BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Millî Folklor dergisi 103. Sayısıyla
ellerinizde. Bu sayıda içinde “Aca’ib
Edebiyatı” konulu dört makale bulunan dosyamızın da yer aldığı ve ilginizi
çekeceğini umduğumuz 11 özlü yazının
yanında, Aca’ib Edebiyatı konulu bir
çeviriyle iki kitap tanıtma yazımızı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
25 Yıllık ve 100 Sayılık
Koleksiyonumuzun CD’si
Dergimiz 2013 yılının Aralık ayında
yayımlanan 100. sayıyla 25 yıllık, 100
sayılık ve 13113 sayfalık bir koleksiyona
ulaştı. Bu koleksiyonun basılı hâlini
temin etmek gerek mali gerekse hacim
bakımımdan birçok meslektaşımıza yük
getirmektedir. Bu nedenle 100 sayılık
koleksiyonumuzu etkin arama ve taramaya imkân veren bir şekilde CD olarak
tasarladığımızı ve 100 sayıdan oluşan
koleksiyonumuzu dergimize abone olan
herkese hediye etmeyi ve/veya satışa
sunmayı planladığımızı önceki sayımızda duyurmuştuk. Üzülerek belirtmeliyim ki, tamamlamış olduğumuz ve
çoğaltmaya hazır hâle getirdiğimiz çalışmamıza son şeklini veremedik ve çoğaltımını gerçekleştiremedik. Çok amaçlı
aramaya uygun olarak hazırlanan 100
sayılık CD koleksiyonumuzu 2015 yılının ilk aylarında yapılacak olan “Millî
Folklor: Dün ve Yarın” toplantısına
kadar çoğaltma işlerini tamamlamayı ve
hizmetinize sunmayı hedefliyoruz.
Yazarlarımıza Duyurulur
Dergimiz, gerek www.millifolklor.
com adresimizde yayımlanan gerekse
her sayıya konulan Yayın İlkelerimize
göre makale kabul etmekte ve inceleme yapmaktadır. Yazılar gerek Yayın
Kurulunda gerekse Hakemlik sürecinde
Kör Hakemlik kurallarına göre incelenmektedir. Gerek Yayın İlkelerinin
uygulanması, gerekse hakemlik süreçlerinin titizlikle yürütülmesi ve özel sayı
4
veya dosya önceliklerinin ortaya çıkması
gibi nedenlerle, yazıların incelenmesi
ve yayımlanması 6 ay ile 1,5 yıl arasında sonuçlanabilmekte, istisnai olmakla birlikte -ön görülenden fazla sayıda
hakemden görüş alınması veya hakemlerin inceleme süresini çeşitli nedenlerle
uzun tutmaları- gibi özel durumlarda
bu süre 2 yıla kadar çıkabilmektedir.
Yazarlarımızın bu yoğunluğunu hesaba katarak yazılarını göndermelerini
ve kör hakemlik ve ücretli hakemlik ile
ilgili kurallarımızla, makalelerden içerik
ve nitelik bakımından beklentilerimizle
ilgili not ve açıklamalarımızı da dikkatlice okumalarını öneriyoruz.
Prof. Dr. Ali Çelik’e Armağan
Dergimizin Danışma Kurulu Üyesi,
Hakemi ve Trabzon Temsilcisi olarak
halk bilimine ve dergimize çok değerli hizmetleri olan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi aziz hocamız Prof. Dr. Ali Çelik’in resmî görevinden emekli olduğunu ve 2015 yılının
Bahar sayısını halk bilimine yapmış
olduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine armağan ettiğimizi daha önceki
sayılarımızda duyurmuştuk. Bilindiği
üzere dergimizde yer alan bu duyuru
armağan sayıda yazı yazmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka bir
yöntemle makale talep edilmemektedir.
Ayrıca, armağan sayılardaki yazılar da
diğer sayılardaki gibi hakemlik süreçlerine dâhil olduğu ve yayın ilkelerimiz
bu yazılara da aynen uygulandığı için
yazarlarımızın özellikle özlü yazılarını
inceleme ve hakemlik süreçlerimizi dikkate alarak göndermelerini bekliyoruz.
Hocamızın çalışmaları ile ilgili makalelerin son gönderilme tarihi 15 Ocak
2015’tir.
2014 Kış sayımız olarak çıkacak
olan 104. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
http://www.millifolklor.com
Download

Birkaç Söz/Foreword.