3. SINIFLAR
BÜLTEN
4
GEOMETRİ
ÜÇGEN, KARE, DİKDÖRTGEN VE ÇEMBER
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çember modelleri kullanarak çizildi.
Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterildi.
Üçgen, kare, dikdörtgen ve çember köşe ve açı sayısına göre sınıflandırıldı.
Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgen çizildi.
ÖLÇME
UZUNLUKLARI ÖLÇME
Metre ve santimetre arasındaki ilişki açıklandı.
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
AÇI
Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verildi.
Açı modelleri ile çizildi.
Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verildi ve çizildi.
Açı modelleri ile çizildi. Açılar dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırıldı.
01
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
02
ÖLÇME
UZUNLUKLARI ÖLÇME
Nesnelerin uzunlukları tahmin edildi ve tahminler ölçme sonucuyla karşılaştırıldı.
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözüldü ve kuruldu.
“Uzunlukları Ölçüyorum” etkinliği yapıldı.
ÇEVRE
Nesnelerin çevreleri belirlendi.
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğu hesaplandı.
Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözüldü ve kuruldu.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
«Uzunlukları Ölçüyorum»
etkinliği yaptık.
Matematik dersi potfolyo
sunumumuzu grup olarak
tamamladık.
03
DİNLEME
Dinleme kurallarını uygulama,
Dinlediğini anlama,
Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme çalışmaları yapıldı.
OKUMA
Okuma kurallarını uygulama,
Okuduğunu anlama
Anlam kurma,
Söz varlığını geliştirme,
Tür, yöntem ve tekniklere uygun okuma çalışmaları yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
KONUŞMA
Konuşma kurallarını uygulama,
Kendini sözlü olarak ifade etme,
Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma çalışmaları yapıldı.
05
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
06
YAZMA
Yazma kurallarını uygulama,
Kendini yazılı olarak ifade etme,
Tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma çalışmaları yapıldı.
GÖRSEL OKUMA-GÖRSEL SUNU
Görsel okuma ve görsel sunu çalışmaları yapıldı.
•
•
•
•
«Halka Çörek Zinciri» isimli hikaye kitabı okundu, kitap değerlendirmesi yapıldı.
«Eğlenceli Yazma» etkinliği yapıldı.
«Küçük Kara Balık» etkinliği yapıldı.
Portfolyo sunumu yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
«Okuyoruz,
Okuyarak
Büyüyoruz» etkinliği
ile en çok okuyanları
seçtik.
Türkçe dersi
portfolyo
sunumunda grup
çalışması yaptık.
«Eğlenceli Yazma»
etkinliği ile çok
eğlenceli çalışmalar
ortaya çıktı.
07
Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular soruldu, çıkarımlarda bulunuldu.
Isıtılan maddelerin uğradığı değişimler gözlendi.
Farklı hava koşullarının trafikteki etkileri açıklandı.
Ay’ın görünüşündeki farklılıklar gözlemlendi.
Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim hakkında konuşuldu.
Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişimler hakkında konuşuldu.
Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiği araştırılarak sınıfta sunuldu.
Geleceğin teknolojik bir ürününü tasarlama çalışmaları yapıldı.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında konuşuldu..
Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişim araştırıldı.
Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırma; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme çalışmaları
yapıldı.
Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunlar araştırıldı, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları
karşılaştırarak değişim fark edildi.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
MAYIS
09
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
HAZİRAN
10
Müzelerdeki nesnelerin zaman içindeki değişimini kavrama çalışmaları yapıldı.
Canlıların ortak özelliklerini araştırıldı.
Canlılarda değişim aşamaları ayırt edilip sıralandı.
Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişki araştırıldı.
Birey, toplum ve çevre arasındaki ilişki araştırıldı ve bunu gösteren örnekler verildi.
Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretildi.
Yaşadığı çevreyi daha temiz bir hâle getirmek için bir proje tasarlandi.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik Bayramı’nı
coşkuyla kutladık.
Hayat Bilgisi dersi
portfolyo sunumuna
grup çalışması yaparak
hazırlandık.
Koç Müzesi’ne gezi
düzenledik.
Nezehat Gökyiğit Botanik
Bahçesi’ne gezi
düzenledik.
11
1. Hafta:
Ara tatil yapıldı.
