ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa’nın Orhangazi
ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu’nda(2001),
ortaöğrenimini ise, Orhangazi Çok Programlı Lisesi’nin Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
bölümünde tamamladı (2005). Aynı yıl, yükseköğrenimine Balıkesir Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BTİOYO)’nda başlayan SOLMAZ,
2009 yılında Konaklama İşletmeciliği bölümünden bölüm birincisi olarak mezun
oldu. Lisans eğitimi esnasında, Anadolu Üniversitesi’nin ikinci üniversite
programından yararlanarak Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi (2012). 2009
yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği
Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2010 yılı Şubat ayında Harran
Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği
Eğitimi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanan SOLMAZ, Temmuz
2010 tarihinde 2547 sayılı kanunun 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitimini
tamamlamak üzere Sakarya Üniversitesi’ne görevlendirildi. 2012 yılında “Pazar
Yönlülük ve Tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına Etkileri: Otel İşletmeleri
Örneği” adlı tezini savunarak “Bilim Uzmanı (MSc)” unvanı aldı. 2012 yılı
itibariyle Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Halen Sakarya Üniversitesi Turizm
İşletmeciliği bölümünde görev yapan SOLMAZ’ın ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulmuş tebliğleri ile ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel
dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. SOLMAZ, doktora tez
aşamasında öğrenimine devam etmektedir
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Esentepe Kampüsü, 54187, Serdivan, Sakarya
e-mail: [email protected]
ÖĞRENİM DURUMU
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
Sakarya Üniversitesi (2012- Devam ediyor)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Sakarya Üniversitesi (2009-2012)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
LİSANS (1)
Balıkesir Üniversitesi (2005-2009)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği
LİSANS (2)
Anadolu Üniversitesi (2006-2012)
İktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
KATILDIĞI UZMANLIK EĞİTİMLERİ VE SEMİNERLER
2007
Yorktrade Foreign Trade Institute
E- Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
2008
Progress Bireysel Kurumsal Gelişim
İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
2008
Anadolu Üniversitesi
Girişimcilik Eğitimi
2011
Protel- Micros Fidelio
Fidelio Opera PMS Ön büro Otomasyon Sistemleri Eğitimi
GÖREVLERİ
Arş. Gör.
2010 Şubat-2010 Temmuz
Harran Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Arş. Gör.
2010 Temmuz-
Sakarya Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
AKADEMİK YAYINLARI
YÜKSEK LİSAN S TEZİ

SOLMAZ, Seyit Ahmet (2012), “Pazar Yönlülük ve Tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına
Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü. (Danışman: Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY)
ULUSLARARASI HA KEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

SOLMAZ, Seyit Ahmet, TÜRKAY, Oğuz, İBİŞ, Salim ve ŞENGEL, Ümit (2014), “The Effects of Market
Orientation on Business Performance: An Emprical Research on Travel Agencies Located in
Istanbul”, Journal of Management, Marketing and Logistics, Vol. 1 No. 4

SOLMAZ, Seyit Ahmet ve TÜRKAY, Oğuz (2014), “Pazar Yönlülüğün Tedarikçi İlişkileri Üzerindeki
Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, International Journal of Economic and Social
Research” Yıl: 10 No: 1, ss. 205-227.
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

TURKAY, Oguz, SOLMAZ, Seyit Ahmet, KORKUTATA, Abdulmenaf ve ERDOGAN, Cagri (2012) “An
Examination of the Relation between Recreational Preferences and Profesion Tendencies: A
Research on Undergraduate Tourism and Recreation Students”, Nigde University, Journal of Physical
Education and Sport Science, Vol. 6, No. 6

TURKAY, Oguz, SOLMAZ, Seyit Ahmet ve SENGUL, Serkan (2011), “Strategic Analyses Of The
External Environment and The Importance of the Information: Research on Perceptions of
Hotel Managers”, Procedia
Social and
Behavioral
Science,
Vol.
24, pp.
1060-1069.
(doi:10.1016/j.sbspro.2011.09.103)

ZENGIN, Burhanettin, SEN, Lutfi Mustafa ve SOLMAZ, Seyit Ahmet (2011),“A Research On
Sufficiency of University Education About Satisfaction University Student’s Career Expectations”,
Procedia Social and Behavioral Science, Vol. 24, pp. 469-504. (doi:10.1016/j.sbspro.2011.09.104)
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

ERDOĞAN, Çağrı, SOLMAZ, Seyit Ahmet ve ZENGİN, Burhanettin (2014), “The Role of Socio-Cultural
and Environmental Effects of Tourism on Perceived Total Tourism Effect”, 9. International
Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 Eylül 2014,
Burhaniye, Balıkesir

SOLMAZ, Seyit Ahmet ve ULAMA, Şevki (2014), “Türkiye’de Turizm Eğitim-Öğretiminde Mevcut
Durum Üzerine Analitik Bir Değerlendirme”, I. International Congress of Tourism and Management
Researches, 9-11 Mayıs 2014, Antalya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, ERDOĞAN, Çağrı ve SÖNMEZ, Özge Alev (2014), “Sosyal Dışlanma ve Turizm
İlişkisi: Türkiye’de Pasif Dış Turizm Bağlamında Bir Değerlendirme”, I. International Congress of
Tourism and Management Researches, 9-11 Mayıs 2014, Antalya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, TÜRKAY, Oğuz, KORKUTATA, Abdulmenaf ve ERDOĞAN, Çağrı (2011),
“Turizm İşletmeciliği ve Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Rekreatif Tercihleri ve Çalışma Eğilimleri
Arasındaki İlişki: Sakarya Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, I. Uluslararası Eğiridir Turizm Sempozyumu,
1-4 Aralık 2011, Eğirdir, Isparta.
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

TÜRKAY, Oğuz, SOLMAZ, Seyit Ahmet, YAZIT, Hasibe ve DEMİRDELEN, Derya (2011), “Otel
İşletmelerinde Kıyaslama (Benchmarking) Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma”, I. Uluslararası
Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.

TÜRKAY, Oğuz ve SOLMAZ, Seyit Ahmet (2011), “Kariyer Değerlerinin Hedef Yönelimi Üzerindeki
Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Kongresi, 16-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

TÜRKAY, Oğuz ve SOLMAZ, Seyit Ahmet (2011), “Liderlik Yeteneği ve Kariyer Değerlerinin Turizmde
Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri” Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,
2011, Sayı 2, ss. 46-71.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, ERDOĞAN, Çağrı, TÜRKAY, Oğuz ve KORKUTATA, Abdulmenaf (2012),
“Sosytropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri” Bartın
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 5, ss. 47-70.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, AKSOY, Özlem, ŞENGÜL, Serkan ve SARIIŞIK, Mehmet (2014), “Üniversite
Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

SOLMAZ, Seyit Ahmet, SOLMAZ, Buse Nur ve GÖNDER, Betül Seda (2014), “Geleneksel El
Sanatlarının Destinasyon Çekiciliği Bağlamında Değerlendirilmesi: İznik ve Kütahya Çinisi Örneği”, III.
Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 3-6 Nisan, Kuşadası, Aydın.

SOLMAZ, Seyit Ahmet (2014), “Pazar Yönlülük ve Tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına
Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği”, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 3-6 Nisan,
Kuşadası, Aydın.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, ERDOĞAN, Çağrı, SOLMAZ, Buse Nur ve BATMAN, Orhan (2014), “Modern
Turizme Zemin Hazırlayan Gelişmeler Olarak Rönesans ve Coğrafi Keşiflerin Turizm Paradigmasıyla
Değerlendirilmesi”, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 3-6 Nisan, Kuşadası, Aydın.
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

SOLMAZ, Seyit Ahmet ve ERDOĞAN, Çağrı (2013), “Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans ve Lisans
Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” 14. Ulusal
Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

TÜRKAY, Oğuz, SOLMAZ, Seyit Ahmet, YENİŞEHİRLİOĞLU, Emirhan ve ÜNAL, Aydın (2013), “Örgütsel
Öğrenmenin Örgütsel vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri: İstanbul’da Yerleşik Otel Çalışanları
Üzerine Bir Araştırma”, I. Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013, Sakarya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, ZENGİN, Burhanettin ve CANKÜL, Duran (2013), “Sakarya’nın Turistik
Destinasyon İmajını Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, 13. Geleneksel Turizm Paneli, 15
Nisan 2013, Sakarya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet, TÜRKAY, Oğuz, ERDOĞAN, Çağrı ve KORKUTATA, Abdulmenaf (2012),
“Sosytropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer yapma İsteği Üzerindeki Etkileri: Turizm
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs
2012, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet ve TÜRKAY, Oğuz (2012), “Pazar Yönlülük ve Tedarikçi İlişkilerinin İşletme
Performansı Üzerindeki Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 6. Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya.

TÜRKAY, Oğuz, SOLMAZ, Seyit Ahmet, KORKUTATA, Abdulmenaf ve ERDOĞAN, Çağrı (2012),
“Turizm ve Rekreasyon Öğrencilerinin Rekreatif Tercihleri ve Çalışma Eğilimleri”, I. Rekreasyon
Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya.

SOLMAZ, Seyit Ahmet ve TÜRKAY, Oğuz (2010), “Turistik Otel İşletmelerinde Çapraz Eğitimin Rolü:
Zincir Otel İşletmeleri Örneği” 9. Geleneksel Turizm Paneli, 15 Nisan 2010, Sakarya, ss. 165-173.

TÜRKAY, Oğuz, SOLMAZ, Seyit Ahmet ve DEMİRDELEN, Derya (2011), “Örgütsel Öğrenmenin Bir
Aracı Olarak Çapraz Eğitim: Otel İşletmelerinin Beklentileri ve Kazançları”, II. Turizmde İnsan
Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 11-13 Mart 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ss. 208-227.

TÜRKAY, Oğuz, SOLMAZ, Seyit Ahmet ve ERKOL, Gül (2011), “Hedef Yönelimliliğin Turizmde Kariyer
Yapma İsteğine Etkisi: Potansiyel Turizm Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” II. Turizmde İnsan
Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 11-13 Mart 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ss. 228-247.
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
DİĞER YAYINLARI

“Otel İşletmelerinde Çapraz Eğitim”, GM Turizm ve Yönetim Dergisi, Yıl: 2011 Sayı: 6

“Otel İşletmelerinde Çapraz Eğitim II” GM Turizm ve Yönetim Dergisi, Yıl: 2011 Sayı: 7
KONFERANSLAR

2012 “Turizm ve Türkiye” Konferansı, Sakarya 75. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

2013 “Akademiye İlk Adım” Konferansı, Sakarya Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi

2013 “Geçmişten Günümüze Turizm” Konferansı, Sakarya 75. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
2013 “1. Örgütsel Davranış Kongresi” Yürütme Kurulu Üyesi
GÖREV ALDIĞI PROJELER
2011-2012 İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Turizm Master Planı” Çalışma Grubu Üyesi
İDARİ GÖREVLER



2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı
Turizm İşletmeciliği Bölümü Kalite Elçiliği
Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği
Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ © 2014, SAÜ, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Download

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