2014-2015 Akademik Yılı Erasmus+ KA1 Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuç Listesi
Asil Liste
Ad-Soyad
Unvan
Fakülte-Bölüm
Gidilecek Üniversite
Sıralama
1 Ömer TURUNÇ
Doç. Dr.
İİBF- Çal. Eko.ve End. İlişkiler
Litvanya, Vilnus Gediminas
Technical University
91,75
2 İbrahim UĞUR
Yrd.Doç.Dr.
Müh. Fak.- Maden Müh.
İtalya, University of Cagliari
84,08
3 Mehmet Saim SARAÇ
Prof. Dr.
Müh. Fak.- Maden Müh.
Polonya, AGH Science and Technology Krakow
76,5
4 Nazmi ŞENGÜN
Yrd.Doç.Dr.
Müh. Fak.- Maden Müh.
İtalya, University of Cagliari
75
5 Birol ÜNER
Doç. Dr.
Orman Fak.- Orman End. Müh.
Estonya, Estonian University
of Life Science
74,2
6 Ayşe Tanrıver CELASİN
Öğr. Görevlisi Dr. Güz. San. Fak.- Gel. Türk San.Böl.
Litvanya, Vilnius College of Design
70,6
7 Mehmet Erhan ŞAHİN
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
Polonya, State Higher Vocational School in Walcz
69
8 Raşit ALTINDAĞ
Prof. Dr.
Müh. Fak.- Maden Müh.
İtalya, University of Cagliari
69
9 Sulhattin YAŞAR
Doç. Dr.
Ziraat Fakültesi-Zootekni
İtalya, Universita
Politecnica Delle Marche
68,7
10 Oğuzhan SARIKAYA
Yrd.Doç.Dr.
Orm. Fak.- Orman End. Müh.
Letonya, Latvia University of Agriculture
67,57
11 Nesrin Şalvarcı TÜRELİ
Yrd.Doç.Dr.
Isparta MYO
İtalya, Accademia Belle Arti di Napoli
66,37
12 Özlem Salman
Yrd. Doç. Dr.
Teknolofi Fak.- Mekatronik Müh.
Litvanya, Klaipeda University
64,87
13 Mahmut DEMİR
Doç. Dr.
Eğirdir Turizm ve Otelcilik YOKonaklama İşletmeciliği
Hollanda, Hanze University
64,8
14 Mehmet ÖZHANLI
Prof. Dr.
Fen Edebiyat- Arkeoloji
Hollanda, Groningen University
64,5
15 Yakup ALTAN
Doç. Dr.
Eğirdir Turizm ve Otelcililik YO Müdürü Hollanda, Hanze University
16 İbrahim Çetintürk
Öğr. Gör.
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Portekiz, University of Beira Interior
17 Hasan ŞENOL
Yrd.Doç.Dr.
İİBF- İşletme
Portekiz, Universidade da Beira Interior
63,7
18 Şirvan Şen DEMİR
Doç. Dr.
Eğirdir Turizm ve Otelcilik YOKonaklama İşletmeciliği
Hollanda, Hanze University
63,62
19 Seher Derya Kula
Yrd. Doç. Dr.
İİBF- İşletme
Portekiz, University of Beira Interior
62,4
20 Ali COŞKAN
Doç. Dr.
Ziraat Fak.-Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü
Almanya, Univesity of Applied Sciences Osnabrück
61,5
Unvan
Fakülte-Bölüm
Gidilecek Üniversite
21 Yüksel HATIRLI
Öğr. Gör.
ISMYO
Portekiz, Polytecnic Institute of Porto
22 Ahmet TOKGÖZLÜ
Yrd.Doç.Dr.
Fen-Edebiyat Fak.-Coğrafya
23 Ergün GÜNTEKİN
Doç. Dr.
Orman Fak.- Orman End. Müh.
24 Sibel AKTEN
Öğr. Gör.
Eğiridir MYO-Peyzaj ve Süs Bitkileri
Programı
Letonya, Latvia University of Agriculture
25 Erhan TÜRELİ
Öğr. Görevlisi
Isparta MYO
İtalya, Accademia Belle Arti di Napoli
59,75
26 Ezgi CEVHER
Yrd. Doç. Dr.
ISMYO
Portekiz, Polytecnic Institute of Porto
59,6
27 Servet DEMİRDAĞ
Doç. Dr.
Müh. Fak.- Maden Müh.
İtalya, University of Cagliari
59,5
64,1
64
Yedek Liste
Ad-Soyad
Litvanya, Lithuanian University of Educational
Sciences
Estonya, Estonian University
of Life Science
Sıralama
61,4
61,03
60,5
60
28 Sultan Filiz GÜÇLÜ
Öğr. Gör. Dr.
Atabey MYO-Fidan Yetiştiriciliği
Polonya, University of Technology and Life
Sciences
29 Ömer KULA
Öğr. Gör.
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Portekiz, University of Beira Interior
30 Behire Işıl DİDİNEN
Yrd.Doç.Dr.
Eğirdir Su Ür. Fak. S.Ü. Yetiştiriciliği
Polonya, University of Olzpynie
58,5
31 Hilmi Cenk BAYRAKÇI
Doç. Dr.
Teknoloji Fak.-Mekatronik
Mühendisliği
Romanya, Transilvania University of Brasov
58,5
32 Yekta HALICI
Öğr. Gör.
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Portekiz, University of Beira Interior
58,5
33 Halil Turgut ŞAHİN
Prof. Dr.
Orm Fak.-Orman End. Müh.
34 Alper TONGAL
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
35 Mustafa ESEN
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
36 Yasemin DURAN
Öğr. Gör.
Isparta MYO- Tasarım
37 Pınar GÖKTAŞ
Öğr. Gör.
38 Gülay BULGAN
Öğr. Gör.
39 Gürkan KALKAN
Öğr. Görevlisi
Yunanistan, Technological&Educational Institute
(TEI) of Thessaly
Polonya, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Wałczu
Polonya, State Higher Vocational School in Walcz
Polonya, Warsaw University of Life SciencesSGGW
Fransa, Ecole des Dirigeants et Createurs
Isparta MYO-Yönetim be Organizasyon
d'Enterprise
Isparta MYO-Otel, Lokanta ve İkram
Polonya, Warsaw University of Life SciencesHizmetleri
SGGW
Polonya, Opole
Isparta MYO
Teknoloji Üniversitesi
59,12
59
58,28
58,12
58
57,2
55,37
55,12
54,5
40 M. Yunus PAMUKOĞLU Doç. Dr.
Su Enstitüsü
Litvanya, Kannas University of Technology
54,37
41 Deniz Maden DEĞER
Okutman
Yabancı Diller Yüksekokulu
İspanya, Universidad de Cadiz
54,25
42 Candan Kuş ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.
Orman Fak.- Peyzaj Mimarlığı
43 Selim BACAK
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
Yunanistan, Technological&Educational Institute
(TIE) of Thessaly
Polonya, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Wałczu
53,87
53,64
44 Serdar CARUS
Prof. Dr.
Orm. Fak.- Orman End. Müh.
Letonya, Latvia University of Agriculture
53,25
45 Sevgi SAVAŞ
Prof. Dr.
ESÜF
İspanya, Compestela
52,87
46 Ayşe Gül SARIKAYA
Öğr. Görevlisi
Atabey MYO- Ormancılık Böl.
Letonya, Latvia University of Agriculture
52,75
47 Nilüfer YAZICI
Yrd.Doç.Dr.
Orm. Fak.- Orman End. Müh.
Latvia, Latvia University of Agriculture Faculty of
Forestry
52,62
48 Safiye SARI
Öğr. Görevlisi
Güz. San. Fak.- Tekstil ve Moda Tas.
Böl.
Litvanya, Vilnius College of Design
52,12
49 Hakan YÜKSEL
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
50 Süleyman GÜLCÜ
Doç. Dr.
Orman Fak.- Orman Mühendisliği
51 İbrahim ERDAL
Prof. Dr.
Ziraat Fak.-Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü
52 Ayhan AKYOL
Yrd.Doç.Dr.
Orm. Fak.-Orm. Müh. Böl.
53 Kadir TEMURÇİN
Doç. Dr.
Fen-Edebiyat Fak.-Coğrafya
54 Naile Rengin OYMAN
Doçent
Güz. San. Fak.- Gel. Türk San.Böl.
Litvanya, Vilnius College of Design
49,74
55 Ömer Kamil ÖRÜCÜ
Yrd.Doç.Dr.
Mimarlık Fakültesi- Peyzaj Mimarlığı
Letonya, Latvia University of Agriculture
49,11
56 Bekir YALÇIN
Doç. Dr.
Teknoloji Fak.- İmalat Müh.
İrlanda, Dublin City University
49,03
57 Murat AKTEN
Yrd.Doç.Dr.
Mimarlık Fakültesi- Peyzaj Mimarlığı
Letonya, Latvia University of Agriculture
48,5
58 Arif Emre ÖZGÜR
Doç. Dr.
Teknoloji Fak.- Enerji Sis. Müh.
Romanya, Transilvania University of Brasov
46,62
59 Yılmaz ÇATAL
Doç. Dr.
Orman Fakültesi- Orman Müh.
Letonya, Latvia University of Agriculture
45,5
Polonya, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Wałczu
Letonya, LV- Latvia University of Agriculture
Faculty of Forestry
Almanya, University of Applied Sciences Osnabrück
Letonya, LV- Latvia University of Agriculture
Faculty of Forestry
Litvanya, Lithuanian University of Educational
Sciences
51,75
51,75
51,5
51,12
50,78
Polonya, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Wałczu
60 Serkan AYDIN
Öğr. Gör.
Teknik Bilimler MYO
61 Ulaş ŞENYİĞİT
Doç. Dr.
Ziraat Fak.- Tarımsal Yapılar ve Sulama Almanya, University of Applied Sciences Osnabrück
62 İsmail DUTKUNER
Yrd.Doç.Dr.
Orman Fak.- Orman Mühendisliği
63 Ahmet KABUL
Doç. Dr.
64 Şengül BİLGİN
Doç. Dr.
65 Ahmet TOLUNAY
Doç. Dr.
Letonya, LV- Latvia University of Agriculture
Faculty of Forestry LV Jelgava01
Teknoloji Fakültesi- Enerji Sistemleri
Romanya, Transilvania University of Brasov
Müh.
Eğirdir S.Ü. Fak.- S.Ü. Avlama ve İşleme
Polonya, University of Olzpynie
Tekn.
Yunanistan, Technological Institıte of Sterea Ellada
Orm. Fak.- Orman Müh.
(TEI Stereas Elladas)
44,25
42
40,82
40,12
36,74
34,34
Download

2014-2015 Akademik Yılı Erasmus+ KA1 Personel Ders Verme