UniCode.ERP.Cable
ÜRETİM MODÜLLERİ KULLANIM KILAVUZU
UniCode.ERP.Cable Üretim modülleri, Genel tanımlar, Stok Yönetimi, Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satın Alma (MRP),
Kalite Kontrol çalışma alanları genel kullanım kılavuzu.
İçindekiler Tablosu
UniCode.ERP.Cable DA ÇALIŞMA AYARLARI........................................................................................................................... 4
GENEL TANIMLAR ................................................................................................................................................................... 4
KULLANICI TANIMLARI ....................................................................................................................................................... 4
ŞİFRE TANIMLAMA ......................................................................................................................................................... 5
YETKİLİ ŞİRKET ve ÇALIŞMA YILI TANIMLAMA ................................................................................................................ 5
KDV HESAP TANIMI ............................................................................................................................................................ 6
ŞİRKET TANIMLARI ............................................................................................................................................................. 7
OFİS TANIMI ....................................................................................................................................................................... 8
DEPARTMAN TANIMLARI ................................................................................................................................................... 9
BİRİM TANIMLARI............................................................................................................................................................... 9
ÖDEME TİPLERİ................................................................................................................................................................. 10
ALIŞ FİYAT TİPLERİ ............................................................................................................................................................ 11
SİSTEM AYARLARI ............................................................................................................................................................. 12
İŞLEM TİPLERİ ................................................................................................................................................................... 13
GENEL SİSTEM NOTLARI ................................................................................................................................................... 14
SATIŞ YÖNETİMİ MODÜLÜ ................................................................................................................................................... 16
TANIMLAR ........................................................................................................................................................................ 16
SATIŞ SÖZLEŞMELERİ .................................................................................................................................................... 16
GÜNCEL FİYAT HESAPLAMA ............................................................................................................................................. 16
FİYAT LİSTELERİ................................................................................................................................................................. 21
SATIŞ ANLAŞMALARI ve FİYAT TEKLİFLERİ........................................................................................................................ 23
SATIŞ TEKLİFİ HAZIRLAMA ............................................................................................................................................ 23
TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ ............................................................................................................... 25
TEKLİF NOTLARI ............................................................................................................................................................ 30
TEKLİF EKSTRALARI ....................................................................................................................................................... 31
TEKLİF YAZDIR (TR) ....................................................................................................................................................... 31
TEKLİF YAZDIR (EN) ....................................................................................................................................................... 31
TECH SPEC (TEKNİK DETAYLARI) YAZDIR ...................................................................................................................... 31
SİPARİŞE DÖNÜŞTÜR .................................................................................................................................................... 31
SATIŞ SİPARİŞLERİ ............................................................................................................................................................. 31
SİPARİŞİ ALINACAK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ ........................................................................................................... 34
SİPARİŞ NOTLARI .......................................................................................................................................................... 38
SİPARİŞ EKSTRALARI ..................................................................................................................................................... 39
SİPARİŞ YAZDIR (TR) ..................................................................................................................................................... 40
SİPARİŞ YAZDIR (EN) ..................................................................................................................................................... 40
TECH SPEC (TEKNİK DETAYLARI) YAZDIR ...................................................................................................................... 40
1
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ........................................................................................................................................................ 40
PROFORMA FATURA YAZDIR ........................................................................................................................................ 41
SİPARİŞİ ONAYLA .......................................................................................................................................................... 41
SWIFT NOTU GİRİŞİ....................................................................................................................................................... 41
SİPARİŞ KAPAT .............................................................................................................................................................. 42
SATIŞ SİPARİŞ PLANLAMA ................................................................................................................................................ 42
SATIŞ SİPARİŞ PLANLAMA ÜRÜN DETAY ÇALIŞMA ALANI ............................................................................................ 44
STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ.................................................................................................................................................... 46
TANIMLAR ........................................................................................................................................................................ 46
DEPO TANIMLARI ......................................................................................................................................................... 46
MALZEME GİRİŞ ve MALZEME ÇIKIŞ GRUP TANIMI ..................................................................................................... 48
MALZEME ÇIKIŞ GRUP TANIMI ..................................................................................................................................... 48
MALZEME GRUP TANIMI .............................................................................................................................................. 49
MALZEME TANIMLARI .................................................................................................................................................. 51
STOK MALZEME TEST ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................................... 56
FİNAL KONTROL SORULARI........................................................................................................................................... 58
MALZEME FİYAT ENDEKSİ TANIMI ............................................................................................................................... 59
STOK AMBALAJ TİPLERİ ................................................................................................................................................ 60
ALIŞ SİPARİŞ YÖNETİMİ .................................................................................................................................................... 63
SATIN ALMA TEKLİFLERİ ............................................................................................................................................... 63
SATIN ALMA SİPARİŞLERİ.............................................................................................................................................. 67
SATIN ALMA FATURA KONTROL ................................................................................................................................... 73
KALİTE KONTROL .......................................................................................................................................................... 73
ÜRETİM HATALI ÜRÜN TAKİBİ ...................................................................................................................................... 80
STOK İŞLEMLERİ................................................................................................................................................................ 82
STOK HAREKET GİRİŞİ ................................................................................................................................................... 82
DİĞER MODÜLLERDEN GELEN İŞ TALİMATLARINDA ÇALIŞMA .................................................................................... 88
STOK BİLGİLERİ ............................................................................................................................................................. 94
AMBALAJ YÖNETİMİ ..................................................................................................................................................... 97
ÜRETİM MALZEME TAKİP ............................................................................................................................................. 98
ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLÜ ............................................................................................................................................. 101
ÇALIŞMA AYARLARI ........................................................................................................................................................ 101
ÜRETİM PARAMETRELERİ ........................................................................................................................................... 102
ÜRETİM YERİ TANIMLARI ........................................................................................................................................... 102
OPERASYONEL PARAMETRELER ................................................................................................................................. 104
MAKİNE DURMA NEDENLERİ ..................................................................................................................................... 106
MAKİNE TİPLERİ .......................................................................................................................................................... 106
2
İŞ MERKEZİ TANIMLARI .............................................................................................................................................. 107
İŞ MERKEZİ OPERASYONLARI ..................................................................................................................................... 108
MAKİNE TANIMLARI ................................................................................................................................................... 110
ÜRETİM ÇALIŞAN TANIMLARI ..................................................................................................................................... 111
ÜRÜN TANIMI ............................................................................................................................................................. 112
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP) ....................................................................................................................... 133
İŞ EMİRLERİ ................................................................................................................................................................. 138
ÜRETİM TAKİBİ ........................................................................................................................................................... 148
PAKET TAKİP ............................................................................................................................................................... 151
ÜRETİM HATALI ÜRÜN TAKİBİ: ................................................................................................................................... 154
3
UniCode.ERP.Cable DA ÇALIŞMA AYARLARI
GENEL TANIMLAR
KULLANICI TANIMLARI
UniCode.ERP.Cable de çalışmaya başlamak için öncelikle kullanıcıların sistemde tanımlanması gerekir. Bu
tanımlamalar hem işleyişin yetkilendirilmesi hem de data güvenliğinin takibi için gerekli tanımlamalardır.
Sisteme tanımlanan kullanıcılar için verilen şifre ve yetkiler kişiye özeldir ve kullanıcıya sorumluluk
yüklemektedir. Bu sebeplerden dolayı kullanıcının kendisine verilen şifreyi kimseyle paylaşmaması önem arz
etmektedir.
.
UniCode.ERP.Cable için kullanıcı tanımları adımına Ana menü
üzerinde bulunan
Genel Tanımlar ve İşlemler başlığı altındaki
Tanımlar / Kullanıcı Tanımları seçeneğinden ulaşılır.
İstenildiği taktirde Menü altında bulunan arama kutucuğuna
aranılan başlık yazılarak hızlı ulaşım sağlanabilir.
Kullanıcı tanımları adımı seçildiğinde açılan pencereden kullanıcıları sisteme tanımlayabilirsiniz
Dosya adımından Yeni sekmesini seçiniz. Sol tarafta bulunan işlemler adımında ilgili yerleri doldurduktan sonra En altta
bulunan Kaydet butonuna basarak girişi onaylayınız.
Tanımlanan kullanıcı Ekranın sağ tarafında görüntülenir.
4
ŞİFRE TANIMLAMA
Şifre tanımlanacak kullanıcıyı seçtikten sonra mousunuzun Sağ Klik butonuna basınız.
Gelen menüden Şifre Belirle adımını seçiniz.
İlgili alanları doldurup Kaydet butonuna basınız.
(Girmeniz istenen eski şifre sistem yöneticiniz tarafından
size bildirilecektir. )
YETKİLİ ŞİRKET ve ÇALIŞMA YILI TANIMLAMA
Tanımlı kullanıcıların hangi şirketlerde ve hangi hesap dönemlerinde çalışacaklarını belirlemek için Yetkilendirilecek
kullanıcı seçilerek mousenuzun sağ butonuna basınız.
Gelen menüden Yetkili Şirket Listesi adımını seçiniz.
İlk tanımlama sırasında yeni kullanıcı tüm
şirketler ve tüm çalışma yılları için Hayır
Yetkisiz olarak gelir. Kullanıcının çalışmasını
istediğiniz şirketi ve çalışma yılını seçtikten
sonra Evet Yetkili seçeneğini işaretlemeniz
yetkilendirme için yeterlidir.
Gerekli tanımlamalardan sonra
butonuna basarak menüden çıkınız
Kaydet
5
KDV HESAP TANIMI
Kdv Hesap Tanımı satın alma ve satış modüllerinde kdv
hesaplarının Genel Muhasebe ile nasıl entegre olacağının
bildirildiği tanımlardır.
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / KDV Hesap Tanımı
yolu izlenerek
Veya
Arama alanına KDV yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini
seçiniz.
KDV Kodu alanına anlayabileceğiniz bir kısa kod giriniz (%18 vb.)
KDV Oranı alanına girdiğiniz kodun oransal rakamını yazınız.
(Sadece rakam -18- vb.)
İndirilecek KDV Hesap No: Girdiğiniz KDV tanımının İndirilecek
KDV’sinin genel muhasebede hangi hesapta takip edildiği bilgisini
giriniz. Bunun için hücrenin sağ tarafında bulunan küçük kutucuğa
tıklayınız. Açılan Hesap planı penceresinde Sağ tarafta bulunan
arama butonuna basarak ekranı doldurunuz. Mevcut hesaplar
içerisinden ilgili hesabı bulunuz ve satır başındaki küçük üçgene
çift klik yaparak ilgili satırı hücreye taşıyınız.
Alınan KDV Hesap No: Girdiğiniz KDV tanımının Alınan KDV’sinin genel muhasebede hangi hesapta takip edildiği bilgisini
giriniz. Bunun için hücrenin sağ tarafında bulunan küçük kutucuğa tıklayınız. Açılan Hesap planı penceresinde Sağ tarafta
bulunan arama butonuna basarak ekranı doldurunuz. Mevcut hesaplar içerisinden ilgili hesabı bulunuz ve satır başındaki
küçük üçgene çift klik yaparak ilgili satırı hücreye taşıyınız.
Alıştan iade KDV Hesap No: Girdiğiniz KDV tanımının Alıştan iade KDV’sinin genel muhasebede hangi hesapta takip
edildiği bilgisini giriniz. Bunun için hücrenin sağ tarafında bulunan küçük kutucuğa tıklayınız. Açılan Hesap planı
penceresinde Sağ tarafta bulunan arama butonuna basarak ekranı doldurunuz. Mevcut hesaplar içerisinden ilgili hesabı
bulunuz ve satır başındaki küçük üçgene çift klik yaparak ilgili satırı hücreye taşıyınız.
Satıştan İade KDV Hesap No: Girdiğiniz KDV tanımının Satıştan İade KDV’sinin genel muhasebede hangi hesapta takip
edildiği bilgisini giriniz. Bunun için hücrenin sağ tarafında bulunan küçük kutucuğa tıklayınız. Açılan Hesap planı
penceresinde Sağ tarafta bulunan arama butonuna basarak ekranı doldurunuz. Mevcut hesaplar içerisinden ilgili hesabı
bulunuz ve satır başındaki küçük üçgene çift klik yaparak ilgili satırı hücreye taşıyınız.
6
ŞİRKET TANIMLARI
ERP programının şirket tanımıdır. Şirket dışına gönderilecek
formlardaki unvan, adres bilgileri firma logosu bilgileri bu alandan
gelir.
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Şirket Tanımları
yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Şirket yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini
seçiniz.
Şirket Kodu alanına şirketinizin kısa adını giriniz (XX KABLO gibi)
Şirket Unvanı alanına detaylı unvanınızı yazınız.
Adres alanına bulunduğunuz adresi giriniz.
Şirket Tel ve Şirket Fax alanlarını doldurunuz.
Logo alanında mousunuzun sağ klik butonuna basarak logo
resminizi ekleyiniz.
Tamam butonuna basınız.
7
OFİS TANIMI
ERP programının ofis tanımıdır. Genel Muhasebe, Cari, Finans
haricinde hangi modüllerin tanımlanan ofiste kullanılacağının
belirlendiği tanım alanıdır.
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Ofis Tanımı yolu
izlenerek
Veya
Arama alanına Ofis yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini
seçiniz.
Ofis Kodu alanına anlayabileceğiniz bir kısa kod giriniz (Fabrika
gibi)
Ofis Adına Detaylı ofis adını yazınız.
Ofisin bulunduğu posta adresini, telefon ve fax numaralarını
giriniz.
Tanımladığınız ofiste kullanılacak modülleri işaretleyiniz ve
tamam butonuna basınız.
8
DEPARTMAN TANIMLARI
Ofis tanımlarında tanımlamış olduğunuz
departmanların tanımlandığı alandır.
ofise
bağlı
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Departman
Tanımı yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Depa yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini
seçiniz.
Ofis alanında açılır combodan hangi ofis için departman
tanımlayacağınızı seçiniz
Departman Kodu alanına tanımlamak istediğiniz departmana ait
kısa kodu yazınız. (Üretim vb.)
Departman Adına Detaylı departman adını yazınız.
Tamam butonuna basınız.
BİRİM TANIMLARI
Sistem içinde kullanılacak birimlerin tanımlandığı alandır. Aynı zamanda dönüşüm katsayıları da bu alandan girilebilir. Bu
alanda tanımlamış olduğunuz dönüşüm katsayıları sonraki çalışma alanlarında ilgili birimi kullandığınızda otomatik gelir.
Örnek: KG tanımladığınızda ve dönüşüm katsayılarına 1 KG=1000 GR dediğinizde Kilogram çalışan bir malzeme
açtığınızda o malzemenin birim katsayıları alanına 1000 gram bilgisi otomatik gelir.
9
Dosya menüsünden yeni adımını seçiniz. Birim alanına kısa kodu Açıklama alanına da tanımladığınız alanın uzun adını
yazınız. Tamam butonuna bastığınızda sistem tanımlamasını yaptığınız birim için sağ tarafta bir kayıt açar. Daha sonra bu
kaydı seçerek sol tarafta bulunan Çarpan alanında mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve yeni seçeneğini seçiniz. Üst
tarafta yazılı olan 1 (tanımladığınız birim) = formülüne uyacak çarpanları giriniz.
Örnek Kilogram tanımlanmış ise Çapan bölmesinin hemen üzerinde 1 KİLO GRAM= yazar bu formüle uygun olarak alt
kısımlara 1000 GR ve 0,001 TON çarpanları girilebilir.
ÖDEME TİPLERİ
Satın alma ve satış adımlarında kullanılacak Ödeme tipleri bu alandan tanımlanır. Türkçe ve İngilizce tanımlamaları yapılır
ve sistem ilgili raporda ihtiyaç duyulan dili kullanır.
10
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Ödeme Tipleri
yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Ödeme yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini
seçiniz.
Ödeme Tipi alanına tanımlayacağınız ödeme tipi adını yazınız.
Ödeme Tipi (İng) alanına tanımladığınız ödeme tipinin İngilizce
karşılığını yazınız.
Açıklama alanına anlaşılır detaylı açıklama yazınız.
Tamam butonuna basınız.
ALIŞ FİYAT TİPLERİ
Satın alma ve satış modüllerinde yapılan işlemlerde hesaplamanın nasıl yapılacağının belirlendiği alandır. Burada
belirlenen fiyat tipine göre sistem endeks fiyatın standart fiyat kavramlarını çalıştırır.
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Fiyat Tipleri yolu izlenerek Veya
Arama alanına Alış yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya adımından Yeni seçeneğini seçiniz.
Fiyat Kodu alanına anlaşılır bir kısa kod yazınız. Endeksli Fiyat kutucuğunu işaretler iseniz sistem bu fiyat tipi seçili olan
satın alma ve satış kayıtlarında LME fiyatına göre işlem yapar. İşaretlemez iseniz Malzeme tanımlarında bulunan güncel
fiyat hücresindeki fiyata göre hesaplama yapar.
11
Endeksli Fiyat kutucuğu işaretlendiğinde aktif hale gelen
Endeks, kutucuğuna tanımlı endeks tiplerinden herhangi bir
tanesini seçebilirsiniz.
Sabit Fiyat, kutucuğunu boş bırakınız. (Bu hesaplama türü farklı
modüller için geçerlidir.)
Ortalama Gün alanına standar olarak 0 giriniz. Bu şekilde giriş
yapmak satın alma fatura kontrol aşamasında çalışma esnekliği
kazandırır. Bu alana girdiğiniz 0 harici günler için sistem satın alma
fatura kontrolde teslim tarihinden geriye doğru girilen gün sayısı
kadar lme fiyatını alarak ortalaması üzerinden hesaplama
yapacaktır.
Açıklama alanına anlaşılır detaylı açıklama yazınız.
Tamam butonuna basınız.
SİSTEM AYARLARI
Sistem üzerinden yazdırılacak mamul, yarı mamul ve ara mamul etiketlerinin yetkili prn dosyalarının belirlendiği çalışma
alanıdır.
Etiket alınan tüm işlem adımlarından etiket alabilmek için her bir işlem adımında yazdırılacak etiket dizaynına ait
oluşturulmuş bir prn dosyasına ulaşım adresi ve yazdırılacak printer bilgisi bu alanda girilmelidir.
12
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Sistem Ayarları
yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Sistem yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında;
Çalışılacak barkod printerini seçiniz,
İlgili alanlarda yazdıracağınız etiket dosyalarına göre ilgili prn
dosya yolunu sisteme giriniz.
Bu işlemi yapabilmek için ilgili hücrenin sağ tarafında bulunan
kutucuğa basınız.
Açılan pencerede prn dosyasını tuttuğunuz klasöre ulaşınız ve ilgili
dosyayı işaretledikten sonra Kaydet butonuna basınız.
İŞLEM TİPLERİ
Bu bilgiler sistem kurulumunda standart tanımlı olarak yüklenir. Fakat buna rağmen yeni bir işlem tipi tanımlamak istiyor
iseniz.
13
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / İşlem Tipleri yolu
izlenerek
Veya
Arama alanına İşlem yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya menüsünden Yeni adımını
seçiniz.
İşlem No sistem tarafından verilir ve sizin herhangi bir rakam
girmenize gerek yoktur.
İşlem Modülü: Açılır combodan hangi modül için işlem tipi
tanımlamak istediğinizi seçiniz.
İşlem Kodu alanına açılır Combodan amakta olduğunuz işlem
tipine uygun olan işlemi seçiniz.
İşlem Kodu alanına sadece açıklama yazınız (açıklamanın ön
tarafındaki kısaltmaları sistem seçtiğiniz modül ve işlem kodlarına
göre otomatik yapacaktır.)
Karşı işlem yeri hangi modülle entegre çalışılacağının belirlendiği
alandır. Açılır combodan hangi modülle entegre olmak istediğinizi
seçiniz.
Açılan işlem tipinin Borç (Giriş) veya Alacak (Çıkış) işlemi olduğunu belirleyiniz.
İade –konsinye veya virman işlemi için ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
Açıklama alanına anlaşılabilecek detaylı açıklama yazını ve Kaydet butonuna basınız. Sistem sağ tarafta bulunan çalışma
alanında bir kayıt oluşturacaktır.
GENEL SİSTEM NOTLARI
Modüller üzerinde standart kullanılacak notların tanımlandığı alandır. Bu alana yapılan tanımlamalar standart olarak
kullanıcıya gösterilir ve kullanıcının sadece istediği alanlarda değişiklikler yaparak hızlı ve doğru şekilde işinde mesafe
alması sağlanır.
14
Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / Tanımlar / Genel Sistem
Notları yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Sistem yazılarak bu çalışma alanına ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma sayfasında Dosya menüsünden Yeni adımını
seçiniz.
Modul Adı alanına girdiğiniz notun hangi modül için olduğunu
açılır combodan seçerek belirleyiniz.
Not kısmına istediğiniz şekilde görüntülenecek notu giriniz.
Kaydet butonuna basarak sistem notunu oluşturunuz.
15
SATIŞ YÖNETİMİ MODÜLÜ
TANIMLAR
SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
Matbu Satış sözleşmeleri hazırlayarak satış siparişlerinde hızlı ve hatasız
çalışabilirsiniz. Profesyonelce hazırlanmış bir satış sözleşmesi
işletmenizin prestijini de olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca farklı
dillerde hazırlanacak olan sözleşmeler kullanıcılara da hatasız çalışarak
daha verimli performans gösterecekleri çalışma zamanları kazandırır.
Sistemde satış sözleşmelerine
Menü / Satış / Tanımlar / Satış Sözleşmeleri yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Satış S yazarak ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma alanında Dosya menüsünden Yeni adımını seçiniz.
Oluşturmak istediğiniz sözleşmeye bir isim veriniz Bu isim satış
modülünde çalışan personel tarafından anlaşılır bir isim olmalıdır.
Örnek: İhraç Kayıtlı Satış Sözleşmesi TR veya İhracat satış sözleşmesi EN
gibi) Alt kısma sözlemde çıkmasını istediğiniz metini yazınız. (İsterseniz
bu metini MS Word ve benzeri çalışma sayfalarından Kopyala/Yapıştır
yöntemi ile taşıyabilirsiniz)
GÜNCEL FİYAT HESAPLAMA
Üretimini yapış olduğunuz ürünlerle alakalı güncel maliyetlerinizi ve maliyet/satış oranlarını görebilmek için ürün bazında
detaylı maliyet hesaplaması yapabilirsiniz. Güncel Fiyat Hesaplama adımının satış adımındaki maliyet hesaplamasından
16
farkı güncel fiyat hesaplama işlemi sihirbaz yardımı ile adım adım ve detaylı olarak gösterilerek alınabiliyor
olmasındandır.
Sistemde Güncel Fiyat Hesaplama adımına
Menü / Satış / Satış Sipariş Yönetimi / Güncel Fiyat Hesaplama yolu
izlenerek
Veya
Arama alanına Gün yazarak ulaşabilirsiniz.
Açılan pencerede dört bilgi hücresinin doldurulması istenir.
Bu hücreler
17
Üretimi Yapılacak Ürün: Hücrenin sağ tarafındaki kutucuğa basınız. Sistemde tanımlı malzemelerinizin listeleneceği
arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin tamamını veya bir kısmını yazmanız yeterli
olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da doldurup sağ
taraftaki arama butonuna basabilirsiniz.
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Mamuller gruplarının veya
Grup adı alanına grup adını
yazarak listeleye bilir veya
yine de ismine ait bazı
karakterleri yazarak aralığı
daha da daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra
satır
başındaki
küçük
üçgene çift klik yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi hücreye taşıyınız.
Üretim Miktarı: Üretmeyi planladığınız ve maliyetini almak istediğiniz miktarı yazınız.
18
Kullanılacak ROTA: Hesaplanmasını istediğiniz maliyet üretimi yapacağınız rotaya göre değişiklik gösterecektir. Bu
alanda hangi rotaya göre üretim yapılacağını combo içinden seçmeniz gerekir.
Hesaplamanın Yapılacağı Döviz Cinsi: Almak istediğiniz maliyeti hangi para cinsinden görmek istiyorsanız combo içinden
seçiniz.
Tüm hücreleri doldurduktan sonra İleri butonuna basınız.
Seçtiğiniz kriterler doğrultusunda kullanılacak malzemeler ve miktarlar görüntülenir. Not:Aynı malzemenin birden fazla
görünüyor olması o malzemenin farklı yarı mamullerde kullanıldığını ve her bir yarı mamul için ihtiyaç duyulan miktarı
gösterir. İlerleyen adımlarda bu malzemeler birleştirilecektir. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra İleri butonuna basınız.
19
Maliyet hesabında uygulanacak endeks (LME) fiyatını seçiniz. Maliyet aldığınız güne ait endeks fiyatı tanımlanmamış ise
Güncel Tarih alanından önceki günlerin endeks fiyatlarını kontrol ederek uygun gördüğünüz bir günü belirleyebilirsiniz.
Maliyete ilave edilecek Premium (primaj) değerini bulmak için Ortalama Primaj Fiyatı Hesapla yazısını seçiniz. Sistem
kullanılacak iletkenlerin tanımlı primajlarını bularak her bir iletlenin endeks fiyatına ekleyecektir. Sistem içerisinde aynı
dönem için birden fazla firmadan alınmış primaj fiyatı var ise ortalama fiyatı bularak ilave edecektir. Gerekli alanları
doldurduktan sonra İleri butonuna basınız.
Bu aşamada miktarları onaylanmış, endeks fiyatı ve primaj fiyatı belirlenmiş malzemeler fiyatlandırılarak talep edilen
döviz cinsine çevrilir ve tek tek listelenir.
Son adımda fiyatlar istenen döviz cinsinde toplanır. Liste fiyatı istenen döviz cinsine çevrilir ve kritik iskonto seviyesi
hesaplanır.
20
Yukarıdaki örnekte 5000 metresinin Liste satış fiyatı 11.783,00 USD olduğunu, bu fiyat üzerinden %58,9 iskonto yapıldığı
taktirde satış fiyatının 4.843,00 USD olacağını ve bu rakamında maliyet rakamı olduğunu okuyabiliriz.
Bu maliyet ve detayları istenirse Excel formunda kaydedilebilir ve/veya yazdırılabilir.
FİYAT LİSTELERİ
Sistemde Fiyat Listeleri adımına
Menü / Satış / Satış Sipariş Yönetimi / Fiyat Listeleri yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Fiyat yazarak ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma alanında Dosta adımından Yeni seçeneğini seçiniz.
Fiyat Kodu alanına girmek istediğiniz fiyat listesi için bir isim verinizç
Açıklama alanına Fiyat listesinin anlaşılır olmasını sağlayacak bir
açıklama giriniz.
Başlangıç ve Bitiş tarihleri alanına gireceğiniz Fiyat Listesinin geçerli
olacağı tarih aralığını giriniz.
Kaydet butonuna basarak liste ana
satırını oluşturunuz.
Oluşturulan ana satıra çift klik yaparak detay çalışma sayfasına ulaşabilirsiniz.
21
Açılan çalışma alanında dosya menüsünden (veya mousunuzun sağ klik butonuna basarak) Yeni adımını seçerek fiyat
girmek istediğiniz satırı açınız.
F3
Malzeme adı alanında F3 tuşuna basarak Fiyat girmek istediğiniz malzemeyi arayacağınız malzeme arama ekranına
geliniz. Sistemde tanımlı malzemelerinizin listeleneceği arama ekranındaki Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin
tamamını veya bir kısmını yazmanız yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi
ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz.
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Mamuller gruplarının veya Grup
adı alanına grup adını yazarak
listeleye bilir veya yine de ismine
ait bazı karakterleri yazarak
aralığı daha da daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra satır
başındaki küçük üçgene çift klik
yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
22
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi hücreye taşıyınız.
Malzeme Grup alanına ve Birim alanına herhangi bir bilgi girmenize gerek yoktur. Bu alanlar seçtiğiniz malzemeye göre
otomatik olarak doldurulur.
Fiyat alanına kullanmak istediğiniz tutarı Dvz alanına da girdiğiniz tutarın para cinsini giriniz.
Satır sonunda enter tuşuna basarak veya başka bir satıra klikleyerek girdiğiniz satırı kaydediniz.
SATIŞ ANLAŞMALARI ve FİYAT TEKLİFLERİ
Sistemde Satış Anlaşmaları ve Fiyat Teklifleri adımına
Menü / Satış / Satış Sipariş Yönetimi / Satış Anlaşmaları ve Fiyat
Teklifleri yolu izlenerek
Veya
Arama alanına Satış A yazarak ulaşabilirsiniz.
Müşterilerinize göndermek istediğiniz tekliflerinizi bu adımdan
oluşturabilirsiniz.
Eski tekliflerinizi teklif numarasına göre (SPNO) – ilgili alana teklif
numarasını yazdıktan sonra arama butonuna basınızFirmaya göre – Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız.
Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama penceresi
görüntülenecektir.
İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama
butonuna basınız. Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt tarafta
listelenir. Liste içerisinden teklifi göndermek istediğiniz firmayı
bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen işaretine çift klik
yaparak firmayı seçiniz.
İki teklif tarihi aralığına göre
Ve Hepsi / Siparişe Dönüşmüşler / Siparişe Dönüşmemişler kiterlerine göre arayabilirsiniz.
SATIŞ TEKLİFİ HAZIRLAMA
Yeni bir satış teklifi hazırlamak için Dosya menüsünden Yeni adımını seçiniz.
23
1- SPNO: Sistem tarafından otomatik verilir. Herhangi bir giriş yapılmasına gerek yoktur.
2- Revizyon No: İlk kayıt sistem tarafından 0 (Sıfır) olarak otomatik açılır. Teklif revize edilmediği sürece bu revizyon
numarası ile değişiklikler yapılabilir. Revizyon yapılması gerektiğinde kullanıcı tarafından revizyon numarası 1
artırılır ve kaydet butonuna basılır. Arama yaptırıldığında yeni revizyona ait kayıt bir öncekinin aynısı
kopyalanmış olarak görüntülenir. Böylelikle eski kayıt bozulmadan yeni değişiklikler yapmak mümkün olur. Yeni
bir revizyon var ise eski kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin verilmez.
3- İşlem Tipi: Sistemin ilgili işlemler ve diğer modüller içerisinden hangilerine kayıt açacağını bilmesi için seçilmesi
gereken bir adımdır. Mevcut seçenekler arasından ilgili alandaki comboya basarak seçim yapabilirsiniz.
4- Firma: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama
penceresi görüntülenecektir. İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız.
Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt tarafta listelenir. Liste içerisinden teklifi göndermek istediğiniz firmayı
bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen işaretine çift klik yaparak firmayı seçiniz. (Fiyat teklifi göndermek
istediğiniz firma tanımlı firmalarınız arasında yok ise Cari İşlemler Modülü / Tanımlar / Cari Firma Tanımları
adımından yeni firma tanımlamanız gerekmektedir.)
5- Teklif Tarihi: Teklifinizi göndereceğiniz tarihi seçiniz.
6- Yetkili: Firma içinde teklifinizi göndermek istediğiniz yetkiliyi seçiniz. Yetkili seçilebilmesi için ilgili firmanın cari
tanımlarında İşlemler adımından Firma Yetkilileri alanına tanımlamalar yapılmalıdır. Bu alanın doldurulması
mecburi değildir, ilk defa teklif gönderilecek firmalarda muhatabın kimliği bilinmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda
tanımlama alanına Satın Alma Yetkilisi gibi tanımlamalar yapılarak bu ibarenin seçilmesi teklifinize pozitif etki
yapacaktır.
7- Fiyat Tipi: Fiyat teklifinizin nasıl hesaplanacağını karşı tarafa bildiren bir alandır. Mevcut seçenekler arasından
seçiniz. Sistemin doğru çalışması içinde önemli bir adımdır eskülasyon hesabı yapılıp yapılmayacağı ile alakalı
karar bu aşamada belirlenecektir.
24
8- Teklif Para Birimi: Fiyat teklifinin hangi döviz cinsinden hesaplanacağını seçiniz.
9- Ödeme Tipi: Önereceğiniz fiyatların hangi ödeme tipine göre önerdiğiniz bilgisidir.
10- KDV Dahil Teklif: Fiyat teklifinize KDV dahil ise bu seçeneği işaretleyiniz. Sistem fatura aşamasında KDV yi mevcut
rakamlar içerisinden ayırarak hesaplayacaktır. Bu seçenek işaretli değil ise mevcut rakama KDV ilave edilecektir.
11- Teslim Yeri: Fiyat teklifimizde teslimatın nereye kadar bizim sorumluluğumuzda olduğuna dair detayın bildirildiği
alandır. Özellikle ihracat tekliflerinde dikkatle doldurulmalıdır.
12- Endeks Fiyatları: Fiyat teklifi hazırlarken hangi endeksin (LMEnin) baz alındığını gösterir. Detaydaki maliyet
hesapları burada gireceğiniz endeks fiyatına göre hesaplanır. Teklifinizi kaydettikten sonra bu alana gelerek
mousunuzun sağ klik butonuna basarak yeni adımını seçiniz ve hesaplama yaparken baz almak istediğiniz endeks
fiyatlarını giriniz. Bu alandaki döviz cinsi teklifin para birimi ile alakalı değildir. Endeks fiyatının sisteme girildiği
ve/veya takip edildiği döviz cinsidir. (Genelde USD olarak takip edilir)
13- Not: Oluşturduğunuz fiyat teklifiyle alakalı belirtmek istediğiniz notlar var ise bu alana yazılabilir.
Yukarıda belirtilen alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basınız. Sistem ekranın sağ tarafındaki çalışma
alanında ilgili teklifi görüntüleyecektir.
TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ
Açmış olduğunuz teklif ana satırının başındaki küçük üçgen işaretine çift klik yaparak teklif detayına giriniz.
F3
Yeni malzeme girmek için mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni adımını seçiniz.
Açılacak satır da Fiyat teklif etmek istediğiniz malzemeyi belirlemek için F3 tuşuna basınız. Sistemde tanımlı
malzemelerinizin listeleneceği arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin tamamını veya bir
kısmını yazmanız yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi ve/veya Tedarik Tipi
alanlarını da doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz. Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma
şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük üçgene çift klik yaparak malzemeyi hücreye
taşıyınız.
Miktar alanına teklif etmek istediğiniz miktarı yazınız.
İsteğe bağlı olarak Paket tipi ve Malzeme notlarını doldurunuz, satırda bulunan diğer alanları doldurmanıza gerek yoktur.
Sistem ekranın sağ tarafında bulunan maliyet ve satış fiyatı oluşturma alanındaki bilgilere göre otomatik oluşturacaktır.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra enter tuşuna basarak veya başka bir satırı seçerek üzerinde işlem yaptığınız satırı
25
kaydediniz.
Giriş yaptığınız satır seçiliyken Maliyet alanında hesaplama yapacağınız Fiyat tipini seçiniz.
MALİYET
Fiyat Tipinde
Güncel Fiyat
Endekse tabi olmayan ürünlerin maliyet hesaplamasında
kullanılır. Örneğin işletmenizde kablo haricinde granül, makara
vs tipi ara mamullerinde satışı yapılıyor ise bunların maliyet
hesabında endeks (Lme) kullanılmaz.
Rota adımı pasiftir ve maliyet hesabında kullanılacak rotaya
bakmaz.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto/Kar alanları pasiftir maliyeti gösterir ve doğrudan Birim
Satış fiyatınızı girmenizi ister.
Kaydet butonuna basarak hesaplamalarınızı satıra taşıyınız.
Birim fiyatın kırmızı renkli olarak gösterlen rakam yönetim tarafından belirlenen ve teklif ettiğiniz ürünün minimum kar
yüzdesini gösteren oransal değerdir. Bilgi mahiyetindedir ve bu rakamın üstüne çıkıldığında veya altına düşüldüğünde
herhangi bir ikaz almazsınız.
Liste Fiyatı
26
Fiyat teklfinde bulunacağınız ürünün bir listede ilan edilen satış
fiyatı var ise bu seçenek seçilmelidir. Bu seçeneğin çalışma
şeklinde hesaplanan maliyet bir liste fiyatı ile kıyaslanarak satış
fiyatı iskonto yapılarak bulunur
Rota adımı aktiftir ve bir rota seçmeniz gerekir.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto alanı aktif Kar alanı pasiftir Liste fiyatı ile maliyeti
kıyaslayarak başabaş oranını gösterir Böylece yapabileceğiniz
maksimum iskontoyu görerek indirm yapabilirsiniz.
Yaptığınız iskontoya göre Toplam fiyat güncellenir.
Kaydet butonuna basarak hesaplamalarınızı satıra taşıyınız.
Maliyet Fiyatı
Fiyat teklfinde bulunacağınız ürünün maliyeti üzerine bir kar
koyarak satış fiyatı oluşturmak istiyor iseniz bu seçenek
seçilmelidir. Bu seçeneğin çalışma şeklinde hesaplanan maliyet
üzerine kar koyularak satış fiyatı bulunur.
Rota adımı aktiftir ve bir rota seçmeniz gerekir.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto alanı pasif Kar alanı aktiftir. Kar alanına gireceğiniz
rakam oranında hesaplanan tutar maliyete eklenerek satış
fiyatı Toplam fiyat alanında görüntülenir. İsteğe bağlı olarak
toplam fiyat alanına manuel rakamda yazılabilir.
Kaydet
butonuna
basarak
hesaplamalarınızı
taşıyınız.
Teklifini yapacağınız ürünlerin maliyetlerini hesaplayıp
satış
fiyatlarını
oluşturduktan
sonra satıra
isterseniz
teklifinizi
gönderebilirsiniz. Bu aşamada Renk Bilgileri, Ambalaj Bilgileri, Kablo Bilgileri adımlarının doldurulması zorunlu değildir.
Bu kolaylık hızlı hareket edebilmek adına sağlanmış bir kolaylıktır. Asıl olan bu alanlarında doldurularak teklifinizi
göndermenizdir.
RENK BİLGİLERİ
Fiyat teklifinde bulunduğunuz ürünlerin damarlarının dış kılıfının hangi renkte olacağına dair bilgileri bu alandan
girebilirsiniz.
UniCode.ERP.Cable’da ürünler için renk, kalite, marka bazında ayrı tanımlar yapmanıza gerek yoktur. Örneğin tek
damardan oluşan H07V-U (NYA) tipi bir kablonun stok kartı için kahverengi, mavi, siyah vb ayrı ayrı ürünler açarak stok
tanımlarında ekstra fazlalıklar ve karışıklıklar olmasına gerek yoktur. Aynı malzeme tanımı içerisinde renklerine göre
kalitelerine göre markalarına göre ayrımlar yapabilmeniz mümkündür.
Bu bilgiler ışığında H07V-U tipi bir kablonun fiyat teklifi yapılacağında tüm renkler toplanarak toplam miktar üzerinden
fiyat teklifi yapılır. Daha anlaşılır olması açısından H07V-U 1X6 mm2 kablo üzerinden örneklendirelim.
27
H07V-U 1X6 mm2 için 15.000 metrelik bir kayıt oluşturup
maliyet adımından satış fiyatını oluşturduk tan sonra Renk
Bilgileri adımının yanındaki (+) işaretine basarak çalışma
alanını açınız.
Tip, Renk, (varsa) Renk Kodu, Miktar alanlarını örnekte
olduğu gibi doldurunuz ve Ekle butonuna basınız.
Bu sayede müşterinize teklif ettiğiniz 15.000 metre H07V-U
1X6 kablonun hangi renklerden kaçar metre olacağı bilgisini
vermiş olursunuz.
Burada girilen bilgiler üretim, stok, kalite kontrol modüllerine
otomatik iletilir ve müşterinize ne taahhüt etmişseniz onun
teslim edilmesi sağlanır.
Teklif etmiş olduğunuz ürün çok damarlı bir ürün ise
Tip alanına Damar adını
Renk alanına Damarın rengini
Kod alanına varsa renk kodunu
Miktar alanına damarın uzunluğunu (0 yazılır ise sipariş
miktarı olarak kabul edilir) yazabilirsiniz
Aynı şekilde Dış Kılıf rengini de bu alanda belirtebilirsiniz
AMBALAJ BİLGİLERİ
Fiyat teklifinde bulunduğunuz ürünlerin hangi ambalajlarda olacağı bilgisini bu alandan müşterinize bildirebilirsiniz.
H07V-U 1X6 mm2 için 15.000 metrelik bir kayıt oluşturup
maliyet adımından satış fiyatını oluşturduk tan sonra Ambalaj
Bilgileri adımının yanındaki (+) işaretine basarak çalışma
alanını açınız.
Tip, Adet, Miktar, Renk alanlarını örnekte olduğu gibi
doldurunuz ve Ekle butonuna basınız.
Bu sayede müşterinize teklif ettiğiniz 15.000 metre H07V-U
1X6 kablonun hangi renklerinin hangi ambalaj tiplerinde
hazırlanacağı bilgisini vermiş olursunuz.
28
Örnekte 5.000 metrelik H07V-U 1X6 mm2 kablonun 2.000 metresinin 100 metrelik 20 adet kangal şeklinde 3.000
metresinin de 3.000 metrelik 1 adet makara şeklide hazırlanacağı bilgisi gözükmektedir.
Burada girilen bilgiler üretim, stok, kalite kontrol modüllerine otomatik iletilir ve müşterinize ne taahhüt etmişseniz
onun teslim edilmesi sağlanır.
KABLO BİLGİLERİ
Telifi yapılan ürünlerin kablo üzeri yazısında standardının
ne olacağı, voltajının ne olacağı, markasının ne olacağı gibi
bilgiler bu alanda bildirilir. Sıralaması aksi belirtilmedikçe
firmanız yönetimince belirlenen şekilde olacağı için
UniCode.ERP.Cable
tarafından
bir
sıralama
bildirilmemiştir.
Uygulaması diğer bilgilerle beraber TechSpec raporunda
müşteriye gösterilir.
Bu rapor İngilizce bir rapordur ve örneği aşağıda
gösterilmiştir.
Bu alandaki bilgiler genel olarak sipariş edilen tüm
kalemleri içereceği için Ctrl tuşuna basarak mousunuz
yardımı ile çoklu satır seçebilir ve girdiğiniz bilgilerin
seçilen tüm satırlar için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.
29
TEKLİF NOTLARI
Müşterinize göndereceğiniz fiyat teklifinin detay bilgilerini Teklif Notlarına yazabilirsiniz.
Teklifinizin geçerlilik süresi, miktar toleransı, ödemeyle alakalı detaylar gibi bir çok konu detaylı şekilde bu alanda tarif
edilebilir.
Teklif notlarını standart şekilde hazırlayıp her teklif için bu standardı ekrana çağırarak sadece ilgili alanlarda değişiklikler
yaparak daha hızlı ve hatasız çalışabilmeniz mümkündür. Bu standart tanımlamaları Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler /
Tanımlar / Genel Sistem Notları yoluna takip ederek veya arama alanına genel yazar gelecek olan Genel Sistem Notları
çalışma alanını açarak tanımlayabilirsiniz.
(Bu alana tanımlama yapılması hakkındaki bilgiler için Genel Çalışma Ayarları kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.)
Tanımlı notlarınızı ekrana çağırmak için ekran üzerinde mousunuzun sağ klik butonuna basarak Listeden Ekle adımını
seçiniz.
Eklemek istediğiniz tanımı işaretledikten sonra Tamam butonuna basınız. Tanımlı standart notlar ekranınıza gelecektir.
Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna basınız.
30
TEKLİF EKSTRALARI
Hazırlamış olduğunuz teklilerde malzemeye bağlı kalmaksızın eklemek istediğiniz ilave maliyetler olabilir. Navlun, sigorta,
gümrüklerde oluşacak beklemelerden kaynaklı ilave maliyetler vs.vs.
Bu tip ekstraları toplam maliyete eklemek için İşlemler menüsünden Teklif Ekstraları adımına geliniz.
Dosya menüsünden Yeni adımını seçiniz. Açılan satırda eklemek istediğiniz ekstranın Türkçe veya İngilizce adını yazınız.
Tutar alanına ilave edilecek miktarı yazınız. Açıklama alanına kendi notunuzu giriniz (Bu Not müşteri tarafından
gözükmez) entera basarak veya mousunuzla başka bir satıra tıklayarak satırı kaydediniz.
TEKLİF YAZDIR (TR)
Hazırlamış olduğunuz teklifi Türkçe rapor olarak gösterir ve yazdırır.
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Teklif Formu TR Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
TEKLİF YAZDIR (EN)
Hazırlamış olduğunuz teklifi İngilizce rapor olarak gösterir ve yazdırır.
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Teklif Formu EN Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
TECH SPEC (TEKNİK DETAYLARI) YAZDIR
Hazırlamış olduğunuz teklif içindeki ürünlerin teknik detaylarının gösterildiği rapordur. Müşterinize teslim alacağı
mamullerin ayrıntılarını gösterir ve onaylaması istenir. İngilizce bir rapordur ağırlıklı olarak ihracat siparişlerinde
kullanılır..
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
TechSpec Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
SİPARİŞE DÖNÜŞTÜR
Teklifiniz üzerinde mutabık kalındıktan sonra Siparişe Dönüştür adımını seçiniz. Sistem tüm detayları ile beraber
teklifinizi siparişe dönüştürür. Siparişe dönüşmüş teklifler üzerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılabilmesi için
sipariş kaydının silinmesi gerekir.
SATIŞ SİPARİŞLERİ
Satış Anlaşmaları ve Fiyat Tekliflerinden siparişe dönüşmüş olan teklifleriniz ve doğrudan sipariş olarak açabileceğiniz
satışlarınız Satış Siparişleri adımından takip edilir.
Sistem Satış Anlaşmaları ve Fiyat Teklifleri adımından gelen siparişlere Teklifteki numarasını sonunda revizyon numarası
olmadan verir. Fakat ilgili raporlarda hangi teklifin kaçıncı revizyonu olduğu bilgisi müşteriye gösterilir.
Siparişiniz bir tekliften geliyor ise Siparişinize ait tüm detaylar teklifteki bilgilerden otomatik dolar.
31
Yalnızca Teslim Tarihi; Teslim Adresi; Banka Bilgisi; Teslim Bilgisi alanlarını doldurmanız ve ilgili raporları amanız
yeterli olacaktır.
Satış siparişleri adımına
Menü / Satış / Satış Sipariş Yönetimi / Satış Siparişleri adımlarını
izleyerek
Veya
Arama alanına Satış S yazarak ulaşabilirsiniz.
Satış Anlaşmaları ve Fiyat Teklifleri ekranı ile çok benzeyen bir yapıya
sahiptir.
32
1- SONO: Sistem tarafından otomatik verilir. Herhangi bir giriş yapılmasına gerek yoktur. Sipariş tekliften geliyor ise
teklif numarasını sipariş numarasına dönüştürür.
2- İşlem Tipi: Sistemin ilgili işlemler ve diğer modüller içerisinden hangilerine kayıt açacağını bilmesi için seçilmesi
gereken bir adımdır. Mevcut seçenekler arasından ilgili alandaki comboya basarak seçim yapabilirsiniz.
3- Firma: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama
penceresi görüntülenecektir. İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız.
Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt tarafta listelenir. Liste içerisinden teklifi göndermek istediğiniz firmayı
bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen işaretine çift klik yaparak firmayı seçiniz. (Fiyat teklifi göndermek
istediğiniz firma tanımlı firmalarınız arasında yok ise Cari İşlemler Modülü / Tanımlar / Cari Firma Tanımları
adımından yeni firma tanımlamanız gerekmektedir.)
4- Sipariş Tarihi: Siparişi göndereceğiniz tarihi seçiniz.
5- Teslim Tarihi: Siparişinizin onaylanması durumunda ürünleri teslimine başlayacağınız ilk tarihtir. Ayrıma sipariş
detayında ürün ürün teslim tarihleri de girilebilir. Bu alana gireceğiniz tarih detaya otomatik taşınır isteğe bağlı
olarak değişiklik yapılabilir.
6- Yetkili: Firma içinde siparişinizi göndermek istediğiniz yetkiliyi seçiniz. Yetkili seçilebilmesi için ilgili firmanın cari
tanımlarında İşlemler adımından Firma Yetkilileri alanına tanımlamalar yapılmalıdır. Bu alanın doldurulması
mecburi değildir, ilk defa sipariş formu gönderilecek firmalarda muhatabın kimliği bilinmiyor olabilir. Bu gibi
durumlarda tanımlama alanına Satın Alma Yetkilisi gibi tanımlamalar yapılarak bu ibarenin seçilmesi siparişinizde
pozitif etki yapacaktır.
7- Fiyat Tipi: Siparişinizin nasıl hesaplanacağını karşı tarafa bildiren bir alandır. Mevcut seçenekler arasından
seçiniz. Sistemin doğru çalışması içinde önemli bir adımdır eskülasyon hesabı yapılıp yapılmayacağı ile alakalı
karar bu aşamada belirlenecektir.
8- Teklif Para Birimi: Siparişinizin hangi döviz cinsinden hesaplanacağını seçiniz.
9- Ödeme Tipi: Siparişinize ait fiyatların hangi ödeme tipine göre önerdiğiniz bilgisidir.
10- KDV Dahil Teklif: Fiyat teklifinize KDV dahil ise bu seçeneği işaretleyiniz. Sistem fatura aşamasında KDV yi mevcut
rakamlar içerisinden ayırarak hesaplayacaktır. Bu seçenek işaretli değil ise mevcut rakama KDV ilave edilecektir.
11- Teslim Adresi: Sipariş de onaylanan ürünlerin teslimatının nereye yapılacağı bilgisini içerir. Combodan tanımlı
adresler içerisinden seçebilirsiniz. Firma teslim adreslerini ilgili firmanın cari tanımlarında İşlemler adımından
Teslim Adresleri alanına tanımlamalar yapılmalıdır.
12- Banka Bilgisi: Açılan combodan tanımlı banka hesaplarınızdan bir tanesini seçiniz. Sipariş formunda seçtiğiniz
hesaba ait detay bilgiler görüntülenir.
13- Teslim Bilgisi: Teslimatla alakalı detay yazılabilir. Araç üzeri teslimat vs gibi.
14- Endeks Fiyatları: Siparişinizi hazırlarken hangi endeksin (LMEnin) baz alındığını gösterir. Siparişinizi kaydettikten
sonra bu alana gelerek mousunuzun sağ klik butonuna basarak yeni adımını seçiniz ve hesaplama yaparken baz
almak istediğiniz endeks fiyatlarını giriniz. Detaydaki maliyet hesapları burada gireceğiniz endeks fiyatına göre
hesaplanır. Bu alandaki döviz cinsi siparişin para birimi ile alakalı değildir. Endeks fiyatının sisteme girildiği
ve/veya takip edildiği döviz cinsidir. (Genelde USD olarak takip edilir)
15- Not: Oluşturduğunuz fiyat teklifiyle alakalı belirtmek istediğiniz notlar var ise bu alana yazılabilir.
16- Kaydet butonu: Oluşturduğunuz sipariş ana satırını kaydeder ve çalışma ekranının sağ tarafında bir kayıt
oluşturur.
33
SİPARİŞİ ALINACAK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ
Açmış olduğunuz sipariş ana satırının başındaki küçük üçgen işaretine çift klik yaparak sipariş detayına giriniz.
Yeni malzeme girmek için mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni adımını seçiniz.
F3
Açılacak satır da siparişini gireceğiniz malzemeyi belirlemek için F3 tuşuna basınız. Sistemde tanımlı malzemelerinizin
listeleneceği arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin tamamını veya bir kısmını yazmanız
yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da
doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz. Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip
aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük üçgene çift klik yaparak malzemeyi hücreye taşıyınız.
Miktar alanına siparişini gireceğiniz malzemenin miktarını yazınız.
İsteğe bağlı olarak Paket tipi ve Malzeme notlarını doldurunuz, satırda bulunan diğer alanları doldurmanıza gerek yoktur.
Sistem ekranın sağ tarafında bulunan maliyet ve satış fiyatı oluşturma alanındaki bilgilere göre otomatik oluşturacaktır.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra enter tuşuna basarak veya başka bir satırı seçerek üzerinde işlem yaptığınız satırı
kaydediniz.
Giriş yaptığınız satır seçiliyken Maliyet alanında hesaplama yapacağınız Fiyat tipini seçiniz.
34
MALİYET
Fiyat Tipinde
Güncel Fiyat
Endekse tabi olmayan ürünlerin maliyet hesaplamasında
kullanılır. Örneğin işletmenizde kablo haricinde granül, makara
vs tipi ara mamullerinde satışı yapılıyor ise bunların maliyet
hesabında endeks (Lme) kullanılmaz.
Rota adımı pasiftir ve maliyet hesabında kullanılacak rotaya
bakmaz.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto/Kar alanları pasiftir maliyeti gösterir ve doğrudan Birim
Satış fiyatınızı girmenizi ister.
Kaydet butonuna basarak hesaplamalarınızı satıra taşıyınız.
Birim fiyatın kırmızı renkli olarak gösterlen rakam yönetim tarafından belirlenen ve sipariş ettiğiniz ürünün minimum kar
yüzdesini gösteren oransal değerdir. Bilgi mahiyetindedir ve bu rakamın üstüne çıkıldığında veya altına düşüldüğünde
herhangi bir ikaz almazsınız.
Liste Fiyatı
Siparişini girdiğiniz ürünün bir listede ilan edilen satış fiyatı var
ise bu seçenek seçilmelidir. Bu seçeneğin çalışma şeklinde
hesaplanan maliyet bir liste fiyatı ile kıyaslanarak satış fiyatı
iskonto yapılarak bulunur
Rota adımı aktiftir ve bir rota seçmeniz gerekir.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto alanı aktif Kar alanı pasiftir Liste fiyatı ile maliyeti
kıyaslayarak başabaş oranını gösterir Böylece yapabileceğiniz
maksimum iskontoyu görerek indirm yapabilirsiniz.
Yaptığınız iskontoya göre Toplam fiyat güncellenir.
Kaydet butonuna basarak hesaplamalarınızı satıra taşıyınız.
Maliyet Fiyatı
35
Siparişini girdiğiniz ürünün maliyeti üzerine bir kar koyarak
satış fiyatı oluşturmak istiyor iseniz bu seçenek seçilmelidir. Bu
seçeneğin çalışma şeklinde hesaplanan maliyet üzerine kar
koyularak satış fiyatı bulunur.
Rota adımı aktiftir ve bir rota seçmeniz gerekir.
Fiyat tipini seçtikten sonra Fiyat hesapla butonuna basınız.
Girmiş olduğunuz miktarın maliyeti hesaplanarak görüntülenir.
İskonto alanı pasif Kar alanı aktiftir. Kar alanına gireceğiniz
rakam oranında hesaplanan tutar maliyete eklenerek satış
fiyatı Toplam fiyat alanında görüntülenir. İsteğe bağlı olarak
toplam fiyat alanına manuel rakamda yazılabilir.
Kaydet butonuna basarak hesaplamalarınızı satıra taşıyınız.
Siparişini girdiğiniz ürünün maliyetlerini hesaplayıp satış fiyatlarını oluşturduktan sonra Renk Bilgileri, Ambalaj Bilgileri,
Kablo Bilgileri adımlarının doldurulması gerekmektedir.
RENK BİLGİLERİ
Siparişini girdiğiniz ürünün damarlarının dış kılıfının hangi renkte olacağına dair bilgileri bu alandan girebilirsiniz.
UniCode.ERP.Cable’da ürünler için renk, kalite, marka bazında ayrı tanımlar yapmanıza gerek yoktur. Örneğin tek
damardan oluşan H07V-U (NYA) tipi bir kablonun stok kartı için kahverengi, mavi, siyah vb ayrı ayrı ürünler açarak stok
tanımlarında ekstra fazlalıklar ve karışıklıklar olmasına gerek yoktur. Aynı malzeme tanımı içerisinde renklerine göre
kalitelerine göre markalarına göre ayrımlar yapabilmeniz mümkündür.
Bu bilgiler ışığında H07V-U tipi bir kablonun fiyat teklifi yapılacağında tüm renkler toplanarak toplam miktar üzerinden
fiyat teklifi yapılır. Daha anlaşılır olması açısından H07V-U 1X6 mm2 kablo üzerinden örneklendirelim.
H07V-U 1X6 mm2 için 15.000 metrelik bir kayıt oluşturup
maliyet adımından satış fiyatını oluşturduk tan sonra Renk
Bilgileri adımının yanındaki (+) işaretine basarak çalışma
alanını açınız.
Tip, Renk, (varsa) Renk Kodu, Miktar alanlarını örnekte
olduğu gibi doldurunuz ve Ekle butonuna basınız.
Bu sayede müşterinize teklif ettiğiniz 15.000 metre H07V-U
1X6 kablonun hangi renklerden kaçar metre olacağı bilgisini
vermiş olursunuz.
Burada girilen bilgiler üretim, stok, kalite kontrol modüllerine
otomatik iletilir ve müşterinize ne taahhüt etmişseniz onun
teslim edilmesi sağlanır.
36
Siparişini girdiğiniz ürün çok damarlı bir ürün ise
Tip alanına Damar adını
Renk alanına Damarın rengini
Kod alanına varsa renk kodunu
Miktar alanına damarın uzunluğunu (0 yazılır ise sipariş
miktarı olarak kabul edilir) yazabilirsiniz
Aynı şekilde Dış Kılıf rengini de bu alanda belirtebilirsiniz
AMBALAJ BİLGİLERİ
Siparişini girdiğiniz ürünlerin hangi ambalajlarda olacağı bilgisini bu alandan müşterinize bildirebilirsiniz.
H07V-U 1X6 mm2 için 15.000 metrelik bir kayıt oluşturup
maliyet adımından satış fiyatını oluşturduk tan sonra Ambalaj
Bilgileri adımının yanındaki (+) işaretine basarak çalışma
alanını açınız.
Tip, Adet, Miktar, Renk alanlarını örnekte olduğu gibi
doldurunuz ve Ekle butonuna basınız.
Bu sayede müşterinize teklif ettiğiniz 15.000 metre H07V-U
1X6 kablonun hangi renklerinin hangi ambalaj tiplerinde
hazırlanacağı bilgisini vermiş olursunuz.
Örnekte 5.000 metrelik H07V-U 1X6 mm2 kablonun 2.000 metresinin 100 metrelik 20 adet kangal şeklinde 3.000
metresinin de 3.000 metrelik 1 adet makara şeklide hazırlanacağı bilgisi gözükmektedir.
Burada girilen bilgiler üretim, stok, kalite kontrol modüllerine otomatik iletilir ve müşterinize ne taahhüt etmişseniz
onun teslim edilmesi sağlanır.
37
KABLO BİLGİLERİ
Siparişini girdiğiniz ürünlerin kablo üzeri yazısında
standardının ne olacağı, voltajının ne olacağı, markasının
ne olacağı gibi bilgiler bu alanda bildirilir. Sıralaması aksi
belirtilmedikçe firmanız yönetimince belirlenen şekilde
olacağı için UniCode.ERP.Cable tarafından bir sıralama
bildirilmemiştir.
Uygulaması diğer bilgilerle beraber TechSpec raporunda
müşteriye gösterilir.
Bu rapor İngilizce bir rapordur ve örneği aşağıda
gösterilmiştir.
Bu alandaki bilgiler genel olarak sipariş edilen tüm
kalemleri içereceği için Ctrl tuşuna basarak mousunuz
yardımı ile çoklu satır seçebilir ve girdiğiniz bilgilerin
seçilen tüm satırlar için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.
SİPARİŞ NOTLARI
Müşterinize göndereceğiniz siparişin detay bilgilerini Sipariş Notlarına yazabilirsiniz.
Siparişinizin miktar toleransı, ödemeyle alakalı detaylar gibi bir çok konu detaylı şekilde bu alanda tarif edilebilir.
Sipariş notlarını standart şekilde hazırlayıp her sipariş için bu standardı ekrana çağırıp sadece ilgili alanlarda değişiklikler
yaparak daha hızlı ve hatasız çalışabilmeniz mümkündür. Bu standart tanımlamaları Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler /
38
Tanımlar / Genel Sistem Notları yoluna takip ederek veya arama alanına genel yazar gelecek olan Genel Sistem Notları
çalışma alanını açarak tanımlayabilirsiniz.
(Bu alana tanımlama yapılması hakkındaki bilgiler için Genel Çalışma Ayarları kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.)
Tanımlı notlarınızı ekrana çağırmak için ekran üzerinde mousunuzun sağ klik butonuna basarak Listeden Ekle adımını
seçiniz.
Eklemek istediğiniz tanımı işaretledikten sonra Tamam butonuna basınız. Tanımlı standart notlar ekranınıza gelecektir.
Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna basınız.
SİPARİŞ EKSTRALARI
Hazırlamış olduğunuz siparişlerde malzemeye bağlı kalmaksızın eklemek istediğiniz ilave maliyetler olabilir. Navlun,
sigorta, gümrüklerde oluşacak beklemelerden kaynaklı ilave maliyetler vs.vs.
Bu tip ekstraları toplam maliyete eklemek için İşlemler menüsünden Sipariş Ekstraları adımına geliniz.
39
Dosya menüsünden Yeni adımını seçiniz. Açılan satırda eklemek istediğiniz ekstranın Türkçe veya İngilizce adını yazınız.
Tutar alanına ilave edilecek miktarı yazınız. Açıklama alanına kendi notunuzu giriniz (Bu Not müşteri tarafından
gözükmez) entera basarak veya mousunuzla başka bir satıra tıklayarak satırı kaydediniz.
SİPARİŞ YAZDIR (TR)
Hazırlamış olduğunuz siparişi Türkçe rapor olarak gösterir ve yazdırır.
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Satış Sipariş Formu TR Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız
SİPARİŞ YAZDIR (EN)
Hazırlamış olduğunuz siparişi İngilizce rapor olarak gösterir ve yazdırır.
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Satış Sipariş Formu EN Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
TECH SPEC (TEKNİK DETAYLARI) YAZDIR
Hazırlamış olduğunuz sipariş içindeki ürünlerin teknik detaylarının gösterildiği rapordur. Müşterinize teslim alacağı
mamullerin ayrıntılarını gösterir ve onaylaması istenir. İngilizce bir rapordur ağırlıklı olarak ihracat siparişlerinde
kullanılır..
