HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 6 kalem (MUHTELİF ELEKTRİK
ELEKTRONİK HURDALARI), kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden
satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 08.01.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm
gerektiren işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve
tehlikeli işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı
raporu vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDALARI
İHALE LİSTESİ
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2014YERSAT1778
157.500
Geçici Teminat
KG
30.000,00 TL
Çekim Süresi
25
İş Günü
OSMANİYE, ADANA, ADIYAMAN İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA (C-F BÖLGELERİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN OSMANİYE, ADANA, ADIYAMAN İL VE İLÇELERİ 4 AYRI
DEPO/SAHADA (C-F BÖLGELERİ) BULUNAN 157.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK
ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; NOKSAN VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP, FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR. BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN
TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ
ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA
SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1778 - OSMANİYE, ADANA, ADIYAMAN İL VE İLÇELERİ
4 AYRI DEPO/SAHADA (C-F BÖLGELERİ)
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DAKTİLO,FOTOKOPİ, KLİMA,
ISITICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1
ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6.000
2
3
OSMANİYE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
500
1.000
ADIYAMAN GÖKSU EDAŞ İL MÜD.
ELEKTRİK SAYACI, PANO, AYIRICI, KESİCİ, KONTAKTÖR,
150.000 KONDANSATÖR, NH BUŞON , SİGORTA BUŞONU VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
4
TOPLAM 157.500
(± % 20 toleranslı)
2
08.01.2015 14:00
Perşembe
2014YERSAT1779
43.000 KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ, TOKAT, AMASYA, ÇORUM, SİNOP, SAMSUN İL VE İLÇELERİ 14 AYRI
DEPO/SAHADA (D BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ, TOKAT, AMASYA, ÇORUM, SİNOP,
SAMSUN İL VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA (D BÖLGESİ) BULUNAN 43.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; NOKSAN VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA UYGUN
GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN
GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
MALZEMELERİN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI
İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN
VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1779 - NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ, TOKAT, AMASYA, ÇORUM, SİNOP, SAMSUN İL VE
İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA (D BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOM.LIĞI
NEVŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
(YETİŞTİRME YURDU)
NİĞDE BOR DEVLET HASTANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE DEVLET HASTANESİ (KAMU
HASTANESİ) MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KAYSERİ TEİAŞ 11. İLETİM TESİS VE İŞL.
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ HKK 2.HAVA İKMAL
BAK.MERK.KOM.LIĞI
TOKAT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA MERZİFON 5. ANA JET ÜSK
KOM.LIĞI
1.000
1.000
1.000
3.000
7.000
2.000
6.000
2.500
5.000
10 ÇORUM İSKİLİP MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3.500
11 ÇORUM İL JANDARMA KOM.LIĞI
4.000
12 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
2.000
13
SAMSUN TEİAŞ 10. İLETİM TESİS VE İŞL.
1.000
GRUP MÜD.
14 SAMSUN SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
TOPLAM 43.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASI, MONİTÖR, YAZICI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, KLAVYE VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
BİLGİSAYAR KASI, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE, FOTOKOPİ
MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI , TV, KLAVYE VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
YAZICI, MONİTÖR, KESİCİ EK MALZEMESİ (950 KG BETON ,50
KG BAKIR) VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MONİTÖR,YAZICI,KASA,FOTOKOPİ MAK., VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR PARÇLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, TV, MONİTÖR, KLAVYE, TELEFON AHİZELERİ VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR MALZ.,TV, ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MALZ. VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
MONİTÖR,YAZICI,KASA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
KONDANSATÖR CİHAZI, MONİTÖR, YAZICI, KASA, VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
3
08.01.2015 Perşembe 14:00
2014YERSAT1780
49.000
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
IĞDIR, ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT, ORDU İLİ VE İLÇELERİ 11 AYRI DEPO/SAHADA (E-H BÖLGELERİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN IĞDIR, ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT, ORDU İLİ VE İLÇELERİ
11 AYRI DEPO/SAHADA (E-H BÖLGELERİ) BULUNAN 49.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP;
NOKSAN VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME ,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA UYGUN
GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN
GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
MALZEMELERİN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI
İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN
VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1780 - IĞDIR, ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT, ORDU İLİ VE İLÇELERİ 11 AYRI DEPO/SAHADA
(E-H BÖLGELERİ)
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
1
IĞDIR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
2
ERZURUM HAVA RADAR MEVZİ
KOM.LIĞI
2.500
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, UPS, BİLGİSAYAR PARÇALARI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 5.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, BİGİSAYAR PARÇALARI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ERZURUM TEİAŞ 15. İLETİM TESİS
İŞLETME VE GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
TRİFAZE ELEKTRİK SAYACI, KESİCİ KUTBU
ELEKTRONİK MALZ.
