4. SINIFLAR
BÜLTEN
4
ÇEVRE
• Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemler çözüldü.
• Bir alan, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin edildi ve birimler sayılarak tahmin kontrol edildi.
• Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirlendi.
• Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanları birim kareler kullanılarak hesaplandı.
SÜTUN GRAFİĞİ – OLASILIK
• Sütun grafiğini oluşturuldu.
• Sütun grafiği yorumlandı.
• Olasılık belirten kelimeler uygun cümlelerde kullanıldı.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
ALAN
03
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
TARTMA
04
• Tonun kullanıldığı yerler belirtildi.
• Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkiler belirtildi.
• Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözüldü ve kuruldu.
SİMETRİ - ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
• Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirlendi ve çizildi.
• Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek
süslemeler yapıldı.
SIVILARI ÖLÇME
•Litre ve mililitre arasındaki ilişki belirtildi.
•Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapıldı.
•Bir kaptaki sıvının miktarı, litre ve mililitre birimleriyle tahmin edildi ve ölçme yapılarak tahmin kontrol edildi.
•Litre ve mililitre ile ilgili problemler çözüldü.
ENGLISH MATH CLASS ETKİNLİKLERİ
Nisan 3. HAFTA:
Öğrenilen matematik terminolojisini gözden geçirmek, hatırlamak ve hatırlatmak adına, keyifli anlarımızı pekiştiren
bir yarışma, grup çalışması halinde sınıflarımızda gerçekleştirildi.
Nisan 4. HAFTA:
Öğrencilerimizin uzunluk ölçülerini günlük hayat durumlarına uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Uzunluk
ölçülerinin İngilizce karşılıkları öğrenildi.
Mayıs 1. HAFTA:
Uzunluk ölçüsü problemlerini anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar uygulandı. Günlük hayatta uzunluk ölçülerinin
önemini anlatan İngilizce video izletildi.
Mayıs 2. HAFTA:
Çevre uzunluğu ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
Nisan 2. HAFTA:
Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini dili İngilizce olan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmeleri için 4.
sınıf matematik müfredatını içeren İngilizce bilgisayar oyunları oynandı.
05
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
06
Mayıs 3. HAFTA:
Alan ölçüleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı.
AREA-DICE Game oyunu ile eğlenceli anlarımıza bir yenisi daha eklendi.
Mayıs 4. HAFTA:
Uzay Kampı Gezisi haftasında, geziye katılmayan öğrencilerimizle, “Four Operations’ Puzzle” etkinliği yapıldı.
Haziran 1. HAFTA:
Bilim şenliği kapsamındaki Dart oyunu ve Total Trekkers oyunu ile öğrencilerimiz neşeli anlar yaşadı. Bu oyunlar ile işlem
yapma becerileri gelişti.
Haziran 2. HAFTA:
Ağırlık ölçüleri konusunda hazırlanan çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı.
Haziran 3. HAFTA:
Eğitim - Öğretim yılı süresince yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Öğrenilen İngilizce matematik
terminolojisi gözden geçirildi.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
Matematik
dersinde
yaptığımız çeşitli
etkinlikler.
07
•Karaların kayaçlardan oluştuğu ifade edildi.
•Kayaçların minerallerden oluştuğu belirtildi.
•Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçlar maden olarak tanımlandı.
•Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki kuruldu.
•Toprağın nasıl oluştuğu açıklandı.
•Erozyonla toprak kaybı arasındaki ilişki kuruldu.
•Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine vardırıldı.
•Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler araştırıldı ve sunuldu.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
DÜNYAMIZI TANIYALIM
09
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
10
ELEKTRİK İLE TANIŞALIM - ELEKTRİĞİN YOL AÇABİLECEĞİ TEHLİKELER
• Elektrikle çalışan araçlara örnekler verildi.
• Elektrikle çalışan araçlar kullanım amaçlarına göre (aydınlatma, ses üretme, ısıtma, haberleşme, hareket
v.b.)sınıflandırıldı.
• Elektriğin bir enerji çeşidi olduğu fark ettirildi.
• Elektriğin günlük yaşamdaki önemi araştırıldı ve sunuldu.
• Çevresinden, farklı elektrik kaynaklarıyla çalışan araçlara örnekler verildi.
• Elektrikli araçlar, kullandıkları kaynağa göre sınıflandırıldı.
• Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlar fark ettirildi.
• Elektriğin güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar listelendi.
• Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemler araştırıldı ve sunuldu.
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
PİLLERLE TANIŞALIM
BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ
•
•
•
•
•
•
Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanları (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı) tanıtıldı ve kullandırıldı.
Basit bir elektrik devresi kuruldu ve çalıştırıldı (BSB-15).
Bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağı fark ettirildi.
Devredeki ampulün istenilen verimde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerektiği fark ettirildi.
Çalıştırdığı basit elektrik devresinin resmi çizildi.
Verilen çeşitli devre resimlerini inceleyerek, devrenin kurulduğunda çalışıp çalışmayacağı tahmin edildi ve sebebi
açıklandı.
• Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı bir sistem tasarlandı ve çalıştırıldı.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
• Pille çalışan cihazlarda, pillerin pil yatağına uygun yerleştirilmemesi durumunda cihazın çalışmayacağı
kavratıldı.
• Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu olduğu fark ettirildi.
• Pilin (+) ve (-) kutuplarına bağlantı yapıldı.
• Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade edildi.
11
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verildi.
Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar verildi.
Bitki ve hayvanlar canlılık özellikleri açısından karşılaştırıldı.
Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığı tartışıldı.
Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlılar gözlemlendi.
Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği çıkarımı yapıldı.
Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğu keşfettirildi.
Bir yaşam alanında bulunabilecek canlılar tahmin edildi.
Çevresinde bir yaşam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartlar gözlemlendi ve kaydedildi.
Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımı yapıldı.
Yakın çevresindeki kirliliği fark ettirildi ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listelendi.
Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirildi.
Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katıldı.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazandırıldı.
Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verildi.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
Basit elektrik
devreleri oluşturduk.
13
KONUŞMA
• Bir fikre katılıp katılmadığı nedenleriyle ortaya koyuldu.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
OKUMA
• Okuduğunu özetledi.
• Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı.
• Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat etmesi için yönlendirildi.
• Dikkati okuduğuna yoğunlaştırıldı.
• Okuduklarından çıkarımlar yapıldı.
• Metnin türü dikkate alınarak okundu.
• Serbest okuma yapıldı.
• Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı.
• Bilmediği kelimelerin anlamları araştırıldı.
• Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi.
• Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeler belirlendi ve sorgulandı.
• Okuduğu şiirin ana duygusu belirlendi.
• Metinde ortaya konan sorunlar belirlendi ve onlara farklı çözümler bulundu.
• Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu.
• Genel ve özel durumları bildiren ifadeler dikkate alınarak okundu.
• Bilgi edinmek için okuma yapıldı.
15
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
DİNLEME
Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulundu.
Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi.
16
GÖRSEL OKUMA – GÖRSEL SUNU
Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunduruldu.
Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimleri resim, şekil ve sembol ve renkler kullanılarak
görselleştirildi.
YAZMA
Şiir yazıldı.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı.
Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazdırıldı.
Hikâye yazıldı.
Eksik bırakılan metin yazarak tamamlandı.
Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı.
Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı.
Yeni öğrendiği kelimeler yazılarında kullanıldı.
Yazılarında imlâ kuralları uygulandı.
İstediği bir konuda yazı yazıldı.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı
dolayısıyla
panolarımız Türkçe
dersiyle ilişkili olarak
süslendi.
17
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü açıklandı.
Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenlik ilişkilendirildi.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
İNSANLAR VE YÖNETİM
19
4.SINIF BÜLTENİ mayıs hziran
UZAKTAKİ ARKADAŞIM
20
Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğu fark ettirildi.
Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda
bulunduruldu.
Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamları karşılaştırıldı.
Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verildi.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
27- 30 Mayıs
tarihinde yaptığımız
Uzay Kampı gezisi.
21
MAYIS
2. Hafta:
«The Building of America « adlı yeni üniteye geçildi. Konuya key words yardımıyla geçildi. İkili öğrenci grup
çalışmalarıyla ( enrty slips ) ile hikaye ile ilgili tahminlerde bulunuldu. Ünitenin hikayesi okundu ve ve çeşitli oyunlarla
hikayede geçen geçmiş zaman kipi tekrarlandı. Ünitenin sonunda exit slips ile neler öğrenildiği yazıya geçirildi.
3. Hafta:
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. «From East to West» adlı hikaye
ye devam edildi. Geçmiş ve günümüz ile ilgili çeşitli karşılaştırmalar yapıldı. Hikaye sınıf içi canlandırma çalışmalarıyla
tamamlandı.
4. Hafta:
Hafta başında Write Right adlı kitaptan "Come To My Party« adlı üniteye giriş yapıldı. Partilerde neler yapıldığı ve neler
kullanıldığı konuşuldu. Ünitenin okuma parçası soru cevaplarla pekiştirildi .Çeşitli davetiye kartları incelenip kitap
üstünde birkaç örnek yapıldı.
4.SINIF BÜLTEN mayıs haziran
1. Hafta:
Write Right adlı kitaptan «This is my best friend «adlı üniteye giriş yapıldı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında
konuşuldu. Konu ile ilgili kalıplar ve yeni kelimeler verildi. Konuyla ilgili parça okundu ve soru cevap şeklinde aktiviteler
yapıldı. Ünite sonunda oluşturulacak paragraf için gerekli yapılar tekrarlandı ve örnekler verildi. Ünite sonunda paragraf
organize edildi ve son olarak paragraf tüm yapılan çalışmalar doğrultusunda tamamlandı.
23
HAZİRAN
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
1. Hafta:
24
«Come to my Party»adlı konuya devam edildi.Yer,tarih,zaman ve yapılan aktiviteler örneklendirildi. Parti
davetiye kartları incelendi ve öğrenciler tarafından değişik parti kartları oluşturuldu. Ünite sonunda verilen
yapılar ve yeni kelimelerle «parti davetiyesi» yazma çalışması yapılarak ünite tamamlandı.
2. Hafta:
«Charlotte’s Web» adlı filme giriş yapıldı. Karakterler hakkında konuşuldu. İzlenen kısımlarla ilgili sınıf
aktiviteleri yapıldı. Selections kitabından »A Toucan Tale» adlı hikaye işlendi. Hikaye canlandırma
aktivitesiyle ve kitap alıştırmalarıyla konu tamamlandı.
3. Hafta:
«Charlotte’s Web» adlı filme devam edildi.Soru cevaplarla filmin konusu pekiştirildi.Fimin bölümleriyle
ilgili True-False vb.gibi aktiviteler yapıldı.Karakterler ve konusunu pekiştirecek akrostiş çalışması
yapıldı. Selections kitabından »The shape I Am « adlı parça işlendi.
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
Mayıs ayında çocuklar
okudukları hikayelerle
ilgili «ENTRY VE EXIT
SLIPS»adlı aktiviteleri
yaptılar.Haziran ayında
CHARLOTTE’S WEB
adlı filmi izleyip
aktivitelerini
tamamladılar.
25
• Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler tanıtıldı.
• Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken güvenlik
tedbirlerini alır.
• Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli kullanma ile
ilgili kurallar uygulandı.
HAZİRAN
• Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlardan düşülmesi halinde, oluşan yaralanmalarla ilgili basit
müdahaleler yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
MAYIS
27
•
•
•
•
•
•
•
•
Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterildiği anlatıldı.
Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olundu.
Ailenin birey ve toplum içi önemin açıklandı.
Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olması anlatıldı.
Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemin açıklandı.
Sorunlarının aile bireyleri ile birlikte çözülmesi belirtildi..
Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkileri fark ettirildi.
İslam dininin aile hayatına ilişkin prensipleri açıklandı.
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
MAYIS – HAZİRAN
29
MAYIS
1. Hafta: Duyguları Geliştirici Çalışmalar (Anneler Günü) Çalışmasına başlandı.
2. Hafta: Gözleme Dayalı Çalışmalar ( 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) Resmine başlandı.
4. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine
sınıf ortamında konuşuldu
HAZİRAN
1. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine
olan çalışmalara devam edildi.
2. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali
karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı.
3. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali
karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
3. Hafta:
Sanat Eseri İnceleme Çalışması (Sürrealizm) konusuna başlandı. Değişik sanatçıların hayatlarına ve eserlerine örnekler
verildi. Konuşmalar ve örnekler doğrultusunda inceleme nasıl yapılır anlatımı yapıldı.
31
Bu Yıl Resim Yarışmalarında 4. sınıf düzeyinde elde edilen başarılar
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
•
•
•
32
•
•
•
•
•
•
4-F sınıfından Cansu Bilgiç “Cumhuriyet” konulu resim yarışmasında İlçe ikinciliği ve
4-E sınıfından Rana Oyman “Enerji Verimliliği” konulu resim yarışmasında ilçe ikinciliği ödülü almıştır.
Yeşilay Cemiyetinin il genelinde düzenlediği “Yeşilay; Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek” konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Duru UÇAR
Kadıköy ilçe birinciliği, il düzeyinde Jüri Özel Ödülü almıştır.
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “23 Nisan” konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Begüm BALAT ilçe ikincisi oluştur.
İstanbul Opera ve Balesinin il genelinde düzenlediği “Opera ve Bale Ressamını arıyor.” Konulu resim yarışmasında ödülü almıştır.
4E Duru Çuhadaroğlu,
4C Öykü Derin Ersoy,
4E Zeynep Rana Oyman resimleri sergilenmeye değer görülmüştür.
Mimarlar Odasının Türkiye genelinde düzenlediği “Kentte dayanışma ve paylaşım” konulu resim yarışmasında,
4A Ayşegül Berfin TEZCAN
ÖDÜL
4A Beliz ŞİMŞEK
SERGİLENME
TMMOB Gemi Mühendisleri Odasının il genelinde düzenlediği “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Ozan Mert
MERTOĞLU İstanbul üçüncüsü olmuştur.
FMV Işıklı Renkler Resim Yarışması ödül alan öğrenciler;
Kategori 4-5 . Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Başarı Ödülü Alan Öğrenciler
4A DURU Uçar
4A Ayşegül Berfin Tezcan
4C Burak Kunur
Kategori 4-5 . Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Sergileme Ödülü Alan Öğrenciler
4A Elif Yalkut
4A Lea Lila Açanay
4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan
Öğrencilerimiz birçok
yarışmaya katılarak
Türkiye, İstanbul ve
Kadıköy genelinde
olmak üzere ilk üç
arasında yer aldılar.
33
4..SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
MAYIS
2. Hafta:
Farklı ritmik yapıdaki ezgiler seslendirildi. Do- ince re aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. Bu konuyla
ilgili « Samanyolu» adlı şarkı öğretildi. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı.
3. Hafta:
Atatürk’ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşleri anlatıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Kapsamında «Gençlik Marşı» öğretildi. Piyano eşliğinde söylendi.
4 Hafta:
Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşlar söylendi. Öğrenilen marş tekrar edildi Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve
düşünceleri farklı anlatım yollarıyla ifade edildi. «Gençlik Marşı» söylendi.
35
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
36
HAZİRAN
1. Hafta:
Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek, müzik beğeni ve kültürlerinin gelişmesi sağlandı. «Fantasia 2000» Adlı CD izletildi.
2. Hafta:
Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmak üzere, yılsonu dinletileri için hazırlanan şarkılar, parçalar dinlenildi.
3. Hafta:
Çevresindeki müzik etkinlikleri için çalışmalar yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs hzairan
Müzik derslerimizde
yaptığımız
etkinliklerimiz.
37
1.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olmayı
öğrendiler.
2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması
gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergilediler.
4.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirdiler.
HAZİRAN
1.Hafta: Öğrencilerimiz, farklı fiziksel etkinlikler yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark ettiler.
2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklere katılmaya istekli bir şekilde farklı oyunlar araştırıp
bularak arkadaşlarıyla oynadılar.
4.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
MAYIS
39
YEŞİL PARMAKLI TİSTU
Ellerinde, doğuştan gelen gizli bir güç vardır. Parmaklarını nereye
dokundursa oradan yeşil fidanlar fışkırır, ortalık çiçek bahçesine döner.
Tistu, ötekilere benzemeyen bir çocuktur demiştik, parmaklarını öyle
yerlere dokundurur ki, tutuklular mutlu olur, hastalar iyileşir, savaşlar
durur. Bu küçücük çocuk dünyanın gidişini değiştirmeye çalışan
bir...bir...nedir? Kimdir bu Tistu? Bunu kitabı okuyup bitirince
öğreneceksiniz.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
YAZARI : MAURICE DRUON
YAYINLAYAN : CAN ÇOCUK
41
MERAKLI BİR SOMON BALIĞININ
SERÜVENLERİ
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
YAZARI : GÜLSEVİN KIRAL
YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLARI
42
Mustafa, Ömer Hepçözer’in dedektiflik bürosunda çalıştığı yaz
tatilinde inanılmaz bir maceranın parçası olmuştur. İstanbul’un
mimari anıtlarının çalınmasıyla başlayan uluslararası
kovalamacanın üzerinden bir yıl bile geçmeden, bu kez hem
başka anıtlar hem de koskoca bir orman tehlike altındadır! İflah
olmaz hırsızların yeni planlarını boşa çıkarmak ve sevdiklerini
kurtarmak için işe koyulan ikili, gizemli şifrelerin ve ipuçlarının
izini sürer…
NASIL YAŞANIR YA DA BİR SORUDA
MONTAIGNE’İN HAYATI VE CEVAPLAMAK
İÇİN YİRMİ TEŞEBBÜS
Düşünceleri zamanını aşmış Montaigne'i kendi yaşadığı döneme hapsetmeyi
reddeden Sarah Bakewell, kendisine pek çok övgünün yanı sıra Ulusal Kitap
Eleştirmenleri Ödülü'nü de kazandıracak yepyeni bir biyografi formu geliştiriyor;
nasıl yaşanır sorusu çerçevesinden, bize hem Montaigne’in iyi yaşamak üzerine
fikirlerini, hem de onu bu fikirlere ulaştıran hayat öyküsünü anlatıyor; yüzyıllar
önce yazdıklarının bizim hayat öykümüze neler katabileceğini gösteriyor.
4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran
YAZAR :SARAH BAKEWELL
YAYINLAYAN : DOMİNGO YAYINEVİ
43
Bülten Sorumlusu
TUBA DURUCU
SERAP TOMBULOĞLU
Sınıf Öğretmenleri
FUNDA DEMİR
CANNUR PEHLİVANOĞLU
NİHAL ARMAĞAN
SEMRA TANYILDIZ
ÇİLEM DOĞAN
Branş Öğretmenleri
AYLİN BAŞAR
CANA KOÇAK
İPEK KANBUROĞLU
BURCU TEZCAN
JOHN THOMPSON
PAOLA GÜVENÇ
BENGÜ MUTLU
MUSTAFA KEMAL YAVUZ
ÖMER KILIÇSAL
DUYGU BALIKÇI
FİLİZ GÜREL
ALPER KORKMAZ
UTKU ÇELİK
NURŞEN ABDİOĞLU
Kütüphane Sorumlusu
SEZİ ARI
Download

Slayt 1 - Işık Okulları