T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI
UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMINA MUTLAK SURETLE UYULMASI GEREKMEKTEDİR.
ŞUBE UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
BANKA-SİGORTA 2. SINIF
I
OPERASYON
II
BİREYSEL
1.1
Muhasebe işlemleri
1.2
İpotek alınması - fekhi
2.1.1 Kredi Başvuru süreci
1.3
Rehin alınması - fekhi
2.1.2 Kredi onay süreci
2.1.3 Kredi Kullandırım süreci
2.1.4 Kredi Dosyasının arşivlenmesi süreci
2.1
2.3
Kredi Süreci
İşlemsel ürünler (otomatik ödeme, ödeme emirleri, adk
vb.)
2.3.1 Ürünlerin özellikleri
2.3.2 Ürünlerin satış süreçleri
2.4
2.5
2.6
III
3.1
Teminat Mektupları
TL Teminat Mektuplarına İlişkin
3.1.1 İşlemler
3.1.2 Teminat Mektubu Değişiklikleri
3.1.3 Teminat Mektubu İadeleri
3.2
Şirket puanlama mantığı
3.3
3.4
3.5
Yatırım ürünlerinin anlatılması
Akreditif işlemleri
Müşteri Segmentasyonu
3.5.1
2.4.1 Hisse senedi
3.5.2
2.4.2 Tahvil-Bono
3.5.3
2.4.3 Türev ürünler
3.5.4
Müşteri ile ilişkilerinin gözlemlenmsi
Müşteri segmentasyonu
TÜZEL
3.6
Kredi Başvuru süreci
Başvuru sürecinde gerekli evrak ve
kontrolü , ilgili ekran adımından
takibinin yapılması
Değerlendirme ve teminatlandırma
süreci
Ticari kredi türleri ve değerlendirme
süreçleri
Müşteri Risk Takip ile ilgili müşteri
bilgilendirme ve takibi
Dış Ticaret İşlem süreci
IV
4.1
BANKASÜRANS
Sigorta Hizmetleri Kapsamı
4.1.1 Konut Paket Sigortası
4.1.2 Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
4.1.3 İşyeri Paket Sigortası
4.1.4 Kasko Sigortası
4.1.5 Ferdi Kaza Sigortası
4.1.6 Trafik Sigortası
4.2
Ürün/Eğitim İçerikleri:
4.2.1 Teminat Dahilinde Olan Haller,
4.2.2 Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller ,
4.2.3 Teminat Kapsamındaki Binalar,
4.2.4 DASK Sigortası Neden ZORUNLUDUR?
4.2.5 2011 DASK Sigorta Bedeline Esas Metrekare Bedeli (TL)
4.2.6 Kasko- ana teminat&isteğe bağlı teminat,
4.2.7 Kasko’da hasarsızlık indirimi,
Akaryakıt, Otel, Eczane, İşyeri Paket sigorta ürünlerinin
4.2.8 (standart & özel) teminatları ve (genel & özel) şartları ,
4.2.9 Hasar’da müşteriden istenen evraklar,
Herhangi bir hasar durumunda müşterilere ne
4.2.10 yapmalıdır?
4.2.11 Hasar ödemeleri?
4.2.12 Mini onarım?
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
Teklif Alma
Fiyatlama
Poliçe Girişi
Poliçe Basımı
Tahsilat Şekli
Tahsilat Takibi
Prim/Komisyon Aktarımı
Muhasebe İşlemleri
Poliçe Yenilemesi
Banka şube kanalıyla poliçe satış pazarlama süreci
Download

Uygulama Programı II. - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu