Faculty of Automotive Engineering
Master of Engineering Automotive Service Technology and Processes
Otomobil Tekniği Fakültesi
Master Öğrenim Programı
Automotive Service Technology and Processes Lisansüstü
Eğitim Programı
Yerleşke:
Fakülte:
Eğitim
Programı:
Mezuniyet:
Eğitim türü:
Süre
Masraflar:
Wolfsburg
Otomobil Tekniği
Automotive Service Technology and Processes
Master of Engineering (M. Eng.)
Tam zamanlı öğrenim
3 sömestr (master tezi dahil)
Kayıt ücreti: 1.000,-- €
Sömestr ücreti (1.-2. sömestr) sömestr başına 3.600,-- €
Sömestr ücreti (3. sömestr) 2.800,-- €
5.sömestrden sonra sömestr başına 200,-- €
Sömestr harcı: 297,21 €
Katılımcı
sayısı:
Eğitim dili:
Sınav dili:
Belgeler:
Kayıt hakkı:
Başlangıç:
Başvuru sonu:
25
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Mezun olunmuş mühendislik öğrenimi (Üniversite veya Meslek
Yüksekokulu), 7 sömestre
Bachelor veya benzeri bir öğrenim programında eşdeğer mezuniyet
Mezuniyet notu < 2,5
Yeterli İngilizce bilgisi
Level A2 başvuru esnasında Almanca bilgisi
Öğrenime başlayana kadar Level B1 (bununla ilgili olarak öğrenime
başlamadan önce Almanya da bir kurs verilmektedir)
1 yıl mesleki tecrübe
Kıs sömestrinde
Her yılın 15 Temmuz‘una kadar
Master Öğrenim Programı, Automotive Service Technology
and Processes
Otomobil üreticilerinin yaptığı tüm ciroların üçte bir After Sales/satış sonrası alanında gerçekleştirilmektedir. Master Öğrenim
Programı, Automotive Service Technology and Processes size milyarlarca Euro cironun yapıldığı bir pazarda kariyer yapma
fırsatı sağlar.
Size en iyi şekilde eğitebilmek amacıyla İngilizce olarak sunulan bu master öğrenimi çerçevesinde otomobil sektörünün üç temel
öğesine odaklanmaktayız. Otomobil tekniği, küresel servis süreçleri ile son derece yenilikçi ve teknik bir sektörde After
Sales/satış sonrası yönetimi.
Sizin de bildiğiniz gibi modern otomobillerin karmaşıklığı son derece önemli ölçüde artmıştır. Bunun nedeni elektronik kumanda
cihazında artan sayıda mikro çip kullanımı ve bunların araç içerisinde birbiri ile ağ oluşturması ve bu sayede araç güvenliği, araç
desteği ve çevre alanında yeni fonksiyonların devreye alınmasıdır.
Modern kişisel bilgisayarlar 8 ayrı çipi bir arada kullandıkları için modern otomobiller 50 veya daha fazla entegre kumanda
cihazına sahiptirler. Otomobil üreticileri ise bu yenilikçi teknolojileri küresel piyasalarda uygulamaya koymak ve bu bağlamda
en üstün kalite taleplerini uygulanabilir ve on yıllar boyunca desteklenebilir hale getirme gibi bir zorlukla karşı karşıyadırlar.
Bizler size Automotive Service Technology and Processes alanında lisansüstü mühendislik eğitimi veriyor ve sizi en uygun
biçimde bu iddialı işe hazırlıyoruz. Volkswagen AG ile işbirliği içerisinde Braunschweig/Wolfenbüttel Meslek Yüksek Okulu
Wolfsburg’da bulunan yerleşkesinde size Almanya’da benzeri bulunmayan bu öğrenim programını sunmaktadır. Otomobil
tekniği Fakültesi araç hizmetleri alanında yüksek mühendislerin başarılı biçimde eğitimi alanında onlarca yıla dayanan bir
tecrübeye sahiptir. Bu tecrübemizi Avrupa’da servis tekniği, araç teşhisi ve küresel servis süreçleri alanında Avrupa’nın büyük
otomobil üreticisinin sahip olduğu know-how ile bir araya getirmekteyiz. Siz de kendinize küresel çalışma piyasasında geliştirme
imkânlarını açın ve doktoraya ulaşmak için master derecesinden yararlanın kullanın.
Öğrenim programı
Master öğrenim programı üç konu bloğu halinde yapılandırılmıştır.
İlk sömestrde ağırlık noktası yönetim ve kültürler arası yönlere odaklanmıştır. Bu temelde ikinci sömestrde ağırlık noktası teknik
ve kalitedir. Üçüncü ve son sömestrde ise servis pazarlaması ve örneğin Volkswagen AG’de yapılan, uygulamalı staj iki ayrı
ağırlık noktasını oluşturmaktadır (buna master tezi dâhildir).
Master tezinin konusunu Volkswagen AG ve otomobil sektörünün diğer girişimcileri sağlamakta ve bu sayede uygulamaya
yönelik bir nitelik sağlanmaktadır.
Münferit konular arasında bağlantılar sağlanmakta ve bütünsel düşünce desteklenmektedir. Uluslararası öğrenciler arasında bir
ekip oluşturmak ve kültürler arası, sosyal yeterliliği desteklemek amacıyla eğitim 2 haftalık blok eğitim ile başlar. Öğrenciler bu
aşamada kendi kültürlerinin özgür yönlerini birbirlerine aktarır ve farklı ülkelerin kültürlerine yönelik bir görüş elde ederler.
Size en uygun desteği sağlamak amacıyla öğrenim süresince (çoğu partner firmalardan) size eşlik edecek uzmanlar tahsis edilir.
Öğrenim hedefi
Bizler, size gelecekte satış sonrası alanında yerel ve küresel faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey görevler üstlenmenize imkân
sağlayacak bilgiler aktarmaktayız.
Bu bilgileri bağımsız, sorun odaklı ve disiplinler üstü biçimde uygulayabileceksiniz. Elde ettiğiniz kültürler arası yetkinlik
sayesinde küresel iş ortakları ile iş görebileceksiniz.
Eğitimin bünyesine fabrikalarda yapılan ve uygulama esaslı çalışma, potansiyel işverenlerle erken dönemde bağlantı kurma veya
mevcut ilişkiler ağınızı bireysel temaslarınızla geliştirme imkânı sağlayan bir staj dönemi eklenmiştir. Bu sayede ilerideki
kariyeriniz için çok farklı fırsatlar doğmaktadır.
Kariyer fırsatları
Seite 2
Master of Engineering Automotive Service Technology and Processes lisansüstü eğitimi ile son derece değerli teknik, stratejik ve
kültürler arası yetkinlikler edineceksiniz. Faaliyet alanlarınız araç teşhisi, yedek parça, ürün desteği, servis eğitimi yanında teşhis
yöntemleri geliştirme, piyasa odaklı işletme yönetimi ile otomobil şirketlerinin yönetimini kapsamaktadır.
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeydeki otomobil üreticileri ve tedarikçileri bünyesindeki yönetici koltukları size
açılacaktır.
Bilgilendirme ve başvuru belgeleri
Belgeler (Almanca)
Modüllerin detaylı açıklamaları
Sınav yönetmeliği
Öğrenime kabul yönetmeliği
Staj aşaması ile ilgili belge
Diğer bilgiler
Düzenleyen
Eğitim ve İlave Eğitim Merkezi
(Trainings- und Weiterbildungszentrum)
Wolfenbüttel e.V. (TWW)
Am Exer 9, 38302 Wolfenbüttel E-Mail:
[email protected]
Internet: www.tww.de
Öğrenim programı yöneticisi
Kürsü Başkanı Prof. Christian Kouam
Tel.: 05361-8922-21155
E-Posta: [email protected]
Görüş saatleri randevuya bağlıdır
Yetkili
Bayan Maret Vogt
Tel.: 05331-939-780 70
E-Posta: [email protected]
Seite 3
Download

Master Öğrenim Programı Automotive Service Technology and