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
TechSpec Formu Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Hazırlamış olduğunuz siparişe ait daha önceden firmanız hukukçularına hazırlattırılmış olan satış sözleşmeleri sistem
tarafından sistem formatlarına uygun şekilde yazdırılabilir. Bu işlem için öncelikle Satış sözleşmelerinin
Menü/Satış/Tanımlar/Satış Sözleşmeleri adımından sisteme tanımlanması gerekmektedir.
(Bu tanımlamanın nasıl yapılabileceğiyle alakalı bililer Satış modülü Tanımla adımında tarif edilmiştir)
Siparişinizin eklerine Satış Sözleşmesi eklemek için İşlemler adımından Satış Sözleşmesi Yazdır adımını seçiniz. Açılan
çalışma alanında manuel sözleşme hükümlerini yazabilir veya mousunuzun sağ klik butonuna basarak Listeden Ekle
seçeneğini kullanarak tanımlı sözleşme formatlarınızdan bir tanesini çalışma ekranına taşıyabilirsiniz.
Listeden Ekle seçeneğini seçtiğinizde daha önceden hazırlanmış sözleşmeler içerisinden hangisini kullanmak istediğinizi
dair bir seçim yapmanız beklenir. Bu seçimi yapmanız için Sözleşme başlıklarının gösterildiği pencere görüntülenir.
Eklemek istediğiniz sözleşmeyi seçerek Tamam butonuna basınız.
40
Hazır Sözleşme ekrana taşınacaktır. Sözleşme üzerinde ihtiyaç duyduğunuz değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet
butonuna basarak sözleşme ile siparişi eşleştiriniz.
Yazdır butonuna basarak Satış sözleşmenizi yazdırabilir veya isteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara
çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Satış Sözleşmesi EN Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
PROFORMA FATURA YAZDIR
Hazırlamış olduğunuz siparişin Proforma faturasını da sistem üzerinden yazdırabilirsiniz. Proforma faturalar Türkiye
dahilinde kullanılmadıkları için bu rapor İngilizce hazırlanmış bir rapordur. Proforma fatura yazdırmak için İşlemler
adımından Proforma Yazdır adımını seçmeniz yeterlidir.
İsteğe bağlı olarak bu raporu Word-pdf gibi formlara çekebilir, doğrudan mail olarak iletebilirsiniz.
Proforma Fatura Örneği için Lütfen (Ctrl ile) tıklayınız.
SİPARİŞİ ONAYLA
Satış siparişlerinizin üretim stok ve diğer alanlarda işleme alınması için yapmanız gereken bir işlemdir. İşlemler
menüsünden Siparişi Onayla adımını seçmeniz yeterlidir.
SWIFT NOTU GİRİŞİ
Swift notunun ilgili raporlarda (Package List v.b) otomatik çıkması için bu alana gerekli gördüğünüz swift bilgilerini
yazabilirsiniz. Notunuzu yazdıktan sonra Kaydet butonuna basmanız sistemde ilgili alanlara notun iletilmesi için
yeterlidir.
41
SİPARİŞ KAPAT
Tüm süreçleri yürütülmüş siparişin aktif siparişler arasından kaldırılması işlemidir. İhtiyaç halinde kapatılmış isparişler
olarak arattırılabilir.
SATIŞ SİPARİŞ PLANLAMA
Satış siparişi onaylanmış siparişler Satış Sipariş Planlama çalışma alanında listelenir. Bu alanda onaylanmış siparişe ait
ürünlerin nasıl temin edileceğine ve sevkiyatla alakalı planlamaya karar verilir.
Sipariş detayındaki ürünler kalem kalem listelenir. Dolayısı ile her bir ürün için ayrı işlem, ayrı planlama yapılabilir.
Örneğin 1. Kalemde bulunan ürün için üretim talebi yapılabilir 2. Kalemde yer alan ürünün ise stoktan verilmesi
istenilebilir.
Ayrıca bir ürünün bir kısmı için üretim talebinde bulunulurken diğer kısmının stoktan verilmesi istenilebilir.
Yine Sipariş bölünerek bir kısmı 1. Sevkiyatta bir kısmı ise sonraki sevkiyatlarda gönderilebilir.
2 Çalışma alanından oluşur,
Ana ekranda ürünler listelenir ve planlama işleminin yapılması beklenir.
Detay ekranında ürünün stok durumu ve talep edilen renk, ambalaj, kablo bilgileri görüntülenir ve karar verme sürecinin
kolaylaştırılması sağlanır. Stok, kalite kontrol ve üretim modüllerinde planlaması yapılan ürünlerin ambalaj bilgileri, renk
bilgileri, kablo bilgileri detaylarının girilebilmesi için mutlaka planlama detay çalışma alanına giriş yapılması
gerekmektedir.
42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SONO: Hangi siparişe ait bir ürün olduğunu gösterir.
Firma: Siparişin kime ait olduğunu gösterir.
Malzeme: Hangi üründe işlem yapıldığını gösterir.
Miktar: Talep edilen miktarı gösterir.
Mevcut: Toplam stok miktarını gösterir.
Teslim Tarihi: Planlamasını yaptığınız ürünün ne zaman teslim edileceği bilgisini griniz. Üretim ve stok bu bilgi
doğrultusunda hareket edeceklerdir.
7. Not: Sevkiyatla alakalı not yazılabilecek bir alandır. Sipariş planlama esnasında doldurulur.
8. Stoktan Temin / Üretimden Temin: Planlaması yapılan ürünün nereden temin edileceğiyle alakalı karar verilen
seçeneklerin bulunduğu alandır. Hangi seçenek seçilirse sistem tarafından o seçenekle ilgili modüle kayıt yapılır.
Bir ürün için iki seçenek birden işaretlenemez. Böyle bir ihtiyaç olması halinde İşlemler adımından ürün miktarı
bölünmeli ve bölünen parçaların ayrı ayrı planlaması yapılmalıdır.
Bölünecek miktarı yazarak Tamam butonuna
basınız. Sistem yazdığınız miktar kadarı için yeni
bir kayıt açacak ve not alanına otomatik olarak
Bölünen notunu yazacaktır.
Böylelikle böldüğünüz kadarı ve kalan kadarı için
ayrı ayrı planlama yapabilirsiniz.
9. Depo: Ürünlerin hangi depodan alınacağını belirleyiniz. (Üretim talebinde bulunmuş iseniz üretilen mamullerde
bu depo üzerinden işlem görecektir.)
10. Sevk No: Planlamasını yaptığınız ürünün ve diğer ürünlerin beraber gidip gitmeyeceğiyle alakalı verilen karardır.
Aynı sevk numarasını verdiğiniz ürünler beraber sevk edilirler.
11. Onaylandı: Gerekli seçenekleri seçtikten sonra onay kutucuğunu işaretleyiniz. Böylelikle talimatlarınız ilgili
birimlere iletilmiş olur.
12. Tamam: Tüm adımlar doldurulduktan sonra tamam butonuna basarak kaydınız onaylayınız.
43
SATIŞ SİPARİŞ PLANLAMA ÜRÜN DETAY ÇALIŞMA ALANI
Planlaması yapılacak ürünün stok detayları ve siparişe ait detaylar bu çalışma alanında görüntülenir.
Sol üst bölümde planlaması yapılan ürün ve sipariş edilen miktar gözükür.
Hemen altında detaylı stok mevcutları listelenir. Bu alanda gruplanmasını istediğiniz kriterlere ait sütun başlıklarını
mousunuzun sol klik butonuna basarak Gruplama yapmak için sütunları buraya sürükleyiniz. Yazan alana sürükleyip
bırakınız. Böylelikle stok mevcutlarını istediğiniz grubu baz alarak görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca Ambalaj Miktarı sütunundaki ∑
işaretine bastığınızda açılan pencereden o
sütunun
ortalama değerini,
ambalaj adedini,
en küçük miktarı,
en büyük miktarı,
toplam miktarı ayrı ayrı veya hepsini
beraber görebilirsiniz.
SİPARİŞ BİLGİLERİ ALANI
Sipariş planlaması yapılırken stok mevcutları hakkında bilgiye ihtiyaç olduğu kadar Siparişe ait detay bilgilere de ihtiyaç
vardır. Kabul edilen siparişin ambalajları nasıl olacaktır? Yek paremi gönderilmelidir, parça olabilir mi? Veya kangallar
halinde mi gitmelidir? Damar renkleri dış kılıf rengi ne olmalıdır, farklı markalarda kablo üretimi söz konusu ise bu
siparişte marka ne olmalıdır? Gibi soruların cevabı ekranın sağ tarafında bulunan Sipariş detayları alanındadır.
44
Satış siparişlerinden gelen ve 3 bölümden oluşan bir
alandır.
Renk Bilgileri: Siparişe ait ürünün damar renklerinin,
Dış kılıf renginin ne olacağı hakkında bilgi verir.
Stok mevcutlarındaki ürün gruplamasını renge göre
yaparak elinizde istenen renklerde yeterli ürün olup
olmadığını görebilir ve Stoktan mı verileceği yoksa
Üretim talebinde mi bulunulacağı konusunda bilgi sahibi
olabilirsiniz.
Ambalaj Bilgileri: Siparişe ait ürünün hangi
ambalajlarda istendiğini gösteren sipariş bilgisidir.
Yan taraftaki örnekte 20.000 metrelik siparişin 10.000
metresinin 100 metrelik kangallar halinde (toplam 100
adet kangal) Diğer 10.000 metresinin de 2 adet 5.000 er
metrelik makara olarak talep edildiği bilgisi mevcuttur.
Stok mevcutlarındaki ürün gruplamasını ambalaj tipine
göre yaparak elinizde istenen ambalaj tiplerinde yeterli
ürün olup olmadığını görebilir ve Stoktan mı verileceği
yoksa Üretim talebinde mi bulunulacağı konusunda bilgi
sahibi olabilirsiniz.
Bu alanda satışçıya siparişinin ambalaj tiplerinde
değişiklik yapma hakkı tanınmıştır. Burada belirlenen ambalaj tipleri sevk esnasında seçilen ambalaj bilgileriyle tutmak
zorundadır. Genel olarak sipariş aşamasında müşteriye makara boyutlarıyla alakalı bilgi verilmediği için siparişteki
ambalaj tipi Makara seçilerek müşteriye gönderilir. Fakat stok tarafında (veya üretim tarafında) ürün 70 lik makara 100
makara gibi makaralarda sarılıdır. Dolayısıyla sistem sevk edilecek ambalajların belirlenmesi aşamasında sipariş edilen
ambalaj tipi ile gönderilen ambalaj tipinin aynı olmasına bakar. Bu konudaki zorlukları gidermek için satışçıya bu
aşamada ambalaj tipini değiştirme yetkisi verilmiştir. Bu işlem üst kısımda bulunan Tip Adet Miktar Renk alanları
doldurulduktan sonra Ekle butonuna basılarak yapılabilir.
45
Kablo Bilgileri: Siparişe ait ürünün standardının ne
olacağı, voltajının ne olacağı, markasının ne olacağı,
kablo üzerinde neler yazacağı gibi bilgiler bu alandan
görülebilir.
Siparişten gelen bilgi herhangi bir şekilde değiştirilemez.
Yan taraftaki örnekte IEC 60502 standardında 300/500
voltluk xxx marka bir kablo talep edildiği bilgisi
mevcuttur.
Stok mevcutlarındaki ürün gruplamasını markaya göre
yaparak elinizde istenen markada yeterli ürün olup
olmadığını görebilir ve Stoktan mı verileceği yoksa
Üretim talebinde mi bulunulacağı konusunda bilgi sahibi
olabilirsiniz.
Tüm bu bilgiler ışığında siparişin Stoktan mı temin edileceğine yoksa yeni üretim mi yapılacağına karar vererek ilgili
departmana talimatı otomatik gönderebilirsiniz.
Stoktan temin seçeneği seçilmiş ise bilgi STOK HAREKETLERİ çalışma ekranının LİSTE adımında yerini alır.
Üretimden temin seçeneği seçilmiş ise bilgi İŞ EMİRLERİ çalışma ekranının LİSTE adımında yerini alır.
STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ
TANIMLAR
DEPO TANIMLARI
UniCode.ERP.Cable’da Stok Yönetimi en işlevsel kullanım şekline göre planlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Stok
yönetimini efektif kullanabilmek için Firma sabitleri olarak bildirilmeyen ve işletmenizin çalışma prensiplerine göre
tanımlamasını sizin yapmanız gereken adımlardan bir tanesi DEPO TANIMLARI’dır.
Depo tanımları adımına aşağıdaki şekillerde ulaşabilirsiniz.
46
1-Menü üzerindeki Arama alanına
Depo yazdığınızda içinde depo
kelimesi geçen tüm adımlar üst
tarafta listelenecektir. Listelenen
adımlar içerisinden Depo Tanımları
adımını seçerek tanımlamalar
ekranına ulaşabilirsiniz.
2- Menü / Stok Yönetimi /
Tanımlar / Depo Tanımları
adımlarını takip ederek ilgili
pencereye ulaşılabilir
Açılan (Aşağıdaki) pencerede Dosya adımından Yeni adımını seçiniz.
Depo Kodu; Depo Adı; (Varsa) Kira Gideri; Çalışan Sayısı; İşçilik Gideri; Elektrik Gideri; Su Gideri ve Diğer Giderlere ait
hücreleri doldurunuz.
(İşçilik, Elektrik, Su ve Diğer gider adımlarına ait bilgiler Stok Maliyetlerinin tespiti aşamasında kullanılacaktır.)
Kaydet butonuna bastığınızda sistem ekranın sağ tarafında Yeni açtığınızın depoya ait kaydı oluşturacaktır. Bu şekilde
ihtiyaçlarınız doğrultusunda istediğiniz kadar depo açabilirsiniz.
47
MALZEME GİRİŞ ve MALZEME ÇIKIŞ GRUP TANIMI
Muhasebesel tanımlamaların yapıldığı alanlardır.
Stok kayıtlarının muhasebesel takibi bu bölümde girdiğiniz hesap
numaraları üzerinden yapılacaktır.
Tanımlamaları yapmak için muhasebe seviyesinde takip edeceğiniz çalışma
şekline göre bir Hem Girişler için Hemde çıkışlar için olmak üzere ayrı ayrı
Grup adları belirlemelisiniz.
MAZEME GİRİŞ GRUP TANIMI
Muhasebe Hesap Kodu; Alış Konsinye Hesap Kodu; Satış Konsinye Hesap
Kodu hücrelerinin sağ tarafında bulunan kutucuklara basarak hesap planını
görüntüleyiniz. Hesap planından ilgili hesapları seçtikten sonra çift klik
yaparak Hesap Numarasını ilgili hücreye taşıyınız. Kaydet Butonuna basınız.
Burada tanımlanan grup tanımları Malzeme Tanımları esnasında
malzemenin muhasebe kayıtlarındaki takibi için kullanılacaktır
MALZEME ÇIKIŞ GRUP TANIMI
Alış Konsinye Hesap Kodu; Satış Konsinye Hesap Kodu hücrelerinin sağ tarafında bulunan kutucuklara basarak hesap
planını görüntüleyiniz. Hesap planından ilgili hesapları seçtikten sonra çift klik yaparak Hesap Numarasını ilgili hücreye
48
taşıyınız. Kaydet Butonuna basınız. Burada tanımlanan grup tanımları Malzeme Tanımları esnasında malzemenin
muhasebe kayıtlarındaki takibi için kullanılacaktır
MALZEME GRUP TANIMI
1-Menü üzerindeki Arama alanına
malzeme
yazdığınızda
içinde
malzeme kelimesi geçen tüm
adımlar üst tarafta listelenecektir.
Listelenen adımlar içerisinden
Malzeme Grup Tanımları adımını
seçerek tanımlamalar ekranına
ulaşabilirsiniz.
2- Menü / Stok Yönetimi /
Tanımlar / Malzeme Grup
Tanımları adımlarını takip ederek
ilgili pencereye ulaşılabilir
49
Malzeme gruplarını yanda görüldüğü gibi ağaç yapısı
şeklinde tanımlayabilirsiniz.
Her bir kırılım noktasında ilgili grubu seçerek
mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve Yeni
seçeneğini seçiniz.
Aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır.
1-Grup Kodu: Bu kod otomatik oluşmaktadır,
herhangi bir şey yazmanıza gerek yoktur.
2-Grup Adı: Formlarda gözüken, Malzeme kısa adıyla
birleşerek Malzeme kodunu oluşturan koddur. Bu
sebeplerden dolayı herkes tarafından anlaşılabilecek,
hem sizin hem müşterilerinizin okuyabileceği bir kod
olmalıdır.
3-Açıklama alanına Grubun niteliğini izah eden bir
açıklama yazınız
4-Maliyet Değerleme Yöntemi: Malzemelerin muhasebe tarafından değerleme yönteminin belirleneceği alandır. Bir
grubun Maliyet değerleme yöntemi o gruba bağlanacak tüm malzemeler için geçerli olacaktır.
5-Kar Marjı: Bu gruba ait malzemelerin satış fiyatları hesaplanırken sistem tarafından önerilmesi istenen minimum kar
marjı var ise bu alana istenen minimum oran yazılmalıdır. Satış tekliflerinde ve Satış siparişlerinde bu oran pazarlama
personeline önerilir.
6-Kaydet: İşlem bitmişse fakat grupları açmaya devam edilecekse bu butona basınız. İlgili datayı Kaydeder fakat
pencereyi kapatmaz.
7-Kaydet ve Kapat: Grup açma işlemi tamamen bitmişse bu butona basarak hem datayı kaydedip hemde pencereyi
kapatabilirsiniz.
50
UniCode.ERP.Cable’da malzeme tanımlamak
MALZEME TANIMLARI
1-Menü üzerindeki Arama alanına
malzeme
yazdığınızda
içinde
malzeme kelimesi geçen tüm
adımlar üst tarafta listelenecektir.
Listelenen adımlar içerisinden
Malzeme
Tanımları
adımını
seçerek tanımlamalar ekranına
ulaşabilirsiniz.
2- Menü / Stok Yönetimi /
Tanımlar / Malzeme Tanımları
adımlarını takip ederek ilgili
pencereye ulaşılabilir
Açılan (Aşağıdaki) pencerede Dosya adımından Yeni adımını seçiniz.
Malzeme tanımları farklı görevler için hazırlanmış 4 sekmeden oluşur. Genel / Muhasebe / Üretim / Diğer
Bu sekmeler dışında ayrıca İşlemler menüsü içinde Primaj Girişi ve Test Parametreleri Girişi ekranları mevcuttur.
GENEL SEKMESİ
51
1- Malzeme Kodu: Bu kodu sistem kendisi oluşturacaktır. Bu sebeple Malzeme Kodu hücresine herhangi bir
bilgi girmeyiniz.
2- Malzeme Grubu: Bu hücreye manuel giriş yapılamaz. Hücrenin sağ tarafındaki kutucuğa tıklayarak Malzeme
Grupları penceresini açınız Arama yaparak veya üst kısımdaki arama kriterlerini doldurarak Malzeme
Gruplarını ekrana getiriniz ve bu pencereden tanımlamak istediğiniz malzemenin bağlı olacağı grubu çift
klikle hücreye taşıyınız.
3- Malzeme Kısa Adı: Düz yazı olarak doldurabileceğiniz bir hücredir. Bu Hücreye Malzemenin sistemde takip
edilmesini istediğiniz herkes tarafından anlaşılabilecek olan kısa adını yazınız. Bu kısa ad daha sonra malzeme
kodunu oluşturacaktır. Bu sebeple arada boşluk bırakmadan tamamı büyük veya tamamı küçük harfle
yazılmış olması önerilir.
4- Malzeme Adı: Düz yazı olarak doldurabileceğiniz bir hücredir. Bu Hücreye Malzemenin sistemde takip
edilmesini istediğiniz herkes tarafından anlaşılabilecek olan ismini yazınız. Sistemin işleyişinde ve Satın alma
formları gibi formlarda bu isim gözükecektir.
5- Malzeme Stok Birimi: Tanımlamakta olduğunuz malzemenin stoklarda hangi birim üzerinden takip edileceği
buradaki seçimle belirlenir. Malzemeyi tanımladıktan sonra Diğer sekmesi altında birim dönüşüm tablosuna
ilave birimler tanımlayabilirsiniz.
6- Minimum Miktar: Stokta bulunması gereken minimum miktarı bu alanda belirleyiniz. Stok miktarı burada
tanımlanan miktarın altına düştüğünde uyarı verir ve bazı işlemleri yapmanıza engel olur.
7- Maximum Miktar: Stokta bulunmasını istediğiniz maksimum miktarı bu alanda belirleyiniz. Tanımlanan
malzeme için böyle bir ihtiyaç söz konusu değilse 999.999.999,99 değeri girilebilir. Tanımlanan ürünün
özellikleri gereği stoklarda belirli miktarlardan fazla bulundurulması istenmiyorsa (Son kullanım tarihinin kısa
olması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması vs.) bu alana bulundurmak istediğiniz en fazla miktarı
giriniz. Sistem o miktarı aşan alım taleplerinde sizi uyaracaktır.
8- Barkod No: Tanımlamasını yaptığınız malzemeye bir barkod numarası veriniz. Mamuller için vereceğiniz
barkod numarası Tobb-gs1 tarafından verilmektedir. Bu numara ürünleriniz dünya üzerindeki dolaşımında
size özel bir numara olacaktır. Buraya tanımlanacak numaralar sistem tarafından kontrol edilir ve aynı
numaranın tekrarlanmaması sağlanır.
9- Malzeme Tipi: Tanımlamasını yaptığınız malzemenin ne tip bir malzeme olduğunu buradan belirleyebilirsiniz.
10- Konsinye Malzeme: Konsinye bir malzemenin tanımlamasını yapıyorsanız bu kutucuğu işaretleyiniz. Sistemin
sonraki çalışma adımlarında konsinye malzemelerle alakalı prosedürler buradaki kutucuğun işaretlenmesi
sayesinde yürütülecektir.
11- Malzeme Notu: Tanımlamasını yapmakta olduğunuz malzemeyle alakalı bilinmesini dikkat edilmesini
istediğiniz özel durumlar varsa not olarak bu alana yazabilirsiniz.
52
MUHASEBE SEKMESİ
Tanımlanan malzemeni muhasebe entegrasyonunun yapıldığı sekmedir. Bu sekme boş geçilemez.
12- Muhasebe Giriş Grubu: Stok Yönetimi 2. Maddede detayları anlatılmış olan muhasebe giriş grubunu seçiniz
13- Muhasebe Çıkış Grubu: Stok Yönetimi 2. Maddede detayları anlatılmış olan muhasebe çıkış grubunu seçiniz
14- Muhasebe Alış KDV: Tanımlamakta olduğunuz malzemenin alımı esnasında uygulanacak KDV oranını bu
alandan belirleyiniz. (K.D.V. Oranları ve muhasebe entegrasyonunu Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / KDV
Hesap Tanımı yolunu izleyerek veya Arama bölümüne KDV yazdıktan sonra KDV Hesap Tanımı’nı seçerek
gireceğiniz ekrandan yapabilirsiniz)
15- Muhasebe Satış KDV: Tanımlamakta olduğunuz malzemenin satışı esnasında uygulanacak KDV oranını bu
alandan belirleyiniz. (K.D.V. Oranları ve muhasebe entegrasyonunu Menü / Genel Tanımlar ve İşlemler / KDV
Hesap Tanımı yolunu izleyerek veya Arama bölümüne KDV yazdıktan sonra KDV Hesap Tanımı’nı seçerek
gireceğiniz ekrandan yapabilirsiniz)
16- Maliyet Değerleme Yöntemi: Bu alan malzemenin bağlı olduğu grubun Maliyet Değerleme Yönteminden
otomatik gelmektedir. Bu sebeple bu alanda herhangi bir seçim yapmanız gerekmemektedir.
ÜRETİM SEKMESİ
Tanımlanan malzemenin üretim ve satın alma bilgilerinin bulunduğu sekmedir.
8 adet bilginin bulunduğu bu sekme aşağıdaki gibi görünmektedir.
53
17- Aktif Bom: Tanımlaması yapılan malzeme üretilen bir malzeme ise ve bu malzemenin üretimi esnasında
özellikle baz alınmak istenen bir BOM adı varsa bu alana yazınız. Daha sonra Ürün Tanımında bu isim
tanımlanacak BOM’a verilecek.
18- Aktif Rota: Tanımlaması yapılan malzeme üretilen bir malzeme ise ve bu malzemenin üretimi esnasında
özellikle baz alınmak istenen bir ROTA adı varsa bu alana yazınız. Daha sonra Ürün Tanımında bu isim
tanımlanacak ROTA’ya verilecek.
19- Malzeme Tedarik Şekli: Tanımlaması yapılan malzemenin nasıl tedarik edildiği bilgisini seçiniz.
20- Tedarikçi Firma: Satın alınan bir malzeme ise ve istenirse buradan malzemenin tedarik edildiği firma
seçilebilir. Bu sayede kişilere bağlı kalınmadan işletmeye ait süreçler devam eder.
21- Tedarik Süresi: Özelliği olan malzemelerin (Sipariş üzerine üretilen malzemeler, sipariş üzerine ithal edilen
malzemeler vs.) teslim süreleri zaman alabilir. Teslim süresi uzun olan malzemeler için Tedarik süresine gün
sayısı girebilirsiniz. Bu sayede ne kadar önceden sipariş çekmeniz gerektiği veya sipariş oluşturduktan sonra
teslim tarihinin yaklaşık ne zaman olacağına dair sistem size fikir verecektir.
22- Tedarik Parti Miktarı: Bazı malzemelerde belli miktarların altında alım yapılamayabileceği gibi bazı
malzemelerde de belli gruplar halinde alım yapılabilmektedir. Bunun gibi özellikleri olan bir malzeme
tanımlıyorsanız Tedarik Parti Miktarına minimum alım yapılabilecek miktarı belirleyebilirsiniz.
23- Fiyat Endeks Üzerinden Hesaplansın: Bu seçenek işaretlendiği durumlarda sistem satın alma esnasında ve
fatura kontrol esnasında farklı bir çalışma sergileyecektir. Bu seçeneğin işaretli olduğu malzemeler için satın
alma esnasında fiyat şartı aranmaz, ve fiyat olmadan satın alma yapılabilir.
24- Malzeme Fiyat endeks Tipi: Tanımlaması yapılan malzeme LME bazlı takip edilen bir malzeme ise Fiyat
Endeksi Üzerinden Hesaplansın seçeneği işaretlendikten sonra Endeks tipinin belirlenmesi işlemidir.
DİĞER SEKMESİ
Bu alanda tanımlanan malzeme ile ilgili Kontrol yapılacak yöntemler,
Malzeme birimleri dönüşüm tablosu,
Endeks fiyatı haricindeki malzemelerin güncel fiyatları,
Satın alma esnasında tedarikçinize bildireceğiniz şartname numarası bulunmaktadır.
54
25- Malzeme Kontrol: Tanımlanmakta olan malzemenin satın alınması durumunda tedarikçiye bildirilecek olan
kontrol yöntemlerinin neler olacağının belirlendiği alandır.
26- Malzeme Birimleri: Malzemenin belirlenen biriminin diğer birimlere dönüşümü esnasında baz alınacak
katsayılardır. Sistem standart birimlerin kendi içindeki dönüşümlerini otomatik getirir. (Örnek: M
tanımlanmış bir birim için KM ve CM yi sistem otomatik getirir) Farklı bir birimle de takip yapılmak
isteniyorsa dönüşüm katsayısının bu alana girilmesi gerekmektedir. (Örnek 1 m=1,0936133 yds gibi)
27- Güncel Fiyat: Malzemenin güncel fiyatının ve döviz cinsinin girildiği alandır.
28- Şartname No: Tedarikçiye gönderilmiş şartnameler mevcut ise ve alım esnasında bu şartnamelere uyulması
isteniyorsa geçerli olan şartnamenin numarası bu alana yazılmalıdır. Satın alma formlarında bu bilgi otomatik
çıkacaktır.
PRİMAJ GİRİŞİ
İletken primleri Malzeme Tanımları / İşlemler / Primaj girişi yolu izlenerek açılacak işlem sayfasından yapılabilir.
Dosya adımında Yeni sekmesi seçilerek Firma bazında seçili malzemenin primleri girilebilir.
Tarih aralıkları satırda değiştirilebilir veya istenilen tarihte bitirilerek eski tarihlere at prim bilgisini kaybetmeden yeni
prim girilebilir.
55
TEST PARAMETRELERİ GİRİŞİ
Bir malzemenin alımı veya kullanımı esnasında standartlara uygunluğunun test edilmesi isteniyor ise, o malzemenin
tanımlanmasından sonra Test Parametreleri sisteme girilmelidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için Malzeme Tanımları ekranındaki İşlemler adımından Test Parametreleri seçeneği
seçilmelidir.
Bu adımlar izlenerek açılan pencere yukarıdaki gibidir.
Malzeme Kalite Kontrol Testinden Geçsin kutucuğu tanımlanmış her malzemenin kalite kontrol adımına gitmesini
engelleyerek sadece istenilen malzemelerin kalite kontrole gitmesini sağlamaktadır.
Ekranda çalışabilmek ve veri girebilmek için bu kutucuğun işaretlenmesi zorunludur. Kutucuk işaretlendikten sonra Sağ
klik Yeni yolu izlenerek veri girişi yapılabilir
Özellik: Yapılması istenen işlemi
Madde: Yapılacak işlemin yerini
Standart Değer: İstenen değer bilgisini içerir
Tolerans Yüzde: Bu hücreye bir değer girilmesi halinde sistem Standart Değerin girilen değer % si kadar azaltıp Min
Değer hücresine Aynı oranda artırıp Max Değer hücresine yazar.
Tolerans Yüzde kullanılmak istenmiyor ise Min Değer ve Max Değer hücreleri kullanıcı tarafından doldurulabilir.
STOK MALZEME TEST ÖZELLİKLERİ
Tanımlaması yapılan malzemelere ait test özelliklerinin girilebilmesi için gerekli olan Test Başlıklarıdır. Burada açılan
başlıklar; daha sonra Malzeme tanımlarında, Ürün Rota tanımlarında ve Rota adımlarında doldurulması gereken test
özelliklerinde ihtiyaç duyulacak olan başlıklardır.
Stok Malzeme Test Özellikleri ekranına:
Menü / Stok Yönetimi / Tanımlar / Stok Malzeme Test Özellikleri adımları takip edilerek
Veya
Menü arama alanına Stok yazılarak ulaşılabilir.
56
Stok Malzeme Test Özellikleri ekranı 2 bölümden oluşur.
Üst taraftaki 1. Bölüm yapılması ve uygulanması istenen testlerin
tanımlandığı alandır.
Ekran aşağıda görüldüğü gibidir.
Tanımlama yapmak için UniCode.ERP.Cablenin her adımında olduğu gibi
mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz.
İlk sütuna Yapılması istenen deneyin adını yazınız.
