01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere
HAVAŞ (ANKARA)
İHRACAT İŞLEMLERİ
ANTREPO HİZMET TARİFESİ
ARDİYE ÜCRETLERİ
NORMAL KARGO
TEHLİKELİ ve DEĞERLİ KARGOLAR
SOĞUTMA GEREKLİ KARGOLAR
Kargo Kabul Ücreti (Beyanname başına ödenir)
17:00-19:00
19:01- 24:00
60 TL
80 TL
100 TL
80 TL
100 TL
130 TL
80 TL + (0.060 € *Kg*Gün Sayısı)
100 TL + (0.060 € *Kg*Gün Sayısı)
130 TL + (0.060 € *Kg*Gün Sayısı)
Hafta sonu
80 TL
100 TL
100 TL + (0.060 € *Kg*Gün Sayısı)
Dini Bayramlar ve Resmi Tatillerde
100 TL
130 TL
130 TL + (0.060 € *Kg*Gün Sayısı)
Ek Ardiye Ücreti ( 72 saatten sonra )
0.045 € * KG * Gün Sayısı (Minimum 80 TL)
0.065 € * KG *Gün Sayısı (Minimum 100 TL)
0.065 € * KG *Gün Sayısı (Minimum 100 TL)
Kargonun Geri Çekilmesi
0.045 € * KG * Gün Sayısı (Minimum 80 TL)
0.065 € * KG * Gün Sayısı (Minimum 100 TL)
0.065 € * KG * Gün Sayısı (Minimum 100 TL)
AMBAR DEĞİŞİKLİĞİ
KARGOLARIN DİĞER ANTREPOYA TAŞIMA ÜCRETİ
80 TL
100 TL
80 TL
100 TL
110 TL
130 TL
0 kg - 500 kg arası
501 kg -1000 kg arası
1001 kg -3000 kg arası
3000 kg ve üzeri
130 TL
FORKLİFT TAŞIMA ÜCRETİ
HAMMALİYE
2 Ton'a kadar
2 Tondan sonraki her bir Ton için
40 TL
30 TL
80 TL
40 TL
Numune Alınması Ücreti
Muayene Ücreti
Elleçleme Ücreti
40 TL
40 TL
80 TL
* Tek parça 3 tondan fazla eşya için vinç bedeli Müşteriye aittir.
* Tek parça 3 tondan fazla eşya forklift ile indirilmesi durumunda 250 TL ayrıca hizmet ücreti alınır.
* Tüm Döviz bazlı tutarlar T.C.M.B. Döviz satış kuru esas alınarak hesaplanarak alınacaktır.
* Charter uçaklarında beyanname ücreti dışında ton başına 40 EUR ücret alınır.
*Soğutmada gerektiren kargolar için soğuk oda rezervasyon en fazla 3 gün üzerinden hesaplanıp artı günler
(3.günden sonra) için ek ardiye hesaplaması yapılır.
Download

01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere HAVAŞ (ANKARA