2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
CROSS AMELIA II
SOĞUK LİPOLİZ & LİPO LAZER
| COOL FORMING & DIODE LASER
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
SOĞUK LİPOLİZ ve
LİPO LAZER
TEKNOLOJİLERİNİN
BULUŞTUĞU CİHAZ
AMELIA II
A DEVICE WHICH
COMBINES COOL
LIPOLYSIS and
LIPO LASER TECHNOLOGIES
AMELIA II
CERRAHİ OLMAYAN
MEDİKAL KOZMETİK
TEKNOLOJİSİ
SOĞUK LİPOLİZ:
NONSURGICAL MEDICAL
COSMETIC TECHNOLOGY
COOL
LIPOLYSIS:
1- Cerrahi olmayan medikal
kozmetik teknolojisi
2- Liposuction'dan daha
avantajlı sistem
3- Avrupa ve Amerika'da en
popüler zayıflama yöntemi
4- Tedavi edilen bölgede
%26 ile %42 oranları
arasında yağ yakımı
5- Yağ eritmede RF ve
ultrasound teknolojisinden
daha iyi ve uzun süreli
sonuç
6- Bel, sırt ve selülitli
bölgelerde bulunan yağ
hücrelerini eritmede
non-invasiv yöntem.
1- Nonsurgical medical
cosmetic technology
2- Has more advantages
according to liposuction
3- Most popular slimming
technique in Europe and
U.S.A.
4- 26% - 42% fat cell
burning rate in treatment
area
5- Better results than RF and
ultrasound technology in
fat burning
6- Non-invasive technique
for fat burning in waist,
back and cellulite
areas
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ:
COOLING TECHNOLOGY:
DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ:
DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY:
Yağ hücreleri tam anlamıyla soğuğa
maruz kaldığında, doğal olarak
işleyen yağ katmanının azalacağı
bir sürece girer ve tedavi edilen
bölgedeki istenmeyenyağ hücreleri,
hassas bir şekilde, vücudun normal
metabolizma işleyişi içerisinde yok
edilir. Kontrollü soğutma ciltteki yağ
tabakasına uygulanır ve bölgesel
yağlar yok edilir. Tüm prosedür her
bölge için bir saat sürer.
With this process, the fats in
treatment areas are reduced.
Controlled cooling is applied to
the in the body and thanks fat layer
to the treatment, regional fats are
burned easily. The process lasts one
hour per every treatment area.
Bu teknoloji de hücrenin yuvarlak şeklini
kaybetmesine neden olur ve hücre
zarının geçirgenliğini arttırır. Bu durum
cilt, kandamarları ve periferal sinirlere
zarar vermez. Dağılmış hücre zarından
dokular arası boşluğa trigliserid salınır.
Vücudun herhangi bir başka ters etkili
fizyolojik durumu olmadığı sürece
doğal metabolik fonksiyonu dahilinde,
trigliserid yavaş yavaş vücutta hareket
eder ve vücudun enerji kaynağı olarak
kullanılır. Bu hareket mekanizması
“yağların sıvılaşması” değildir, bu daha
çok hücrenin dağılmasından çok, ani
boşalması anlamında gelir. Sistemin
ürettiği kırmızı ışık yağ hücrelerinin
içine odaklanmaktadır. Bu şekilde
eritilen, yağ vücudun normal yollar
ile atabileceği forma getirilir.
Triglycerides spill out from the
broken cell membranes and they
are released into the interstitial
space, where they are slowly
transported through the body’s
natural metabolic functions, with
no adverse physiological effects
and are used by the body as an
energy source. This mechanism
ofaction is not “liquefaction of
fat”. It is instant emptying out of
the cells rather than the
destruction of them.
SOĞUK LİPOLİZİN İŞLEYİŞ SÜRECİ:
Soğuk etkisi sonucu hücreler
apoptoza (programlı hücre ölümü)
uğrar ve inflamasyon hücreleri
apoptoza uğrayan bu hücreleri
zaman içerisinde ortadan kaldırır.
Bu süreç aylar sürer ve kalın yağ
dokusunun azalması ile sonuçlanır.
Yağ hücrelerindeki yağlar yavaş
yavaş serbest kalır ve yediğimiz
yiyeceklerden ortaya çıkan yağlar
gibi ortadan kaldırılmak üzere lenf
sistemine taşınır.
DİODE LİPO LAZER TEKNOLOJİSİ:
Lipo lazer düşük seviye lazer enerjisi
yayar, yağ hücrelerinin zarları, hücre
içi yağı serbest bırakmak üzere
dağılırlar.
PROCESSES OF COOL LIPOLYSIS:
With the effect of cooling, there is a
apoptosis (programmed cell death)
change in cells and inflammation
cells annihilate these cells in time.
This process lasts for months and
in the end, thick fat tissue reduces.
The fats in the fat cells gradually
release and they are transferred
to lymphatic system like the fats
we get with food.
DIODE LIPO LASER TECHNOLOGY:
Lipo laser emits low levels of
laser energy. The fat cell
membranes are disrupted
for releasing intra-cellular fat.This
causes the cell to lose its round
shape by changing the permeability
of the cell membrane. This not
affects skin, blood vessels, and
peripheral nerves.
YARARLARI:
- Bölgesel incelme
- Vücuttaki fazla yağ hücrelerinin
küçülmesi ve erimesi
- Vücuttaki selülitlerin ve çatlakların
azalması
- Hücrelerin yenilenmesi
- Vücutta masaj etkisi yaratması
- Cerrahi müdahaleler sonrası cildin
yenilenmesi
- Liposuction öncesi veya
sonrası iyileşme sürecinin kısalması
- Hücre aktivasyonunun sağlanması
- Vücut dolaşımının iyileştirilmesi
- Vücut metabolizmasının uyarılması
ve hızlandırılması
ADVANTAGES:
- Local slimming
- Reducing and dissolving fat cells
- Reducing cellulite and stretch marks
- Cell renewal
- Creating massage effect
- Skin rejuvenation after surgical
operations
- Treatment before and after
liposuction, short recruitment
process
- Stimulating cell activation
- Improving circulation
- Activating and functioning the
metabolism
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
SOĞUK LİPOLİZ TEKNOLOJİSİ:
COOL LIPOLYSIS TECHNOLOGY:
SOĞUK LİPOLİZ TEKNOLOJİSİ:
COOL LIPOLYSIS TECHNOLOGY:
Doku soğutma yöntemi olan soğuk
lipoliz ile yağ azaltma yöntemi
keşfedilene kadar, yağ hücrelerinin
tahribatı için lazer, ultrasound, radyo
frekans elektro terapi gibi bir çok
metot denenmiştir. Yağ hücrelerini
eritmeyle ilgili olan bu devrimsel
fikir kullanıldığından beri yağ
hücrelerini azaltma ile ilgili süreçte
önemli bir teknoloji olarak kabul
görmüştür.
Before finding reduction of fat with
cool lipolysis (tissue cooling)
technique, many methods like laser,
ultrasound and radio frequency and
electrotherapy were used to burn fat
cells. Since the invention of this
revolutionary technique, it has been
an important device in burning fat
cells.
Yağ hücreleri soğuğa maruz
kaldığında, doğal yollardan ortadan
kalkacakları bir sürece girerler ve yağ
dokusunun kalınlığı azalır. Belirgin
sonuçlar genellikle 4-6 hafta
içerisinde ortaya çıkar. Tedavi edilen
bölgedeki yağ hücreleri, vücut
metabolizmasının normal işleyişi
içerisinde, yediğimiz yiyeceklerin
yağlarının vücuttan atılması gibi
ortadan kalkarlar.
When exposed to cold, fat cells
start reducing naturally and
fat tissue is slimmed. Effective
results can be obtained between
4 – 6 weeks. The fat cells in
treatment areas are removed
out of the body with a natural
process that is similar to disposal
of food.
Coolsculpting™ teknolojsi ve soğuk
lipoliz yöntemlerinin birleşimi
non-invasiv olarak sadece yağ
dokularını hedefler ve yağ
hücrelerinin vücuttan atılmasını
sağlarken diğer hücrelerin zarar
görmesini engeller.
Coolsculpting™ yönteminde, özel
olarak tasarımı yapılmış soğutucu
başlık ile yok edilmek istenen yağ
dokusu soğutulur. Başlık, iki
soğutucu panel arasında kalan
dokuya hassas bir şekilde vakumla
basınç uygular. Tedavi boyunca
başlık yağın azaltılması hedeflenen
vücut bölgelerine kontrollü bir şekilde
soğuk bir uygulama yapar.
The combination of Coolsculpting™
technology and cool lipolysis
technique only targets fat cells and
it is non-invasive. It protects other
cells while removing fat cells out of
the body.
In Coolsculpting™ technique, the fat
cell is cooled via special design
cooling handpiece. The headpiece
pressures the tissue that stands
between two cooling panels with
vacuum. During the operation, the
headpiece cools the treatment areas.
When cooling process starts, fat cells
are reduced with a controlled
method.
Düzenli şekilde diyet yapan, spor
yapan; fakat yine de bölgesel yağ
dokusundan kurtulamayan kişiler
için “soğuk lipoliz” mükemmel bir
cihazdır. Sırt bölgesi ve yan bölgeler
gibi yoğun ya da az yağ içeren
bölgeler (kalça bölgesinin ve bel
çevresinin her iki yanında yağ kaybı),
göbek ve sırt bölgesindeki yağlarda
soğuk lipoliz ile mükemmel sonuçlar
elde edilmektedir.
SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ:
Trigliserit yağları düşük sıcaklıkta katı
hale dönüşürler, üstün soğutma
teknolojisi bu yağ fazlalıklarını
hedefler ve çevre dokulara zarar
vermeden yağ hücrelerini yok eder,
istenmeyen yağ hücreleri bu şekilde
azaltılır.
“Cool lipolysis” is a perfect device
for those who can not manage
to get rid of fat cells despite
regular exercises and diet
programs. You can obtain
excellent results in areas
containing fat cells in low or
high rate like back or the sides of
the body and abdomen (it enables
fat reduction in thighs and
sides of the waist).
COOLING TECHNOLOGY:
Triglyceride fats solidify in low
temperatures. With its ultimate
cooling technology, this device
targets excessive fats and reduce
them without harming the
neighboring tissues.When the
fat cells are cooled, they naturally
go into a process that enables
them to reduce.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
UYGULANABİLECEK BÖLGELER:
TREATMENT AREAS:
ÖZELLİKLERİ:
FEATURES:
Bel, bacak, kalça, baldır, yüz, ense ve
gıdık.
Waist, leg, thigh, face, back of the
head and jowl.
TEDAVİ SÜRESİ:
TREATMENT TIME:
30 dakikalık seanslarla haftada 2 kez
olmak üzere, 2 ay her hafta uygulanır.
Takiben ayda 1 defa koruyucu amaçla
uygulamaya devam edilir.
Treatment time consists of 30 mins.
sessions of two times a week in the
first 2 months. After 2 months, it
becomes one session a month.
- Non-invaziv (sistemin ürettiği soğuk
kırmızı lazer hissedilmez, rahat ve hızlı
bir tedavidir).
- 20-120 MW yüksek güç
ayarlanabilir.
- Non-invasive (cold, red laser is
not felt and it is a comfortable,
quick treatment).
- 20 – 120 MW high power can be
adjusted.
YAĞ HÜCRELERİNE NE OLUR?
WHAT HAPPENS TO FAT CELLS?
ÖZELLİKLERİ:
FEATURES:
Soğuk lipoliz ve i-Lipo Lazer
teknolojisini birleştiren 2013’ün en
son tasarımı Amelia II
- Hedef Odaklı: İstediğiniz bölgelerde
incelme sağlar.
- Hızlı: Tek bir seansta 5-15 cm azalma
sağlar.
- Güvenli: Cerrahi olmayan soğuk lazer.
- Yan etkisi yoktur.
- Soğuk lipoliz ve lipo lazer aynı anda
çalışır.
- Soğuk lipoliz başlığı şık tasarıma
sahiptir.
- 8 lipo lazer pedi bulunur.
- Japon Mitsubishi 650nm lazer
lambası mevcuttur.
- Yeni soket bağlantı noktası
tasarımına sahiptir.
- 10.4 inç büyük, dokunmatik TFT
ekrana sahiptir.
- Kısa sürede etki eder.
- Ağrısızdır.
Amelia II,
newest design of 2013 which
combines Cool Lipolysis and i-Lipo Laser
technology
- Target Oriented: Enables slimming of
desired areas
- Quick: Enables 5-15 cm slimming
in a single session.
- Safe: Nonsurgical cold laser.
- No side effects.
- Cold laser and cold lipolysis
operate at the same time.
- Cold lipolysis handpiece has a
stylish design.
- 8 lipo laser peds.
- A Japanese Mitsubishi 650nm laser
lamp.
- A new plug connection design.
- A 10.4” big TFT touchscreen.
- It shows immediate effect.
- It is pain-free.
Prosedür süresince oluşan soğuk
sebebiyle, yağ hücreleri apoptoza
(apoptoz: hücrenin programlı şekilde
kendini yok etmesi) uğrar, bu şekilde
yağ dokusu ortadan kalkar. Tedavi
edilen bölgedeki yağ hücreleri,
vücudun normal metabolizmasının
işleyişi içerisinde, besinlerden alınan
yağ hücreleri gibi yok edilir.
