İ.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI –SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
1.SINIF ARA SINAV TARİHLERİ
Ara Sınav
Tarihi
Ara Sınav
Saati
YER /
DERSLİK
16.04.2014
10:00
D.3/D.4
15.04.2014
11:00
D.1/D.2
SOSYAL ANTROPOLOJİ
09.04.2014
14:00
D.1/D.2
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
18.04.2014
09:30
D.1/D.2
GENEL İKTİSADA GİRİŞ
11.04.2014
11:00
D.3/D.4
İLETİŞİM BECERİLERİ
08.04.2014
11:00
D.3/D.4
SANAT VE SOSYAL
HİZMET
08.04.2014
11:00
DOKTORA SINIFI
BİLGİSAYARA GİRİŞ
17.04.2014
15:00
İ.Ü.FEN FAKÜLTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
10.04.2014
10:00
TÜRK DİLİ II
14.04.2014
10:00
DERSİN ADI
SOSYAL HİZMET
MEVZUATI
SOSYAL HİZMET
ORTAMLARINDA
İNCELEME
YABANCI DİL II
07.04.2014
10:00
D.1
D.1
ANFİ
ÖĞRETİM ELEMANI
Doç.Dr.İsmet Galip YOLCUOĞLU
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Yard.Doç.Dr.Abdülhakim BEKİ
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Dr.Taner ARTAN
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Uzm.Hem.Dr.Leyla ERDİM
Yard.Doç.Dr.Reyhan SAYDAM
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Uzm.Hem.Dr.Leyla ERDİM
Yard.Doç.Dr.Sema YOLAÇ
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Arş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
Uz.S.Ç.Kemal GÜDEK (MSC)
Uzm.Hem.Dr.Figen UĞURLU
Sos.Hiz.Uz.Odise VUÇİNA
Yard.Doç.Dr.Zeynep Çiçek ÖNEM
Ok.Ertuğrul DALMIŞ
Arş.Gör.Dr .Hüsniye DİNÇ
Ok.Rıza GERÇEK
Arş.Gör.Tuğba CANBULUT
Öğr.Gör.Afsaneh Zahra KARAKUŞ
Uz.Hem.Dr.Figen UĞURLU
Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU
Dekan Yardımcısı
İ.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI –SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
2.SINIF ARA SINAV TARİHLERİ
DERSİN ADI
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL
ÇEVRE II
Ara Sınav Tarihi
15.04.2014
Ara Sınav Saati
10:00
YER /
DERSLİK
D.3/D.4
HASTALIKLAR BİLGİSİ
08.04.2014
14:30
D.3/D.4
OKUL SOSYAL HİZMETİ
09.04.2014
10:00
D.2
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
09.04.2014
10:00
DOKTORA
SINIFI
SOSYAL REFAH VE SOSYAL
HİZMETLER
16.04.2014
11:30
D.1/D.2
BİREYLERLE SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI
İSTATİSTİK
Doç.Dr.Osman ABALI
Uz.S.Ç.Kemal GÜDEK (MSC)
Doç.Dr.Niyazi ÖZÜÇELİK
Arş.Gör.Dr.Hüsniye DİNÇ
Uzm.Hem.Dr.Besey ÖREN
Uz.S.Ç.Kemal GÜDEK (MSC)
Dr.Taner ARTAN
Doç.Dr.İsmet Galip YOLCUOĞLU
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
ARA SINAV YOK
18.04.2014
11:00
D.1/D.2
TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL
YAPISI
11.04.2014
14:30
D.1/D.2
ŞEHİR KÜLTÜR İSTANBUL
07.04.2014
11:30
D.3/D.4
ÖDEV
ÖDEV
GÜZEL SANATLAR II
ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Tansel AK
Uzm.Hem.Dr. Figen UĞURLU
Uzm.Hem.Dr.Besey ÖREN
Yard.Doç.Dr.Abdülhakim BEKİ
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
Arş.Gör.Dr.Sevil GÜNAYDIN
Prof.Dr.Ahmet KALA
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
Arş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
Ok.Özlem EROL
Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU
Dekan Yardımcısı
İ.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI –SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
3.SINIF ARA SINAV TARİHLERİ
DERSİN ADI
SOSYAL POLİTİKA VE
PLANLAMA
Ara Sınav Tarihi
Ara Sınav Saati
YER /
DERSLİK
16.04.2014
14:00
D.3/D.4
Doç.Dr.İsmet Galip YOLCUOĞLU
Arş.Gör.Nur Elçin BOYACIOĞLU
Uz.S.Ç.Kemal GÜDEK(MSC)
Arş.Gör.Dr.Hüsniye DİNÇ
RAPOR YAZMA VE SUNUM
BECERİLERİ
08.04.2014
13:00
D.1/D.2
AİLELERLE SOSYAL HİZMET
10.04.2014
15:00
D.3/D.4
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMA
UYGULAMASI I
ARA SINAV YOK
ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET
09.04.2014
11:00
D.2/
DOKTORA
DERSLİĞİ
SOSYAL HİZMETLERDE BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
15.04.2014
14:00
D.1/D.2
GERONTOLOJİK SOSYAL
HİZMET
17.04.2014
12:00
D.1/D.2
AİLELERLE-TOPLUMLA SOSYAL
HİZMET UYGULAMASI
ÖĞRETİM ELEMANI
S.Ç.Fatih KILIÇASLAN
Arş.Gör.Tuğba CANBULU
Uzm.Hem.Dr.Leyla ERDİM
Yard.Doç.Dr.Ömer Faruk TAŞÇI
Uzm.Hem.Dr.Besey ÖREN
Uzm.Hem.Leyla ERDİM
Dr.Taner ARTAN
Arş.Gör.Sevil GÜNAYDIN
Uzm.Hem.Dr.Leyla ERDİM
Yard.Doç.Dr.Tümer ULUS
Arş.Gör.Dr.Hüsniye DİNÇ
ARA SINAV YOK
Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU
Dekan Yardımcısı
Download

Prof.Dr.Hacer KARANİSOĞLU Dekan Yardımcısı SOSYAL HİZMET