SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS PLANI
-2014-2015 Öğretim Yılından Geçerli-
I. YARIYIL
KODU
SHB 101
PDR 101
SHB 103
SOS 105
FEL 111
DIL 102
DERSİN ADI
Sosyal Hizmete Giriş
Psikoloji
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme
Sosyoloji
Felsefe
İngilizce
T
4
3
2
4
3
4
U
K
0
4
0
3
4
4
0
4
0
3
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
AKTS
6
5
6
5
4
4
30
KODU
KYO 102
SHB 104
SHB 106
SHB 108
SHB 110
TUR 101
DERSİN ADI
Hukukun Temel Kavramları
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmet Tarihi
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet
Türk Dili
T
3
3
4
4
3
4
U
K
0
3
0
3
0
4
0
4
0
3
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
AKTS
4
5
6
6
5
4
30
III. YARIYIL
DERSİN ADI
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre
Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I
Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Bölüm Seçmeli Ders I
Bölüm Seçmeli Ders II
T
4
5
4
4
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
Sosyal İstatistik
Sosyal Güvenlik Sistemi
Evde Bakım Hizmetleri
Konuşma ve Sunum Becerileri
Gelişim Psikolojisi
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet
Sosyal Sorunlar
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
2
2
2
2
2
2
2
2
II. YARIYIL
KODU
SHB 201
SHB 203
SHB 207
ATA 121
SHB 205
SHB 209
SHB 211
SHB 213
PDR 221
SHB 215
SHB 217
SHB 221
U
K
0
4
0
5
0
4
0
4
0
4
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
6
7
5
4
4
4
30
4
4
4
4
4
4
4
4
IV. YARIYIL
KODU
SHB 202
SHB 208
SHB 222
ENF 104
SHB 204
SHB 206
SHB 210
SHB 212
SHB 214
SHB 216
SHB 218
SHB 220
PDR 212
DERSİN ADI
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II
Rapor Yazma ve Sunum Becerileri
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Bölüm Seçmeli Ders I
Bölüm Seçmeli Ders II
T
3
5
4
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
Sağlık Kurumu ve Sağlık Hukuku
Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler
Çocuk Hakları ve Hukuku
Özürlülerle Sosyal Hizmet
Gecekondu, Kentleşme ve Sosyal Hizmet
Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri
Aile Sosyolojisi
Sosyal Psikoloji
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
K
0
3
0
5
0
4
1
3
0
4
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
5
7
6
4
4
4
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V. YARIYIL
KODU
SHB 301
SHB 303
SHB 307
SHB 309
SHB 311
SHB 313
SHB 315
SHB 3 17
SHB 319
SHB 321
SHB 323
SHB 325
DERSİN ADI
Uygulamalı Araştırma I
Sosyal Hizmet Müdahalesi I
Sosyal Politika ve Planlama
Bölüm Seçmeli Ders I
Bölüm Seçmeli Ders II
T
2
4
4
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
Spor ve Sosyal Hizmet
Mesleki İngilizce I
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
Adli Sosyal Hizmet
Aile Kurumu ve Aile Hukuku
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
K
6
5
0
4
0
4
0
4
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
8
7
7
4
4
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VI. YARIYIL
KODU
SHB 302
SHB 304
SHB 306
SHB 308
SHB 310
SHB 312
SHB 314
SHB 316
SHB 318
SHB 320
SHB322
SHB 324
DERSİN ADI
Uygulamalı Araştırma II
Sosyal Hizmet Müdahalesi II
Sosyal Hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim
Bölüm Seçmeli Ders I
Bölüm Seçmeli Ders II
T
3
4
3
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
Sosyal Hizmet Etiği
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet
Sosyal Bakım ve Sosyal Hizmetler
Mesleki İngilizce II
Orduda Sosyal Hizmet
Doğal Afetler ve Sosyal Hizmet
Gençlerle Sosyal Hizmet
Medya ve Sosyal Hizmet
Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
K
6
6
0
4
0
3
0
4
0
4
AKTS Kredisi Toplamı=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
9
7
6
4
4
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VII. YARIYIL
KODU
SHB 403
SHB 423
SAU 012
DERSİN ADI
Sosyal Hizmet Uygulama Eğitimi-I
Sosyal Hizmet Uygulaması-I
Bölüm Seçmeli Ders I
Bölüm Seçmeli Ders II
Üniversite Ortak Dersi
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
T
3
0
2
2
2
2
SHB 401
SHB 405
SHB 407
SHB 409
SHB 411
SHB 413
SHB 415
SHB 417
SHB 419
SEÇİMLİK DERSLER
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
Aile Terapileri
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Suçluluk ve Sosyal Hizmet
Terör ve Sosyal Hizmet
Okul Sosyal Hizmeti
Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri
Sokak Sosyal Hizmeti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
K
0
3
10
0
0
4
0
2
0
2
1
3
AKTS Kredisi Toplamı=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AKTS
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
VIII. YARIYIL
KODU
SHB 402
SHB 412
SHB 498
DERSİN ADI
Sosyal Hizmet Uygulama Eğitimi-II
Sosyal Hizmet Uygulaması-II
Bitirme Çalışması
Üniversite Ortak Dersi
T
2
0
0
2
U
K
0
2
20
0
4
4
0
2
AKTS Kredisi Toplamı=
AKTS
5
10
10
5
30
19.07.2014
Download

2014-2015 Öğretim Yılından Geçerli