Orta sütuna Hangi tip test olduğunu listeden seçerek belirleyiniz.
Son sütuna Deneyle alakalı operatörlere bildirmek istediğiniz açıklamayı
yazınız. (isteğe bağlıdır)
2. Bölüm ekranın alt kısmındadır ve üst tarafta yapılan tanımlamalardan bağımsız olarak deneylerin uygulanacağı
alanların belirlenmesini sağlar.
Mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz. Deneylerin uygulanmasını istediğiniz alanları giriniz.
Girdiğiniz alanlarla alakalı test sonuçlarının Final kontrol raporlarında çıkmasını istiyorsanız (Örneğin Dış Kılıfla alakalı
ölçümler) Final kutucuğunu işaretleyiniz. İşaretli maddeler final kontrol raporlarında çıkacaktır.
57
Stok Malzeme test özelliklerine ait iki bölümde yapmış olduğumuz tanımlamalar daha sonra ilgili pencerelerde aşağıda
gözüktüğü gibi önümüze gelecek ve böylece daha anlaşılır okunabilecektir.
1.Bölüm olarak nitelendirdiğimiz Deney tanımları Özellik başlığı altında (kırmızı renkli yuvarlak içinde) karşımıza
gelecektir.
2.Bölüm olarak nitelendirdiğimiz Deneyin uygulanacağı yer Madde başlığı altında (Sarı renkli yuvarlak içinde)
karşımıza gelir ve Çap Kontrolü yapılacağı ve bu işlemin Tel için yapılacağı sonucu okunur.
Deneyin uygulanacağı yere göre Tel yerini Kahve Damar veya Dolgu veya 35 lik Damar şeklinde değiştirmek
kullanıcının inisiyatifindedir.
FİNAL KONTROL SORULARI
Malzeme ve Ürünlerin numerik olmayan ve bir ölçüye dayanmayan testleri için soru şeklinde girilecek testlerin
tanımlandığı alandır.
Final Kontrol Soruları ekranına Menü / Stok Yönetimi / Tanımlar / Final Kontrol soruları adımları takip edilerek
Veya
Menü arama alanına Final yazılarak ulaşılabilir.
58
Malzeme veya ürünler için giriş yapılırken aşağıda görüntüsü verilen
ekrandan ilgili sorular seçilir ve karşısına verilmesi istenen ilgili cevap
belirlenir.
Uygulama esnasında ise operatöre cevaplar gösterilmeden karşısına gelen
soruların cevabı istenir. Sistemde daha önceden tanımlanmış cevaplarla
verilen cevapları karşılaştırarak sorgulamayı tamamlar.
MALZEME FİYAT ENDEKSİ TANIMI
Malzeme Fiyat Endeks Tanımı ekranına Menü / Stok Yönetimi / Tanımlar / Malzeme Fiyat Endeks Tanımı adımları takip
edilerek
Veya
Menü arama alanına Endeks yazılarak ulaşılabilir.
Endekse takip edilecek malzemeler için belirlenen endeks tiplerini içerir. Basit bir penceredir.
Mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni
seçeneğini seçiniz ve takip edeceğiniz endeks
tanımlamasını yapınız.
Burada yapacağınız tanımlamaya göre sistem sizden
Günlük LME girişi ve
tanımlamış olduğunuz endeks malzemesinin Özdirencini isteyecekti
59
STOK AMBALAJ TİPLERİ
Sistemde kullanılacak ambalajların tanımlandığı alandır. Buradaki
tanımlamalara göre ilgili adımlarda kullanılacak ambalajları seçebilir,
makaralar için sarabileceğiniz kablonun uzunluğunu hesaplayabilir,
Sevk listelerinizdeki net mamul ağırlıklarınızı herhangi bir işlem
yapmadan kolaylıkla görebilirsiniz.
Stok Ambalaj Tipleri ekranına
Menü / Stok Yönetimi / Tanımlar / Stok Ambalaj Tipleri
Adımları takip edilerek veya
Menü arama alanına Ambalaj yazılarak ulaşılabilir.
Aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsüne sahiptir.
1-Ambalaj Kodu: Tanımlamasını yaptığınız ambalaj için hem sistemde takip ederken hem de satış adımında teklif ve
sipariş formlarında kullanılacak bir kod veriniz.
60
2-Ambalaj Kodu (Eng): Tanımlaması yapılan ambalaj İngilizce teklif ve sipariş formlarında da kullanılacağı için sisteme
İngilizce kodunun da tanımlanması gerekmektedir. Sistem bu kodu ilgii yerlerde otomatik olarak kullanacaktır.
3-Açıklama: Ambalaj için detaylı açıklama yapabileceğiniz alandır. Özelliği olan ambalajlarla alakalı olarak bu alana
gerekli açıklamalar girilebilir.
4-Boş Kapasite: Makara harici ambalajlara ait boş halde ki ağırlık hacim büyüklük kavramlarının belirlendiği alandır.
5-Boş Kapasite Birimi: Makara harici ambalajlara ait boş halde ki ağırlık hacim büyüklük kavramlarının birimidir.
6-Depozitolu Ambalaj Seçeneği: Başkasına ait depozitolu ambalajların sistem içinde takibi için işaretlenmesi gereken
kutucuktur. Buradaki belirlemeye göre sistem bu ambalajların giriş-çıkış ve kalan takiplerini yapacaktır
7-Kapasite (Kg): Makaralar için belirlenmesi istenen kapasite miktarının girileceği alandır.
8-Hacim (Cm3): Makaralar için belirlenmesi istenen kapladığı hacme ait bilgilerin girileceği alandır.
9-Toplam Çap (mm): Tanımlaması yapılan makaranın toplam çapının girileceği alandır. Bu ölçü makara miktarları
hesabında da kullanılacaktır.
10-Gövde Çapı (mm): Tanımlaması yapılan makaranın gövde çapının girileceği alandır. Bu ölçü makara miktarları
hesabında da kullanılacaktır.
11-Genişlik (mm): Tanımlaması yapılan makaranın genişliğinin girileceği alandır. Bu ölçü makara miktarları hesabında da
kullanılacaktır.
12-Boş Ağırlık (Kg): Tanımlaması yapılan makaranın boş ağırlığının girileceği alandır. Bu ölçü sevk listelerindeki ağırlık
hesabında da kullanılacaktır.
13-%50 Dolu (Kg): Tanımlaması yapılan makaranın yarım dolu ağırlığı. Bu ölçü makara miktarları hesabında da
kullanılacaktır.
14-Boş+%50 Dolu (Kg):
15-%100 Dolu (Kg):
16-Boş+%100 Dolu (Kg):
61
RENK TABLOSU
Renk Tablosu penceresine Stok Ambalaj Tipleri / İşlemler
adımından Renk Tablosu penceresine ulaşabilirsiniz.
Türkçe ve İngilizce renk adlarının bulunduğu bir tablodur. Yeni
Renkler eklemek için mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni
adımını seçmeniz yeterlidir.
MARKA TABLOSU
Renk Tablosu penceresine Stok Ambalaj Tipleri / İşlemler
adımından Renk Tablosu penceresine ulaşabilirsiniz.
Bu pencerede farklı markalar tanımlayarak fason
üretimlerinizde veya değişken sebeplerden dolayı (Pazarın
yapısı veya ürünün yapısı farklı markalar yazılmasına sebep
olabilir) ürünlerinizi farklı markalar altında takip edebilirsiniz.
Yeni Markalar eklemek için mousunuzun sağ klik butonuna
basarak Yeni adımını seçmeniz yeterlidir.
62
ALIŞ SİPARİŞ YÖNETİMİ
SATIN ALMA TEKLİFLERİ
Satın almanız gereken malzemeler için mevcut tedarikçilerinizden
veya yeni çalışacağınız firmalardan fiyat toplamanızı sağlayacak bir
çalışma alanıdır.
Satın Alma teklifleri adımına,
Menü / Stok Yönetimi / Alış Sipariş Yönetimi / Satın Alma Teklifleri
Adımları takip edilerek veya
Menü arama alanına Satın yazılarak ulaşılabilir.
Aynı ürünler için fiyat teklifi toplarken aynı tekliften farklı firmalar
için tekrar tekrar açmanıza gerek yoktur. İlgili teklifi seçerek
mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve “Teklifi Kopyala”
seçeneğini seçiniz. Sistem sizin için teklifin aynısından bir tane
daha oluşturur. Size de sadece istediğiniz alanlarda değişiklik
yaparak (firma ve/veya yetkili, döviz cinsi, vade vs vs) yeni
teklifinizi ilgili firmalara gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki bölümde bir Satın Alma Teklifinin nasıl oluşturulacağı
madde madde açıklanmıştır. Lütfen maddeler halindeki yönergeleri
takip ediniz.
Satın Alma Teklifleri ekranı aşağıda görüldüğü gibidir. Yeni Satın Alma Teklifi açmak için Dosya adımından Yeni adımını
seçiniz.
63
Açılan boş pencerede
1- İŞLEM TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem işlem
tiplerini modüllere göre grupladığı için önünüze sadece ASY (Alış Sipariş Yönetimi) ait işlem tipleri açılacaktır. Bu
işlem tipleri arasından ilgili işlem tipini seçiniz (Yeni teklif açıldığı için ilgili işlem tipi MALZEME ALIMI ve STOĞA
GİRİŞİ olmalıdır)
2- FİRMA: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama
penceresi görüntülenecektir.
İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız. Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt
tarafta listelenir. Liste içerisinden teklifi göndermek istediğiniz firmayı bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen
64
işaretine çift klik yaparak firmayı seçiniz. (Satın alma teklifi göndermek istediğiniz firma tanımlı firmalarınız arasında yok
ise Cari İşlemler Modülü / Tanımlar / Cari Firma Tanımları adımından yeni firma tanımlamanız gerekmektedir.)
3- TEKLİF TARİHİ: Satın alma Teklifini oluşturduğunuz tarihi takvimden seçiniz veya manuel olarak giriniz.
4- YETKİLİ: Satın alma Teklifini göndereceğiniz satın alma yetkilisini giriniz. Henüz bir isim bilmiyorsanız Sn. Yetkili
vb text yazı yazabilirsiniz.
5- FİYAT TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem daha
önceden tanımlanmış bulunan fiyat tiplerini listeler. Satın almasını yapacağınız malzeme endeksli takip edilen bir
malzeme ise LME FİYATI nı seçiniz. Satın almasını yapacağınız malzeme endeksli takip edilen bir malzeme değil
ise STD fiyatı seçiniz. (Aynı satın alma teklifi içinde hem LME FİYATI ile takip edilen (Endeks Fiyatlı) hem de STD
fiyat ile takip edilen malzemelerin satın almasını yapamazsınız.
6- ÖDEME TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem daha
önceden tanımlanmış bulunan ödeme tiplerini listeler. İlgili ödeme tiplerinden bir tanesini seçiniz.
7- DVZ: Satın alma teklifinizin hangi döviz cinsinden olacağına karar vereceğiniz alandır.
8- VADELİ SİPARİŞ: Vadeli fiyat istiyorsanız, Vadeli Sipariş seçeneğini işaretleyiniz.
9- VADE GÜNÜ: Vade (Gün) alanına kaç gün vadeli fiyat istiyorsanız o gün sayısını giriniz.
10- KDV DAHİL TEKLİF: Fiyatlara KDV dahil olsun veya KDV hariç olsun seçeneğidir. Kutucuk işaretli ise KDV Dahil
fiyat topluyorsunuz demektir, kıyaslamalarınızı da bu doğrultuda yapabilirsiniz.
11- TESLİM TARİHİ: Teklifini istediğiniz malzemelerin teslim tarihlerini gireceğiniz alandır. Buradaki tarih fiyat
topladığınız firmalara da teslimat konusunda sorun yaşayıp yaşamayacakları konusunda fikir verecektir.
12- TESLİM YERİ: Teklifi istenen ürünlerin teslim yerlerinin neresi olacağına dair bilginin girildiği alandır.
13- ÖZEL ŞARTLAR: Belirtmek istediğiniz özel bir anlaşma, özel bir hüküm varsa bu alana yazılabilir
14- NOT: Teklifinize dair belirtmek istediğiniz özel bir not varsa bu alana yazılabilir.
15- KAYDET: Gerekli alanlar doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basarak Satın Alma Teklifinin ana satırını
oluşturunuz.
SATIN ALMA TEKLİFLERİ DETAYI
Sistem yeni açılan Satın Alma Teklifini ekranınızın sağ tarafındaki alanda en alta atacaktır. Daha sonra satır başındaki
küçük üçgene çift klik yaparak Satın Alma Teklifinin detayına giriniz.
Bu ekranda fiyat teklifi istediğiniz malzemeleri girmeniz gerekmektedir. Malzeme girmek için mousunuzun sağ klik
butonuna basarak Yeni adımını seçmeniz gerekir.
1- MALZEME KODU: Açılacak satır da Fiyat teklifi istediğiniz malzemeyi belirlemek için F3 tuşuna basınız. Sistemde
tanımlı malzemelerinizin listeleneceği arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin
tamamını veya bir kısmını yazmanız yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme
Tipi ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz.
65
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Hammadde
gruplarının
Muhtelif alt grubunda yer
alan
malzemelerin
tamamını isim yazmadan
listeleye bilir veya yine de
ismine ait bazı karakterleri
yazarak aralığı daha da
daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra
satır
başındaki
küçük
üçgene çift klik yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi satıra taşıyınız.
2- MİKTAR: Teklif istediğiniz miktarı yazınız.
3- BİRİM: Teklif istediğiniz miktarın birimini seçiniz.
4- BİRİM FİYAT: Onaylanmasını istediğiniz belli bir fiyat varsa o fiyatı yazabilirsiniz veya fiyat alanını Teklif istediğiniz
firma tarafından doldurulmasını istiyorsanız 0 (sıfır) yazabilirsiniz.
66
Malzemeye ait teklif kaydının oluşturulabilmesi için bu bilgiler yeterlidir. Teslim tarihini sistem Teklif ana satırından
otomatik getirecektir
Fakat bazı malzemeler için öncelik durumu varsa veya daha geç gelmesi isteniyorsa (Yer durumundan dolayı vs) o
malzemenin teslim tarihini değiştirebilirsiniz.
Not alanı da doldurulması zorunlu alanlardan değildir fakat istenilen malzeme için doldurulabilir. Malzemeye özel not
yazıldığında o not Satın Alma Teklif formunda ilgili malzemenin yanında çıkar.
SATIN ALMA SİPARİŞLERİ
SATIN ALMA SİPARİŞİNİN AÇILMASI
Satın almanız gereken malzemeler için mevcut tedarikçilerinize
veya yeni çalışacağınız firmalara Satın Alma Siparişi açacağınız
çalışma alanıdır.
Satın Alma Siparişleri adımına,
Menü / Stok Yönetimi / Alış Sipariş Yönetimi / Satın Alma Siparişleri
Adımları takip edilerek veya
Menü arama alanına Satın yazılarak ulaşılabilir.
Aşağıdaki bölümde bir Satın Alma Siparişinin nasıl oluşturulacağı
madde madde açıklanmıştır. Lütfen maddeler halindeki yönergeleri
takip ediniz.
67
Açılan boş pencerede
1- ŞİRKET: Satın alma faaliyetleri farklı şirketler üzerinden de gerçekleştiriliyor ise bu fonksiyon işlevsel bir görev
yapmaktadır. Hangi firma üzerinden satın alma yapmak istediğinizi buradan seçiniz. Bu seçime göre fatura
bilgileri belirlenecektir.
2- İŞLEM TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem işlem
tiplerini modüllere göre grupladığı için önünüze sadece ASY (Alış Sipariş Yönetimi) ait işlem tipleri açılacaktır. Bu
işlem tipleri arasından ilgili işlem tipini seçiniz (Yeni sipariş açıldığı için ilgili işlem tipi MALZEME ALIMI ve STOĞA
GİRİŞİ olmalıdır)
3- FİRMA: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama
penceresi görüntülenecektir.
68
İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız. Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt
tarafta listelenir. Liste içerisinden siparişi göndermek istediğiniz firmayı bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen
işaretine çift klik yaparak firmayı seçiniz. (Satın alma siparişi göndermek istediğiniz firma tanımlı firmalarınız arasında yok
ise Cari İşlemler Modülü / Tanımlar / Cari Firma Tanımları adımından yeni firma tanımlamanız gerekmektedir.)
4- SİPARİŞ TARİHİ: Satın alma Siparişini oluşturduğunuz tarihi takvimden seçiniz veya manuel olarak giriniz.
5- YETKİLİ: Satın alma siparişini göndereceğiniz satın alma yetkilisini giriniz. Satın Alma Tekliflerinden farklı olarak bu
alandaki isimler bir listeden seçilmektedir. Aynı firma için birden fazla muhatap cari firma tanımları içinden
tanımlanabilir.
6- FİYAT TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem daha
önceden tanımlanmış bulunan fiyat tiplerini listeler. Satın almasını yapacağınız malzeme endeksli takip edilen bir
malzeme ise LME FİYATI nı seçiniz. Satın almasını yapacağınız malzeme endeksli takip edilen bir malzeme değil ise
STD fiyatı seçiniz. (Aynı satın alma teklifi içinde hem LME FİYATI ile takip edilen (Endeks Fiyatlı) hem de STD fiyat
ile takip edilen malzemelerin satın almasını yapamazsınız.
7- ÖDEME TİPİ: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basarak combonun açılmasını sağlayınız. Sistem daha
önceden tanımlanmış bulunan ödeme tiplerini listeler. İlgili ödeme tiplerinden bir tanesini seçiniz.
8- DVZ: Satın alma siparişinizin hangi döviz cinsinden olacağına karar vereceğiniz alandır.
9- GİRİŞ DEPOSU: Siparişlerinizin hangi depoya gireceğiyle alakalı bilgidir. Bu bilgi Satın alma formuna yansımaz.
Sistem burada seçilen depoya göre ilgili depoya gelecek malzemeler hakkında bilgi verir.
10- VADE GÜNÜ: Vade (Gün) alanına kaç gün vadeli fiyat istiyorsanız o gün sayısını giriniz.
11- TESLİM TARİHİ: Siparişini istediğiniz malzemelerin teslim tarihlerini gireceğiniz alandır. Sipariş ettiğiniz
malzemelerin tamamını aynı tarihte istemiyorsanız bu alana en yakın tarihi giriniz. Malzeme detaylarının
belirlendiği ekranda malzeme malzeme teslim tarihi girme opsiyonu sağlanmıştır.
12- VADELİ SİPARİŞ: Vadeli fiyat istiyorsanız, Vadeli Sipariş seçeneğini işaretleyiniz.
13- KDV DAHİL SİPARİŞ: Fiyatlara KDV dahil olsun veya KDV hariç olsun seçeneğidir. Kutucuk işaretli ise malzeme
detayında girilecek olan fiyatlara KDV Dahil olacaktır ve bu fiyat içinden KDV ayrımı yapılacaktır.
14- TESLİM YERİ: Siparişi istenen ürünlerin teslim yerlerinin neresi olacağına dair bilginin girildiği alandır.
15- ÖZEL ŞARTLAR: Belirtmek istediğiniz özel bir anlaşma, özel bir hüküm varsa bu alana yazılabilir
16- NAKLİYE ŞEKLİ: Siparişinizin nakliyesiyle alakalı yükümlülüğün nasıl olacağı konusunun bildirildiği alandır.
17- NOT: Siparişinize dair belirtmek istediğiniz özel bir not varsa bu alana yazılabilir.
18- KAYDET: Gerekli alanlar doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basarak Satın Alma Siparişinin ana satırını
oluşturunuz.
SATIN ALMA SİPARİŞLERİ DETAYI
Sistem yeni açılan Satın Alma Siparişini ekranınızın sağ tarafındaki alanda en alta atacaktır. Daha sonra satır başındaki
küçük üçgene çift klik yaparak Satın Alma Siparişinin detayına giriniz.
Bu ekranda siparişini yapacağınız malzemeleri girmeniz gerekmektedir. Malzeme girmek için mousunuzun sağ klik
butonuna basarak Yeni adımını seçmeniz gerekir.
69
1- MALZEME KODU: Açılacak satır da sipariş etmek istediğiniz malzemeyi belirlemek için F3 tuşuna basınız. Sistemde
tanımlı malzemelerinizin listeleneceği arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin
tamamını veya bir kısmını yazmanız yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme
Tipi ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz.
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Hammadde
gruplarının
Muhtelif alt grubunda yer
alan
malzemelerin
tamamını isim yazmadan
listeleye bilir veya yine de
ismine ait bazı karakterleri
yazarak aralığı daha da
daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra
satır
başındaki
küçük
üçgene çift klik yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi satıra taşıyınız.
2- MİKTAR: Sipariş etmek istediğiniz malzemenin miktarını yazınız.
3- BİRİM: Sipariş etmek istediğiniz malzemenin miktarının birimini seçiniz.
4- BİRİM FİYAT: Sipariş etmek istediğiniz malzemenin fiyatını yazınız. Satın alma siparişinizin Fiyat Tipi LME FYATI ise
birim fiyat kısmını boş geçebilirsiniz çünkü fiyat LME ye göre sonradan oluşacaktır. Fakat FİYAT TİPİ STD seçilmiş
70
ise Birim Fiyat alanını mutlaka doldurulması gerekmektedir. Fiyatını bilmediğiniz bir malzemenin satın almasını
yapamazsınız.
Malzemeye ait sipariş kaydının oluşturulabilmesi için bu bilgiler yeterlidir. Teslim tarihini sistem Sipariş ana satırından
otomatik getirecektir
Fakat bazı malzemeler için öncelik durumu varsa veya daha geç gelmesi isteniyorsa (Yer durumundan dolayı vs) o
malzemenin teslim tarihini değiştirebilirsiniz.
Not alanı da doldurulması zorunlu alanlardan değildir fakat istenilen malzeme için doldurulabilir. Malzemeye özel not
yazıldığında o not Satın Alma Sipariş formunda ilgili malzemenin yanında çıkar.
SİPARİŞ FORMU
Satın alınması yapılacak malzemelerin siparişe girilmesi işlemi bittikten sonra Satın Alma ana ekranına geri dönünüz ve
İşlemler adımından Sipariş Formu adımını seçiniz.
Sistem aşağıdaki gözüktüğü gibi bir rapor verecektir. Bu raporun:
a- Excel Word PDF gibi programlarda kaydedebilir
b- Yazıcı çıktısını alabilirsiniz.
SİPARİŞİN ONAYLANMASI
Sipariş formunuzu tedarikçinize gönderdikten sonra siparişi onaylamanız gerekmektedir. Bu onay ile sistem farklı
modüllerdeki farklı fonksiyonlara bilgi göndermekte, örneğin stok modülünde stok hareket girişine X tarihinde Y
firmasından malzeme geleceğine dair bilgi göndermektedir.
DÖVİZ KURUNU UYGULA
Siparişi verilen malzemeler teslim alındıktan sonra Fiyat Tipi STD olan siparişlerin kapatılabilmesi için Döviz Kurlarının
Uygulanması gerekir. Sistem bu işlemle farklı döviz cinslerinden alımı yapılan malzemelerin fiyatlarını Türk Lirasına
71
çevirmektedir. Burada uygulanan Döviz kuru Teslim tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış kurudur. Bu uygulamada
değişiklik yapılmasını istiyorsanız lütfen UniCode.ERP.Cable program temsilciniz ile temasa geçiniz.
ENDEKS FİYATINI UYGULA
Siparişi verilen malzemeler teslim alındıktan sonra Fiyat Tipi LME olan siparişlerin kapatılabilmesi için hangi LME
fiyatlarının uygulanması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu işlemi uygulamak için İşlemler menüsünden Endeks Fiyatını Uygula adımına geliniz. Açılan pencerede uygulanmasını
istediğiniz LME fiyatının başlangıç tarihini seçiniz. Aşağıda gösterilen örnekte tedarikçi ile yapılan anlaşmanın Teslim
haftası ortalama LME fiyatı olduğunu varsayarsak Teslim tarihi 08/03/2012 olduğundan LME başlangıç tarihi olarak
05/03/2012 tarihi alınmalıdır. Tarih Seçildikten sonra onay butonuna basınız.
Sistem LME bitiş tarihini soracaktır. Borsanın son çalışma günü olan 09/03/2012 tarihi bitiş tarihi olarak girilmelidir.
Onay butonuna basıldığında sistem 5 günlük LME fiyatı ortalamasını bularak alım yapılan malzemenin primini ekler ve
teslim tarihindeki Merkez bankası döviz alış kurundan Türk Lirasına çevirir. Bu işlemler sonucunda da aşağıdaki gibi bir
uyarı verir.
SİPARİŞİ KAPAT
Tüm süreçleri yaşamış fatura hesaplamaları yapılmış bir siparişin çalışma alanında yer kaplamaması için kapatılması
gerekmektedir. Bu işlem için İşlemler menüsünden SİPARİŞİ KAPAT adımının seçilmesi yeterli olacaktır.
72
SATIN ALMA FATURA KONTROL
Satın almasını yaptığınız malzemelerin fatura kontrol işlemlerini de
sistem üzerinden yapabilirsiniz.
Bu işlemleri yapmak için Stok modülü içinde bulunan Alış Sipariş
Yönetimi menüsünde çalışmanız gerekmektedir.
Satın Alma Fatura Kontrol adımına,
Menü / Stok Yönetimi / Alış Sipariş Yönetimi
/ Satın Alma Fatura Kontrol adımları takip edilerek
veya
Menü arama alanına Satın yazılarak ulaşılabilir.
Satın alma kaydı kapandıktan sonra (Yani siparişi verilen ürünlerle
alakalı süreç sonuçlandığında) Satın almaya ait fatura geldiğinde
Satın Alma Fatura Kontrol adımına geliniz.
Açılan ekranda ilgili satın almayı bulunuz. Firmaya ait faturada
hesaplanan irsaliyeleri listeden seçerek faturaya ekleyiniz. Sistem
bu irsaliyeleri de dahil ederek olması gereken fatura bedelini
hesaplayacaktır. Ekranın sol tarafındaki alana fatura üzerindeki
tutarı yazıp onaylayınız. Daha sonra İşlemler adımından Faturayı
Onayla adımını seçiniz. Sistem olması gereken tutarla fatura
tutarını kıyaslayacak ve yapılması gereken işlemle alakalı onayınızı
isteyecektir.
KALİTE KONTROL
Satın almasını yaptığınız malzemelerin bazıları kalite kontrol işlemine tabi olabilir. Hangi malzemelerin satın alması
esnasında kalite kontrol işlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı Malzeme Tanımları esnasında belirlenmişti. (bkz. Sayfa
9 4-B Test parametreleri Girişi)
Bu tanımlama esnasında Kalite Kontrol /Test Parametreleri tanımlanan malzemelerin satın alması gerçekleştiğinde Kalite
Kontrol Modülüne bir kayıt düşer.
73
Kalite Kontrol adımına,
Menü / Stok Yönetimi / Alış Sipariş Yönetimi
/ Kalite Kontrol adımları takip edilerek
veya
Menü arama alanına Satın yazılarak ulaşılabilir.
Kalite kontrol adımı 2 farklı alan üzerinde çalışır.
1- Hammadde Kalite Kontrol.
2- Mamul Kalite Kontrol.
HAMMADDE KALİTE KONTROL
Satın alması yapılan hammaddelere ait kalite kontrol işlemi Kalite
Kontrol ekranında HAMMADDE seçeneği seçildikten sonra ilgili
arama adımları doldurularak başlatılabilir.
İlgili satın alma ve kontrol işlemi yapılacak malzeme bulunduktan
sonra Çift klik yapılarak o malzemeye ait Kontrol edilmesi istenen
Test Parametreleri ekranına giriniz.
Satın alması yapılan 2,46 mm2 Bakır tele ait kontrolü yapılması istenen Deneyler ve istenen değerler aşağıda görüldüğü
şekilde görüntülenir.
(Malzeme tanımı esansında test değerleri girilmemiş ise Malzeme tanımlarından ilgili test parametrelerini tanımlayınız
ve sonrasında Kalite Kontrol/Hammadde Kalite Kontrol/Malzeme Detayı adımından İşlemler menüsüne gelerek Malzeme
Kontrol Kalemlerini Oluştur seçeneğini çalıştırınız. İlgili parametreler ekrana gelecektir.)
74
Deneyler sonucunda bulunan değerler Kontrol Değeri hücresine yazılır. Yapılması istenen tüm deneyler
gerçekleştirildikten sonra, işlemler adımından
Kontrol Tamamlandı seçeneğini seçiniz. Sistem tanımlarla tutmayan deneyleri belirleyip malzemenin testten geçip
geçmediği konusunda sizi bilgilendirecektir.
Testi geçen malzemelerle alakalı yandaki etikete
benzer bir etiket yazdırarak kontrolü yapılan
ambalajın üzerine yapıştırınız. Aynı zamanda sistem
tarafından POTC ile başlayan bir sertifika numarası
verilerek ilgili satırla ilişkilendirilir.
Testi geçemeyen malzemeler için sağ taraftaki
uyarı metni ekranda görünür ve sizden bir karar
vermenizi ister.
Evet derseniz ilgili malzeme testi geçemediği
halde Testi Geçmiş gibi işlem görür
Hayır derseniz ilgili malzeme reddedilir ve
aşağıdaki etikete benzer bir etiket alarak
reddedilen ambalajın üzerine yapıştırılır.
Kontrolü yapılan malzeme birden fazla ambalaja
sahipse ve bazı ambalajların kalite kontrolünün
yapılarak tamamına referans vermesi isteniyor ise
Önce bir lot için normal kontrol süreçlerini yerine
getiriniz. Daha sonra kontrol ettiğiniz ve aynı değerleri
almasını istediğiniz satırları Ctrl tuşuna basarak seçiniz.
Sağ klik yaparak Lot Bazlı Kontrol adımını seçiniz ve
açılan pencerede ilgili Lot numarasını giriniz. Böylece
seçmiş olduğunuz lottaki kontrol değerleri diğer
ambalajlar içinde geçerli olacaktır.
75
MAMUL/YARIMAMUL KALITE KONTROL
Kalite Kontrol adımına,
Menü / Stok Yönetimi / Alış Sipariş Yönetimi
/ Kalite Kontrol adımları takip edilerek
veya
Menü arama alanına Satın yazılarak ulaşılabilir.
Üretimi yapılan Yarı Mamul ve Mamullere ait kalite kontrol işlemi
Kalite Kontrol ekranında YARIMAMUL/MAMULLER seçeneği
seçildikten sonra ilgili arama adımları doldurularak başlatılabilir.
İlgili iş emri bulunduktan sonra Çift klik yapılarak o ürüne ait
Kontrol edilmesi istenen Rota Test Parametreleri ekranına giriniz.
Bu ekranda her rota adımında kontrol edilmesi istenen test
değerleri ve alt bölümde de rota soruları bulunmaktadır.
76
Operatör üretim esnasında her rota için ölçtüğü ve kontrol ettiği adımları ilgili alanlara girmelidir.
