FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:07.01.2011
TOPLANTI SAYISI:65
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yrd.Doç.Dr.H.Oğuz ÇOBAN
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-2011 Yılı Dikey Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.01.2011 tarih ve 5 sayılı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.01.2011 tarih ve 01 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Başkanlığının 06.01.2011 tarih ve 06 sayılı yazısı görüşüldü
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümünün 2011 yılı dikey geçiş kontenjan ve koşullarının aşağıdaki
şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Program Adı
Süre
Orman Müh.
I. Öğretim
Orman Müh.
II. Öğretim
Orman End.
Müh. I.
Öğretim
1473432
1471613
Program
Kodu
1471255
1473424
1471503
Koşullar
4
Puan
Türü
Sayısal
Koşullar
-
2011
Kont.
5
4
Sayısal
-
5
-
4
Sayısal
15-16
3
46
1
1167-Fidan ve Fidecilik,
1168-Fidan
Yetiştirme
Programından Mezun olanlar
Başvuramaz.
1167-Fidan ve Fidecilik,
1168-Fidan
Yetiştirme
Programından Mezun olanlar
Başvuramaz.
*Peyzaj ve Süs Bitkileri,
Peyzaj Uygulama ve Süs
Bitkileri, Peyzaj Programı,
Peyzaj ve Çevre Tasarımı
Orman End.
Müh. II.
Öğretim
4
Sayısal
Peyzaj
Mimarlığı
4
Sayısal
-
2
-
Programlarından Mezun
olma Şartı
*İsteğe Bağlı Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfı
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:13.01.2011
TOPLANTI SAYISI:66
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Musa GENÇ
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:2
KARARLAR
1-Orman Fakültesi Arazi-Alan Çalışması Yönergesi
Fakültemiz tüm bölümleri için hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman
Fakültesi Arazi-Alan Çalışması Yönergesi”nin ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Orman Fakültesi Staj Yönergesi Değişikliği
Fakültemiz Staj Yönergesinin 8. maddesinin a bendinin (Orman Mühendisliği
Bölümü) son cümlesi olarak “Ayrıca şartların uygun olması halinde staj komisyonu tarafından
belirlenecek yer, zaman ve program dahilinde kamp stajı da yaptırabilir” ifadesinin
eklenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.01.2011
TOPLANTI SAYISI:67
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Musa GENÇ
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı OSYM Kontenjanı
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 25.01.2011 tarih ve 37 sayılı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 26.01.2011 tarih ve 6 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 24.01.2011 tarih ve 16 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü 2011-2012 Öğretim yılı I. Öğretim öğrenci kontenjanının 80
(seksen), II. Öğretim Öğrenci Kontenjanının 80 (seksen), Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü I.Öğretim
öğrenci kontenjanının 40 (kırk), II. Öğretim öğrenci kontenjanının 40 (kırk) ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü I.
öğretim öğrenci kontenjanının 30 (otuz) olarak belirlenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:10.03.2011
TOPLANTI SAYISI:68
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 77 sayılı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 20 sayılı yazısı ile Peyzaj
Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 38 sayılı yazısı görüşüldü.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne alınacak yabancı uyruklu
öğrenci kontenjan ve koşulların aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölüm
Orman Mühendisliği I.Öğr.
Orman Mühendisliği II Öğr.
Orman Endüstri Mühendisliği
I. Öğr.
Kontenjan
5
5
3
Orman Endüstri Mühendisliği 3
II. Öğr.
Koşul
- Bir yıl süreli zorunlu “İngilizce Hazırlık
Programı” uygulanır.Hazırlık programı süresi,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.İngilizce yeterlik sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.
- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 7. maddesinin 9. fıkrası
uyarınca, öğrenciler hazırlık sınıfında ikinci
yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam
ettikleri üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda
yapılan yabancı dil sınavında başarılı
olmasalar bile ön lisans veya lisans
programlarına devam ederler. Ancak bu
öğrenciler kısmen veya tamamen yabancı dille
okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak
verilen seçmeli dersleri alırlar.
- İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir
yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı
uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim
Peyzaj Mimarlığı
2
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl
süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
Hazırlık programı süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir.
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:28.04.2011
TOPLANTI SAYISI:69
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:2
KARARLAR
1- Dikey Geçiş Paket Programı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 134 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.04.2011 tarih ve 35 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 58 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümüne 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında dikey geçiş yapacak öğrencilerin almaları
gereken paket programın Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Bölüm Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Akademik Takvim
Fakültemiz 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:10.06.2011
TOPLANTI SAYISI:70
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Volkan KÜÇÜK
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1-Fakültemizi Temsilen Üniversite Senatosuna Üye Seçimi
Fakülte Kurulu 10.06.2011 tarihinde toplanarak Senato üyeliği görevi sona eren Prof.Dr. Mustafa
AVCI’nın yerine Fakültemizi Üniversite Senatosunda temsil edecek üye için seçim yapmıştır. Yapılan
oylamada Senato üyeliğine Doç.Dr. Nebi BİLİR seçilmiş olup, Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verilmiştir.
2-Fakülte Yönetim Kurulunda Görev Süresi Dolan Doç.Dr. Atila GÜL’ün Yerine Doçent Temsilcisi
Seçimi
Fakülte Yönetim Kurulunda görev süresi dolan Doç.Dr. Atila GÜL’ün yerine 10.06.2011 tarihinde
Fakülte Kurulunda yapılan oylamada oybirliğiyle Doçent Temsilciliğine Doç.Dr. Atila GÜL yeniden
seçilmiş olup, durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verilmiştir.
3-Fakülte Yönetim Kurulunda Görev Süresi Dolacak Olan Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER’in Yerine
Yardımcı Doçent Temsilcisi Seçimi
Fakülte Yönetim Kurulunda 24.06 2011 tarihinde görev süresi dolacak olan Yrd.Doç.Dr. Mehmet
EKER’in yerine 10.06.2011 tarihinde Fakülte Kurulunda yapılan oylamada oybirliğiyle Yardımcı Doçent
Temsilciliğine Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER seçilmiş olup, durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
4- 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının ve Kabul Koşullarının
Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 31.05.2011 tarih ve 182 sayılı yazısı, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.06.2011 tarih ve 48 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanlığının 07.06.2011 tarih ve 68 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının ve Kabul
Koşullarının Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Bölüm Kurullarından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Download

2011 yılı Fakülte Kurulu Kararları - Orman Fakültesi