mobil
Av. İlker Cebeci
[email protected]
Yazar hakkında
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu.
Yedi yıldır çeşitli konularda
avukatlık yapan İlker
Cebesi, iki yıldır İstanbul
Bakırköy’de yer alan CBC
Hukuk Ofisi’nde çalışmaları
sürdürmekte, danışmanlık
yapmakta ve çeşitli hukuk
konularıında araştırma
yazıları hazırlamaktadır.
Özel Hayatın Gizliliğini
İhlal Suçu ve iCloud
Hack Dosyası
iCloud hesabınız hack’lenirse ne yapmanız gerekir?
Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de maalesef gündemde kendine sağlam bir yer
edinen, ünlü bayan manken,
şarkıcı, aktris, sporcu vb. şahısların çıplak beden fotoğraflarının internete sızması (bir diğer
adıyla internet aleminde ki argo
ismiyle -the fappening- dalgası)
ve akabinde yoğun bir şekilde
hem sosyal medyada hem de
torrentler aracılığıyla hacklenen
bu fotoğrafların paylaşılması ve
hatta en çok okunan internet
gazeteleri ve dergilerinin aracılığıyla dahi manşetten yayımlanarak yayılması ile gündem bir
şekilde ünlülerin çıplak fotoğrafları olmuştu.
Ve maalesef bu durum iCloud,
Google Drive, Dropbox, Skydrive
vb. tanınmış ve yoğun taleple
kullanılan programların dahi
güvenilirliğinin tartışılabileceğini,
kişisel verilerin aslında sandığımız kadar güvende olmadığını
da göstermiş oldu.
56 z Ekim 2014
Şüphesiz ki internet korsanlığı
yeni bir meslek değil, bundan
önce de banka hesaplarından
milyonların çekildiğine, ünlülerin
akıllı cep telefonlarının ve bilgisayarlarının hacklendiğine ve
özel hayatlarının deşifre edildiğine birçok kez şahit olduk. Ancak
bu durumun bizim de başımıza
gelmesi halinde ne yapacağımız
sorusunun cevabı kimileri için
hala muallak olabilir. Bu nedenle
sizleri kısaca bilgilendirmek adını
bu yazıyı hazırladık.
Hesaplarınızın hacklenmesine
karşı alınabilecek basit ön
tedbirler nelerdir ?
Yukarıda bahsedilen durumlarla
karşılaşmamak için ne tür tedbirlerin alınabileceğini maddeler
halinde sıralamak mümkün;
• En büyük tedbir başkalarının
görmesini istemediğiniz fotoğraf
ve içerikleri telefonunuzda
uzun süre saklamamanızdır.
En azından bu tür bir fotoğraf
veya video çekseniz bile bunu
internet paylaşımına kapalı (ağa
ve internete kapalı) bir ortamda
saklamanız ve bu harici diski
güvenilir ve güncel bir antivirüs
programı ile düzenli olarak kontrol etmeniz, daha güvenli bir
yöntem (harici disk vb.)
• Programınızda kullanmak üzere şifre oluştururken öncelikle
şifrelerin en az 8 karakterden
oluşmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanında şifrenizin
rakam ve sembolleri içermesi (5,
6, @, vb.) de oldukça önemli.
Bu tür farklı harf/rakam/sembol kombinasyonunu şifrenizde kullandığınızda, şifrenizin
güvenliğinin maksimum düzeye
ulaşıyor.
• Kendinize özel bir şifre
oluşturamıyorsanız güvenli şifre
oluşturabilen programlardan
yardım alabilirsiniz.
• Bilgisayarınızda ve akıllı
2- İl Emniyet Müdürlükleri tarafından
yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda
Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas
alınmaktadır.
3- Şikâyetçi olduğunuz konular ile ilgili
olarak yapılacak çalışma neticesinde ISP
(İnternet Servis Sağlayıcının) yurt dışında
bulunması durumunda Adli Makamlar
tarafından yapılacak olan Adli İstinabe ile
konunun takibi yapılabilmektedir.
telefonlarınızda güncel
ve güvenilir bir antivirüs
programı kullanmalısınız.
iCloud hacking bir suç
mudur ? Türkiye’ de bu
konuyla ilgili hukuki
düzenlemeler nelerdir
?
Evet tabi ki suçtur. Hesabınızın hacklenmesi ve
fotoğraflarınızın paylaşılması durumunda aslında
iki suç birden işlenmiş
oluyor. İlki; şifrenizin kırılması dediğimiz
“hacking” yöntemi ile ikincisi ise; “özel
hayatın gizliliğini ihlal” dediğimiz, fotoğraflarınızın ifşa edilmesi ve paylaşılması ile
işlenmiş oluyor.
Hacking yöntemiyle işlenen suç, TCK
m. 243/1’de düzenlenen yetkisiz erişim
suçudur. Türk Ceza Kanunu; “Bir bilişim
sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya
devam eden kimse” nin bu suçu işlediğini belirtmektedir. Yani i cloud hacking
olayında da şifreyi kırarak sisteme giren
ve burada kalan şahıs ilk olarak TCK m.
243’ te düzenlenen yetkisiz erişim suçunu
işlemiş olacak ve bu suçtan dolayı yargılanacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde
belirtilen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Suçu” ise işlenen diğer suçtur. İlgili madde
uyarınca; “görüntü ve ses kaydı yapmanın
yanı sıra, özel hayatın gizliliğine ilişkin var
olan görüntü ve ses kayıtlarının ifşa edilmesi, basın ve yayın yoluyla yayınlanması”
da cezayı gerektiren hallerdendir. Ancak
burada değinilmesi gereken husus, özel
hayata ilişkin görüntü ve seslerin “hukuka
aykırı” olarak ifşa edilmesidir. Özel hayatın
gizliliğini ihlal suçu 3 şekilde gerçekleşebilir:
4- Siber Suçları ile ilgili mağduriyetlerinizi
ikamet ettiğiniz ilin Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edebilir veya
ikamet ettiğiniz ilin İl Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
1. Gizliliğin görüntü
veya seslerin kayda alınmak suretiyle ihlali,
2. Başkalarının özel
hayatına ilişkin görüntü
veya sesleri ifşa etme.
3. İfşa edilen görüntü
veya seslerin basın ve
yayın yoluyla yayımlanması… Fakat hukuka
uygunluk durumu varsa
ceza verilmemektedir. Hukuka uygunluk
durumuna örnek olarak “kamu yararının
olması” verilebilir. Dolayısıyla hesabınızı
hackleyip, yayan kişinin işlediği ikinci suç
“özel hayatın gizliliğini ihlal” suçudur.
Ayrıca “Basın ve yayın yoluyla yayımlanma” kavramı içinde ilk akla gelen tüm
basın yayın araçlarının haricinde internet
blogları, sosyal medya araçları (Facebook,
Twitter, YouTube vb.), kişisel web siteleri
de girmektedir. Yani bu görüntüleri ifşa
edenlerle yayınlayan internet sitelerinin
yetkilileri de bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu suçu işlemektedir. Ancak bilindiği
üzere ceza hukuku açısından kanunu
bilmemek mazeret sayılamayacaktır. Dolayısıyla bilinçli yayan da bilinçsiz yayan da
bu suçu işlemiş sayılmaktadır.
Peki -iCloud hacking- olayı ya da buna
benzer bir durum sizin başınıza gelseydi neler yapabilirdiniz? Bu konuyla
ilgili yasal haklarımız nelerdir ?
Maddeler halinde siber bir suça maruz
kaldığınızda yapabilecekleriniz;
1- Şahsınız ile ilgili şikâyetçi olduğunuz
konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm
deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaat ederek şikâyetçi
olabilirsiniz.
Dolayısıyla yukarıda da değindiğimiz
üzere, hacklendiğinizi ve özel hayatınızın
gizliliğinin ihlal edildiğini tespit ettiğiniz
taktirde elinizdeki mevcut deliller ile kolluk
birimlerine (polise) ya da savcılığa şikayet
başvuruda bulunarak, suça konu görüntülerin yayınlanmasını engelleyebilir ve suçu
işleyen kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep edebilirsiniz.
Ayrıca bunu gerçekleştiren kişilerin
yargı makamlarınca tespit edilerek, suçu
işledikleri hükmün kesinleşmesi ile sabit
olduğu halde tazminat da talep edebilirsiniz. Ancak yurtdışı kanalıyla hacklenmeniz
halinde durum maalesef çözülmesi zor bir
olaya dönüşecek ve muhtemelen mevcut
hukuk sistemimiz yardımıyla size karşı bu
suçu işleyenlerin tespit edilmesi ve cezalandırması yurtiçindekine kıyasla oldukça
güçleşecektir.
Yargıtay’a göre, “özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşabilmesi için, bir
özel hayat görüntüsünün ya da sesinin,
ilgilisinin bilgisi olmaksızın elde edilmesi
gerekmeyip, taksirle (yanlışlıkla) ya da
tamamen hukuka uygun elde edilmiş olsa
dahi, bilerek, isteyerek ve ilgilisinin rızası
dışında ifşa edilmesi, yani yayılması, açığa
vurulması, afişe edilmesi, kamuoyuna duyurulması, aleniyet kazandırılması, özetle;
içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan
kişilerin bilgisine sunulması yeterlidir.
Bununla birlikte, ifşanın kabulü için, ses
veya görüntüyle özel hayatı ihlale uğrayan
kişinin anlaşılması, en azından anlaşılabilir
olması ya da açıklanması gerekir.
Ayrıca özel hayat görüntüsünün, yetkisi
bulunmayan kişi veya kişiler tarafından
içeriğinin öğrenilmesiyle suç tamamlanmış
olacaktır.
Ekim 2014 z 57
Download

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve iCloud Hack Dosyası