Philips PerfectCare Expert
Akıllı Çip teknolojili buhar
kazanlı ütü
6,5 bar
340 g șok buhar
1,5 L ayrılabilir su haznesi
Tașıma kilidi
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
Kolayca doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama
yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi
ütüler. Ütüleme artık çok kolay.
Isı ayarı yok, yanma derdi yok!
• %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez
• Tüm ütülenebilir kumașlarda %100 güvenlidir
• Tüm kumașlarda %100 hızlı, hiçbir ütü bu hıza yetișemez
• Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı
• Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu
GC9246/02
Hızlı ve güçlü ütüleme
• Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır
• 6,5'e varan bar basıncı
• 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar ve 340 g șok buhar
• Kolay kireç giderme, zahmetsiz ve etkili kireç çözücü sistem
• Ütünüzü emniyetli bir șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın
• Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı
• Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma
• 2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 litrelik ayrılabilir su haznesi
GC9246/02
Akıllı Çip teknolojili buhar kazanlı ütü
6,5 bar 340 g șok buhar, 1,5 L ayrılabilir su haznesi, Tașıma kilidi
Özellikler
%100 kullanım kolaylığı
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık
beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak
zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi
art arda ütüleyebilirsiniz.
%100 güvenli
Test edildi ve onaylandı:
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı
bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi
bağımsız tekstil uzmanı kurulușlar tarafından
test edilmiș ve onaylanmıștır. Woolmark Giysi
Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark
Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı
onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine
olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde
Philips, șimdiye kadar Woolmark Gold
standardını almaya layık görülen tek markadır.
Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım
ürünlerinin tüm yünlü kumașlarda kullanıma
uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Ütünüzü tam kilitleyin
Philips buhar kazanlı ütünüzü emniyetli bir
șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın.
6,5'e varan bar basıncı
2 dakikada hazır buhar
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme ișlemi o
kadar hızlı șekilde tamamlanabilir. Üretilen
ultra güçlü buhar kumașlara derinlemesine
nüfuz ederek ütü ișini hızlandırır ve daha etkili
kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun șekilde
ayarlanabilir.
İpek, kașmir, yün ve polyester gibi en hassas
kumașlar da dahil tüm kumașlarda %100
güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan
ve ütüleri test eden bağımsız kurulușlar, Akıllı
Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiș ve bu
ütünün kusursuz performansını onaylamıștır.
%100 hızlı
En zor kumașlarda bile %100 hızlı; ütüleme
ișinin bașından sonuna, hiçbir ütü ona
yetișemez.
Maksimum seviyede buhar 2 dakikada hazır
olur ve istediğiniz zaman su ekleyebilirsiniz
Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
GC9246/02
Akıllı Çip teknolojili buhar kazanlı ütü
6,5 bar 340 g șok buhar, 1,5 L ayrılabilir su haznesi, Tașıma kilidi
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taban: SteamGlide
Akıllı Çip Teknolojisi
Buhar çıkıșı
Sürekli buhar çıkıșı: 120 g/dk
Șok buhar: 340 g
Dikey buhar
Basınç: En fazla 6,5
Sivri buhar ucu
Güç: 2400 W
Kullanım kolaylığı
• Su haznesi kapasitesi: 1500 ml
• Su doldurma ve boșaltma: Çıkarılabilir su haznesi,
Ekstra geniș doldurma deliği
• Her zaman doldurulabilme özelliği
• Isınma süresi: 2 dk
• Otomatik kapanma
• Saklama çözümü: Tașıma kilidi
• Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi
• Kablo Saklama: Kablo saklama bölmesi
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Kablo özgürlüğü (dönüș): 180 derece kablo
özgürlüğü
• Hortum uzunluğu: 1,7 m
• Her kumaș için güvenlidir: İpek gibi hassas kumașlar
için bile
Kireç önleme
• Musluk suyu kullanılabilir
• Kireç temizleme solüsyonu: Kolay kireç giderme
• Kireç temizleme hatırlatıcısı
Teknik spesifikasyonlar
•
•
•
•
Ütü ağırlığı: 1,2 kg
Ütü + taban ağırlığı: 5 kg
Ambalaj boyutları: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
Ürün boyutları: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
Sürdürülebilirlik
• ECO ayarı: %40 enerji tasarrufu
•
Yayın tarihi 2014-12-16
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 8.0.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36221 85
www.philips.com
Download

GC9246/02 Philips Akıllı Çip teknolojili buhar kazanlı ütü