Download

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7.maddesi uyarınca