HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 24 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir. Teklifler en
geç
Teklifler en geç 21.08.2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme
Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312-384 03 07/110–193–182 FAKS: 0312- 384 02 37
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2014YERSAT1073
Miktar
Geçici Teminat
50.000 KG
1.500,00 TL
Çekim Süresi
7
İş Günü
7
İş Günü
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜVERCİNLİK YOL ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP SANDIK HURDASI
(SANDIKLARI TEK TİP OLMAYIP 3-5 CM CİVARINDA ÖLÇÜ FARKLARI VARDIR.)
2014YERSAT1273
3.000 KG
2.000,00 TL
UŞAK DEVLET HASTANESİ DOĞUM/ÇOCUK HASTANESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ VE ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN BAKANLIKLAR UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN
FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN GEÇERLİLİK
SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI
İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN
BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN
PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET
TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN
DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1279
9.000 KG
2.000,00 TL
5
İş Günü
BURSA TEİAŞ 2. İLETİM TESİS VE İŞLETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
VARİLLERİN TABANINDA TRAFO YAĞI KALINTISI MEVCUTTUR. (550 ADET)
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.) SÖZ KONUSU VARİLLERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA
TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK
OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA
AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1283
2.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
İZMİR TCDD 3. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI HURDASI
(MALZEMELER 2 TON FUEL OİL TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.TANKIN DİBİNDE AZ MİKTARDA FUEL OİL
KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17
04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT --- DEVAMI ARKA
SAYFADA
2
21.08.2014 Perşembe 14:00
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1291
200.000 KG
100.000,00 TL
30
İş Günü
ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
(MALZEME 3 AYRI YERDE BULUNMAKTA OLUP; FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ISI MERKEZİNDE 6 ADET FUEL
OİL TANKI TAKRİBİ 70 TON , 2 ADET HAVALANDIRMA BACASI TAKRİBİ 2 TON , 2 ADET KALORİFER KAZANI TAKRİBİ 50
TON, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK. ISI MERKEZİNDE 3 ADET FUEL OİL TANKI TAKRİBİ 33 TON , FIRAT
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SU DEPOSUNDA 4 ADET FUEL OİL TANKI TAKRİBİ 45 TON AĞIRLIĞINDA OLUP TOPLAM 200
TON (13 ADET FUEL OİL TANKI , 2 ADET HAVALANDIRMA BACASI VE 2 ADET KALORİFER KAZANINDAN
OLUŞMAKTADIR) TANKLARIN DİBİNDE AZ MİKTARDA FUEL OİL KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17
04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE
DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1314
5.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
RİZE TEKEL SABUNCULAR ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
YAKIT TANKI HURDASI
(MALZEME 4 ADET TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.TANKLARIN İÇERİSİNDE AZ MİKTARDA FUEL OİL KALINTISI
VARDIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR. )
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17
04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE
DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1318
3.500 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
YALOVA DEVLET HASTANESİ
KALORİFER KAZANI VE FUEL OİL TANKI HURDASI
(MALZEMELER 1 ADET KALORİFER KAZANI VE 1 ADET FUEL OİL TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. FUEL OİL
TANKININ DIŞ KISMI TAKRİBİ 10-15 KG ALÜMİNYUM KAPLAMADIR.FUEL OİL TANKININ İÇERİSİNDE AZ MİKTARDA
TORTU MEVCUTTUR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR. )
(İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ----DEVAMI ARKA SAYFADA
3
21.08.2014 Perşembe 14:00
ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL
ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU
ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN
ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET
TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN
DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1367
32.600 KG
4.000,00 TL
8
İş Günü
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
FUEL OİL TANKI VE FUEL OİL KAZANI ( KALORİFER KAZANI) HURDASI
MALZEMELER 6 ADET FUEL OİL İLE ÇALIŞAN KALORİFER KAZANI, 6 ADET KALORİFER KAZANLARI ÜZERİNDE
MONTELİ DURUMDA BRULÖRLER VE 1 ADET FUEL OİL TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM , BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILMASI , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17
04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE
DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1372
15.000 KG
2.000,00 TL
7
İş Günü
BALIKESİR BANDIRMA TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 365. KISIM YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
YAKIT TANKI HURDASI
MALZEME 2 ADET YAKIT TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. TANKLARIN İÇERİSİ TEMİZ DURUMDADIR.
MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILMASI , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR
ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT
KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17
04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU
TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ
BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE
DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR,
DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1383
150.000 KG
3.000,00 TL
20
İş Günü
KOCAELİ DKK MALZEME DEPO KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEMELERİN 50 TON CİVARI TOMRUK 100 TON CİVARI PALET VE İNŞAATLARDAN ÇIKMA AHŞAP HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
4
21.08.2014 Perşembe 14:00
2014YERSAT1384
70.000 KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
KOCAELİ DKK MALZEME DEPO KOM.LIĞI
YAYLI YATAK HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEMELER KAPALI DEPOLARDA BULUNAN YAYLI YATAK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1385
12.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
5
İş Günü
KARS KKK 14. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
AHŞAP MÜHİMMAT SANDIĞI HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1386
3.000 KG
1.500,00 TL
İSTANBUL YURTKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /EDİRNEKAPI KIZ YURDU
TEKSTİL HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEMELER BATTANİYE , ALEZ , NEVRESİM VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN
YÜKLEME ,NAKLİYE VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1387
2.500 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
İSTANBUL BÜLENT AKARCALI ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
KALORİFER KAZANI , SU TANKI VE BRULÖR HURDASI
MALZEME 1 ADET KALORİFER KAZANI, 2 ADET SU TANKI VE 1 ADET BRULÖR MOTORUNDAN OLUŞMAKTADIR. KAZAN
DEPO İÇERİSİNDE MONTELİ OLDUĞUNDAN KESİLEREK OKUL BAHÇESİNE ÇIKARILARAK YÜKELEBİLİR. MALZEMENİN
YÜKLEME ,NAKLİYE VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1388
15.000 KG
3.000,00 TL
8
İş Günü
İSTANBUL KKK 2. ZIRHLI TUGAY KOM.LIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEMELER MUHTELİF DIŞ LASTİK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER
TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1389
40.000 KG
1.000,00 TL
12
İş Günü
7.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
2.000 KG
500,00 TL
5
İş Günü
8
İş Günü
5
İş Günü
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
2014YERSAT1390
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
PLASTİK HURDASI
2014YERSAT1391
ANKARA MİT MÜSTEŞARLIĞI
KÜÇÜK BİNEK ARAÇ LASTİĞİ HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1392
30.000 KG
750,00 TL
ANKARA MİT MÜSTEŞARLIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEMELER MASA , SANDALYE, DOLAP,SUNTA PARÇALARI VB. AHŞAP HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1393
8.000 KG
300,00 TL
ANKARA GİMAT DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEMELER TOPLU VAZİYETTE AYRI YERLERDE MASA,SEHPA,VİTRİN,DOLAP PARÇALARI VB. AHŞAP
HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
2014YERSAT1394
50.000 KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
ANKARA HKK 4. ANAJET ÜS KOM.LIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEMELER MUHTELİF DIŞ LASTİK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER
TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
5
21.08.2014 Perşembe 14:00
2014YERSAT1395
20.000 KG
3.000,00 TL
5
İş Günü
ANKARA DHMİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/ESENBOĞA
BETON DİREK HURDASI
MALZEME 14 ADET 25 METRE BOYUNDA % 80 BETON % 20 DEMİR ÇELİK İHTİVA EDEN BETON DİREK HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEME BETONUYLA BİRLİKTE TESLİM EDİELECEK OLUP;TESLİMAT İHALE TONAJI ÜZERİNDEN
20.000 KG OLARAK MUTABAKATLA YAPILACAK, HERHANGİ BİR NOKSAN VEYA FAZLA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.
MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM,KIRILMASI, YÜKLEME ,NAKLİYE VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1396
5.000 KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEK OKULU
PVC HURDASI
MALZEMELER MUHTELİF PVC HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1397
17.600 KG
4.000,00 TL
8
İş Günü
ANKARA KARA HARP OKUL KOMUTANLIĞI
YAYLI YATAK HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEMELER 979 ADET YAYLI YATAK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
6
21.08.2014 Perşembe 14:00
Download

21.08.2014 tarihli yerinde satış ihalesi