YENİ TEST OLUŞTUR
Standart tanımlar içinde bulunmayan bir test uygulanacak veya mevcut testlerden bazıları tekrar uygulanacak ise ilgili
testler seçilip sağ klik yapılarak Yeni test uluştur seçeneği seçilerek o satırlar çoğaltılabilir. Çoğaltılan satırlarda ilgili
alanlar değiştirilerek yeni kontrol değerleri girilebilir.
KONTROL NOKTALARI
Bir rota adımında farklı noktalardan numuneler alınarak kontroller yapılması mümkündür. İlerleyen dönemlerde
kontrollerin hangi noktalardan alındığı ve bulunan değerlerin ne olduğu sorularının cevabını verebilmek için KONTROL
NOKTALARI adımı hazırlanmıştır.
İlgili deney seçilerek sağ klik menüsü içinden Kontrol Noktaları adımı seçildiğinde aşağıdaki pencere açılır.
Kontrol Yeri alanına Text metin olarak numune alınan
nokta
Kontrol Değeri alanına ölçülen değerler yazılır.
Kaydet butonuna basıldığında sistem girilen değerlerin
aritmetik ortalamasını alarak ölçülen değer olarak
kaydeder. Daha sonra ölçülen ortalama değere nasıl
ulaşıldığı sorusuna bu pencere tekrar açılarak cevap
verilebilir.
Alt bölümde yer alan Rota Kontrol Soruları rakamsal değer içermeyen testler içerir ve sorulan sorulara cevap verilmesi
istenir. Operatör üretim esnasında ulaştığı cevapları bu alana girer.
Sistem iki alanda girilen cevapların tamamını değerlendirerek üretimin hatalı yürüyüp yürümediğinin kontrolünü yapar.
ROTA KONTROL FORMU
Uygulamanın saha içinde pc olmaksızın yürüyebilmesi için İşlemler adımından alabileceğiniz Rota Kontrol Formu vardır.
Bu formlarda kalite kontrol operatörü hangi işlerde hangi kontrolleri yapacağı, nasıl yapacağı bilgilerini bulabilir. Rota
Kontrol Formu aşağıda görüldüğü şekildedir.
77
İşin ne olduğu, hangi rota ve reçeteye göre üretildiği, teslim tarihi rotaları ve rotalarda nelerin kontrolünün istendiği
bilgileri. Testlerin nasıl yapılacağına dair açıklamalar mevcuttur.
TEST DEĞERLERİNİ OLUŞTUR
Mevcut iş emri için standart dışı testler uygulanmak isteniyorsa veya tip testleri yapılmak isteniyor ise İşlemler
menüsünden Test Değerlerini Oluştur adımı seçilerek mevcut testler çoğaltılabilir ve istenilen test adımında istenilen
değişiklikler yapılarak o iş emrine özel testler kolaylıkla girilebilir.
FİNAL KONTROL ve AMBALAJLAMA
Rota kontrolleri bitiminde final kontrollerinin yapılması için İşlemler menüsünde Final Kontrol ve Ambalajlama adımı
seçilmelidir.
Bu alandaki bilgiler Terminal Modülünde operatörlerin oluşturmuş olduğu ambalajlarla dolmaktadır. Operatörlerin
üretimini tamamladıkları her ambalaj bu ekrana otomatik olarak gelir. Final kontrolü yapılacak ambalaj seçildikten sonra
sağ klik menüsünden Kontrole Başla seçeneği seçilir.
Bu adım seçildikten sonra Kontrol Değerleri ve Kontrol Soruları ekranları dolar
78
Operatöre final kontrolde yapması gereken testler bu iki alanda gösterilir ve test sonuçlarının ilgili alanlara girmesi
istenir.
Kontrol değerleri girildikten sonra Kontrolü Tamamla seçeneği seçilerek Final Kontrol işlemi sonuçlandırılır. Girilen
değerler istenilen aralıklar içerisindeyse sistem Testi Geçti seçeneğine otomatik onay verir.
Ölçülen değerler arasında veya verilen cevaplar arasında standartlara uymayan değerler var ise Kontrolü Tamamla adımı
seçildiğinde Testi Geçti seçeneği işaretlenmez ve sistem Testi Geçemeyen ambalajı otomatik olarak ÜRETİM HATALI
ÜRÜN TAKİBİ’ne atar.
KONTROL DEĞERLERİ / TEST ÇOĞALT
Ambalaj final kontrol esnasında yapılması gereken extra testler var ise Kontrol Değerleri alanında o ambalaja özel testler
çoğaltarak yeni test seçenekleri girebilirsiniz.
Bu işlem için Kontrol Değerleri alanından ilgili testleri seçerek (veya çoğaltmak istediğiniz test sayısı kadar satır seçerek)
sağ klik menüsünden Test Çoğalt seçeneğini seçiniz.
Sistemin yeni açtığı testler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak ölçtüğünüz değerleri giriniz.
79
ÜRETİM HATALI ÜRÜN TAKİBİ
Üretim Hatalı Ürün Takibi adımına,
Menü / Üretim Yönetimi/ Ürün Planlama /İşlemler /Üretim Hatalı
Ürün Takibi adımları takip edilerek
veya
Menü arama alanına Üretim yazılarak ulaşılabilir.
Bu çalışma alanı hatalı çıkan ürünlerin geri kazanımları veya nasıl
değerlendirilecekleriyle alakalı süreçleri yönetir. Hataların
tekrarlanmaması için yapılması gerekenler konusunda personel
çalışmalarını takip eder.
Üretimden gelen Ambalaj, iş emri, miktar bilgilerine ilave olarak:
Yapılacaklar:
Yapılacaklar Talimatı:
Hata Nedeni:
Önleyici Faaliyetler:
Görevli Personel:
Görevlendirme Tarihi:
Açıklamalar:
Hücreleri bulunmaktadır.
1
80
2
a- Yapılacaklar: Yapılacak işlemin belirlenmesi
açılan combo içindeki TAMİRAT-İKİNCİ KALİTE-HURDA
seçeneklerinden birinin seçilmesiyle belirlenir.
b- Yapılacaklar talimatı: Yapılacak talimat satıra çift klik yapılarak açılacak olan pencereye detaylıca girilir.
c- Hata Nedeni: Hata nedenleri açılan combo içindeki ELEKTRİK ARIZASI-İLETKEN KOPMASI-HAMMADDE-İŞÇİ
HATASI-DİĞER seçeneklerinden birinin seçilmesiyle belirlenir.
d- Önleyici Faaliyetler: Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi de açılan combo içinden mevcut seçeneklerden biri
seçilerek belirlenir.
81
e- Görevli personel: Görevli personel combo içindeki tanımlı personelleriniz içinden belirlenir.
f- Görevlendirme Tarihi: Görev verdiğiniz tarih otomatik olarak gelir isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
g- Açıklamalar: Açıklamalar adımı kalite kontrol personel tarafından doldurulur ve bu çalışma ekranına otomatik
gelir.
STOK İŞLEMLERİ
STOK HAREKET GİRİŞİ
Stok Hareket Girişi adımına,
Menü / Stok Yönetimi/ Stok İşlemleri / Stok Hareket Girişi adımları
takip edilerek
veya
Menü arama alanına Stok yazılarak ulaşılabilir.
Stok hareket girişi iki ana bölümden oluşur.
Manuel stok giriş çıkışları ve Stokla alakalı yapılması gereken işlerin
yer aldığı Liste bölümü
MANUEL STOK HAREKET GİRİŞ/ÇIKIŞI
Dosya adımından Yeni sekmesini seçiniz. Ekranın sol tarafında boş kayıt alanı açılacaktır. Bu ekran sırasıyla aşağıda
gözüktüğü gibi bir penceredir.
82
1-İşlem Tipi: Açılan combodan yapmak istediğiniz harekete uygun bir işlem tipi seçiniz.
2-Giriş Deposu: Gerçekleştirmek istediğiniz stok hareketi hangi depoda işlem görecekse o depoyu seçiniz.
3-Fiş No: Sistem kendisi verecektir, bu alana kullanıcı bilgi giremez.
4-Firma: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa basınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari Firmalarınıza ait arama
penceresi görüntülenecektir. (Girilmesi zorunlu alanlardan değildir.)
İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız. Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt
tarafta listelenir. Liste içerisinden teklifi göndermek istediğiniz firmayı bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen
işaretine çift klik yaparak firmayı seçiniz. (Satın alma teklifi göndermek istediğiniz firma tanımlı firmalarınız arasında yok
ise Cari İşlemler Modülü / Tanımlar / Cari Firma Tanımları adımından yeni firma tanımlamanız gerekmektedir.)
5-İşlem Tarihi: Stok hareketinin gerçekleştiği tarih.
6-Evrak Tarihi: Kaydı yapılan evrakın tarihi. (Girilmesi zorunlu alanlardan değildir.)
7-İrsaliye No: İşlem yapılan irsaliyenin numarası. (Girilmesi zorunlu alanlardan değildir.)
8-Fatura No: İşlem yapılan faturanın numarası. (Girilmesi zorunlu alanlardan değildir.)
Girilmesi zorunlu bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basınız. Sistem ekranın sağ tarafında bir stok kaydı
oluşturacaktır. Bu kayda çift klik yaparak stok detayına giriniz.
Bu aşamada da 2 farklı giriş/çıkış seçeneği sunulmuştur.
83
BARKODSUZ GİRİŞ/ÇIKIŞ
Açılan pencerede Dosya/ Yeni seçeneğini kullanarak veya mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni adımından
yeni kayıt açınız.
Malzeme Kodu alanında F3 tuşuna basarak malzeme arama penceresini görüntüleyiniz.
Arama seçeneklerini kullanarak işlem yapmak istediğiniz stok malzemesini bulunuz ve çift klik yaparak satıra taşıyınız.
İşlem miktarı alanına giriş veya çıkış yapmak istediğiniz miktarı ve Birim alanına malzeme birimini yazınız. Satır sonuna
kadar enter yaparak veya mousunuzun sağ klik butonundan yeni diyerek satırı kaydediniz.
Diğer stok giriş çıkışları içinde aynı işlemleri uygulayınız.
BARKODLU GİRİŞ ÇIKIŞ
Açılan pencerede İşlemler / Barkodlu İşlemler adımına geliniz.
Giriş veya Çıkış yapmak istediğiniz ambalajın barkodunu okutunuz. Sistem alt sol tarafta okunan barkodu alt sağ tarafta o
ambalaja ait detayları (Ambalaj sayısı - Ambalaj miktarı – Malzeme adı gibi) okutulan barkoda ait bilgileri gösterir.
84
Stok işlemi yapılacak tüm ambalajların barkodları okutulduktan sonra Kaydet Butonuna basınız. Sistem aynı malzemeleri
birleştirerek otomatik bir stok kaydı açar.
Bir palete ait barkod okutmuşsanız sistem o palet içindeki malzemeleri malzeme bazında gruplandırır ve grup grup
listeler. Kaydet butonuna basıldığında gruplar halinde stok kaydı oluşturulur.
STOK KAYDI İÇİNDEKİ AMBALAJLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Stok detayı görülmek istenen satırı seçerek mousunuzun sağ klik butonuna basınız. Açılan menüde Stok Detayını Göster
seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede İşlem miktarını oluşturan ambalajların tek tek detayları gözükür.
STOK KAYDININ İPTALİ
Stok işlemi iptal edilmek istenen kaydı seçiniz mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve Stok Detayını Göster seçeneğini
seçiniz. Açılan detay ekranında stok hareketi iptal edilecek ambalajları seçiniz ve yine mousunuzun sağ klik butonuna
basarak Stok Yerleştirmesini İptal Et seçeneğini seçiniz.
Bu işlemden sonra detay penceresini kapatınız ve seçili satırdaki miktarı düzeltiniz.
85
STOK KAYDININ EXCELE KAYDEDILMESİ
Stok hareketine ait fişi excele atmak için mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve açılan menüden Excele Aktar
seçeneğini seçiniz.
Kaydedilecek yerini seçiniz ve bir dosya adı yazınız.
Kaydet butonuna bastığınızda excele aktarım tamamlanır.
PALET BARKODU ve PALET LİSTESİ YAZDIRMA
Sol alt taraftaki barkod numarasını seçip mousunuzun sağ klik butonuna basarak o paletin detaylı listesini ve palet
barkod etiketini yazdırabilirsiniz.
Marka, Sipariş No, Müşteri alanlarını text olarak doldurduktan sonra Tamam butonuna basınız. Sistem B5 boyutunda 2
adet etiket içinde barkod no marka müşteri sipariş no ve palet içeriğini gösteren bir rapor verecektir. Bu raporu
kendinden yapışkanlı etiketlere basarak palet üzerine yapıştırabilirsiniz.
Üstte ekran görüntüsü bulunan çalışma alanında sol taraftaki barkod numaraı seçilerek mousunuzun sağ klik menüsü
basınız ve Palet Listesi Yazdır seçeneğini seçiniz. Sistem tarafından seçili palet içindeki ürünleri ambalaj ambalaj adı
miktarı ağırlığı gibi detayları gösterecek bir rapor hazırlanır.
AMBALAJ BÖLME
Stok çıkış işlemi bir ambalajın tamamını kapsamaya bilir. Böyle bir durumda ambalajın bölünmesi ve istenen miktarda
stok çıkışı yapmak gerekir. Bu işlem için
Standart stok çıkış işlemleri için bir stok kaydı oluşturunuz.
Oluşturduğunuz stok kaydının detayına giriniz ve işlemler adımından Barkodlu İşlem adımına geliniz.
Açılan pencerede üzerinden parça alınacak ambalajın barkodunu okutunuz.
86
Parça kesilecek ambalaj ekranın sağ alt tarafında görüntülenir. Bu satırı seçerek mousunuz sağ klik butonuna basınız ve
Ambalaj Bölme seçeneğini seçiniz.
Açılan pencerede
Miktar alanına Bölünecek miktarı yazınız.
Ambalaj Tipi alanına Bölünen kablonun ambalajını giriniz.
Açıklama alanına Bölünen miktarın alt – üst metresi bölünme sebebi vs yazılabilir.
(Üzerinden parça kesilen ambalajın açıklamasında değişiklik yapılması gerekiyor ise bu aşamada yapılmalıdır)
Ekle butonuna basınız. Sistem alt bölmeye bölünen parçayla alakalı bir kayıt açar. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra
Bölme işlemini sonlandırmak için KAYDET butonuna basınız. Sistem yeni ambalaja bir barkod numarası verir
Yeni satırı seçip mousunuzun sağ klik butonuna bastığınızda açılan menüden yeni ambalaja ait etiket yazdırma
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Bölme işlemini iptal etmek için yeni satırı seçip mousunuzun sağ klik butonuna bastığınız ve İptal Et adımını seçiniz.
(Bölme işlemi bittikten sonra stok kaydını oluşturmak için Bölünen parçaya ait yeni barkod okutulmalı ve üzerinden
parça alınan eski ambalaj ekrandan silinmelidir. Bu işlem yapılmadan Kaydet butonuna basılır ise işlemler bölünen
ambalaj üzerinde yapılmış olur)
87
DİĞER MODÜLLERDEN GELEN İŞ TALİMATLARINDA ÇALIŞMA
Stok hareket girişine Satış sipariş planlama ve Satın Alma modüllerinden iş talebi gelmektedir. Stok sorumlusunun bu iş
taleplerini yerine getirmesi beklenir. Bekleyen iş taleplerine ulaşmak için
Menü/Stok Yönetimi/Stok İşlemleri/Stok Hareket Girişi adımından / Liste çalışma alanına giriniz.
Firma – Malzeme – Teslim Tarihine göre aramalar yaparak çalışma ekranınızın kullanışlılığını artırabilirsiniz.
1- Firmaya göre arama: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa tıklayınız. Aşağıda görüntüsü bulunan Cari
Firmalarınıza ait arama penceresi görüntülenecektir.
İlgili arama alanlarını doldurarak sağ tarafta bulunan arama butonuna basınız. Aradığınız kriterleri içeren sonuçlar alt
tarafta listelenir. Liste içerisinden çalışma yapacağınız firmayı bulduktan sonra satır başındaki küçük üçgen işaretine çift
klik yaparak firmayı seçiniz.
88
2- Malzemeye göre arama: Hücrenin sağ tarafındaki kutucuğa tıklayınız Sistemde tanımlı malzemelerinizin
listeleneceği arama ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin tamamını veya bir kısmını
yazmanız yeterli olacaktır. Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi ve/veya Tedarik Tipi
alanlarını da doldurup sağ taraftaki arama butonuna basabilirsiniz.
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Hammadde
gruplarının
Muhtelif alt grubunda yer
alan
malzemelerin
tamamını isim yazmadan
listeleye bilir veya yine de
ismine ait bazı karakterleri
yazarak aralığı daha da
daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra
satır
başındaki
küçük
üçgene çift klik yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi satıra taşıyınız.
3- Teslim Tarihine göre arama: Günlük işlerinizin ne olduğunu takip etmenin en pratik yoludur. Teslim tarihine göre
yapacağınız aramalarla o gün yapmanız gereken hem satış adımına ait talepler hem de satın alma talepleri aynı
anda listeleneceği için herhangi bir atlama olmayacaktır.
ALIŞ SİPARİŞLERİNİN STOK GİRİŞİ
Satın alması yapılan malzemeler teslim tarihleri itibarı ile Stok Hareket Girişi / Liste adımında ASY modülü adı altında
listelenir.
Satın alınan malzemeler stok alanına geldiğinde ilgili firmanın ilgili satın almasını listeden seçiniz. Mousunuzun sağ klik
butonuna basarak Alış Siparişini Kontrol Et adımını seçiniz.
89
İlgili satın almanın malzeme detay ekranı açılacaktır.
1
2
Açılan pencerenin sol tarafında Alış Sipariş Notu (1 numaralı alan) ve Alış Sipariş Özel Şartları (2 numaralı alan) alanında
satın almaya dair tedarikçiye bildirilen özel notlar görüntülenir.
Gelen sipariş miktarını isteğe bağlı olarak ambalaj bazında veya toplu olarak sisteme girebilirsiniz.
Gelen miktar alanına girişini yapmak istediğiniz miktarı yazınız.
Ambalaj Tipi alanına gelen siparişin ambalaj tipini seçiniz.
Lot No alanına tedarikçiniz tarafından bildirilen lot numarasını yazınız.
İrsaliye No alanına irsaliye numarasını yazınız ve işlem yaptığınız satırı satır sonuna kadar enter tuşuna basarak veya
başka bir satıra tıklayarak kaydediniz.
İşlemler menüsünden Listeyi Onayla adımını seçiniz. Sistem beklenen sipariş miktarı ile gelen miktar arasında herhangi
bir fark var ise size uyarı vererek fark için yeni bir satır açacaktır. Bu sayede ambalaj ambalaj giriş yapma olanağına sahip
olursunuz.
Aynı irsaliyeye ait tüm girişleri bitirdikten sonra İşlemler menüsünden Depozitolu ambalajların kaydını yapabilirsiniz
Depozitolu Ambalaj Listesi girişi
Tedarikçilerinizden gelen depozitolu ambalajların takibini yapabilmek için oluşturulmuş bir adımdır. İşlemler
menüsünden Depozitolu Ambalaj Listesi adımını seçerek giriş yapabilirsiniz.
Mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni adımını seçiniz. Açılan satırda ambalaj adedini, ambalaj ağırlığını, ambalaj
tipini ve varsa notları girerek entera basıp satırı kaydediniz.
90
İlgili satın alma işlemiyle alakalı irsaliyenin giriş işlemi bittikten sonra
*Gelmeyen malzemeler varsa ve daha sonra gelecekler ise bu çalışmayı yapmanıza engel teşkil etmez Daha sonra ilgili
satın almaya gelerek eksik malzemelerin irişini yapabilirsiniz.
**Farklı bir irsaliye girişi yapılacak ise önce eski irsaliyelerin stok hareketini oluşturmalısınız. Stok hareketi
oluşturulmadan farklı irsaliyeler girilir ise sistem hata uyarısı verecektir.
Çalışma ekranını kapatarak ana satıra geliniz ilgili satın almayı seçtikten sonra mousunuzun sağ klik butonuna basarak
Stok Hareketini Oluştur adımını seçiniz. Sistem ilgili irsaliye ye ait tüm malzemelerin stok kaydını yapacak ve stok fiş
numarasın ekranda görüntüleyecektir.
SATIŞ SİPARİŞLERİNİN STOK ÇIKIŞI
Satışı yapılan malzemeler teslim tarihleri itibarı ile Stok Hareket Girişi / Liste adımında SLS modülü adı altında listelenir.
Satışı yapılan malzemelerin sevki yapılacağı zaman ilgili satış kaydını listeden seçiniz. Mousunuzun sağ klik butonuna
basarak Sevk Listesi Oluştur adımını seçiniz.
2
1
3
4
5
1- Sevk No: Satış sipariş planlama adımında bir siparişe ait ürünlerin kaç farklı sevkiyatı var ise o kadar sevk
numarası açılır. Açılan farklı sevk numaralarına farklı malzemeler veya aynı malzemeye ait farklı miktarlar
91
2-
34-
5-
bağlanır. Bu çalışma Sevk hazırlama adımında 1 numara ile gösterilen sol taraftaki alanda listelenir. Her bir SEVK
NO ya tıklandığında o sevk planlamasında gönderilecek malzemeler alt kısımda listelenir.
Malzeme bilgileri: Ekranın sol tarafında bulunan sevkler içerisinden bir malzeme seçildiği an sağ üst kısımda
bulunan 2 numaralı alanda seçilen malzemeye ait detaylar görüntülenir. Malzemenin adı, Talep miktarı Bu
sevkiyatta gönderilecek miktar, teslim tarihi, sevkiyat esnasında o malzemeyle alakalı dikkat edilmesi gereken
hususların yer aldığı not kısmı ve Akreditifli bir satış ise Akreditif notunun gözüktüğü Akreditif Notu alanı
Sevk Firmasına ait bilgiler alanı: Sevki yapılan ürünlerin hangi araçla gönderildiğine dair bilgiler yer alır. İlgili
sevkiyattaki tüm ürünler için geçerlidir ve tekrar tekrar girilmesi gerekmez.
Sevk edilecek ambalaj bilgileri alanı: Sevkiyatı yapılacak malzemenin hangi ambalajlarda kaçar adet ve hangi
miktarlarda sevk edileceği bilgisinin sevkiyatı hazırlayacak personele gösterildiği alandır. Bu alan Satış Sipariş
Planlamada ilgili malzemenin detayına çift klik yapılarak girilmesi sonucu gösterilen stok bilgileri çerçevesinde
otomatik dolar.
Paker Adedi, Paket Tipi, Paket Miktarı, Renk, Toplam Miktar alanları sabittir ve sevkiyat personeli değiştirilemez.
Toplam sevk Miktarı ve fark hücreleri 4 numaralı alan sevkiyat personeli tarafından dolduruldukça otomatik
değişir.
Sevk Edilen Ürünler: Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde sevkiyat personeli gönderilecek ambalajların barkodlarını 4
numaralı alanda bulunan AMBALAJ BARKODU hücresinde okutur. Sistem ürünü, ürünün bulunduğu ambalaj
tipini, marka ve renk kontrolünü otomatik yapar ve satış personeli tarafından sevk edilmesi istenen kriterlere
uyan bir ürün ise alt bölüme okutulan ambalajı işler ve Miktarını 3. Bölümdeki toplam sevk miktarı alanına yazar.
Barkodu okutulan ürün satış tarafından istenen kriterlere uymuyor ise örneğin satış ambalaj tipine kangal girmiş
ise fakat okutulan barkodun ambalaj tipi makara ise yada kırmızı renk istenmediği halde kırmızı renkli bir ürün
okutulmuş ise sistem uyarı verir ve okutulan barkodun sevkine izin vermez.
Kaydet Butonu: Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra işlemler kaydedilir. Bu çalışmalar daha önceden yapılabilir ve araç
gelmeden ürünler hazırlanabilir. Sevk aracı geldiğinde sadece 3 numaralı alanın doldurulması yeterli olacaktır.
İrsaliye Butonu: Sevkiyatı yapılacak ürünlere ait irsaliyenin yazdırılması işlemidir.
Liste Butonu: Package list olarak bilinen sevkiyatı yapılan ürünlerin ayrıntılı dökümünün bulunduğu İngilizce bir rapordur.
İhracat işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
92
Onay Butonu: Sevkiyat personeli onay butonuna bastığında sevkiyat işlemi gerçekleşmiş demektir. Bu sevkiyatla alakalı
bilgiler Satış Sipariş Planlamaya iletilir ve fatura işlemleri için gerekli çalışmaların yapılması istenir.
(Bu çalışmalar ve Satış Sipariş Planlama adımı satış modülü içerisinde detaylı incelenmiştir)
93
STOK BİLGİLERİ
Stok bilgileri ekranı bilgi ekranıdır. Yönetim, satış ekibi, stok
ekibi gibi çalışma grupları bu ekran üzerinden mevcutlarını hızlı
ve detaylı şekilde takip edebilirler.
Stok bilgileri ekranına
Stok Yönetimi / Stok İşlemleri /Stok Bilgileri yolunu izleyerek
Veya
Arama alanına Stok b yazarak ulaşılabilir.

Ekranın 1 numaralı sol üst bölümünde arama işlemleri yapılır.
Ürün Barkod numarasına göre, Malzeme Grubuna göre, Malzeme adına göre, Ambalaj Barkod numarasına göre,
Malzeme Tipine göre armalar yapabilirsiniz.

Ekranın 2 numaralı sol alt bölümünde arama sonuçları listelenir.
94
Ne kadar detay arama yapılırsa listelenen ürün sayısı o kadar az olacaktır.
Bu alanda aranılan malzeme seçildiğinde ekranın sağ tarafındaki 3 ve 4. Bölümler otomatik dolar.

Ekranın 3 numaralı sağ üst bölümünde malzemeye ait temel bilgiler bulunur
Malzeme grubu, Malzeme kodu, Malzeme adı, Barkod numarası, Toplam giren miktar, Toplam çıkan miktar, Mevcut
miktar bilgilerini bu alanda görüntüleyebilirsiniz.

Ekranın 4 numaralı sağ alt bölümünde stok mevcudunun ambalaj bazında dağılımı listelenir.
Bu alanda sürükle bırak yöntemi ile istenilen sütunlara göre gruplamalar yapılabilir. Örneğin renk renk mevcutlar görmek
istenirse Renk sütununu sürükleyerek “Gruplama yapmak için sütunları buraya sürükleyiniz” yazılı alanın üzerine
bırakınız
Böyle bir gruplama yaptığınızda
1 adet Kahve
8 adet SARI/YEŞİL
40 adet SİYAH renkli ambalaj olduğu görülür. İstenilirse bu gruplar alt alta çoğaltılabilir.
Ayrıca Ambalaj Miktarı sütunundaki ∑
işaretine bastığınızda açılan pencereden o
sütunun
ortalama değerini,
ambalaj adedini,
en küçük miktarı,
en büyük miktarı,
toplam miktarı ayrı ayrı veya hepsini
beraber görebilirsiniz.
95
AMBALAJ DEĞİŞTİRME
Bir ambalaj değişikliği yapmak isteniyorsa, makara sonunda kalmış az miktardaki ürün kangal olarak sarılmak veya daha
küçük bir makaraya alınmak isteniyorsa bu işlem bu ekran üzerinde yapılabilir.
Değişiklik yapılmak istenen ambalaja ait satırı seçerek mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve menüden Paket Değiştir
seçeneğini seçiniz.
Açılan pencerede değişiklik yapmak istediğiniz ambalajla alakalı detaylar görüntülenir. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra
Ambalaj Tipi alanından yeni ambalaj tipini seçiniz ve Kaydet butonuna basınız.
AMBALAJ ETİKETİ YAZDIRMA
Stok bilgileri ekranından ambalajların etiketlerini yazdırabilirsiniz.
Etiketini yazdırmak istediğiniz barkodu seçerek mousunuzun sağ klik butonuna basınız ve açılan menüden yazdırmak
istediğiniz etiketi seçiniz.
96
AMBALAJ YÖNETİMİ
Paletler üzerinde aktarımlar yapılacak ise bazı ambalajlar paletten
çıkartılacak veya bazı ambalajlar palete eklenecek ise Ambalaj
Yönetimi adımı kullanılmalıdır.
Stok Ambalaj Yönetimi ekranına
Stok Yönetimi / Stok İşlemleri /Stok Ambalaj Yönetimi yolunu
izleyerek
Veya
Arama alanına Stok a yazarak ulaşılabilir.
Malzemelerin alınacağı kaynak paletin barkodunu sol tarafa okutunuz (veya manuel olarak yazınız) Palet içinde bulunan
malzemeler alt kısımda listelenecektir.
Malzemelerin koyulacağı hedef paletin barkodunu sağ taraftaki alana okutunuz (veya manuel olarak yazınız) Palet içinde
bulunan malzemeler alt kısımda listelenecektir.
97
Aktarım yapmak istediğiniz ambalajları seçerek ortada bulunan oklar vasıtası ile ilgili paletlere yerleştiriniz.
ÜRETİM MALZEME TAKİP
Hammadde stoklarının takibini yaparken hangi iş için hangi
hammadde ve/veya yarı mamulün kullanıldığının takibinin yapıldığı
çalışma alanıdır. Üretim esnasında gerçekleşen net kullanımlar takip
edilir.
Üretim malzeme takip adımına
Stok Yönetimi / Üretim Malzeme Takip yolunu izleyerek veya
Arama alanına Üretim t yazarak ulaşılabilir.
Tüm UniCode çalışma alanlarında olduğu gibi bu alanda da ekranın sol
tarafında arama kriterleri sağ tarafında da arama sonuçları
görüntülenir.
İş emri numarasına göre, Malzemeye göre, Operatöre göre, Teslim
tarihine göre ve İade durumuna göre aramalar yapılabilir.
Bir iş emri için operatöre malzeme vermek istenildiğinde İşlemler adımından Malzeme çıkışı ekranına geliniz.
98
MALZEME ZİMMET
Açılan pencerede iş emri rota barkodunu (2. Satırdaki barkod numarasıdır) okutunuz. Okutulan rota adımında
kullanılacak malzemelerin Malzeme adları, Malzeme miktarları, Malzeme birimleri ve zimmet sonrası kalan bakiyeleri İŞ
EMRİ MALZEMELERİ alanında listelenir
Teslim edilen hammadde ve/veya yarı mamulün ambalaj barkodunu okutunuz. Okutulan ambalaj barkodu ile doğru
malzeme teslim edilir edilmediğinin kontrolü yapılır ve hatalı malzeme ise aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verilir.
Doğru malzemeye ait ambalaj barkodu okutulmuş ise Malzeme adı, Ambalaj miktarı, Malzeme birimi, ambalaj barkodu
bilgileri PAKET LİSTESİ alanında görüntülenir.
Teslim alan operatörün kimlik kartını okuttuğunuzda Adı Soyadı, Statüsü ve Görevi görüntülenir
İhtiyaç duyulan kadar malzeme operatöre teslim edildikten sonra Kaydet butonuna basınız. Bu işlemler neticesinde
sistem hangi iş için hangi malzemelerin kime hangi miktarlarda ve hangi tarihte verildiği bilgisini Üretim Malzeme Takip
ekranına yazar. Operatör artan malzemeleri geri getirinceye veya tamamını kullandığına dair beyanda bulununcaya
kadar aldığı malzemeler üzerinde zimmetli gözükür.
99
ZİMMET DEĞİŞİKLİĞİ
Üretim neticelenmeden vardiya bitmesi veya herhangi bir sebepten dolayı operatör değişikliği söz konusu olmuş ise
zimmetlenen malzemeler yeni operatöre devredilebilir.
Bu işlem için Üretim Malzeme Takip ekranında iş emrine göre ve teslim eden operatöre göre arama yaptırılarak teslim
alınacak malzemelerin ekranda listelenmesi sağlanır. İlgili malzemeyi seçiniz ve mousunuzun sağ klik butonuna basarak
Zimmet Değişikliği seçeneğini seçiniz.
Açılan pencerede malzemeleri teslim alan operatörün kimlik kartını okutunuz ve Değişiklik nedenini giriniz. Kaydet
butonuna bastığınızda malzemelerden artık yeni operatörde sorumlu olacaktır.
MALZEME İADE GİRİŞİ
Operatörün aldığı malzemelerle alakalı sorumluluğunun sonlanması için artan malzemeleri iade etmesi veya
malzemelerin tamamını kullanmış iste tamamının kullanıldığına dair depo sorumlusuna bilgi vermesi gerekir. Depo
sorumlusu da zimmeti kaldırmak için Malzeme İade Girişi işemini yapmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ekranda
iadesi yapılacak ambalajı seçiniz ve mousunuzun sağ klik butonuna basarak açılan menüden Malzeme İade Girişi
seçeneğini seçiniz.
Açılan pencerede ilgili satırın kime zimmetli
olduğu, hangi malzeme olduğu, ne zaman teslim
edildiği ve teslim edilen miktar bilgileri
görüntülenir. Zimmetin kapanması için geri
alınan malzemenin miktarı İade Miktarı alanına
yazılması yeterlidir.
Kaydet butonuna basılarak işlem kaydedilir ve
Barkod butonuna basılarak geri gelen miktara
Göre yeni etiket yazdırılır ve gelen ambalajın üzerine yapıştırılır. Yeni etiketin miktarı teslim alınan miktar kadardır.
100
ÜRETİM YÖNETİMİ MODÜLÜ
ÇALIŞMA AYARLARI
UniCode.ERP.Cable’da üretim planlaması ve hatasız üretim takibi için aşağıda detayları belirtilen tanımlamalar ve bu
tanımlara ait ayarların yapılması gerekmektedir.
Bu ayarlar sırasıyla,
1- Üretim Parametreleri
2- Üretim Yeri Tanımları
a- Üretim Yeri Aylık Plan
b- Üretim Yeri Çalışma Saatleri
3- Operasyonel Parametreler
4- Makine Durma Nedenleri
5- Makine Tipleri
6- İş Merkezi Tanımları
7- İş Merkezi Operasyonları
8- Makine Tanımları
9- Üretim Çalışan Tanımları
10- Ürün tanımları
101
1-Menü üzerindeki Arama alanına Ürün yazdığınızda içinde
üretim kelimesi geçen tüm adımlar üst tarafta
listelenecektir.
Listelenen adımlar içerisinden Ürün
Planlama/Tanımlar adımını seçerek tanımlamalar ekranına
ulaşabilirsiniz.
2- Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar /
Üretim Parametreleri adımlarını takip ederek yandaki
pencereye ulaşılabilir
ÜRETİM PARAMETRELERİ
Bu alanda üretim ile alakalı genel tanımlamaların yapılması
istenmektedir. İşletme bünyesinde kullanılan elektriğin
kilowattsaat ücreti Vardiya çalışma saatleri belirlenir.
Üretim maliyetlerini etkileyecek Gider Tiplerini Sağ klik
/Yeni yolunu izleyerek giriniz.
Malzeme ihtiyaç planlama adımında ihtiyaçların temin
şekilleri belirlendiğinde otomatik oluşacak fişlere ait işlem
tiplerini MRP Parametreleri bölümünden belirleyiniz.
ÜRETİM YERİ TANIMLARI
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar / Üretim Yeri Tanımları yolunu izleyerek Üretim yeri tanımları
penceresine ulaşabilirsiniz.
ÜRETİM YERİ AYLIK PLAN
Üretim tesisinizle alakalı kapasite ve çalışma saatlerinin beirlendiği adımlardır. İşlemler menüsünden Üretim Yeri Aylık
Plan işlemi seçilerek İşletmenizde hedeflenen çalışma kapasiteleri belirlenebilir.
102
Planlanan Ay, Tahmin edilen Çalışma Kapasitesi, Tahmin edilen Genel Gider ve O aya ait Ortalama İşçilik gideri
Tanımlanıp kaydet butonuna basılarak işlem gerçekleştirilir.
ÜRETİM YERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Bir vardiyanın çalışma saati uzunluğunu Üretim Parametreleri adımında belirlemiştik. Bu adımda 12 saatlik çalışma
periyotunun başlangıç ve bitiş saatlerini belirlememiz gerekmektedir.
Üretim Yeri Tanımları/ İşlemler menüsünden Üretim Yeri Çalışma Saatleri adımını seçiniz. Açılan pencere de Dosya /Yeni
diyerek ilk tanımlamayı manuel olarak giriniz.
Örnek:
Vardiya başlangıç: 01012009 08:00
Vardiya Bitiş
: 01012009 20:00
Daha sonraki tanımlamaları otomatik yapabilirsiniz. İşlemler Menüsünden Otomatik Çalışma Saatleri Oluştur adımını
seçiniz.
103
Başlangıç ve Bitiş tarihlerini giriniz. Sistem sizin adınıza çalışma saatlerini oluşturacaktır.
OPERASYONEL PARAMETRELER
İş Emirlerinde operatöre bildirilecek
oluşturulmaktadır. Bu adıma
teknik
bilgilerin
başlıkları
OPERASYONEL
PARAMETRELER
adımında
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar /Operasyonel Parametreler yolunu izleyerek veya Menü de bulunan
Arama alanına Operasyonel veya parametre kelimelerinden birini yazar ulaşabilirsiniz.
104
Buradaki default bilgiler size kurulum esnasında Konsept Bilişim
tarafından verilmiştir.
Operasyonel Parametreler
görüntülenir.
ekranı
aşağıda
gözüktüğü
şekliyle
Buradaki tanımlamalara ilave farklı başlıklara ihtiyaç duyulması halinde
Dosya/Yeni yolu izlenerek yeni tanımlamalar oluşturabilirsiniz.
Açıklama alanına Operatörler tarafında kolaylıkla anlaşılabilecek bir
talimat yazınız.
Formül Kısa Kodu alanına Köşeli Parantez ([….]) içinde Anlaşılır bir kısa
kod yazabilir veya boş bırakabilirsiniz. Bu kısa kodların kullanım alanları
ve gerçekleştirdikleri işlev İş Merkezi Operasyonlarında (Madde 4)
daha detaylı belirtilmiştir.
105
MAKİNE DURMA NEDENLERİ
Makine Durma Nedenleri adımına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar /Makine Durma Nedenleri yolunu izleyerek veya Menü üzerindeki
arama alanına Makine yazarak ulaşabilirsiniz.
Buradaki default bilgiler size kurulum esnasında Konsept Bilişim tarafından verilmiştir.
Makine Durma Nedenleri ekranı aşağıda gözüktüğü şekliyle
görüntülenir.
Buradaki tanımlamalara ilave farklı başlıklara ihtiyaç duyulması
halinde
Dosya/Yeni yolu izlenerek yeni tanımlamalar oluşturabilirsiniz.
MAKİNE TİPLERİ
UniCode.ERP.Cable makine parkını gruplar halinde takip etmektedir. Bu gruplar kullanıcı bazlı hataların minimuma
indirilmesi, çalışma düzeninin daha efektif oluşturulması, alternatif makine seçeneklerini görmek konusunda kullanıcıya
kolaylık sağlaması gibi avantajlar sağlamaktadır.
UniCode.ERP.Cable’ın standart yapısında ana gruplar kullanıcılar için hazırlanmıştır. Fakat işletmenin yapısına göre bu
gruplar içine eklemeler veya çıkartmalar yapılabilir.
Örneğin Granül üretimini kendisi yapmayan bir işletme bu Makine Grubunu komple kaldırabileceği gibi, İletken
inceltmelerini kendisi yapıyorsa bu alana İnceltme makinaları için yeni bir grup ilave edebilir.
Yeni tanımlamalar UniCode.ERP.Cable’ın tüm adımlarında olduğu gibi Dosya üzerinden Yeni seçeneği seçilerek yapılır.
Üretim merkezi alanına daha önceden tanımlanmış olan üretim merkezlerinden birini seçerek getiriniz. Makine Tür Kodu
ve Açıklama alanlarına anlaşılır Makine tipi tanımlamalarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
106
Makine Tipleri adımına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar
/Makine Tipleri yolunu izleyerek
veya
Menü üzerindeki
ulaşabilirsiniz.
arama
alanına
Makine
yazarak
İŞ MERKEZİ TANIMLARI
Üretim aşamalarının gerçekleştiği alanlardır. Sitem bu alanlar bazında iş takibi yapmaktadır. UniCode.ERP.Cable’ın
standart yapısında Standart tanımlı iş merkezleri kullanıcılar için hazırlanmıştır. Fakat işletmenin yapısına göre bu iş
merkezleri içine eklemeler veya çıkartmalar yapılabilir.
Örneğin Granül üretimini kendisi yapmayan bir işletme bu Granül Üretim İş Merkezini kaldırabileceği gibi, İletken
inceltmelerini kendisi yapıyorsa bu alana İletken İnceltme İş Merkezi adında yeni bir tanımlama yapabilir.
Yeni tanımlamalar UniCode.ERP.Cable’ın tüm adımlarında olduğu gibi Dosya üzerinden Yeni seçeneği seçilerek yapılır.
Üretim merkezi alanına daha önceden tanımlanmış olan üretim merkezlerinden birini seçerek getiriniz. İş Merkezi Kodu
ve Açıklama alanlarına anlaşılır iş merkezi tanımlamalarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
.
107
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar /İş Merkezi
Tanımı yolunu izleyerek
veya
İŞ MERKEZİ OPERASYONLARI
İş Merkezi Operasyonları operatörlere iş emirleri üzerinde yazan
teknik bilgilerin yazılı olarak detaylandırıldığı çalışma alanlarını
oluşturan bölümdüm.
İş Merkezi Operasyonlarına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar
/İşmerkezi Operasyonları yolunu izleyerek veya Menü üzerindeki
arama alanına işmerkezi yazarak ulaşabilirsiniz.
Dosya adımından Yeni diyerek tanımlama yapıla bilinir. Bu tanımlama
esnasında
İş Merkezi alanına Daha önceden tanımlanmış iş merkezlerinden birini
seçiniz.
Operasyon Kodu alanına yapılmasını istediğiniz işle ilgili bir kod
yazınız.
Çalışma sistemini örneklendirecek olursak:
Açıklama alanına ilgili rota adımında yapması gerekenleri text yazı
olarak izah ediniz. Rakamsal değerler yapılacak işe göre değişiklik
göstereceğinden dolayı ilgili rakamın çıkmasını istediğiniz alana
OPERASYONEL PARAMETRELER’de kullanılan köşeli parantez ([..]) kısa
yol kodunu yazınız.
108
İŞ MERKEZİ: DAMAR-İZOLE seçildikten sonra
OPERASYON KODU: Alanına yapılması gereken işe ait başlığı yazınız.
AÇIKLAMA: Bu alanda operatöre işin nasıl yapılacağını düz yazı şeklinde izah edebilirsiniz. Kullanılması gereken rakamsal
değerlerin yerine [..] şeklinde kısa yol kodlarını yazınız.
NYA izolasyonu çekilecek Kablo çapı [KC] mm olacak. [EP] mm Et payı verilmesi için [AC] Ayna [NC] Nipel kullanılacak.
Spark Test cihazı [ST] olarak ayarlanacak.
Şeklinde yazılan bir metin iş emrinde aşağıdaki gibi gözükecektir.
v
İş Merkezi Operasyonlarında [KC] yazılan alanda İş Emrinde Kablo çapı yani 6,01 mm gözükmektedir.
İş Merkezi Operasyonlarında [EP] yazılan alanda İş Emrinde Et Payı yani 1,00 mm gözükmektedir.
İş Merkezi Operasyonlarında [AC] yazılan alanda İş Emrinde Ayna Çapı yani 5,80 gözükmektedir.
İş Merkezi Operasyonlarında [NC] yazılan alanda İş Emrinde Bek (Nipel) çapı yani 4,40 gözükmektedir.
109
İş Merkezi Operasyonlarında [ST] yazılan alanda İş Emrinde Spark Test Değeri yani 11,00 gözükmektedir.
MAKİNE TANIMLARI
UniCode.ERP.Cable’a daha önceden tanımlamış olduğunuz Makine
Tiplerinin altına Makineleri tanımlayacağınız alandır.
v
Bu tanımlama alanına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar /Makine Tanımı
yolunu izleyerek veya Menü üzerindeki arama alanına Makine yazarak
ulaşabilirsiniz.
Çalışma ekranı aşağıda görüntülendiği gibidir.
Makine tanımlamalarını yaparken sistem tanımladığınız makinenin hangi
Üretim yerinde hangi İş Merkezinde bulunduğunu, hangi Makine
Grubuna dahil olduğu bilgilerini girmenizi ister. Bu bilgiler içerisinde eksik
bir tanımlama var ise ilgili adıma giderek önce eksik tanımlamaları
girmeniz gerekir.
Bu bilgilere ek olarak
Makine Kodu alanına makinenize ait anlaşılır bir kısa kod yazınız.
Açıklama alanına Makinenizin uzun ismin yazınız
Elektrik Tüketimi alanına makinenizin teknik bilgileri içerisinde bulunan
elektrik tüketim miktarını yazınız.
110
ÜRETİM ÇALIŞAN TANIMLARI
Üretim sahasında çalışan personele ait tanımlamaların yapıldığı alandır.
Bu tanımlama alanına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar
v
/Üretim Çalışan Tanımları yolunu izleyerek veya Menü üzerindeki arama
alanına Çalışan yazarak ulaşabilirsiniz.
Bir çalışana ait tanımlamaları yaparken
ÜRETİM YERİ:
İŞ MERKEZİ:
ADI SOYADI:
MESLEK:
İŞİ:
ŞİFRE:
AKTİF ÇALIŞAN:
Alanlarının doldurulması gerekmektedir
Çalışan personele ait kimlik kartı bilgisi yazdırmak için İlgili çalışanı
seçerek mousenuzun sağ klik butonuna dokununuz ve Kimlik Etiketi
Yazdır seçeneğine tıklayınız.
v
111
ÜRÜN TANIMI
İşletme dahilin de üretimi yapılan her türlü mamul ve yarı mamullere ait
tanımlamaların yapıldığı alandır.
v
Bu tanımlama alanına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama/Tanımlar
/Ürün Tanımı
yolunu izleyerek veya Menü üzerindeki arama alanına Ürün yazarak
ulaşabilirsiniz.
Ürün tanımlamalarını yapmadan önce tanımlaması yapılacak ürünlerin
Malzeme Tanımlarında açılmış olması gerekmektedir. (Malzeme
tanımları için Stok Yönetimi Tanımları – 4 Malzeme tanımları alanına
bakınız)
Üretimi yapılacak bir ürünü Üretim Tanımlarına bir sefer
tanımlayabilirsiniz. Her ne sebeple olursa olsun birden fazla tanımlamaya
sistem izin vermez.
Ürün Tanımı penceresi aşağıda görüldüğü şekilde açılacaktır.
v
v
112
Ürüne, ürün adına, ürün grubuna göre arama yapabilirsiniz.
Yeni malzeme tanımlamak için Dosya adımından Yeni seçeneğini seçiniz.
Ürün hücresinin sağ tarafında bulunan küçük kutucuğa basınız. Sistemde tanımlı malzemelerinizin listeleneceği arama
ekranı açılacaktır. Malzeme adı alanına aradığınız malzemenin tamamını veya bir kısmını yazmanız yeterli olacaktır.
Arama kriterlerini daha da daraltmak istiyorsanız Malzeme Tipi ve/veya Tedarik Tipi alanlarını da doldurup sağ taraftaki
arama butonuna basabilirsiniz.
Ayrıca aramayı daha da detaylandırıp malzeme Grup Kodu içinde arama yapmanızda mümkündür. Bu şekilde arama
gerçekleştirmek için Sol Üstte bulunan Grup Kodu alanına aramak istediğiniz grup kodunu yazınız veya hücre içindeki
kutucuğa basarak Grup Kodları menüsünü açınız. Bu alandan arama kriterlerini daha da daraltıp örneğin sadece
Hammadde
gruplarının
Muhtelif alt grubunda yer
alan
malzemelerin
tamamını isim yazmadan
listeleye bilir veya yine de
ismine ait bazı karakterleri
yazarak aralığı daha da
daraltabilirsiniz.
İlgili Grubu seçtikten sonra
satır
başındaki
küçük
üçgene çift klik yaparak
grubu
ekrana
taşıyabilirsiniz.
Tüm bu arama seçeneklerinden istediğiniz çalışma şeklini seçip aradığınız malzemeyi bulduğunuzda satır başındaki küçük
üçgene çift klik yaparak malzemeyi satıra taşıyınız.
113
Ürün Adı, Ürün Grubu, Birim bilgileri otomatik gelecektir.
Üretim yerini seçiniz.
(Aktif BOM ve Aktif Rota adımlarını bu aşamada seçemezsiniz. Önce ürünü tanımlayıp BOM ve Rotalarını girmeniz
gerekir)
Kaydet butonuna bastığınızda sistem yeni ürünü sağ tarafta bulunan alanda listeleyecektir.
MALZEME REÇETE TANIMLARI (BOM) OLUŞTURMA
Ürün tanımlandıktan sonra İşlemler menüsünden Malzeme Reçete Tanımları (BOM) adımını seçiniz. Açılan pencere
üzerinde öncelikle tanımlayacağınız reçeteye ait ana satırı oluşturmanız gerekir.
Ana satırı oluşturmak için Dosya adımından yeni seçeneğini seçiniz. Açılan ekranda
1- Reçete Kodu: Ürünün hangi kriterlere göre üretildiği konusunda anlaşılır olan bir kod veriniz (Ör: STD BOM –
2.KALİTE – A MÜŞTERİSİ gibi)
2- Parti Miktarı: Tanımladığınız boma ait malzemeler hangi miktarda üretim için oluşturulacağı bilgisini giriniz.
3- Minimum Miktar: Üretmek istediğiniz ürünle alakalı üretim süreçlerinde bir alt sınır var ise bu miktarı giriniz.
(Örneğin granül üretimlerinde 1 formül 150 kilo dan oluşuyor ise minimum miktara 150 kg girilmeli)
4- Maksimum Miktar: Üretmek istediğiniz üst limit var ise bu alana girebilirsiniz.
5- Başlangıç: Tanımlamakta olduğunuz reçetenin hangi tarihten itibaren geçerli olacağına dair girilen tarih.
6- Bitiş: Tanımlamakta olduğunuz reçetenin hangi tarihte sonlanacağına dair girilen tarih. (Örnek: Proje işi yapılıyor
ise ve proje tesliminden itibaren bu reçetenin yanlışlıkla da olsa bir daha kullanılması istenmiyor ise bitiş tarihine
proje bitim tarihi girilmelidir)
7- Birim ağırlık: Parti miktarını oluşturan toplam ağırlığı giriniz. (Bu alanı ürünü oluşturan reçete detaylarını
girdikten sonra da doldurabilirsiniz.)
8- Birim: Girilen ağırlığın birimini giriniz.
9- Reçete detayı: Bu alan otomatik dolmaktadır. Herhangi bir bilgi girmenizi gerektirmez.
10- Not: Tanımlamakta olduğunuz reçetenin teknik detaylarını daha sonra görmek için bu alana not edebilirsiniz.
11- Kaydet: Oluşturduğunuz reçete ana satırını Kaydet butonuna basarak sistem içinde tanımlayın.
114
BOM ana satırı aşağıda görüldüğü şekilde görüntülenir.
REÇETE (BOM) DETAYI
Satıra çift klik yaparak Bom detayına giriniz.
Tanımlamasını yaptığınız ürünü oluşturan malzemeler açılan pencerede girilmelidir.
Malzeme girişi 2 farklı şekilde yapıla bilir.
Manuel BOM Girişi:
Manuel giriş için mousunuzun sağ klik butonuna basarak yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satırda
 Malzeme Adı: F3 e basarak malzeme listesini açınız. Kullanmak istediğiniz malzemeyi arama kriterlerini
kullanarak bulunuz (Malzeme arama detayları için bakınız: Üretim Yönetimi Sayfa:12-12)
 Miktar: Üretimde kullanılacak miktarı yazınız.
 Birim: Kullanılacak miktarın birimini yazınız.
 Tip: Bu bilgi malzemenin tipine göre otomatik dolmaktadır.
 YMA Bom: Girdiğiniz malzeme bir yarı mamul ise sisteme girilen yarı mamulün hangi boma göre üretileceğini
söylemeniz gerekir. (Çünkü UniCode.ERP.Cable tam entegre bir programdır ve malzeme ihtiyaçlarını
belirlerken kullanılan yarı mamullerin üretim detaylarını da hesaplamaktadır.)
 Hurda: Üretim esnasında girilen malzemeden çıkan bir hurda var ise hurda alanına giriniz.
115
Reçete Sihirbazı ile BOM Girişi
Reçete oluşturulacak Boma çift klik yaparak detayına giriniz. İşlemler adımından Reçete Sihirbazı seçeneğini seçiniz.
Sihirbazın yönlendirmeleri doğrultusunda adım adım reçete oluşacaktır.
Reçete adımlarında ürünün yapısına göre bazı adımların pasif gelmesi içine herhangi bir bilginin girilemiyor olması
reçetesini oluşturduğunuz ürünün yapısında pasif gelen adıma ait bir katman olmadığı anlamına gelmektedir. Bu tip
pasif adımlarda İleri butonuna basarak o adımı geçebilirsiniz.
Adım adım reçete sihirbazı.
1.ADIM: Ürün Grubu ve Damar sayısının belirlenmesi.
İlk adımda pencerenin sol tarafında hangi ürüne ait bomun reçetesini oluşturduğunuza dair bilgiler yer almaktadır. Bu
bilgileri kullanarak doğru ürün üzerinde çalışıldığını teyit ediniz.
(UniCode.ERP.Cable aynı anda çoklu pencerede çalışma olanağı vermektedir. Bu sebeple birden fazla ürüne ait bomlar
için çalışma ekranı açılması mümkündür. Reçete üretmek istediğiniz ürünün boma ait detay çalışma alanında olup
olmadığınızı kontrol etmeniz olası yanlışlıkları önleyecektir)
Sağ tarafta bulunan hücrelerden 1.si malzemenin grubunu belirlemeniz içindir. Burada dikkat edilmesi gereken ana
etkenler malzemenin yapısında bulunan materyallerin cinsine (Alüminyum-bakır-pvc-xlpe-çelik-halogen free gibi) uygun
gruplardan birinin seçilmesidir.
Örnek: İletkeni- Bakır
Damar izolasyonu:PVC
Dolgu izolasyonu:PVC
Kılıf izolasyonu:PVC olacak olan bir kablo için NYY grubu seçilmelidir.
2. Hücreye oluşturulacak bom un kaç damarlı olacağı bilgisi girilmeli.
116
1
2
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
2.ADIM: İletkenlerin belirlenmesi.
Sistem 1.adımda girmiş olduğunuz damar sayısı kadar satır açacaktır. Burada her damar için kullanacağınız iletkeni
giriniz.
1.Sol taraftaki açıklamalar doğrultusunda kullanmak istediğiniz iletkenleri belirleyiniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir kesit yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
2.Belirlediğiniz iletkenin 1 adetinin çapını yazınız. (Çoklu bükülgen tellerde -76x0,40 gibi- 1 adet iletkenin çapı
olan 0,40 yazılmalıdır)
3.Belirlediğiniz iletkenin tel sayısını yazınız. (1 damarda kullanılacak tel sayısı)
Diğer damarlar içinde 1-2-3. Adımları tekrarlayınız.
117
Data girdiğiniz satır boş bir satır ise Malzeme kodu-Çap ve Tel Sayısı alanlarını F5 tuşu yardımı ile üst satırdan
kopyalayabilirsiniz. Fakat data girişi yaptığınız satıda daha önceden girilmiş bilgi var ise Malzeme kodu alanını mutlaka F3
tuşu yardımı ile malzeme listesinden seçerek doldurmalısınız. Çap ve Tel Sayısı alanları text bilgi olduğu için F5 yardımı ile
doldurulabilir.
1
2
3
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
3.ADIM: Damar İzolasyon malzemesi ve Et Paylarının belirlenmesi.
1.2.adımda belirlediğiniz tel çapı ve tel sayısına göre bulunan Büküm Çapının gösterildiği alan. (Bulunan rakam
İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir)
2.2.adımda belirlediğiniz tel çapı ve tel sayısına göre bulunan Kesit alanının gösterildiği alan. (Değiştirilemez)
3.2.adımda belirlediğiniz tel çapı ve tel sayısına göre bulunan İletken Direncinin gösterildiği alan.
(Değiştirilemez)
4.Sol taraftaki açıklamalar doğrultusunda kullanmak istediğiniz izolasyon malzemelerini belirleyiniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir yazı yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
118
5.İzolasyon için kullanacağınız malzeme bir Yarı Mamul ise o yarı mamulü oluşturan BOM kodunu seçiniz.
Sistem seçmiş olduğunuz Yarı Mamulu üretmek için gerekli hammaddeleri burada seçtiğiniz BOM koduna göre
hesaplayacaktır.
6.Damar izolasyonunun Et kalınlığını giriniz.
1
2
3
4
5
6
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
4.ADIM: Dolgu malzemesi ve Et Payının belirlenmesi.
4. adıma gelindiğinde sistem iletkenler üzerine belirlenen et payı ölçüsünde izolasyon kaplayıp damar büküm işlemini
gerçekleştirir ve üst kısımda Damar Büküm Çapını gösterir. (Güncel çapta bir farklılık olduğunu düşünüyor iseniz bulunan
rakam İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir)
1.Sol taraftaki açıklamalar doğrultusunda kullanmak istediğiniz dolgu malzemelerini belirleyiniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir yazı yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz dolgu malzemesini seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
2.Dolgu için kullanacağınız malzeme bir Yarı Mamul ise o yarı mamulü oluşturan BOM kodunu seçiniz. Sistem
seçmiş olduğunuz Yarı Mamulü üretmek için gerekli hammaddeleri burada seçtiğiniz BOM koduna göre hesaplayacaktır.
3.Dolgu Et kalınlığını giriniz.
119
(BOM’unu oluşturduğunuz üründe Dolgu yok ise normal şartlarda 1. Adımda seçmiş olduğunuz ürün grubuna göre dolgu
adımının pasif gelmesi gerekir ve bu adıma bir bilgi girememeniz gerekir. Fakat spesifik bir BOM oluşturuyor ve bu sefere
özel dolgu kullanmak istemiyor iseniz İleri butonuna basarak bu adımı boş geçebilirsiniz.)
1
2
3
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
5.ADIM: Zırh veya Ekran malzemelerinin belirlenmesi.
(BOM’unu oluşturduğunuz üründe Zırh yok ise zırh adımı pasif gelmiş olabilir. 1. Adımda seçmiş olduğunuz ürün
grubuna göre zırh adımının olup olmadığı sistem tarafından belirlenir ve pasif gelmiş ise bu adıma bir bilgi
giremezsiniz. Zırhlı bir kablo üretiyor iseniz 1. Adımdan uygun kablo grubunu seçiniz)
Zırhlama ekranı kendi içinde 3 farklı seçeneğe göre işlem yapabilmenizi sağlar.
a) Bu ekranı kullanarak NYCY tipi bakır ekranlı kabloların ekranlarını oluşturabilir.
b) NYFGbY gibi çelik zırhlı kabloların zırhlarını oluşturabilir.
c) NYRY tipi kablolara bantsız çelik örgü yapabilirsiniz.
Sistem tarafından hesaplanması istenen ekran malzemelerine ait ağırlıkların doğru bulunabilmesi için 1. Adımda
belirlenen malzeme grubunun doğru seçilmesi gerekmektedir. Çünkü sistem 5. Adımda seçilen malzemeye göre değil 1.
Adımda seçilen malzeme grubuna göre hesaplama yapar.
Dolgu sonrası oluşan çap Güncel Çap başlığı ile beraber Zırhlama yazısının altında görüntülenir. (Güncel çapta bir farklılık
olduğunu düşünüyor iseniz bulunan rakam İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir)
120
Zırh ekranı kendi içinde iki bölüme ayrılır. Üst taraftaki alanda kullanılacak zırh telleri belirlenir, alt taraftaki alanda ise
kullanılacak zırhlama bantı belirlenir.
1
Zırh ve ekran tellerinin belirlendiği çalışma alanı
2
3
4
5
6
7
Zırh ve ekran bantı
8
9
1.Zırh Tipi: Zırh tipi açılır combodan seçilir. İhtiyaçlar doğrultusunda iki çeşittir. Yuvarlak tellerden örülen zırh ve köşeli
tellerden örülen zırh.
Yuvarlak seçildiğinde Tel adedi ve Çap hücreleri aktif. Eni kısmı pasiftir ve bir bilgi girilemez.
2.Tel Adedi: Zırhlamada kaç adet tel kullanacağınızı yazınız
3.Tel Çapı veya Tel Kalınlığı: Kullanacağınız telin çapını yazar iseniz sistem toplam zırh teli miktarını sizin için hesaplar.
Dikdörtgen seçildiğinde 3 hücrede aktiftir. Kullanılacak Tel adedini Tel kalınlığını ve Tel enini girmeniz gerekir.
4.Tel Eni: Sistem standartlarda kullanılan Tel kalınlığına 0,75 mm Tel enine de 4,50 mm ölçülerini otomatik getirir fakat
siz isteğe bağlı değiştirebilirsiniz.
5.Zırh veya Ekran Malzemesi: Yukarıda fiziksel özelliklerini girmiş olduğunuz malzemeyi 5 numaralı alanda F3 tuşu
yardımı ile malzeme listesinden bularak giriniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir yazı yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz zırh veya ekran malzemesini seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
121
6.Zırh veya Ekran Malzemesi Yarı Mamul BOM Kodu: Zırhlama veya ekran için kullanacağınız malzeme bir Yarı Mamul
ise o yarı mamulü oluşturan BOM kodunu seçiniz. Sistem seçmiş olduğunuz Yarı Mamulü üretmek için gerekli
hammaddeleri burada seçtiğiniz BOM koduna göre hesaplayacaktır.