ERZURUM KKK 55.
BAK.MERK.KOM.LIĞI
10.000 BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
ERZİNCAN KKK 53. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
6.000
BİLGİSAYAR KASASI , KLİMA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
7
BAYBURT 4. MOTORLU PİYADE TUGAY
KOMUTAN YARDIMCILIĞI
3.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
8
ORDU ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET
YERLEŞKESİ
500
BİLGİSAYAR KASASI , VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ORDU ÜNYE İKTİSADİ İDARİ İLİMLER
FAKÜLTESİ
2.000
BİLGİSAYAR ,BUZDOLABI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ
3.000
BİLGİSAYAR MALZ., TIBBİ CİHAZLAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
6.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
3
4
5
9
10
ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
11 LABORATUARI
TOPLAM 49.000
VB. ELEKTRİK
(± % 20 toleranslı)
4
08.01.2015 14:00
Perşembe
2014YERSAT1781
202.000
KG
40.000,00 TL
30
İş Günü
KIRIKKALE, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KIRIKKALE, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI
DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ) BULUNAN 202.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; NOKSAN VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN
TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ
ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA
SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1781 - KIRIKKALE, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHADA (G BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
KIRIKKALE MKE DESTEK TESİSLERİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
250
MALZEMENİN NİTELİĞİ
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
2
ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE 135 NOLU
-29 NOLU VE YEMEKHANE KATI
3.000
DEPOLARI
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, DAKTİLO, TEYP, VİDEO VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
3
ANKARA MERKEZ DSİ MAKİNA İKMAL
DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI
750
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
4
ANKARA MERKEZ DSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
6.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İBNİ SİNA HASTANESİ
15.000
MUHTELİF ELEKTRONİK CİHAZ PARÇALARI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
7
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
20.000
BİLGİSAYAR KASASI , YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
8
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, SARF MALZEMELERİ, YEDEK
ANKARA MİT MÜSTEŞARLIĞI /GÖLBAŞI
150.000 PARÇALARI, TV, BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNALARI,ESKİ TİP
DEPOSU
TAMİR VE ÖLÇÜ CİHAZLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TOPLAM 202.000
(± % 20 toleranslı)
5
08.01.2015 Perşembe 14:00
2014YERSAT1782
133.400 KG
25.000,00 TL
25
İş Günü
ANTALYA, KONYA, ISPARTA, AFYONKARAHİSAR, UŞAK KÜTAHYA, YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, BALIKESİR,
MANİSA, İZMİR MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 27 AYRI DEPO/SAHADA (I-M-N-L BÖLGELERİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANTALYA, KONYA, ISPARTA, AFYONKARAHİSAR, UŞAK KÜTAHYA,
YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, BALIKESİR, MANİSA, İZMİR MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 27 AYRI DEPO/SAHADA (I-M-N-L