2. Hafta:
Spotlight kitabının 7. ünitesindeki hayvan grupları konusu işlendi. Hayvan grupları bir powerpoint
sunumu ile tanıtıldı. Hayvanları gruplandırma, hayvanların habitatları, vücut parçaları, neler
yapabildikleri ve karakteristik özellikleri işlendi. Hayvanlar 6 grup altında incelendi ve çalışma
kağıtları dolduruldu. 3R (recycle- reuse- reduce) konusu ile ilgili posterler yapıldı. Geri
dönüştürülebilir malzemelerden kalemlik ve benzeri yeni objeler yapıldı.
3. Hafta:
Hayvanların spesifik olarak vücut parçaları tanıtıldı. 6 grup altında belirlenen spesifik hayvanların
vücut parçalarıyla doğada neler yapabildikleri ve neler yapamadıkları incelendi. Konuyla ilgili çalışma
kâğıtları dolduruldu. Hayvan grupları ve özellikleri ile ilgili kapsamlı bir proje çalışması yapıldı.
Öğrenciler her gruptan bir hayvan seçerek özelliklerini inceleyip hakkında yazı yazdılar ve sınıfta
projelerini sundular. “Recycle” ve “Rubbish” adlı kitaplar okundu.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
Mayıs
13
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
Mayıs
14
4. Hafta:
Ödev olarak verilen 2. hayvan projesi sınıfta sunuldu. Öğrenciler seçtikleri bir hayvan ile ilgili araştırma
yaparak resimler ve bilgi topladılar ve projelerini sınıfta sundular.
Selections kitabından “Surprise for Mom” adlı hikaye işlendi. Anneler gününde öğrencilerin genellikle
neler yaptıkları konuşuldu. Anneler günü ile ilgili çok özel bir sürpriz düşünmeleri istendi ve buldukları
değişik fikirler sınıfta konuşuldu. Daha sonra renkli kağıtlar üzerine bu fikirler çizildi ve annelere bu fikirleri
anlatan teşekkür mektupları yazıldı. Mektuplar yazılırken derste işlediğimiz yapılar kullanıldı. Mektuplar
sınıfta sunuldu ve evlere gönderildi.
Selections kitabından “Amazing Creatures” adlı parça işlendi. Hayvanlar hakkında öğrenilen spesifik
kelimeler pekiştirildi ve bazı hayvanların doğada yapabildikleri hakkında konuşuldu. Geri dönüşüm
konusu işlendi. Geri dönüştürülebilir malzemeler, geri dönüştürmenin önemi ve geri dönüştürme süreci
hakkında bilgi edinildi.
Haziran
1. Hafta:
Geçmiş zamanla ile ilgili düzenli ve düzensiz fiilller işlendi. Konuyla ilgili el işi çalışması ve konuşma
aktivitesi yapıldı. Biyografinin ne olduğu tanıtıldı ve Spotlight kitabından Sally Ride hakkındaki biyografi
işlendi. Atatürk hakkında bilgiler içeren bir powerpoint sunumu yapıldı. Bu bilgiler kullanılarak cümleler
kuruldu ve çalışma kağıtları tamamlandı. Spotlight kitabından Louis Pasteur’ün biyografisi okundu. Daha
sora Selections kitabından Flying Amelia Earhart adlı hikaye işlendi. “Winnie’s Magic Computer” adlı
hikaye okundu. Teknoloji ve bilgisayar kullanımı konuları işlendi. Bilgisayarların online alışveriş ve online
oyunlar konularında nasıl kullanıldığı tartışıldı.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
5. Hafta:
Geçmiş zaman ile ilgili bir powerpoint sunumu yapıldı. Geçmiş zamanda “olmak” fiili işlendi ve çalışma
kağıtları dolduruldu. Spotlight kitabının 8. ünitesine giriş yapıldı. Dünya ve Amerikan tarihindeki bazı
kahramanlar ve onların yaptıkları üzerine konuşuldu. Cam maddesinin nasıl geri dönüştürüldüğü işlendi.
15
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
16
2. Hafta:
Geçmiş zaman konusu kapsamında Selections kitabından “The Story of Boyking”, “The Invention of
Bicycle” ve “The World Under the Water” adlı hikayeler işlendi. Geçmiş zamanda sorular cevaplandı ve
hikayeler ile ilgili çalışma kâğıtları tamamlandı. Selections kitabından “Mr. Ross” adlı hikaye okundu.
“Around the World” konusuyla ilgili sunum yapildi.
3. Hafta:
Selections kitabından “The Little Donkey,” “Party Time,” “New Shoes,” ve “School’s Out” adlı hikayeler
işlendi. Hikayelerle ilgili aktiviteler yapıldı ve geçmiş zamanla ilgili online oyunlar oynandı. Öğrencilerin
yaz tatili planlarıyla ilgili konuşuldu. Oyunlarla yıl içinde işlenen konular pekiştirildi.
3..SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
3. Sınıflarda İngilizce
derslerinde yapılan
çalışmalardan
örnekler.
17
1. Hafta: Farklı yollarla cevaplanacak farklı soru tipleri olduğu konusu işlendi. Günlük hayatta rutin
olarak yaptığı işleri kelime işlemci programında sırasıyla yazma etkinliği yapıldı.
2. – 3. Hafta: Veritabanının sadece uygun veri girildiyse cevap verebileceği konusu işlendi. Verilen
tablodan veri bulma etkinliği yapıldı ve one hour of code angy birds oyunu oynandı. Kelime işlemci
programında, küçük kara balık kapak tasarımı çalışması yapıldı.
4. Hafta: Basit bir akış diyagramı oluşturma konusu işlendi. İnteraktif hikaye oluşturma çalışması yapıldı
ve one hour of code angy birds etkinliğine devam edildi.
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
MAYIS
19
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
20
HAZİRAN
1. – 2. Hafta: Basit bir akış diyagramı oluşturma konusu işlendi. İnteraktif hikaye oluşturma çalışması
yapıldı ve öğrencilerin çalışmalarının sunumu izlendi.
3. Hafta: İnteraktif hikaye oluşturma çalışması yapıldı ve öğrencilerin çalışmalarının sunumu izlendi.
Pivot animasyon programında animasyon çalışması yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
Öğrencilerin one
hour of code angy
birds etkinliğinden
görüntüler.
21
1.Hafta:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu renkli çalışmaya başlandı. Öğrenciler verilen yönerge
doğrultusunda büyük resim kağıtlarına pastel boya ve sulu boya kullanarak 23 Nisan coşkusunu yansıtan renkli resimler
yapmaya başladılar.
2. Hafta
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu renkli çalışmalar suluboya kullanılarak tamamlandı.
3. Hafta
Öğrencilere Mağara resimleri ve Mısır Sanatı konusunda bir sunum yapıldı. Ardından bu konuda öğrencilere bir etkinlik
yaptırıldı.
4. hafta
Çocuk oyunları konulu renkli çalışma yapıldı.
MAYIS
1.hafta
Renkli kartonlar ve yanar-döner kağıtlar kullanılarak Anneler günü kart çalışması yapıldı.
2. Hafta
19 Mayıs konulu renkli çalışma yapıldı.
3.Hafta
Örüntü konusu anlatılarak çeşitli örnekler verildi ve öğrencilerden gazlı kalemler kullanılarak örüntü çalışması yapmaları
istendi.
4.Hafta
Örüntü konusundaki çalışmalar tamamlandı.
3.SINIF BÜLTENİ nisam-mayıs-haziran
NİSAN
01
3.SINIF BÜLTENİ nisan-mayıs-haziran
01
HAZİRAN
1. Hafta:
Tatile gidiyoruz konulu renkli çalışmaya başlandı. Öncelikle sınıf olarak tatilden beklentilerimiz konulu kısa bir söyleşi
yapılarak öğrencilerin duygu ve düşünceleri alındı. Ardından pastel boya ve sulu boya kullanılarak renkli çalışmalar
yapıldı.
2. Hafta:
Sene içinde tamamlanamayan çalışmalar gözden geçirildi ve tamamlandı.
3. Hafta:
Pastel boya, sulu boya, gazlı boya ve renkli kağıtlar kullanılarak serbest konulu renkli çalışmalar yapıldı.
4. Hafta:
Serbest konulu renkli çalışmalar tamamlandı.
Pera Güzel Sanatlar
Lisesi’nin il genelinde
düzenlediği, “Hayallerim”
konulu resim
yarışmasında 3B sınıfından
Ela Dinç’in
Resmi sergilenmeye layık
görülmüştür.
2.SINIF BÜLTENİ eylül ekim
FMV Işık Okulları’nın her yıl
düzenlediği Işıklı Renkler
Resim Yarışması’nda
2-3 . Sınıflar Kategorisinde
3F sınıfından Begüm Tokel
FMV Işık okulları Galeri Işık
Başarı Ödülü ve 3B
sınıfından Selen Azizağaoğlu
FMV Işık okulları Galeri Işık
sergileme ödülü almıştır.
01
1. Hafta:
ARA TATİL
2. Hafta:
Bildiği çalgılar kullanım biçimlerine göre sınıflandırıldı. Nefesli, vurmalı, telli çalgılar resimlerle ve seslerle
gösterildi.
Do- ince re aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. «Samanyolu» şarkısı melodikada öğretildi.
3. Hafta:
Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığını geliştirmeye yönelik şarkı ve marşlar dinletildi.. «Gençlik Marşı» sınıfça söylendi.
Do- ince re aralığındaki sesler melodikada çalışıldı.
4. Hafta:
Çalgılarla ezgi denemeleri yapıldı. «Samanyolu» melodika ile çalındı.. Değerlendirme yapıldı.
3..SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
MAYIS
29
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
30
HAZİRAN
1. Hafta:
Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etme konusu açıklandı.. Müziklerdeki nüans’ın önemi kavratıldı. «Fantasia 2000»
Adlı CD izletildi.
2. Hafta:
Müzik çalışmaları sergilendi. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmak üzere, yılsonu dinletileri için hazırlanan şarkılar, parçalar
dinlenildi. 3. Hafta:
Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmak üzrere çalışma yapıldı. Müzik çalışmaları sergilendi.
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran
Çalışmalarımızdan
örnekler..
31
1.Hafta :
Vücudumla yapılan etkinliklerde hareket ederken kullandığım alanın fark ederim. Vücudumun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri
kontrol edebilir. Yapılan farklı fiziksel etkinliklerde kendine güven duymam gerektiğini fark ederim. Fiziksel etkinliklerde yapılan küçük
koşu çalışmaları ile kendimi geliştirdim. Ara dinlenmeler ile dayanıklılık koşu çalışması yapıldı.
2. Hafta
Vücudumun farklı bölümlerini kullanarak bireysel ve eşli olarak nesneleri hareket ettiririm. Fiziksel etkinlik sırasında vücudumda
meydana gelen (kalp atışı, solunum, terleme ve vücut ısı vb. ) değişiklikleri nedenini ile fark ettik. Hız koşuları ve çıkış çalışmaları kısa
mesafeli sürat koşu çalışmaları yaparak geliştirdik.
3. Hafta:
Yaptığımız farklı egzersizlerde etkinlik içinde farklı roller alarak farklılığı öğrendim. Ve üstlendiğim rollerin sorumluluklarımın yerine
getirmem gerektiğini fark ettim. Yapılan fiziksel etkinliklerde sıvı tüketiminin gerekliliğini ve sıvı tüketmem gerektiğini öğrendim.
Atlamalar ile ilgili olarak tek ayak ve çift ayak sıçramalar, konmalar ve hız alarak yumuşak zemine konmalar ve çömelik duruştan çift
ayak sıçrama çalışmaları ile atlama ve sıçramalar koşarak uzağa atlamalar pekiştirildi.
4. hafta:
Yer değiştirme hareketlerini değişik hız ve seviyelerde yaparak yaptığımız fiziksel etkinliklerde grup ve eşli çalışmalara katılmanın
yararlarını kavradık. Küçük araçları değişik uzaklıklarda hedefe atış çalışması, Karşılıklı top yuvarlama ve atma çalışması. Sağ ve Sol
elle ile değişik ebatta topları uzağa fırlatma çalışması ve koşu istasyon çalışmaları yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs-Haziran
MAYIS
33
HAZİRAN
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs-Haziran
1.Hafta:
34
Yer değiştirme , dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri bir arada yapar. Tüm kaslarıma yönelik
ısınma hareketleri yaptık. Çeşitli materyallerle spor branşları ile ilgili oyunlar oynandı.
2. Hafta
Fiziksel etkinliklerde başarının tebrik edilmesi gerektiğini bilir. Yapılan etkinlik erde eşli ve grup çalışmalarına
katılması gerektiğini kavrar. Tüm kaslarıma yönelik ısınma hareketleri kılavuz eşliğinde yaptık. Çeşitli
materyallerle spor branşları ile ilgili oyunlar oynandı.
3. Hafta
Tüm kaslarıma yönelik ısınma hareketleri kılavuz eşliğinde yaptık. Farklı oyunlar bularak arkadaşlarıyla oynar.
Çeşitli materyallerle spor branşları ile ilgili oyunlar oynandı.
3.SINIF BÜLTENİ Mayıs-Haziran
3. Sınıflar
Beden Eğitimi
dersinden bazı
görüntüler.
35
PAT KARİKATÜR OKULU
Aydın’ın yeni sınıfında herkesin bir takma adı vardı. Hiç
normal davranamayan Tuhaf, burnu kocaman Patates,
atasözlerini bile tersyüz eden Ters, çevresindeki her şeyi
kendine çeken Karadelik, sürekli saati soran Saat Kaç ve
öbürleri… Yalnızca öğrencilere değil, sınıflara, koridorlara,
hatta tuvaletlere de ad takılmıştı. Kendisine ad takılmasından
hiç hoşlanmayan Aydın, ilginç sıra arkadaşı Patates’in çizdiği
“Patates’in Maceraları” adlı karikatürler sayesinde, sınıf
arkadaşlarını anlamaya başladı. Patates’in beklenmedik bir
karar vermek zorunda kalması, sınıfı karıştıracaktı…
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
YAZARI : BEHİÇ AK
YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
37
FENERDEN TAŞINAN IŞIK
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
YAZARI : İREM UŞAR
YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI
38
Yaralı bereli, yaramaz oğlan, ailesiyle birlikte,
kayalıklardaki deniz fenerinde yaşıyordu. En iyi oyun
arkadaşları, köstebeği Arpacık’la yılanı Zilli’ydi. Oğlanın
babası, aile geleneğini sürdürüyor, gemilere yol
göstermek için, her gece aynı saatte fenerin ışığını
yakıyordu. Fenerin ışığı, yaramaz oğlanın en sevdiği
şeydi. Ama bir gün postacı kapıya öyle bir zarf getirdi ki,
ailenin dünyası allak bullak oldu. Yaramaz oğlan, fenerin
ışığına ne diyeceğini şaşırdı!..
ÇOCUK VE DERS
Anne baba olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz ve
bunun da ancak iyi bir eğitimle mümkün olduğunu biliyoruz. Her işte başarı
onu severek yapmaktan geçer. Çocuğunuza küçük yaşta ders çalışmayı
sevdirip başarıyı tattırırsanız, gelecek için onlara sağlam bir zemin
hazırlamış olursunuz.
Elinizdeki bu kitapta çocukların derslerden korkup sıkılmadan çalışmaya
nasıl istekli hale gelecekleri, ders çalışmayı çocuklara sevdirmenin yolları,
öğrenmeyi ve akılda tutmayı kolaylaştırma teknikleri, anne babanın
çocukla kurması gereken sağlıklı iletişim biçimi ve okulun öğrenme
sürecindeki etkisi ele alınmıştır.
Özellikle okul öncesi ve
ilköğretim öğrencileri için yararlı olduğunu düşündüğümüz "Çocuk ve
Ders" kitabı, anne babalara yardımcı olmak için hazırlanmış bir rehber
kitaptır.
3.SINIF BÜLTENİ mayıs-haziran
YAZAR : BEYHAN SOYDAN ÇÖREKÇİ
YAYINLAYAN : SİSTEM YAYINCILIK
39
Bülten sorumluları
Tuğçe AKIN
Sınıf Öğretmenleri
Tuğçe AKIN
Nevin ŞAHİN
Arzu TANIL
Nevruz GÜRBÜZ
Zehra GÜÇLÜ
Güner TANLI
Branş Öğretmenleri
İpek KANBUROĞLU
Julie RİCHARDS
Paola GÜVENÇ
Dilara ÖZOFLU
Didem Kılınç
Yonca İŞLEK
Aylin BAŞAR
Utku ÇELİK
Güler ASAN
Gülşen ELİBOL
Hafize TEZCAN
Bahar BİRİMOĞLU
Tülay ÖZGÜL
Z. Gaye GÜLERYÜZ
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Download

Slayt 1 - Işık Okulları