İlaçta Ar-Ge;
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi
İstanbul Wyndham Levent Otel
23 - 24 Ekim 2014
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak, endüstrimizin Ar-Ge yetkinliğini artırmak en
önemli hedeflerimizden birisidir. Türkiye ilaç endüstrisinin gerekli Ar-Ge iklimi sağlandığı
takdirde, daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ihracatını artırabileceğine
inanmaktayız.
İlaçta Ar-Ge sıçramasını gerçekleştirmek için, yüksek düzeyde koordinasyonun
sağlanması ve sanayi - kamu - üniversiteler arası etkin işbirliğinin gerçekleştirilmesi kritik
önemdedir. Bu çerçevede ilaçta Ar-Ge alanında tüm paydaşları bir araya getirerek,
ülkemiz için uygun Ar-Ge ikliminin sağlanması amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz.
İki gün sürecek toplantımızda, ilaçta Ar-Ge alanında atılım yapmış ülke örneklerini
incelemenin yanı sıra kamu, üniversite ve sanayi bakış açılarıyla ilaçta Ar-Ge ve bu
alandaki işbirliği olanaklarını tartışma fırsatı bulacağız.
Değerli katılımlarınızdan onur duyarız.
Saygılarımla,
Nezih Barut
Yönetim Kurulu Başkanı
1.Gün
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 13.00
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Nezih Barut
Prof. Dr. Ersan Aslan*
Dr. Mehmet Müezzinoğlu*
Faruk Çelik*
İEİS Başkanı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müsteşarı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ülke Örnekleriyle İlaçta İnovasyon
Moderatör:
Prof. Dr. Güven Sak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Direktörü
Eşdeğer İlaç Endüstrisi için İlaçta İnovasyonun Ekonomik Katma Değeri
Prof. Dr. Margaret Kyle
MINES-Paris Tech Üniversitesi, Endüstriyel Ekonomi Merkezi
İlaç Ar-Ge’sinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
Dr. Claus-Dieter Kroggel
Fraunhofer Group for Life Sciences Başkanı
Kahve arası
Brezilya’nın Biyoteknoloji Atılımı
Eduardo Giacomazzi
Sau Paulo Endüstri Federasyonu Biyoteknoloji Üretim Zinciri Koordinatör Yardımcısı
Kore İlaçta Inovasyonun Neresinde?
Da-Hee Jeong Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı, Biyomedikal Endüstrisi Direktörü
13.00 – 14.30
Öğle Yemeği
14.30 – 16.30
İlaç Ar-Ge’sinde Neredeyiz? İlaçta Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?
Moderatör:
Serdar Sözeri
İEİS Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Saim Kerman
Dr. Mustafa Kuruca
Prof. Dr. Sevim Aydın
Selin Arslanhan Memiş
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
SGK Başkan Yardımcısı
TÜBİTAK ARDEB Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Başkanı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları
Abdi İbrahim İlaç Ar-Ge ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ferhat Farsi
Kokteyl
2. Gün
09.30 – 11.30
İlaç Ar-Ge’sinde Üniversite-Sanayi İşbirliği
Moderatör:
Murat Barlas
İEİS Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Öztoprak Yılmaz
Prof. Dr. Burak Erman
Prof. Dr. Ahmet Araman
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Prof. Dr. Murat Özgören
Dr. Ömer Hulki Ocak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Tek. Gnl. Md. Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı
Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Ulkar Holding İcra Kurulu Üyesi
11.30 – 13.00
Üniversite Sunumları
13.00 – 14.30
Öğle Yemeği
*Teyit bekleniyor.
Kayıt için
www.ieis.org.tr/arge.asp
Kayıtların 17 Ekim 2014 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.
Download

Toplantı davetiyesi