BÖLGELERİ) BULUNAN 133.400 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; NOKSAN
VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP EDİLECEKTİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA UYGUN
GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN
GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
MALZEMELERİN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI
İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN
VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1782 - ANTALYA, KONYA, ISPARTA, AFYONKARAHİSAR, UŞAK KÜTAHYA, YALOVA, BURSA, ESKİŞEHİR, BALIKESİR,
MANİSA, İZMİR MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 27 AYRI DEPO (I-M-N-L BÖLGELERİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ANTALYA ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
1.500
2
ANTALYA İL JANDARMA KOM.LIĞI
1.500
3
ANTALYA KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.500
4
KONYA KKK 56. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
5.000
5
KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
1.000
6
KONYA KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖRÜ, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, KLAVYE, FAKS, YAZICI, FOTOKOPİ MAK., ARAÇ TEPE
LAMBASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
KLİMA, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, KASALAR, YAZICI, FOTOKOPİ, KLAVYE, MOUSE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, KASALAR, YAZICI, FOTOKOPİ, FAKS, PARA SAYMA MAKİNASI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, KASALAR, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE GÜÇ KAYNAĞI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ELEKTRİK SAYACI, KESİCİ, TAKIM AYIRICI, KESİCİ KUTBU VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, FOTOKOPİ VB. ELEK. ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ, YAZICI, KLAVYE, HESAP MAKİNASI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR MONİTÖRLER, YAZICI, KASA, KLAVYE, HESAP MAKİNASI, FOTOKOPİ,
KLİMA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, FOTKOPİ MAK, TELEFON VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
13
ISPARTA TEİAŞ 7. İLETİM TESİS VE İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOM.LIĞI
AFYONKARAHİSAR DEVLET HAST. (GENEL BÜTÇE)
AFYONKARAHİSAR DEVLET HAST. (DÖNER SERMAYE)
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜD.NÜN DÖNER
SERMAYE BÜTÇESİNE AİT VE 11. NOLU SAĞLIK OCAĞI
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GENEL BÜTÇEYE AİT VE 11. NOLU SAĞLIK OCAĞI
AFYONKARAHİSAR HKK HAVA MEYDAN KOM.LIĞI
1.000
14
15
16
UŞAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA HKK HAVA RADAR VE MEVZİ KOM.LIĞI
2.000
500
500
17
YALOVA İL JANDARMA KOM.LIĞI
500
18
BURSA KESTEL BELEDİYESİ
1.000
19
BURSA SU VE KANALİZASYON DEPOSU
5.000
20
BURSA YENİŞEHİR HAVA MEYDAN KOM.LIĞI
1.700
21
22
20.000
4.000
1.500
BİLGİSAYAR KASASI, TIBBİ CİHAZ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
24
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİV. 2 EYLÜL KAMPÜSÜ
ESKİŞEHİR TEİAŞ 6. İLETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YUNUS EMRE
DEVLET HASTANESİ
BALIKESİR HAVRAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK, DAKTİLO VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
MONİTÖR, YAZICI, KASA VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
3 ADET AYIRICI
700
25
MANİSA/SOMA TKİ ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
26
27
İZMİR TEİAŞ 3. İLETİM TESİS VE İŞL. MÜD.
MUĞLA/MARMARİS DKK AKSAZ DENİZ ÜS KOM.LIĞI
40.000
5.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR , YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEK. ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, DAKTİLO, YAZICI, KLAVYE, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, KESİCİ, AYIRICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, TV , YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
7
8
9
10
11
12
23
30.000
200
200
300
800
1.000
TOPLAM 133.400
(± % 20 toleranslı)
6
08.01.2015 Perşembe 14:00
2014YERSAT1783
94.800 KG
20.000,00 TL
20
İş Günü
ZONGULDAK, KARABÜK, İSTANBUL KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, EDİRNE İLİ VE İLÇELERİ 21 AYRI DEPO/SAHADA
(K-A-B BÖLGELERİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ZONGULDAK, KARABÜK, İSTANBUL KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, EDİRNE
İLİ VE İLÇELERİ 21 AYRI DEPO/SAHADA (K-A-B BÖLGELERİ) BULUNAN 94.800 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; NOKSAN VEYA FAZLA MALZEME OLAN DEPOLAR DİĞER DOPALAR MAHSUP EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA UYGUN
GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN
GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
MALZEMELERİN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI
İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN
VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2014YERSAT1783 - ZONGULDAK, KARABÜK, İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, EDİRNE İLİ VE İLÇELERİ 21 AYRI DEPO/SAHADA
(K-A-B BÖLGELERİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3.000
BİLGİSAYAR MÜŞTEMİLATI, PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
HASTANESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
PROJEKTÖR, MÜZİK ÇALAR, MONİTÖR, BİLGİSAYAR, KLAVYE, MOUSE,
5.000
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KULAKLIK, BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
ZONGULDAK DKK EREĞLİ İKMAL DESTEK
TV, BİLGİSAYAR, KLAVYE, SPOR ALETLERİ, DİNAMO, GÜÇ KAYNAĞI, HİLTİ,
6.000
KOM.LIĞI
DİNAMO, BUZDOLABI, VB. ELEK. ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VE FOTOKOPİ MAK. PARÇALARI VB. ELEKTRİK
KARABÜK ESKİ PAZAR PTT BAŞMÜDÜRÜLÜĞÜ
4.000
ELEKTRONİK MALZ.
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
600
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MERKEZİ HASTANESİ
İSTANBUL KKK 66. MEKANİZE PİYADE TUGAY
ÇAMAŞIR MAKİNASI, BUZDOLABI, BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
1.000
KOM.LIĞI
MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR , BUZDOLABI, BULAŞIK MAK. VB. ELEK.
İSTANBUL HKK HAVA HARP OKUL KOM.LIĞI
2.000
ELEKTRONİK MALZ.
İSTANBUL KKK İKMAL MALİYE OKUL KOM.LIĞI
2.500
BİLGİSAYAR, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR DONANIMI, KARTUŞ, TONER VB. ELEKTRİK
İSTANBUL KKK HARP AKADEMİLERİ KOM.LIĞI
4.000
ELEKTRONİK MALZ.
İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR , BİLGİSAYAR PARÇALARI, YAZICI, KLAVYE VB.
İSTANBUL KKK 41. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
4.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
İSTANBUL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
RADYOLİNK ANTENLERİ, İÇ VE DIŞ BİRİM YAZICILAR, TELEFON, TELSİZ,
5.000
KURUMU
MONİTÖRLER VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR , BİLGİSAYAR PARÇALARI, YAZICI, KOMBİ VB.
İSTANBUL HKK 15. FÜZE ÜS KOM.LIĞI
5.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
İSTANBUL KKK 1. ORDU KOM.LIĞI METRİS
5.000
TELEVİZYON VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
KIŞLASI
İSTANBUL TEİAŞ 1. İLETİM TESİS İŞLETME GRUP
36 KV - 154 KV GAZLI KESİCİ , FİBEROPTİK KABLO VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
8.700
MÜDÜRLÜĞÜ
MALZ.
KIRKLARELİ 1. ZIRHLI TUGAY KOM.LIĞI
3.000
BİLGİSAYAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TEKİRDAĞ ÇORLU 43. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI 7.000
BİLGİSAYAR , YAZICI, MONİTÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ
5.000
TV, YAZICI, MONİTÖR, TELEFON VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
MÜD. ÇEVRE KORUMA KONTROL BİRİMİ
BİLGİSAYAR, BUZDOLABI, SANAYİ TİPİ BUZDOLABI, TV, GÜÇ KAYNAĞI,
EDİRNE DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
MÜZİK ALETLERİ, KOLONLAR, VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TELEFFON SANTRALİ, GÜÇ KAYNAĞI, MONİTÖR, TELEFON, FOTOKOPİ
EDİRNE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR PARÇALARI, MUHTELİF TIBBİ CİHAZLAR.
10.000
HASTANESİ
ELEKTRONİK TELEFON SANTRALİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TOPLAM 94.800
(± % 20 toleranslı)
7
08.01.2015 Perşembe 14:00
Download

Muhtelif Elektrik-Elektronik Hurdaları