7.Bant Et Kalınlığı: Zırhlama veya ekranda kullanacağınız bantın kalınlığını bu alana giriniz. Sistem oluşan çapa göre
kablonun tamamını kaplayacak şekilde kullanılacak bant miktarını hesaplayacaktır. Kablonun %100 ü kapanmayacak ise
reçete sihirbazının son adımında %kaç kapama yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.
8.Zırh veya Ekran Bantı Malzemesi: Yukarıda kalınlığını girmiş olduğunuz bant malzemeyi 8 numaralı alanda F3 tuşu
yardımı ile malzeme listesinden bularak giriniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir yazı yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz bant malzemesini seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
6.Zırh veya Ekran Bantı Yarı Mamul BOM Kodu: Zırhlama veya ekran için kullanacağınız bant bir Yarı Mamul ise o yarı
mamulü oluşturan BOM kodunu seçiniz. Sistem seçmiş olduğunuz Yarı Mamulü üretmek için gerekli hammaddeleri
burada seçtiğiniz BOM koduna göre hesaplayacaktır.
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
6.ADIM: Dış Kılıf malzemelerinin belirlenmesi.
1
2
3
122
6. adımda sistem zırhlama için girilen ölçülere göre yeni güncel çapı hesaplar ve Dış Kılıf başlığının altında görüntüler.
(Güncel çapta bir farklılık olduğunu düşünüyor iseniz bulunan rakam İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir)
1.Sol taraftaki açıklamalar doğrultusunda kullanmak istediğiniz dış kılıf malzemesini belirleyiniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak herhangi bir yazı yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3
tuşuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz dış kılıf malzemesini seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay
bulabilirsiniz)
2.Dış kılıf için kullanacağınız malzeme bir Yarı Mamul ise o yarı mamulü oluşturan BOM kodunu seçiniz. Sistem
seçmiş olduğunuz Yarı Mamulü üretmek için gerekli hammaddeleri burada seçtiğiniz BOM koduna göre hesaplayacaktır.
3.Dışkılıf Et kalınlığını giriniz.
Yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra ileri butonuna basınız.
7.ADIM: Son kontroller ve fire toleranslarının belirlenmesi.
Son adıma gelindiğinde sistem bu ana kadar girdiğiniz bilgiler çerçevesinde oluşan mamul çapını ve oluşacak olan
toplam ürün ağırlığını üst tarafta gösterir. Hemen altında ise bir malzeme listesi oluşturur ve hangi malzemeden ne
kadar kullanılacağını gösterir.
Tolerans alanına girmek istediğiniz bir fire yüzdesi (Örneğin: büküm kaybı için iletkene %2 eklemek istiyor iseniz) var
ise tolerans alanında ilgili satırın karşısına eklemek istediğiniz rakamı yazınız.
123
Veya eksiltmek istediğiniz bir oran (zırh bantında %100 kapama değil de %50 kapama yapmak istiyor iseniz) var ise
bu rakamı başında (-) olacak şekilde ilgili satıra yazınız.
(Üst tarafta gösterilen mamul ağırlığına tolerans alanında
gireceğiniz oranlar sebebiyle eklenecek veya çıkartılacak
miktarlar dahil değildir. Bom ana satırında bulunan 7. Alana
gireceğiniz örün ağırlığı için bu detaya dikkat ediniz.)
Son adımda gerekli kontrolleri yapınız. Hatalı olduğunu
düşündüğünüz satırlarla alakalı düzeltmeleri yapmak için Geri
butonunu kullanarak ilgili adıma kadar gidiniz.
Oluşturulan listenin doğru olduğunu düşünüyor iseniz Son
butonuna basınız.
7
Oluşturulan reçete BOM detay ekranına aktarılır.
BOM ana satırındaki Not alanına reçetenin hangi kriterlere
göre oluşturulduğuna dair detayları not etmeniz ilerleyen
zamanlarda oluşturulan BOM ile ilgili detayları hatırlamanızda
yardımcı olacaktır.
REÇETE (BOM) KOPYALAMA
Bir Bom un kopyasını oluşturmak isterseniz, kopyalamak
istediğiniz satırı seçtikten sonra İşlemler menüsünden
Kopyasını Oluştur seçeneğini seçiniz. Sistem detaylarıyla
beraber aynısından yeni bir satır oluşturacaktır. Daha sonra
yeni satırın adını değiştirerek gerekli değişiklikleri ilave veya
eksiltmeleri yapabilirsiniz.
MAMUL YMA’LARINI GÜNCELLEME
Ürünlerinizde kullandığınız yarı mamullerin reçeteleri zaman içerisinde değişikliklere uğrayabilir. Örneğin granül
üretiminizde değişik sebeplerden dolayı A hammaddesini azaltıp B hammaddesini artırabilirsiniz. Böyle bir durumda o
granülü kullandığınız tüm reçetelerin güncellenmesi gerekecektir.
Böyle bir durumda güncellemesi yapılacak yarı mamul bomuna geliniz
124
Mevcut YMA BOM alanına değişecek olan
eski BOM’u
Yeni YMA BOM alanına değişecek olan yeni
BOM’u seçiniz ve DEĞİŞTİR butonuna
basınız.
İşlem sonucunda kaç adet reçete ile alakalı
değişiklik yapıldığına dair uyarı mesajı verilir.
Böylece içinde seçmiş olduğunuz yarı mamul
kullanılan ürünlerinizden eski BOM’a göre
hesaplanıp maliyetlendirilenleri artık yeni
BOM’a
göre
hesaplanıp
maliyetlendirileceklerdir.
MALZEME ROTA TANIMLARI OLUŞTURMA
Ürüne ait reçete (BOM) tanımlandıktan sonra İşlemler menüsünden Malzeme Rota Tanımları (Route) adımını seçiniz.
Açılan pencere üzerinde öncelikle tanımlayacağınız rotaya ait ana satırı oluşturmanız gerekir. (Reçete sayısı kadar farklı
farklı rotalar oluşturabilirsiniz)
125
Ana satırı oluşturmak için Dosya adımından yeni seçeneğini seçiniz. Açılan ekranda
1- Rota Kodu: Ürünün hangi kriterlere göre üretildiği konusunda anlaşılır olan bir kod veriniz (Ör: STD ROTA –
2.KALİTE – A MÜŞTERİSİ gibi)
2- Üretim Yeri: Tanımlanan rotanın hangi üretim tesisi için geçerli olduğu bilgisidir.
3- Geçerli Bom: Tanımlanan rotada kullanılacak reçetenin belirlenmesi işlemidir.
4- Parti Miktarı: Tanımladığınız rotada hangi miktarın baz alınacağını belirleyiniz.
5- Başlangıç: Tanımlamakta olduğunuz rotanın hangi tarihten itibaren geçerli olacağına dair girilen tarih.
6- Bitiş: Tanımlamakta olduğunuz rotanın hangi tarihte sonlanacağına dair girilen tarih. (Örnek: Proje işi yapılıyor
ise ve proje tesliminden itibaren bu rotanın yanlışlıkla da olsa bir daha kullanılması istenmiyor ise bitiş tarihine
proje bitim tarihi girilmelidir)
7- Final Kontrol: Tanımlanan rota ile üretilen ürünlerin kalite kontrol departmanınca final kontrolünün yapılıp
yapılmayacağı kararının verildiği kutucuktur. Bazı ürünler ve yarı mamullere final kontrol testleri uygulanması
istenmiyor ise bu kutucuk boş bırakılmalıdır.
8- Kaydet: Oluşturduğunuz rota ana satırını Kaydet butonuna basarak sistem içinde tanımlayın.
ROTA DETAYLARI OLUŞTURMA
Ana başlığını açmış olduğunuz Rotanın detaylarını oluşturmak için satıra çift klik yaparak detayına giriniz.
Dosya menüsünden yeni seçeneğini seçiniz.
126
Açılan çalışma alanın da:
1- Rota No: Girişini yaptığınız rota adımının kaçıncı rota adımı olduğunu belirleyiniz. Paralel yürüyen işler var ise
aynı rota numaralarını verebilirsiniz. Bu sayede sistem süre hesabında iki rota adımından en uzun sürenini
dikkate alır.(Örnek: a makinasında 16 lığın iletken aktarması yapılırken b makinasında 10 luğun iletken aktarması
yapılacak ise her iki rota adımına da 1 denilebilir. Böylece sistem iletken aktarma süresini beraber hesaplar)
2- İş Merkezi: Bu rotanın hangi iş merkezinde yapılacağı bilgisidir. Üretim Yönetimi tanımları 6. Adımda bulunan İş
Merkezi tanımlarında tanımlanmış olan bilgilerden biri combo içinden seçilerek doldurulur.
3- Rota Adı: Seçilen iş merkezinde yapılacak işin belirlenmesi işlemidir. Üretim Yönetimi tanımları 7. Adımda
bulunan İş Merkezi Operasyonları tanımlarında tanımlanmış olan bilgilerden biri combo içinden seçilerek
doldurulur.
4- Sonraki Rota Adımının İş Merkezi: Bu rota adımından sonra oluşan yarı mamulün hangi iş merkezinde
kullanılacağı bilgisidir. (Örnek: Alpek kablolarda faz damarlar iletken büküm işleminden sonra izolasyon işlemine
tabi tutulur dolayısı ile 3. Rota iletken büküm 5.rota izolasyon olur. Oysaki askı telinde izolasyon rotası atlanır ve
iletken bükümden sonra askı teli doğrudan damar büküm işine gönderilir. Sonraki rota bilgisi bu durumda
işlevsellik kazanır ve yanlışlıkla izolasyon çekilmesini engeller) Üretim Yönetimi tanımları 6. Adımda bulunan İş
Merkezi tanımlarında tanımlanmış olan bilgilerden biri combo içinden seçilerek doldurulur.
5- Sonraki Rota Adı: Sonraki iş merkezinde yapılacak işin belirlenmesi işlemidir. (Örnek: Alpek kablolarda faz
damarlar iletken büküm işleminden sonra izolasyon işlemine tabi tutulur dolayısı ile 3. Rota iletken büküm 5.rota
izolasyon olur. Oysaki askı telinde izolasyon rotası atlanır ve iletken bükümden sonra askı teli doğrudan damar
büküm işine gönderilir. Sonraki rota bilgisi bu durumda işlevsellik kazanır ve yanlışlıkla izolasyon çekilmesini
engeller) Üretim Yönetimi tanımları 7. Adımda bulunan İş Merkezi Operasyonları tanımlarında tanımlanmış olan
bilgilerden biri combo içinden seçilerek doldurulur.
6- Hazırlık süresi: Girişini yaptığınız rotada (parti miktarı X rota miktarı kadarı için) yapılacak işlem öncesi gerekli
olan hazırlık süresidir. Makaraların makinalara yüklenmesi exdruderlerin hazırlanması vs bu süreye örnek olarak
gösterilebilir. Bu sürenin tanımlanması esnasında o rota adımında yapılacak tüm işlemler göz önünde
bulundurulmalıdır. 3 damarlı bir kablonun her bir damarı için 20 dakikalık izolasyon malzemesi hazırlanma süresi
var ise Rota Hazırlık süresine 3x20=60 dakika girilmelidir.
127
7- Makine Grubu: Tanımlaması yapılan rotada hangi makine grubunun kullanılacağının tespiti işlemidir. Bu alanda
doğrudan makine seçilmez. Üretim Yönetimi tanımları 5. Adımda bulunan Makine Tipleri tanımlarında
tanımlanmış olan bilgilerden biri combo içinden seçilerek doldurulur.
8- Makine Süresi: Yapılacak işin makinada (parti miktarı X rota miktarı kadarı için) ne kadar zaman ihtiyaç
olduğunun belirlendiği alandır. Makine hızlarına ve üretimi yapılan kesitlere göre değişiklik gösterebilir. Bu
değişiklikler iş emri esnasında revize edilebilir. (Örnek: İşletme içinde 16 lık damar izolasyonu 120
metre/dakikada çekiliyor ise Rota miktarı 1000 olarak girilmiş bir rota adımının 3 damarına ait izolasyon
3x1000/120=25 dakikada çekilebilir.)
9- İşçilik Süresi: Yapılan iş esnasında makinalardan önce veya arada veya sonrasında bir işçilik sergileniyor ise (parti
miktarı X rota miktarı kadarı için) bu işçiliğin süresi bu alana girilir. Böyle bir işçilik uygulanmıyor ise İşçilik
süresine makine süresi ile aynı süre girilmelidir. (Örnek: Kangallama esnasında makine her bir kangalı 1 dakikada
sarıyor ise ve sardıktan sonra operatör o kangalı bağlıyor/ambalajlıyor/palete diziyor ise bu işlemler için geçen
extra süre İşçilik süresine yazılmalıdır. Kangallama makine süresi 1 dakika olmakla beraber işçilik süresi 3 dakika
olabilir)
10- Bekleme Süresi (Sabit): Üretim esnasında değişik sebeplerden dolayı üretilen yarı mamulün bekletilmesi
gerekiyor ise (Örnek: polietilen izolasyonlarda çapraz bağların oluşması için gereken süre vs gibi) ihtiyaç duyulan
süreyi bu alana yazınız. Bu süre parti miktarı ile ilişkili değildir ve sabit bir süredir.
11- Toplam Süre: Sistem Makine süresi ve işçilik süresinin birleşmesinden dolayı bulunan süreyi aritmetik olarak
toplamaz. Üretim esnasındaki makine süresi+işçilik süresi (parti miktarı X rota miktarı kadarı için) manuel olarak
girilmelidir. (Örnek: İzolasyon işinin makine süresi 10 dakika işçilik süresi 10 dakika ise toplam sürede 10 dakika
olmalıdır. Makine süresi 10 dakika İşçilik süresi 15 dakika ise toplam süre 15 dakika olmalıdır.)
12- Rota Miktarı: Bazı adımlarda Parti miktarı kadarını üretebilmek için parti miktarından çok daha fazlasını üretmek
gerekir. Bu alana parti miktarına ulaşmak için ne kadar ilgili rota adımında ne kadar üretim yapılması gerektiği
bilgisi gerekir. (Örnek: 3 damarlı bir kablonun İletkeni 7 tel bükülerek elde ediliyor ise iletken aktarma işine ait
Rota Miktarı 7x3=21 olmalıdır. Parti miktarı 1000 metre girilmiş ise sistem 7x3x1000= 21.000 metre tel
aktarılması gerektiğini hesaplar.
13- Not: Tanımlamasını yaptığınız rota adımı ile alakalı iş emri esnasında hatırlanmasını istediğiniz notlarınız var ise
bu alana yazabilirsiniz. Bu notlar iş emri açılırken üretim sorumlusu tarafından görülür.
14- Operasyonel Parametreler: Bu alan rota adımı açıldıktan sonra doldurulacak bir alandır. Bu aşamaya kadar
gelindiğinde Kaydet butonuna basarak rota satırını oluşturunuz. Daha sonra oluşturduğunuz satırı seçiniz ve
operasyonel parametreler alanında mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan
satırdaki 1. Alanı combodan seçim yaparak doldurunuz.
2. Alana olmasını istediğiniz rakamsal değeri giriniz. Bu bilgiler iş emrinde çıkacak ve üretim esnasında uyulması
gereken teknik bilgileri oluşturacaktır.
15- Rota Direktifleri: Bu alan rota adımı açıldıktan sonra doldurulacak bir alandır. Bu aşamaya kadar gelindiğinde
Kaydet butonuna basarak rota satırını oluşturunuz. Daha sonra oluşturduğunuz satırı seçiniz ve Rota Direktifleri
alanında mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satıra text yazı olarak üretimi
yapacak olan operatöre iletmek istediğiniz talimatları yazınız.
İsteğe bağlı olarak bazı talimatlar birleştirile bilir veya
yeni satırlar açılarak ayrı ayrı yazılabilir. (Örnek: 3
damarlı bir kablonun iletken aktarma rota adımına
ait Rota Direktiflerinde “… Metre … iletken 21
makaraya aktarılacak” şeklinde tek satırda
yazılabileceği gibi.
128
“… Metre … iletken 7 makaraya aktarılacak” şeklinde her damar için ayrı ayrı olmak üzere 3 satırda da yazılabilir.
ROTA ARA MAMULLERİ
Üretim esnasında her bir rota adımının çalışması sonucu ara mamuller oluşur. Çoğu zaman bu ara mamuller hemen bir
sonraki rota adımında kullanıldığı için farkında bile olunmadan ortadan kalkar. Fakat bekleyen ara mamuller ve/veya
üretim kapasitesi yüksek olan işletmelerde sürekli çıkan ara mamuller zaman zaman karışıklıklara neden olmaktadır. Aynı
kesitlerden bükülmüş farklı işlere ait makaraların aynı büküm bölgesinde bulunması veya aynı renkte çekilmiş damarların
farklı işler için bükülmeyi beklemeleri büküm işini yapacak operatör tarafından yanlış makarayla işe başlamasına sebep
olabilir. Bu tip karışıklıkları engellemek için bir rota adımında üretilen ara mamulün üzerine Ara Mamul etiketi yapıştırılır.
Bu etiket üzerinde hangi iş için üretildiği, hangi rota adımına gideceği, miktarı üretim tarihi gibi bilgiler bulunur.
Bu ara mamul etiketlerini alabilmek için rota tanımlandıktan sonra İşlemler menüsünden Rota Ara Mamulleri adımı
seçilmelidir.
Açılan pencerede Malzeme kodu alanında
F3 tuşuna basarak malzeme listesinden o
adımda oluşacak olan yarı mamulü seçiniz.
(Malzeme Kodu alanına manuel olarak
herhangi bir kesit yazmanız sistem açısından
geçerli bir işlem değildir. Mutlaka F3 tuşuna
basarak
malzeme
listesi
içerisinden
kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi
seçmelisiniz.)
(F3 tuşuna bastıktan sonra açılan pencere de
gerekli arama kriterlerini doldurarak
aradığınız
malzemeyi
daha
kolay
bulabilirsiniz. Örneğin Malzeme Grubuna 16
yazarak 16 lık yarı mamullere kolaylıkla
ulaşılabilir.)
129
Ara Mamul Etiketi Örneği
ROTA KONTROL DEĞERLERİ
Üretim sırasında rotaların istenen standartlarda üretilip üretilmediği Kalite kontrol departmanı tarafından kontrol
edilmelidir. Yapılması gereken testler ve bulunması gereken standart değerler her rota adımı için bu aşamada
girilmelidir. Rota Kontrol Değerleri girişi için Rota detayında İşlemler menüsünden Rota Kontrol Değerleri seçeneğini
seçiniz.
Üstte bulunan alan sayısal değerlerin girileceği kontrol alanıdır. Giriş yapmak için mousunuzun sağ klik butonuna basarak
Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satırda
130
Deney alanına yapmak istediğiniz testi seçiniz. (Yapmak istediğiniz test mevcut tanımlar içinde yok ise Stok
Yönetimi/Tanımlar/Stok Malzeme Test Özellikleri adımından -*Kullanım şekli için Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 5.adım
Stok Malzeme Test Özellikleri adımına bakabilirsiniz-* giriş yapınız.)
Madde alanına testi nereye uygulayacağınızı seçiniz.
Standart alanına ölçüm sonucu bulunmasını istediğiniz değeri yazınız.
Tolerans alanı boş geçilebilir. Fakat doldurursanız girdiğiniz tolerans kadar minimum değerde eksiltme maksimum
değerde artırmayı sistem otomatik yapar. İsteğe bağlı olarak bu değerleri de değiştirebilirsiniz.
Alt bölümde soru cevap şeklindeki testler yer almaktadır. Tanımlaması yapılan rota adımında bu tip kontrollerin olmasını
istiyor iseniz mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satırda
Kontrol Sorusu alanına comboda bulunan sorulardan seçiniz ve karşısına test esnasında verilmesi gereken cevabı yazınız.
(Yapmak istediğiniz test mevcut tanımlar içinde yok ise Stok Yönetimi/Tanımlar/Final Kontrol Souları adımından *Kullanım şekli için Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 6.adım Final Kontrol Soruları adımına bakabilirsiniz-* giriş yapınız.)
Bu girilen değerler iş emri açıldığında kalite kontrol adımına otomatik yansıyacaktır. Kalite kontrol adımı kullanımı için
Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 4.2.adım Kalite Kontrol/Mamul/Yarı mamul Kalite Kontrol adımına bakabilirsiniz.
ROTA MALZEMELERİ
Rota ana satırında ilgili rotayı seçtikten sonra işlemler menüsünden Rota Malzemeleri seçeneğini seçiniz.
Üç ana bölümden oluşan bir çalışma alanı açılacaktır.
1-Rota Adımları Alanı: Bu alanda rota tanımlarında açmış olduğunuz rota adımları tek tek görüntülenir.
2-Reçete Malzemeleri Alanı: Bu alanda ürüne ait reçeteyi oluşturduğunuz BOM detayı görüntülenir.
3-Rotaya Bağlanmış Malzemeler Alanı: Bu alanda hangi rota adımında hangi malzemelerin kullanılacağı listelenir. Bu
listelemeyi oluşturmak içim mousunuz yardımı ile sağ tarata bulunan bir (veya birden fazla) malzemeyi tutarak sol
tarafta kullanılacak olan rota satırının üzerine bırakınız. Sistem o rota adımı ile seçtiğiniz malzemeleri eşleştirecek ve iş
emri esnasında ilgili rota adımında gerekli malzemeleri isteyecektir.
Bir malzeme birden çok rota adımında kullanılıyor ise malzemeyi ilk kullanılacak rota adımına bırakınız, daha sonra
bıraktığınız rota adımını seçiniz. Rotaya Bağlanmış Malzemeler alanında az önce eşleştirmiş olduğunuz malzeme
gözükecektir. Miktar kısmına kullanacağınız kadarını yazıp satırı kaydediniz (Ya başka bir satıra tıklayarak yada satır
131
sonuna kadar enter tuşuna basarak satırı kaydedebilirsiniz) Sistem yazdığınız miktar kadarını satırda bırakıp kalan kısmını
sağ taraftaki Reçete Malzeme Alanına geri koyacaktır. Kalan malzemeleri bu şekilde istediğiniz kadar rota adımına
paylaştırabilirsiniz.
FİNAL KONTROL TANIMLARI
Üretimi yapılan mamulün final kontrolüyle alakalı değerler ve kontrol soruları alanına Rota ana satırının İşlemler
menüsündeki Final Kontrol seçeneği seçilerek girilir.
Üstte bulunan alan sayısal değerlerin girileceği kontrol alanıdır. Giriş yapmak için mousunuzun sağ klik butonuna basarak
Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satırda
Deney alanına yapmak istediğiniz testi seçiniz. (Yapmak istediğiniz test mevcut tanımlar içinde yok ise Stok
Yönetimi/Tanımlar/Stok Malzeme Test Özellikleri adımından -*Kullanım şekli için Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 5.adım
Stok Malzeme Test Özellikleri adımına bakabilirsiniz-* giriş yapınız.)
Madde alanına testi nereye uygulayacağınızı seçiniz.
Standart alanına ölçüm sonucu bulunmasını istediğiniz değeri yazınız.
Tolerans alanı boş geçilebilir. Fakat doldurursanız girdiğiniz tolerans kadar minimum değerde eksiltme maksimum
değerde artırmayı sistem otomatik yapar. İsteğe bağlı olarak bu değerleri de değiştirebilirsiniz.
Alt bölümde soru cevap şeklindeki testler yer almaktadır. Tanımlaması yapılan rota adımında bu tip kontrollerin olmasını
istiyor iseniz mousunuzun sağ klik butonuna basarak Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan satırda
Kontrol Sorusu alanına comboda bulunan sorulardan seçiniz ve karşısına test esnasında verilmesi gereken cevabı yazınız.
(Yapmak istediğiniz test mevcut tanımlar içinde yok ise Stok Yönetimi/Tanımlar/Final Kontrol Souları adımından *Kullanım şekli için Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 6.adım Final Kontrol Soruları adımına bakabilirsiniz-* giriş yapınız.)
132
Bu girilen değerler iş emri açıldığında kalite kontrol adımına otomatik yansıyacaktır. Kalite kontrol adımı kullanımı için
Stok Yönetimi Kullanım kılavuzu 4.2.adım Kalite Kontrol/Mamul/Yarı mamul Kalite Kontrol adımına bakabilirsiniz.
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP)
Üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan hammadde ve yarı
mamullerin; yarı mamuller için gerekli olan hammadde ve yarı
mamullerin ERP sistemleri tarafından hesaplanması belirlenmesi
kullanıcı dikkatine sunulması gerekmektedir. UniCode.ERP.Cable
içinde açılan iş emirlerine ait malzeme ihtiyaçlarına
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama / İşlemler / Malzeme
ihtiyaç Planı
Veya
Arama alanına ihtiyaç yazarak ulaşabilirsiniz.
Bir iş emri açıldıktan sonra İşlemler menüsünden İş Emri Bom
detayına gelerek açılan iş emrine ait ürünün üretilebilmesi için
gerekli malzemeleri kontrol ediniz. Değişiklik yapmak istediğiniz
malzemeler veya malzeme miktarları üzerinde gerekli çalışmaları
yapınız. (Bu değişiklikleri iş emrinin statüsü Yeni durumundayken
yapabilirsiniz. İş emrinin statüsünde değişiklik yapılmışsa sitem
tarafından süreç başlatılmış kabul edilir ve malzeme
değişikliklerine izin verilmez)
İş emri malzemelerinde ihtiyaç duyulan değişiklik yapıldıktan
sonra iş emrinin statüsünü Onaylanmış pozisyonuna getiriniz.
Onaylanan iş emirleri için gerekli malzemeler Malzeme İhtiyaç
Planlama (MRP) adımında listelenir.
MRP ekranı arama alanı üç ana gruptan oluşur.
İş Emri Bazlı Aramalar
Malzemeye göre arama: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa tıklayarak Malzeme arama penceresini açınız. Açılan
pencerede Malzeme adı alanında aradığınız malzeme adına ait referans karakterler yazınız. (Malzeme alanına manuel
olarak herhangi bir değer yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka arama kutucuğuna basarak
malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi seçmelisiniz.)
133
(Açılan arama penceresin de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay bulabilirsiniz. Örneğin
Malzeme Grubuna 16 yazarak 16 lık yarı mamullerin tamamına kolaylıkla ulaşılabilir.)
Arama işlemi sonucu ekrana çağırdığınız malzemeyle alakalı sonuçları görmek için arama menüsü altındaki butona
tıklayınız
İş Emri No ya göre arama: WO+numara veya doğrudan iş emri numarasını yazarak ilgili iş emrinde kullanılan tüm
malzemeleri tek seferde bulabilirsiniz.
Arama işlemi sonucu ekrana çağırdığınız iş emri malzemelerini görmek için arama menüsü altındaki butona tıklayınız
Tedarik Tarihine göre arama: Çalışma yapacağınız malzemeleri tedarik tarihine göre arayabilirsiniz. Tedarik tarihi alanını
doldurduğunuzda o tarihte gelmesi gereken malzemeler listelenir.
Arama işlemi sonucu ekrana çağırdığınız tedarik tarihine ait malzemeleri görmek için arama menüsü altındaki butona
tıklayınız
Üretim Tarihine göre arama: İki tarih aralığında üretimine başlayacağınız talepleriniz için üretim periyodu öncesinde
ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri planlamanız gerekir. Bunu yapabilmek için iki tarih aralığındaki üretim planlarınıza ait iş
emirlerini aratabilirsiniz.
Arama işlemi sonucu ekrana çağırdığınız üretim tarihlerine ait malzemeleri görmek için arama menüsü altındaki butona
tıklayınız
Tedarik Bazlı Aramalar
Daha önceden tedarik şekline karar verilmiş malzemeler için kullanılır. Stoktan temin edilecekleri, Satın alınarak temin
edilecekleri ve Üretilerek temin edilecekleri ayrı ayrı listeleyebilirsiniz. Ayrıca bu arama grubunu 1. Grupta açıklaması
yapılan arama kriterleri ile de beraber kullanabilirsiniz. Herhangi bir malzemenin stoktan temin edileceklerini
listeleyebilirsiniz.
Onay Bazlı Aramalar
Onaylanmış malzemeleri ve onaylanmamış malzemeleri ayrı ayrı listelemek için bu adımda çalışma yapabilirsiniz.
Arama sonuçlarına göre dolan ekranda Üretim tarihi, İş emri no, Malzeme adı, İhtiyaç duyulan miktar, Stok mevcut
miktarı gelir. Çalışmanız sonucu olarak da tedarik şekli, tedarik tarihi, onay adımları dolar. Tedarik şekline bağlı olarak da
Sipariş geldi ve üretim tamamlandı adımları otomatik olarak işaretlenir.
134
Malzeme İhtiyaç Planlama Çalışma Alanı
Gerekli arama kriterleri çerçevesinde çalışma yapacağınız malzemeleri ekrana taşıdıktan sonra malzeme üzerine çift klik
yaparak sol taraftaki arama ekranını çalışma detayı olarak değiştirebilirsiniz.
Bu durumda Malzemenin adı ve miktarı sol tarafta görüntülenir fakat bu alanlarda değişiklik yapılamaz.
Malzeme Tedarik Birleştir Malzemelerle alakalı tedarik yöntemlerine aynı malzemeleri birleştirerek tek seferde ve
toplam ihtiyacı daha net görerek karar verebilirsiniz. Bunun için öncelikle malzemeleri ada göre sıralayınız. (Bu işlemi
yapabilmek için Malzeme Adı yazısına 1 sefer tıklamak yeterlidir. Sistem o sütundaki isimlere göre sıralama yapar.)
135
Sıralamış olduğunuz malzemelerden aynı olanları mousunuz yardımı ile seçiniz. (Farklı malzemeler seçilmiş ise sistem
birleştirme işlemi yapmaz). İşlemler menüsünden Malzeme Tedarik birleştir seçeneğini seçtiğiniz an sistem seçili
malzemelerin miktarlarını toplayarak tek satır haline getirir. Böylelikle toplamda ihtiyacınız olan miktarı kolaylıkla
görebilirsiniz.
Malzeme Tedarik Böl Bazı malzemelerinizin bir kısmın stoktan bir kısmını satın alarak veya üreterek temin etmek
isteyebilirsiniz. Bunu sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan miktarı tedarik yönteminize göre bölmeniz gerekecektir. Tedarik
bölmek için ilgili malzemeyi seçiniz ve İşlemler menüsünden Malzeme Tedarik Böl seçeneğini seçiniz.
Açılan pencereden bölmek istediğiniz kadar miktarı yazınız Tedarik şeklini ve Tedarik tarihini seçiniz, onay kutucuğunu
işaretleyerek tamam butonuna basınız.
136
Sistem belirlediğiniz miktar kadarını seçtiğiniz tedarik yöntemine göre ilgili modüle bildirecektir.
Malzeme Tedarik Yönteminin Belirlenmesi: Basit bir çalışma alanı vardır. Seçmiş olduğunuz malzemenin ne sekilde
temin edileceğini 3 seçenek arasından bir tanesini seçerek belirlemeniz gerekir. Sonrasında malzemelerin alınacağı
depoyu seçiniz. Ve tedarik onay kutucuğunu işaretleyiniz. Onay verdiğiniz an sistem seçtiğiniz tedarik yöntemiyle alakalı
modüle bilgi ve talep kaydı açar. (Bu kayıtların çalışma şekilleri ilgili modüllerde bulunabilir). Stoktan temin edilecek
malzemelerin stoktan düşüş işlemi ise işletmenizin çalışma sistemine göre ya otomatik gerçekleştirilir yada malzemelerin
zimmetlenmesinden sonra gerçekleştirilir.
