İçin Link: http://goo.gl/forms/ijbaxfjmt2
DAĞITIM:
Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Konya, Malatya, Samsun,
Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon Valiliklerine
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene5be-e4fa-375b-9a73-33e0 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü