II- YURTİÇİ APS KURYE ve KARGO ÜCRETLERİ
Sıra No GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK
7.1
ŞEHİRİÇİ (TL)
PTT'DE
TESLİM (TL)
ADRESTE
TESLİM (TL)
5,00
5,00
7,00
6,50
6,50
8,00
APS KURYE GÖNDERİLERİ
1000 grama kadar (1000 gr dahil)
1001 gr'dan 2000 gr'a kadar
(1001 ve 2000 gr dahil)
7.2
AÇIKLAMALAR
APS Kurye gönderileri ağırlık üzerinden ücretlendirilmekte olup, en fazla 2 kilogram ve 2 DESİ'ye kadar kabul edilir.(En uzun
kenarı 50 cm. 'yi geçemez)
En uzun kenarı 50 cm.'yi aşan ancak 2 kg/DESİ' nin altında olan APS Kurye gönderileri, APS Kurye ücret tarifesinden kargo
olarak kabul edilir.
İade ve tekrar yollamadan dolayı ücret alınmaz.
Adli gönderiler uçakla sevk edilmez.
İade edilen APS kurye gönderilerinden iade ücreti alınmaz.
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli olarak kabul edilen APS kuryelerin iadesi halinde kabul ücreti göndericiden alınır. *Yurtiçi
Kayıtlı Küçük Paketlerin kabul işlemi APS Kurye olarak yapılacaktır.
KARGO
a) PTT KARGO
2001 gr'dan 3000 gr'a kadar
(2001 ve 3000 gr dahil)
2,01DESİ'den 3,00 DESİ'ye kadar
(2,01 ve 3,00 DESİ dahil)
7,00
7,00
8,50
3001 gr/3,01 DESİ'den
(3001 gr ve 3,01 DESİ dahil)
50 kg/DESİ'ye kadar
(50 kg/DESİ dahil) her bir kg/DESİ ve
kesrinden
0,40
0,80
0,80
50 kg'den sonraki her bir kg ve kesrinden
0,50
0,65
0,65
50 DESİ'den sonraki herbir DESİ ve kesrinden
0,40
0,65
0,65
A) Kargoların ağırlığı 2001 gramdan ve boyut itibariyle bir yüzü 14x9 cm'den, tomar
halinde ise uzunluğu 10 cm'den az olmamak üzere iki çap toplamı ile birlikte 17 cm’den az olamaz.
B) Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada varışlı kargolarda ağırlık 20 kg.ı geçemez.
C) Kargoların hacimsel oranı ( DESİ) 3 boyutunun santimetre (cm) cinsinden ( En, boy, yükseklik ) birbiri ile çarpılarak 3000'e
bölünmesi ile bulunur.
D) Yurtdışına gönderilecek kolilerin ağırlık limitleri ve ücretleri için Yurtdışı Koli Tarifesine bakılmalıdır.
E) As-Pos K.K.T.C. varışlı kargo ve APS Kurye gönderileri yurtiçi ücretlerle kabul edilir.
F) İade veya tekrar yollanan kargolardan kabul ücretinin %20'si alınır.
G) Kargoların ücretlendirilmesinde, ağırlık ya da hacimsel oranlara karşılık gelen ücretlerin hangisi fazla ise o dikkate alınır.
H) "PTT İşyerinde Teslim" hizmetli yurtiçi kargo ve APS Kurye gönderileri; kabul listesi ve adres etiketinde alıcı adresi yerine
"PTT İşyerinde Teslim" hizmetli olduğu ve ilgili PTT işyerinin adı belirtilir. Alıcının telefon numarası belirtilmeyen
"PTT İşyerinde Teslim" hizmeti ile gönderiler kabul edilmez.Ayrıca telefonla haber verme ücreti alınmaz.
I) Bireysel müşterilerin il merkezi dağıtım sahası adresi varışlı kargoları ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye
kadar;il merkezi dağıtım sahası dışında ilçe,belde ve köy adresi varışlı kargoları ise ağırlık olarak en fazla 30 kg ve 150 desiye
kadar alıcı adresinde teslim edilir. Sözleşmeli müşterilerde en fazla boyut ve ağırlık uygulaması, hizmete tahsis edilen araç ve
imkanlar çerçevesinde taşınabilecek maddelerle sınırlıdır.
J) Seçim kargolarının ücretlendirilmesinde sadece ağırlık esas alınır.
K) Seçim kargo/ APS Kurye gönderileri varış yerinde normal dağıtım beklenilmeden özel dağıtımla teslim edilir.Ayrıca faks
ücreti alınmaz.
4/21
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Download

II- YURTİÇİ APS KURYE ve KARGO ÜCRETLERİ