Philips SpeedCare
Buhar kazanlı ütü
Maks. 4,3 bar pompa basıncı
160 g'a kadar șok buhar
1,2 L sabit su haznesi
Tașıma Kilidi
2 kat fazla buharla daha
hızlı ütüleme*
Philips SpeedCare buhar kazanlı ütü, buharlı ütüden daha fazla buhar üretir ve daha hızlı
ütü yapmanızı sağlar. Philips SpeedCare buhar kazanlı ütüyü kullanarak ütüye daha az,
ailenize daha fazla zaman ayırın.
Hızlı ve güçlü ütüleme
• Maks. 4,3 bar pompa basıncı
• Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır
• Daha yüksek kayma performansı için seramik taban
• Su haznesini ütü yaparken bile istediğiniz zaman doldurun
• Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç
• 100 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme
GC6625
Rahat ütüleme
• Ütü yaparken yeniden doldurabileceğiniz 1,2 L su haznesi
• Kolay saklama için kompakt boyutlu ve hafif ütü
Kullanım kolaylığı
• Ütünüzü emniyetli bir șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın
• Kireç temizleme zamanını sesle ve ıșıkla hatırlatan Kireç Temizleme sistemi
• Dikey buhar sayesinde askıdaki kumașlarda kırıșıklıklar giderilir
GC6625/30
Buhar kazanlı ütü
Maks. 4,3 bar pompa basıncı 160 g'a kadar șok buhar, 1,2 L sabit su haznesi, Tașıma Kilidi
Özellikler
Su haznesini istediğiniz zaman doldurun
Akıllı Kireç temizleme sistemi
Ütünüzü tam kilitleyin
Su haznesi ayrı olduğundan ütü yaparken bile
istediğinizde beklemeden doldurabilirsiniz.
Temizlik hatırlatması sayesinde kireç sökme ve
temizleme ișlemleri düzenli olarak yapılır.
Buhar kazanlı ütüyü kireçten korumak için
ikinci bir koruma adımı da bulunmaktadır:
Temizlik hatırlatmasından sonra 1 saat buharlı
ütü yapıldığında kireç sökme ișlemi hala
yapılmadıysa buhar ișlevi devre dıșı kalır. Bu,
kullanılan suyun türünden bağımsız olarak
gerçekleșir. Kireç temizleme ișlemini
kolaylaștırmak için verilen akıllı kireç
temizleme konteynerinde ütüyü, lavaboda
tutmak zorunda kalmadan 2 dakika
bekletebilirsiniz. Bu ișlemden sonra buhar
kazanlı ütünüz kullanıma tekrar hazır olur.
Philips buhar kazanlı ütünüzü emniyetli bir
șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın.
Dikey buhar
SpeedCare buhar kazanlı ütü, 1,2 L su haznesi
kapasitesiyle 1 saatten fazla ütü yapmanızı
sağlar ve çok fazla giysi ütülemeniz gerektiğinde
hazneyi yeniden doldurma sıklığını azaltır. Bu
teknoloji ayrıca ütü yaparken su haznesini
yeniden doldurmanıza imkan tanır; hazneyi
doldurmak için 2 saat cihazın soğumasını
beklemeniz gerekmez.
Seramik taban
Seramik taban çizilmelere karșı dayanıklıdır,
kumaș üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.
2 dakikada hazır buhar
1,2 L su haznesi
Üçlü hassas uç
Asılı kumașların kırıșıklıklarını gidermek için bu
Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.
Maksimum seviyede buhar 2 dakikada hazır
olur ve istediğiniz zaman su ekleyebilirsiniz
Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileșeniyle
hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve
zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü
Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi
en zorlu bölgelere bile ulașabilmenizi sağlar.
GC6625/30
Buhar kazanlı ütü
Maks. 4,3 bar pompa basıncı 160 g'a kadar șok buhar, 1,2 L sabit su haznesi, Tașıma Kilidi
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
•
•
Taban: Seramik taban
Dikey buhar
Basınç: Maks. 4,3 bar pompa basıncı
Güç: 2400 W
Șok buhar: 160 g
Sürekli buhar çıkıșı: 100 g/dk
Kullanım kolaylığı
• Su haznesi kapasitesi: 1200 ml
• Su doldurma ve boșaltma: Ekstra geniș doldurma
deliği
• Her zaman doldurulabilme özelliği
• Isınma süresi: 2 dk
• Saklama çözümü: Tașıma kilidi
• Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi
• Kablo özgürlüğü (dönüș): 180 derece kablo
özgürlüğü
• Hortum uzunluğu: 1,6 m
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
Kireç önleme
•
•
•
•
Musluk suyu kullanılabilir
Kireç temizleme solüsyonu: Akıllı Kireç Temizleme
Kireç temizleme hatırlatıcısı
Filtrelenmiș su önerilir
Teknik spesifikasyonlar
•
•
•
•
Ütü ağırlığı: 1,1 kg
Ütü + taban ağırlığı: 2,6 kg
Ürün boyutları: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
Ambalaj boyutları: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
•
Yayın tarihi 2014-11-27
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 7.0.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36710 15
www.philips.com
* *Philips GC1480'e kıyasla
Download

GC6625/30 Philips Buhar kazanlı ütü