GENEL ŞARTLAR
a- Hava Deniz Kargo Taşıma Standartları
 Taşıma öncesi navlun hesaplamaları bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda (kg,m3,ebat) gerçekleştirilmiştir ve bilgi amaçlıdır. Faturalandırma işlemi tarafınıza
verilen tarife üzerinden konşimento üzerinde yer alan kg,m3,ebat dikkate alınarak yapılacaktır.
 Navlun ücretlerimiz özel taşıma niteliğindeki kargolar (yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, bozulabilir gıda, değerli mallar, zehirli gazlar, vb.) için geçerli olmayıp bu
kargolar için ilave ücretlendirme yapılacaktır.
 Havayolları / Gemi donatanları sezon yoğunluklarına bağlı olarak navlun ücretlerinde artış yapmaktadırlar, bu durumlarda MARS Hava ve Deniz Kargo Taş. A.Ş.
navlun ücretlerinde aynı oranda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 Operasyonel işlemlerde yanlış bilgi akışını önlemek amacı ile her türlü talimat ve bilgi aktarımını tarafımıza yazılı olarak yapmanızı rica ederiz. Tarafınıza
vereceğimiz hizmet, firmanızca gönderilen e-posta veya faks mesajları ile yönlendirileceğinden bu yollarla verdiğiniz her türlü talimat ve onaylar ile yazışmalar
geçerli olacak, bu şekilde yapılan işlemlerin geçersizliği sonradan ileri sürülemeyecektir.
 Yükünüzün hasarlı, eksik ya da yanlış olarak tesliminden taşımayı yapan Hava/Deniz yolu Şirketi ya da ilgili ambar sorumlu olup, ambardan tutanak
tutturulmadan çıkarılan bu durumdaki yükler hakkında bahsi geçen firmalar sorumluluk kabul etmemektedir. Mavi bant kullanan müşterilerin mallarını ambar
çıkışından önce kontrol etme zorunluluğu vardır, aksi durumda sorumluluk alıcıya aittir.
 Alıcı tarafından çekilmeyen/çekilemeyen kargonun Hava/Deniz yolu taşıma sözleşmesinde yükleyicisi olarak oluşan ardiye, demuraj, gümrük, depolama
masrafları, elleçleme masrafları ve yük ile ilgili lüzumlu işlemlerin yapılmaması sebebi ile ödenen vergi, harç, masraf, zarar, tasfiye masrafları tarafınıza ait
olacaktır. Tarafımızın bu masrafları ödemek zorunda kalması halinde firmanıza rücu edilecektir.
 Döviz ödemelerde, Türk Lirası cinsinden yapılan nakit, çek, senet v.s. ödemelerde, ödeme borçlunun cari hesabına alacak kaydedildiği günkü Garanti Bankası
Efektif Satış kuru üzerinden işlenir.
 Bu teklif firmanıza özel olup, teklifte yer alan bilgiler gizli tutulmalı ve 3. şahıslarla paylaşılmamalıdır. Gizliliğin ihlali durumunda ihlal eden taraf firmamızın
uğradığı zararı karşılamakla yükümlü olacaktır.
b- Havayolu İhracat Taşıma Standartları
 Havayolu navlun hesaplamasında faturalandırmada IATA kuralları gereğince 1 m³= 167 kg olarak kabul gördüğünden metreküp veya kg cinsinden fazla olan
ağırlık esas alınacaktır.
 Havayollarından kaynaklanan gecikmelerden, kargonuzun boyutlarından dolayı listelenen havayolları ile yüklenememesinden ve bu sebeple doğacak navlun
farklarından firmamız sorumlu değildir.
 SSC (Security Risk Surchange / Güvenlik Ücreti) ve FSC (Fuel Surcharge / Yakıt Ücreti) ücreti petrol fiyat endeksine bağlı olduğundan yükleme anında geçerli
olan ücret faturalandırmada dikkate alınacaktır.
 Havayolunda taşıyanın sorumluluğu Varşova Konvansiyonu gereği 17 SDR' dir.
 Havalimanına gelen kargolar ilgili ambara alınırken Havayolu şirketleri tarafından tekrar tartılmaktadır. Gümrük işlemleri ve hesaplamalar havayolu tarafından
belirlenen Kg’a göre yapılmaktadır. Değişiklik halinde çıkış gümrük işlemlerinin uzaması sebebiyle uçuş saat yada tarihinde meydana gelecek değişiklikten
firmamız sorumlu değildir. Bu sebeple oluşabilecek ilave masraflar tarafınıza rücu edilecektir.
 Havalimanına gönderilen kargolarda 1 parça nın 100 kg ağırlığının üzerinde olması durumunda ve ilgili hava şirketinin ambarının öngördüğü durumlarda kargonuz
forklift ile ambara alınmakta ve Havayolu şirketi tarafından minimum 30,00 TL tarafınıza rücu edilecektir...
 Kargoların paketlenmesinin sağlam olması yüklemenin gerçekleşebilmesi ve kargonun seyahati esnasında herhangi bir zarar görmemesi açısından son derece
önemlidir, bu konuda gerekli şartların sağlanması firmanızın (göndericinin ) sorumluluğundadır.
c- Havalimanı İletişim Standartları
 İstanbul Atatürk Havalimanı ofisimizin detayları:
İstanbul AHL Kargo Terminali, Zemin 22, Yeşilköy. Tel: 0212 465 5130-31 Fax: 0212 465 5132
 Ankara Esenboğa Havalimanı ofisimizin detayları:
Esenboğa Havalimanı Gümrük komisyoncular Binası Anatamir Atölyesi İçi No:16 Esenboğa. Tel: 0312 398 12 01 Fax: 0312 398 12 06
 İzmir Adnan Menderes Havalimanı ofisimizin detayları:
Adnan Menderes Havalimanı Kargo Tesisleri B-Blok 1. Kat No:9 D:4 Tel&Fax: 0232 274 71 73
d- Onay Standartları

Teklifimizin kabulü halinde tarafımıza onay e-mailingi/faksı gönderilmesini önemle rica ederiz. Her halükârda yükleme gerçekleştiği takdirde teklifimiz
onaylanmış kabul edilecektir.
e- Sigorta Standartları

Talep halinde yüklemelerinizde gümrükleme ve sigorta departmanımız ihtiyaçlarınıza cevap vermeye hazırdır.
Download

Firma Adı: - Mars Logistics