With the effect of cooling, there is a
apoptosis (programmed cell death)
in cells and inflammation cells
annihilate these cells in time. This
process lasts for months and in the
end, thick fat tissue reduces. The
fats in the fat cells gradually release
and they are transferred to lymphatic
system like the fats we get with food.
TEDAVİDEN SONRA NE OLACAK?
WHAT HAPPENS AFTER TREATMENT
CoolSculpting™ prosedürü
non-invasivdir. Birçok hasta tedaviden
sonra rutin aktivitelerine geri döner,
çalışabilirve aynı gün egzersiz
yapabilir. Geçici bölgesel kızarıklıklar,
morarmalar, uyuşukluklar tedaviden
sonra oluşabilecekyan etkilerdir ve
tedaviden sonraki birkaç saat
içerisinde geçmesi beklenir. Tipik
olarak meydana gelen uyuşukluk
hissi 1- 4 hafta içerisinde azalır.
CoolSculpting™ process is
non-invasive. Most of the patients
continue their routine working life
and they canexercise even in the day
treatment is applied. Temporary
redness, cyanosis and numbness are
the side effects.However, these effects
may take a few hours after the
treatment. The numbness reduces in
1-4 weeks.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
TEDAVİDEN SONRA NE OLACAK?
WHAT HAPPENS AFTER TREATMENT
Bu non-invasiv prosedür, anestezi ya
da herhangi bir ağrı kesici ilaca
ihtiyaç duymadığı gibi, iyileşme süreci
de yoktur. Prosedür oldukça rahat
geçtiğinden dolayı, bir çok hasta
tedavi sırasında kitap okuyabilir,
dizüstü bilgisayarlarıyla çalışabilir,
müzik dinleyebilir ya da dinlenebilir.
In this non-invasive procedure there
is no need to use drug, anesthesia
or pain killer. The procedure is so
comfortable and painless that you
can read book, work in your laptop
or listen to music during the
procedure.
ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK?
Uygulama yaptıranların deneyimleri
göz önünde bulundurulduğunda, yağ
hücrelerinin azaltmadaki sonuçların
en az 2 sene kalıcılık sağladığı
görülmüştür. Uygulama yapılan
bölgedeki yağ hücrelerinin hassas bir
şekilde, vücudun normal
metabolizmasının işleyişi içerisinde
yok edildiği görülmüştür. Prosedürün
bir sonucu olan yağ hücrelerinin yok
edilmesi, invasiv bir prosedür olan
liposuction kadar etkilidir.
65 cm
50 cm
131 cm
HOW LONG WILL ITS EFFECT LAST?
According to the experiences of the
patients, it is seen that the results of
the procedure lasts at least two years.
The fat cells in treatment areas are
naturally reduced. It is seen that this
non-invasive procedure is as effective
as liposuction which is an invasive
procedure.
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
AMELIA II TEDAVİSİNDEN ÖNCE & SONRA:
Vücut Şekillendirme
Zayıflatma
Vücut İnceltme
PARAMETRELER:
Ekran Boyutu
10.4 inç dokunmatik TFT ekran
Soğuk Lipoliz Başlığı
1 adet büyük başlık
Lipo Lazer Pedleri
8 ped
Lipo Lazer Dalgaboyu
Mitsubishi 650nm diode lazer lambaları
Lipo Lazer Enerjisi
0-120Mw, her lamba için ayarlama seçeneği
Soğukluk Derecesi
-15°C - 5°C arası
Lipo Lazer Vakum Basıncı
20-95KPA
Soğutma Sıvısı
Saf veya damıtılmış su
Ortam Isısı
5°C - 40°C arası
Güç
800W
Giriş Voltajı
AC 230V/110V, 50 Hz/60Hz
Selülit Azaltma
2 YIL GARANTİ
2 YEARS WARRANTY
BEFORE & AFTER AMELIA II TREATMENT:
Shaping
Losing Weight
Slimming
Reducing Cellulite
BEFORE
BEFORE
BEFORE
BEFORE
AFTER
AFTER
AFTER
AFTER
PARAMETERS:
Screen Size
10.4 inch TFT touchscreen
Cryolipolysis Handpiece
1 big handpiece
Lipo Laser Pads
8 pads
Lipo Laser Wavelength
Mitsubishi 650nm diode laser lamps
Lipo Laser Energy
0-120Mw, adjustable for each lamp
Cooling Temperature
-15°C - 5°C
Lipo Laser Vacuum Pressure
20-95KPA
Cooling Liquid
Distilled or pure water
Ambient Temperature
5°C - 40°C
Power
800W
Input Voltage
AC 230V/110V, 50 Hz/60Hz
Download

Ürünün teknik özellikleri ve broşürü için tıklayınız.