Sipariş Geldi Kutucuğu: Bu kutucuk stok kaydının otomatik düşmesi işleminin bir parçasıdır. Satın alınması talep edilen
malzemelerin satın alma işlemleri sonrasında stok girişi yapılır. Bu işlemden sonra Sipariş Geldi kutucuğu
işaretlenmelidir. Böylece stok girişi yapılan malzeme başka iş emirleri için kullanılamaz (veya fazla alım yapılmış ise fazla
olan kadarı kullanılabilir)
Üretim Tamamlandı Kutucuğu: Bu kutucuk stok kaydının otomatik düşmesi işleminin bir parçasıdır. Üretilmesi talep
edilen yarı mamullerin üretim işlemleri sonrasında stok girişi yapılır. Bu işlemden sonra Üretim Tamamlandı kutucuğu
işaretlenmelidir. Böylece stok girişi yapılan malzeme başka iş emirleri için kullanılamaz (veya fazla üretim yapılmış ise
fazla olan kadarı kullanılabilir)
137
İŞ EMİRLERİ
Üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için ve bu
üretimlerin takibi için sistem üzerinden İş Emri açılmalıdır.
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama / İşlemler / İş Emirleri
Veya
Arama alanına iş e yazarak ulaşabilirsiniz.
ARAMA ALANI
Bir iş emri 7 pozisyondan oluşur. Her pozisyon sistem içerisine bazı
görevleri yerine getirir veya sistem içerisinde bazı modüllerden talepte
bulunur. Öncelikli olarak iş emirlerini bulunduğu pozisyona göre
arayabilirsiniz. Yeni veya onaylanmış iş emirlerini görmek için ilgili
kutucuğa veya her ikisini de işaretleyip arama butonuna basmanız
yeterli olacaktır.
İş emri numarası ile arama yapmak isterseniz başına WO koymadan iş
emri numarasını yazınız. Sonra alttaki arama butonuna basmanız yeterli
olacaktır.
Ürüne göre arama yapmak isterseniz, Hücrenin sağ tarafındaki küçük
kutucuğa tıklayarak Malzeme arama penceresini açınız. Açılan
pencerede Malzeme adı alanında aradığınız malzeme adına ait referans
karakterler yazınız. (Malzeme alanına manuel olarak herhangi bir değer
yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem
değildir. Mutlaka arama kutucuğuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi
seçmelisiniz.)
(Açılan arama penceresin de gerekli arama kriterlerini doldurarak aradığınız malzemeyi daha kolay bulabilirsiniz. Örneğin
Malzeme Grubuna 16 yazarak 16 lık yarı mamullerin tamamına kolaylıkla ulaşılabilir.)
Aranan malzemeyi bulduktan sonra satır başındaki üçgen işaretine çift klik yaparak malzemeyi arama ekranın taşıyınız ve
alttaki arama butonuna basınız.
Tarihe göre arama. Herhangi iki tarih aralığına göre arama yapmak için ilgili hücreleri doldurunuz ve alttaki arama
butonuna basınız.
138
YENİ İŞ EMRİ AÇMA
Yeni bir iş emri 2 farklı şekilde açılabilir. İlk seçenek satış sipariş planlama tarafından talep edilen ve bir satış siparişi için
açılacak iş emirleri.
2. seçenek stok veya yarı mamul hazırlıkları için dosya menüsünden herhangi bir siparişe bağlı olmaksızın açılan iş
emirleri.
SİPARİŞ TALEBİ İÇİN AÇILAN YENİ İŞ EMİRLERİ
İş emirleri sayfasındaki Liste adımına geliniz. Boş pencerede arama butonuna basarak ekranda taleplerin
görüntülenmesini sağlayınız.
Çalışma yapmak istediğiniz iş emrini seçiniz ve mousunuzun sağ klik butonuna basarak Üretim Emrini İş Emrine Dönüştür
adımını seçiniz.
Açılan pencerede
Kaç vardiya çalışılacağını belirleyiniz.
Miktar kısmı satış siparişinden otomatik gelir fakat isteğe bağlı
olarak değiştirebilirsiniz.
Kullanılacak Rota satış siparişinden otomatik gelir fakat isteğe
bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Tedarik Depo alanına üretim esnasında hammaddeleri ve yarı
mamulleri hangi depodan alacağınız bilgisini giriniz.
Çıkış Depo alanına üretilen mamulleri hangi depoya koyacağınız
bilgisini giriniz.
Teslim Tarihi ve Planlanan Başlangıç kısmı satış siparişinden otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
139
İlgili alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna basarak iş emrini oluşturunuz.
Satış siparişlerinden gelen taleplerin detayını Sipariş Detayı’ndan görebilirsiniz.
SİPARİŞ DETAYI
Satış departmanı tarafından alınan siparişin özelliklerinin ne olacağına dair bilgilerin üretim planlamaya gösterildiği
alandır.
İlgili iş emrini seçtikten sonra mousunuzun sağ klik butonuna basarak Sipariş Detayı adımını seçiniz. Seçmiş olduğunuz iş
emri bir siparişten geliyor ise Sipariş Detay penceresi açılır. Sipariş olmayan bir iş emri ise (stok için üretim olabilir, yarı
mamul için açılmış olabilir) herhangi bir ekran görüntülenmez. Sipariş Detay ekranı 3 tabden oluşur.
Kablo Bilgileri:
Kablo üzeri yazıda yer alacak olan
Standart, voltaj, marka bilgileri
gösterilir. Ayrıca düzenlenecek test
sertifikaları ve dikkat edilmesi gereken
hususlarla ilgili notlar yazılabilir.
Renk Bilgileri:
Kablo damarlarını dış kııfının renklerinin
ne olacağı varsa ral kodları ve
miktarlarının gösterildiği alandır.
Genel olarak kod alanı boş ise
belirlenmiş bir RAL kodu olmadığı
anlamına gelir. Miktar alanı 0,00 ise
sipariş miktarı kadar standart renklerde
üretim talep edilmiş demektir.
140
Ambalaj Bilgileri:
Siparişe ait ambalajlamanın nasıl olacağı
bilgilerinin gösterildiği alandır.
Farklı renklerden oluşan sipariş ise her
rengin ambalajı ayrı ayrı gösterilir.
Toplam adet x miktar sağlaması sipariş
miktarı ile aynı olmalıdır.
MANUEL AÇILAN YENİ İŞ EMRİ
Dosya menüsünden yeni adımını seçiniz. Sistem boş bir çalışma alanı açacaktır.
İş emrinin statüsü yeni durumunda iken bu iş emrini İş emrini açan kullanıcıdan başkası göremez. Kullanıcı iş emri
üzerinde istediği değişiklikleri ve gerekli gördüğü çalışmaları bu aşamada yapabilir.
141
1- İş emri No: Sistem tarafından otomatik verilir.
2- Ürün: Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa
tıklayarak Malzeme arama penceresini açınız. Açılan
pencerede Malzeme adı alanında aradığınız malzeme
adına ait referans karakterler yazınız. (Malzeme
alanına manuel olarak herhangi bir değer yazmanız
sistem açısından geçerli bir işlem değildir. Mutlaka
arama kutucuğuna basarak malzeme listesi
içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi
seçmelisiniz.) Aranan malzemeyi bulduktan sonra
satır başındaki üçgen işaretine çift klik yaparak
malzemeyi arama ekranın taşıyınız.
3- Üretilecek Miktar: Üretmek istediğiniz miktarı ve
birimi giriniz.
4- Kaç
Vardiya
Çalışılacak:
Üretim
süresini
hesaplayabilmek için gerekli bir adımdır. Bu iş
süresince kaç vardiya çalışılacağını giriniz.
5- Sipariş No: Otomatik dolan bir alandır.
6- Kullanılacak Rota: Üretmek istediğiniz ürünü hangi
rotayla üretileceğini seçiniz.
7- Tedarik Depo: İhtiyaç duyulan hammaddelerin hangi
depodan alınacağını seçiniz.
8- Çıkış Depo: Üretilen mamullerin hangi depoya
koyulacağını seçiniz.
9- Teslim tarihi: Ürünlerin hangi tarihte teslim
edileceğini giriniz.
10- Planlanan başlangıç: İşe ne zaman başlayacağınızı
giriniz. Planlanan bitiş tarihine giriş yaparsanız bu
alana giriş yapmanıza gerek yoktur. Sistem bitmesini
istediğiniz tarihten doğru geriye hesap yaparak ne
zaman başlamanız gerektiğini otomatik hesaplar
11- Planlanan Bitiş: Bu tarihi planlanan başlangıca göre
sistem otomatik hesaplar. Planlanan bitişe bir tarih girerseniz sistem girdiğiniz tarihte bitmesi için ne zaman başlamanız
gerektiğini otomatik hesaplar.
12- Not: Bu iş emriyle alakalı bildirmek istediğiniz notları bu alana yazınız.
13- Kaydet: Gerekli alanların doldurulmasından sonra kaydet butonuna basarak iş emrinizi oluşturunuz.
İŞ EMRİ DETAYLARININ OLUŞTURULMASI
Yeni bir iş emri açıldıktan sonra İşlemler menüsünden İş Emri Bom detayına gelerek açmış olduğunuz iş emrinde
tanımlamalardan gelen standart malzemeleri ve miktarlarını kontrol ediniz.
Açmış olduğunuz satış departmanı tarafından istenilen bir satış siparişi ise sipariş detaylarını açtığınız iş emri satırını
seçtikten sonra mousunuzun sağ klik butonuna basarak Sipariş Detayı seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede satış
tarafından müşterinize taahhüt edilen ürünün detaylarını görebilir ve reçete ve rota detaylarını bu bilgiler doğrultusundu
oluşturabilirsiniz.
142
İŞ EMRİ BOM DETAYI
İşlemler adımından İş Emri BOM Detayına geliniz.
Açılan pencerede sağ tarafta ilgili iş emri için ihtiyaç duyulan malzemeler ve miktarları listelenir. Gerekli kontroller
sonucunda değişiklik yapmak istediğiniz malzeme var ise ve/veya mevcut malzemeler içerisinden miktarını değiştirmek
istiyor iseniz: Değişiklik yapmak istediğiniz malzemeye çift klik yapınız. Sol tarafta malzeme ile ilgili detaylar görüntülenir.
1- Malzeme Değişikliği: Malzeme hücresinde Hücrenin sağ tarafındaki küçük kutucuğa tıklayarak Malzeme arama
penceresini açınız. Açılan pencerede Malzeme adı alanında aradığınız malzeme adına ait referans karakterler
yazınız. (Malzeme alanına manuel olarak herhangi bir değer yazmanız sistem açısından geçerli bir işlem değildir.
Mutlaka arama kutucuğuna basarak malzeme listesi içerisinden kullanmak istediğiniz ilgili malzemeyi
seçmelisiniz.) Aranan malzemeyi bulduktan sonra satır başındaki üçgen işaretine çift klik yaparak malzemeyi
arama ekranın taşıyınız. Miktar ve birimle alakalı düzeltmeleri yapınız ve malzemenin hangi rota adımında
kullanılacağını seçiniz. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra en alttaki tamam
butonuna basınız.
2- Miktar Değişikliği: İlgili malzemeyi seçiniz sonra miktarında gerekli gördüğünüz değişikliği yapınız. Sonra
kullanılacak rota adımını belirleyiniz. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra en alttaki tamam
butonuna basınız.
3- Yeni malzeme ekleme: Mevcut malzemelere ilave olarak yeni malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için
Dosya adımından yeni seçeneğini seçiniz. Açılan boş çalışma alanında 1 numaralı maddede tarif edildiği şekilde
yeni malzemeler girebilirsiniz. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra en alttaki tamam
butonuna basınız.
İŞ EMRİ ROTA DETAYI
Reçete üzerinde gerekli kontrolleri ve/veya düzeltmeleri yaptıktan sonra İşlemler menüsünden İş Emri Rota Detayı
adımına geliniz.
Açılan pencerede ilgili ürünün üretimi esnasında geçeceği tüm rotalar adım adım listelenir.
Atlamak istediğiniz rota adımı var ise (Örnek: Tel aktarma ve tel büküm adımlarını geçip elinizdeki bükülü iletkeni
kullanarak doğrudan Damar izolasyonundan başlamak istiyor iseniz) ilgili rota adımlarını seçerek mousunuzun sağ klik
menüsündeki “Sil” adımını kullanarak o adımları silebilirsiniz.
Rota detayında bulunan bilgiler ve işlevleri aşağıda belirtildiği gibidir.
143
1- Rota no: Üretimin kaçıncı aşaması olduğunu gösterir. Rota tanımlarından otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak
değiştirilebilir. Paralel yürüyen işlemlerde rota numaraları aynı olmalıdır. Yukarıda gösterilen örnekte 4. Rota
adımı iki tanedir. Dış kılıf işi yapılırken çıkan mamul makaraya da sarıldığı için aynı anda ambalajlama işi de
yapılmaktadır.
2- İş Merkezi: Seçili rotanın hangi üretim alanında yürüyeceği bilgisini gösterir. Rota tanımlarından otomatik gelir
fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Özellikle entegre işletmelerde koordinasyonu ve işleyişi kolaylaştırır.
3- Operasyon: Yapılacak işlemi gösterir. Rota tanımlarından otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. İş
merkezine bağlı olarak değişir. Yalnızca seçili iş merkezinde gerçekleştirilebilecek operasyonlar listelenir. Böylece
hatalı işlemlerin önüne geçilmiş olur.
4- Makine Grubu: İşin hangi makine grubunda yapılacağını gösterir. Rota tanımlarından otomatik gelir fakat isteğe
bağlı olarak değiştirilebilir.
5- Makine: Seçili makine grubu içerisinde tanımlı makinaları listeler ve ilgili işin hangi makinada yapılacağının
belirlenmesi gerekir. İşin özelliğine göre makinaların doluluğuna göre hangi makinada çalışılacağına bu aşamada
karar verilir.
6- Rota Miktarı: İlgili rota adımında üretimi yapılacak veya işlem görecek miktar gösterilir. Rota tanımlarından
otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Örneğin 2 damarlı bir kablonun x miktardaki üretimi için 2x
miktarda damar izolasyonu yapılmalıdır. Rota miktarı doğruda 2x olarak görüntülenir.
7- Üretim süreleri: Rota bilgilerinde tanımlanan sürelerin üretilecek miktara göre güncellenmiş halini gösterir.
İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir.
8- Operasyonel parametreler: İlgili iş emrine yapılacak işlemlerin teknik detaylarının gösterildiği alandır. Rota
tanımlarından otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Yeni satır açmak için mousunuzun sağ klik
menüsünden yeni adımını seçiniz. Satırı kaydetmek için enter tuşuna basınız veya aynı alan içinde başka bir satırı
seçiniz. Örneğin izolasyon çekilen rotada istenen Et Payı bildirilirken Damar büküm rotasında Büküm çapı
bildirilebilir.
9- Direktif Parametreleri: Operatöre yapması gereken işlerin detaylıca anlatıldığı alandır. Rota tanımlarından
otomatik gelir fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Yeni satır açmak için mousunuzun sağ klik menüsünden
yeni adımını seçiniz. Satırı kaydetmek için enter tuşuna basınız veya aynı alan içinde başka bir satırı seçiniz.
144
Örneğin 2 damarlı bir kablonun üretiminde damar izolasyon çekilen rotada her bir damarın kaç metre olacağı,
hangi iletkene izolasyon çekileceği, hangi renk izolasyon çekileceği bilgileri açık açık yazılabilir.
10- Kaydet Butonu. Yaptığınız değişiklikleri Kaydet butonuna basarak onaylayınız.
ROTA KONTROL DEĞERLERİ
İlgili rota adımında Kalite Kontrol departmanı tarafından yapılacak testleri gösterir. Bu iş emrine özel değişiklikler var ise
satır içerisinde ilgili alanı seçerek gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
ROTA MAKARALARI
İlgili rotada kullanılacak makaraların operatöre bildirildiği alandır. Genel olarak ara adımlarda boş bırakılır. Fakat son rota
adımında siparişte belirtilen ambalaj tipine göre üretilen mamulün hangi makaraya hangi miktarlarda sarılacağı bilgisi
girilir. Bu bilgi hem iş emrinde görüntülenir hem de UniCode.ERP.Terminal programında operatöre gösterilir.
ROTA MAKARALARI İÇİN METRAJ HESAPLAMA
Ürettiğiniz ürüne göre hangi makaraya kaç metre sığacağını sistem üzerinden hesaplayabilirsiniz. Bunu yapmak için Rota
makaraları adımında iken İşlemler menüsünden Metre Hesaplama adımını açınız.
Makara hücresine ait combodan kullanmak istediğiniz makarayı seçiniz.
Alttaki hücrelere o makaraya ait ölçüler otomatik dolacaktır. (İsteğe bağlı
olarak bu ölçülerde değişiklik yapabilirsiniz.)
Tel Çapı alanına üretimini yapacağınız mamulün çapını;
Üst Boşluk alanına sarım sonunda üst tarafta kaç milimetre boşluk
bırakacağınız bilgisini giriniz.
Gerekli bilgileri girdiğinizde sistem Uzunluk alanına hesapladığı miktarı
yazacaktır.
AMBALAJ ETİKETLERİ
Sadece kangallar üzerine yapıştırılacak etiketlerin içeriğinin girildiği alandır. Ambalajı makara olacak ürünler için bu
adımın doldurulmasına gerek yoktur. Ambalajı kangal olacak ürünlerde bu adımda doldurulan bilgiler kangallama
sırasında UniCode.ERP.Terminal programı tarafından otomatik çekilerek ilgili etiket üzerine barkod numarası uzunluk
gibi diğer extra bilgilerle beraber yazılır.
145
İŞ EMRİNİ ONAYLA
İş emri statüsünü Yeni pozisyonundan Onaylanmış pozisyonuna getirdiğinizde açılmış iş emrini kalite kontrol, malzeme
ihtiyaç planlama (MRP) ve üretim malzeme takip adımlarınca görülebilecek ve işle alakalı gerekli çalışmalara
başlanacaktır. Ayrıca bu aşamadan itibaren malzemeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
İŞ EMRİNİ BAŞLAT
Malzeme ihtiyaçları belirlenmiş iş emirleri başlatılabilir. Bu aşamadan itibaren kalite kontrol işle alakalı ilgili rota
kontrollerini yapabilir, üretim malzeme takipten gerekli hammadde ve yarı mamuller operatörlere zimmetlenebilir.
Sistem bazı adımlardaki işin başlama tarihi için İş emrini başlattığınız tarihi baz alır.
İŞ EMRİ YAZDIR
Girilen bilgiler çerçevesinde oluşturulan bir rapordur. Her rota adımı ayrı sayfada görüntülenir. Böylece ilgili iş
merkezlerine kendileriyle alakalı sayfalar verilerek ileri dönük işler hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır.
146
Manuel iş takibi yapılan işletmelerde operatörler üretimle alakalı bilgileri yuvarlak içinde gösterilen Üretilen Değerler
alanına yazabilirler.
ARA MAMUL ETİKETİ YAZDIR
Rotalarda üretilen ara mamullerin üzerine yapıştırılmak için alınan etiketlerdir. Bu etiketler sayesinde üretim alanında
bulunan ara mamullerin hangi iş için üretildiği, sonrasında hangi iş merkezine gideceği, miktarı gibi bilgiler rahatlıkla
görülebilir. Uygulamada işletmeler farklı renklerde etiketler kullanarak aynı iş emrinin ara mamullerini saha içerisinde
görsel olarak ta rahatlıkla ayırt edebilmektedirler.
Ara mamul etiketlerini doldurmak için aşağıda görüntülenen ekran kullanılmaktadır.
Öncelikle tanımlardan gelen fazla satırları siliniz. Genel olarak damar izolasyonları için standart 5 damar rengi (KahveMavi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil) girilir. Açılan iş emrinde damarlar hangi renk olacaksa o satırlar hariç diğer renklerin
bulunduğu fazla satırlar mousunuzun sağ klik butonuna basarak sil adımına basarak silinebilir.
Etiket miktarına ilgili ara mamulden kaç adet makara üretilecekse her makaraya 1 tane olacak şekilde miktar giriniz.
Ara mamul ve Rota Adı tanımlardan gelir ve değiştirilemez.
Markayı combo içinden seçiniz
Miktar rota miktarı kadar gelir, kullanıcının işlem yaptığı satırdaki etiket sayısına göre bu miktarı düzeltmesi gerekir.
Örneğin 5000 metre üretilecek bir ara mamul 5 makaraya 1000 er metre olarak sarılacak ise Etiket miktarı 5 Miktar ise
1000 olmalı.
Açıklama alanına etiket üzerinde çıkmasını istediğiniz özel bir not var ise yazabilirsiniz.
Alt taraftaki alana operatör kimlik bilgisini
üretim tarihini üretim miktarını ve (varsa) renkle
alakalı ral kodu benzeri bilgileri yazabilir.
ÜRETİM SONUÇLANDI
Üretimden çıkan her bir makara etiketlenip üretim bittikten sonra Üretim Sonuçlandı seçeneğini seçiniz. Sistem üretilen
net miktarı girmenizi isteyecektir. Açılan pencereye üretimden çıkan net miktarı yazınız.
147
Kalite kontrol adımına Gerçekleşen miktar olarak burada
yazmış olduğunuz miktar gösterilecektir.
İŞ EMRİNİ KAPAT
Üretimi sonuçlanmış kalite kontrol işlemleri neticelenmiş iş emirlerinin aktif iş emirleri arasından kaldırılması işlemidir.
Daha sonra arama ekranında Kapatılmış kutucuğu işaretlenerek görüntülenebilirler.
ÜRETİM TAKİBİ
PLC olmayan işletmeler ve/veya makinalar için manuel olarak üretim süreçlerini sisteme işleyebilirsiniz.
Bu işlem hem satış hem yönetim hem de kalite kontrol tarafından üretim aşamalarını siparişin veya iş emrinin son
durumlarının takibini sağlamaktadır.
148
Üretim süreçlerini takip edebilmek veya bu süreçleri sisteme
girmek için.
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama / İşlemler / Üretim Takibi
Veya
Arama alanına Üretim t yazarak ulaşabilirsiniz.
Açılan çalışma alanının arama ekranında iş emri numarasını başında
WO olmadan yazarak veya iki tarih aralığı vererek başlatılmış iş
emirlerini listeleyebilirsiniz.
Sağ tarafta bulunan çalışma alanında İş emirleri rota rota listelenir.
İş emri numarasının ucuna –(no) eklenir böylece rotanın kaçıncı
adımı olduğu görülebilir.
Rota miktarı alanında üretilecek miktar Tamamlanan alanında ise o
ana kadar üretilmiş miktar görüntülenir. Satır sonunda tamamlanan
miktarın oransal değeri görülebilir.
Rota adımına ait üretim başladığında Gerçekleşen Başlangıç tarihi
üretim tamamlanmış ise Gerçekleşen bitiş tarihi görüntülenir.
Yukarıda ekran görüntüsü alınan örnekte ilk 4 rota adımın pas geçildiği (Daha önce yarı mamul iş emri açılarak iletken
aktarma ve iletken büküm adımlarının gerçekleştirildiği ve yarı mamul olarak üretilenlerin depoya kaldırıldığı
anlaşılmaktadır) İlgili iş emrine 5. Rota adımından başlandığı görülmektedir.
5. rota adımında talep edilen miktarın fazlası üretilmiş oransal değere olarak tamamlanan yüsde kısmında %101
gözükmektedir.
8. rota adımında işin %75 i yapılmış, sonrasında vardiya bitmiştir, kalan üretim yeni vardiya içerisinde yapılmıştır.
İlgili satıra çift klik yapıldığında üetim detayları sol tarafta görüntülene bilir fakat değişiklik yapılamaz.
Konuyla alakalı Rota İş Girişi örneklemeleri aşağıdaki bölümlerde bulunabilir.
ROTA İŞ GİRİŞİ
Üretim detaylarını girmek için İşlemler menüsünden Rota İş Girişi adımını seçiniz.Açılan çalışma penceresinde
149
Öncelikle İşin Başlaması adımını işaretlemelisiniz. Sistem başlamayan bir işle alakalı başka bir adımı seçmenize izin
vermez.
İşin Başlaması olduğu için başlangıç tarihini gireceğiniz alan aktif, bitiş tarihi alanı pasiftir. Başlangıç tarihi alanına işe
başlanan tarihi ve saati giriniz.
İşçi alanına işe kimin başladığını giriniz üretilen miktar alanı bu aşamada pasiftir ve giriş yapılamaz Gerekli alanlar
doldurulduktan sonra tamam butonuna basınız.
İşin Durması seçeneği işaretlenmiş ise Durma Nedeni alanı aktif hale gelir ve sizden bir durma sebebini işaretlemeniz
istenir.
Vardiya Bitimi seçeneği işaretlendiğinde Bitiş tarihi alanı aktif olur ve kullanıcıdan bu alanın doldurulması istenir.
Üretilen miktar alanına ilgili operatörün vardiyası bitene kadar ne kadar ürettiği bilgisinin girilmesi istenir. Bu sayede
üretimi yapılan işin hangi aşamasını kimin ne zaman ürettiğine dair bilgiler tutulur. Yeni vardiya ya ait bilgiler girilirken ilk
işlem tekrardan İşin Başlaması adımı olmalıdır. Yeni operatör ve yeniden başlama tarih saati girilmelidir.
150
V
İşin Bitmesi seçeneği işaretlendiğinde bitiş tarih ve saati ile üretilen miktar girilir.
PAKET TAKİP
İşletmede üretilen ve sisteme dahil edilen tüm ürünlerin geçmişe ait
süreçleri Paket Takip adımından incelenebilir.
Menü / Üretim Yönetimi / Ürün Planlama / İşlemler / Paket Taki
Veya
Arama alanına Paket yazarak ulaşabilirsiniz.
Paket Takip çalışma alanı 6 ana bölümden oluşur.
1-Arama alanı.
2-Ürün Bilgileri alanı.
3-Üretim Detayı alanı.
4-Kontrol Detayı alanı.
5-Malzeme Detayı alanı.
6-Stok Detayı alanı.
151
1- Arama alanı: Detaylarını görmek istediğiniz ambalajın Paket Barkod numarasını okutunuz veya manuel olarak
yazınız. Manuel yazımlarda (P) harfi büyük olmalıdır. Kodlara ait dağılım şu şekildedir.
Palet Barkodları P002- ile başlar sonrasında ambalaj numarası yazılmalıdır. (P002-2716 gibi)
Kangal Barkodları P003- ile başlar sonrasında ambalaj numarası yazılmalıdır. (P003-452813 gibi)
Makara Barkodları P004- ile başlar sonrasında ambalaj numarası yazılmalıdır. (P004-575121 gibi)
2- Ürün Bilgileri alanı: Detayları görmek istenen ambalajın hangi ürün olduğu, Malzeme grubu, malzeme kodu
Paket miktarı (varsa) palet numarası, malzeme adı, ürün barkodu, markası ve dış kılıf rengi bu alanda
görüntülenir.
3- Üretim detayı: Paketin hangi iş emrinde kimler tarafından hangi tarihlerde ve hangi miktarlarda üretildiği rota
rota görüntülenir. İsteğe bağlı olarak sütunlar kendi içinde sıralanarak aranan değerlerin daha kolay bulunması
sağlanabilir.
4- Kontrol detayı: Paketin kalite kontrolde aldığı Test Sertifikası numarası Kontrol edildiği ve Testi geçip geçmediği
bilgisi Kontrol tarihi, Kontrolü onaylayan operatör bilgilerinin yanı sıra alt kısımda her rotada yapılan testler
olması gereken test değerleri ve gerçekleşen test sonuçları görüntülenebilir. İsteğe bağlı olarak sütunlar kendi
içinde sıralanarak aranan değerlerin daha kolay bulunması sağlanabilir.
152
5- Malzeme Detayı alanı: Üretim esnasında kullanılan hammadde ve yarı mamullerin ne oldukları hangi satın alma
siparişi ile alındıkları (dolayısı ile ilgili satın almayı görüntüleyerek ne zaman kimden alındığına dair tüm detayları,
Yarı mamuller kullanılmış ise o yarı mamullerin üretildiği iş emri numaraları malzemelerin zimmetlendiği
operatör, zimmetleme tarihi, zimmetlenen miktar, iade alınan miktar ve zimmeti yapan depo yetkilisi gibi tüm
detaylar görüntülenebilir.
6- Stok Detayı alanı: İlgili paketin stok kayıtlarıyla alakalı detaylar görüntülenir. Hangi tarihte hangi stok fişi ile
girilmiş hangi tarihte hangi stok fişi ile kime satılmış gibi detayları görmek mümkündür.
153
ÜRETİM HATALI ÜRÜN TAKİBİ:
Üretim Hatalı Ürün Takibi adımına,
Menü / Üretim Yönetimi/ Ürün Planlama /İşlemler /Üretim Hatalı
Ürün Takibi adımları takip edilerek
veya
Menü arama alanına Üretim yazılarak ulaşılabilir.
Bu çalışma alanı hatalı çıkan ürünlerin geri kazanımları veya nasıl
değerlendirilecekleriyle alakalı süreçleri yönetir. Hataların
tekrarlanmaması için yapılması gerekenler konusunda personel
çalışmalarını takip eder.
Üretimden gelen Ambalaj, iş emri, miktar bilgilerine ilave olarak:
Yapılacaklar:
Yapılacaklar Talimatı:
Hata Nedeni:
Önleyici Faaliyetler:
Görevli Personel:
Görevlendirme Tarihi:
Açıklamalar:
Hücreleri bulunmaktadır.
154
1
2
h- Yapılacaklar: Yapılacak işlemin belirlenmesi açılan combo içindeki TAMİRAT-İKİNCİ KALİTE-HURDA
seçeneklerinden birinin seçilmesiyle belirlenir.
155
i-
Yapılacaklar talimatı: Yapılacak talimat satıra çift klik yapılarak açılacak olan pencereye detaylıca girilir.
j-
Hata Nedeni: Hata nedenleri açılan combo içindeki ELEKTRİK ARIZASI-İLETKEN KOPMASI-HAMMADDE-İŞÇİ
HATASI-DİĞER seçeneklerinden birinin seçilmesiyle belirlenir.
k- Önleyici Faaliyetler: Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi de açılan combo içinden mevcut seçeneklerden biri
seçilerek belirlenir.
l- Görevli personel: Görevli personel combo içindeki tanımlı personelleriniz içinden belirlenir.
m- Görevlendirme Tarihi: Görev verdiğiniz tarih otomatik olarak gelir isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
n- Açıklamalar: Açıklamalar adımı kalite kontrol personel tarafından doldurulur ve bu çalışma ekranına otomatik
gelir
156
Download

UniCode.ERP.Cable