24-26 NİSAN 2014
Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Uncubozköy Kampüsü/MANİSA
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF
TIP UYGULAMALARI
KONGRESİ
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
tat2014.cbu.edu.tr
Kongre, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Tarafından Desteklenmektedir
İLETİŞİM
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Cep: 0542 2361354
Tel: 0236 231 83 73/ 5832
Fax: 0236 232 00 58
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları
Derneği
KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ (Rektör)
Prof. Dr. Zeki ARI (Müdür)
KONGRE BAŞKANLARI
Dilek ÖZMEN
Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
KONGRE SEKRETERLERİ
Tülay SAĞKAL
Kıvan ÇEVİK
DÜZENLEME KURULU
Dilek ÖZMEN
Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
Adalet KOCA KUTLU
Nursen BOLSOY
Dilek ÇEÇEN
Tülay SAĞKAL
Kıvan ÇEVİK
Mustafa ERŞİN
BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Güler AKSOY
Neriman AKYOLCU
Gülşah G. ARSLAN
Fatma E. ASLAN
Zühal BAHAR
Nezihe K. BEJİ
Nesrin Ş. CELASİN
Nursan D.ÇINAR
Ayden ÇOBAN
Özden DEDELİ
Semra ERDOĞAN
Dilek ERGİN
Aynur ESEN
Sebahat GÖZÜM
Nevin KANAN
Nimet KARATAŞ
Leyla KHORSHID
Esra A. KORHAN
Nuran KÖMÜRCÜ
Gülümser KUBİLAY
Nursen NAHÇIVAN
Hülya OKUMUŞ
Nermin OLGUN
Nimet OVAYOLU
Ferda ÖZBAŞARAN
Süheyla A. ÖZSOY
Türkan PASİNLİOĞLU
Nurgün PLATİN
Sena Dilek SAYIN
Ümit SEVİĞ
Ümran SEVİL
Deniz ŞELİMEN
Ahsen ŞİRİN
Ayla B. TEMEL
Sevgi TÜRKMEN
Gülşen VURAL
Emre YANIKKEREM
Meryem YAVUZ
Emel YILMAZ
Birsen YÜRÜGEN
* Bilimsel kurul üyeleri soyadlarına göre sıralanmıştır.
Kongre Katılım Ücreti:
Erken Kayıt: 20 Şubat 2014 tarihine kadar 150 TL
Geç Kayıt: 21 Şubat 2014 tarihinden sonra 200 TL
Günlük Kayıt: 100 TL
Lisans Öğrencisi Erken Kayıt: 75 TL
Lisans Öğrencisi Geç Kayıt: 100 TL
Halk Bankası Manisa Şubesi
Şube Kodu: 0562
Hesap Numarası: 16000290
IBAN No: TR63 0001 2009 5620 0016 0002 90
Kongre kayıt ücretinin yukarıda belirtilen hesaba AD-SOYAD ve açıklama kısmına ‘BAĞIŞ’
yazılarak yatırılması rica olunur.
Bildiri İçin Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2014
(Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için kongre kaydının yapılması gerekmektedir)2
*** Yeterli katılımcı sağlanırsa 26 NİSAN 2014 tarihinde aromaterapi, masaj ve homeopati
kursları düzenlenecektir. Kursla ilgili ayrıntılı bilgiyi tat2014.cbu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
UYGULAMALARI KONGRESİ
24 NİSAN 2014 (1. GÜN)
08.00-08.30
Kongre Kayıt
08.30-09.00
Açılış konuşmaları
09.00-09.30
Konferans:
Geleneksel ve TAT uygulamalarında
yasal düzenlemeler
Oturum Başkanı: Mustafa ERŞİN
Konuşmacı:
Mehmet Zafer KALAYCI
09.30-10.30
Konferans:
Günümüzde tamamlayıcı
tedavilere yönelim arttı mı?
Oturum Başkanı: Sultan TAŞÇI
Konuşmacı:
Mustafa ERŞİN
10.30-10.45
ARA
10.45-12.00
Panel: Biyoalan Enerji Tedavileri
Terapötik dokunma
Eski bir iyileştirme sanatı-modern
hemşirelik uygulaması: Reiki
Oturum Başkanları: Nurgün PLATİN
Tülay SAĞKAL
Konuşmacılar:
Nur ŞENEL
Zeynep ERDOĞAN
12.00-13.30
YEMEK ARASI
13.30-14.30
Konferans:
Mesir macunu ve içeriğindeki
geleneksel tıbbi bitkiler
Oturum Başkanı: Nursan D. ÇINAR
Konuşmacı:
Ulvi ZEYBEK
14.30-15.15
Konferans:
Fitoterapi
Oturum Başkanı: Sebahat GÖZÜM
Konuşmacı:
Ömür DEMİREZER
15.15-15.30
ARA
15.30-17.00
Panel: Beden-zihin müdahaleleri
Yoga ve Meditasyon
Mitlerden gelen hastalık ve şifa
Gevşeme teknikleri ve kendine dönüş
17.00-18.00
Semazen Gösterisi
19.30
AÇILIŞ KOKTEYL
Oturum Başkanları: Nur ŞENEL
Dilek ÇEÇEN
Konuşmacılar:
Vedat AKAR
Hüseyin ŞİMŞEK
Refika YAZGAÇ
3
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
UYGULAMALARI KONGRESİ
25 NİSAN 2014 (2. GÜN)
09.00 -11.00
Panel: Manipülatif ve Beden
Temelli Tedaviler
Kayropraksi
Doğu ve batı kültürlerinde masaj
Hidroterapi
Refleksoloji
Oturum Başkanları:
Birsen K. SAYDAM
Kıvan ÇEVİK
Konuşmacılar:
Mustafa AĞAOĞLU
Fatma Nur KAYRAL
Yaşar YILMAZ
Nihat AYÇEMAN
11.00-11.15
ARA
11.15-12.15
Konferans:
Akupunktur
12.15-13.30
YEMEK ARASI
13.30-15.00
Panel: TAT ve Hemşirelik
Oturum Başkanı: Hülya OKUMUŞ
İntegratif Hemşirelik
Hemşirelik çalışmalarında TAT
Konuşmacılar:
Nurgün PLATİN, Sebahat GÖZÜM
Sultan TAŞÇI
Oturum Başkanı: Ayten TAŞPINAR
Konuşmacı:
Tayfur YAĞCI
15.00-15.15
ARA
15.15-16.15
Konferans:
Doğanın iyileştirici gücü: Homeopati
Oturum Başkanı: Adalet K. KUTLU
Konuşmacı:
Rita KAYA
16.15-17.15
Konferans:
Çin tıbbı: Qigong
Oturum Başkanı: Dilek ÖZMEN
Konuşmacı:
Ertuğrul ŞAMİLOĞLU
17.15-18.15
Serbest Bildiriler
Oturum Başkanları: Birsen YÜRÜGEN
Nursen BOLSOY
18.15-18.30
KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME
Sezgi Ç. PAKYÜZ
26 NİSAN 2014 (3. GÜN)
09.00-17.00
KURSLAR
4
Download

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI