RTEÜ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
ADI-SOYADI
GÖREV ÜNVANI
KADRO ÜNVANI
GÖREVLERİ
Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN Müdür
Profesör
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
amaç ve ilkelerine uygun olarak;
kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen görev, yetki ve
sorumlulukları yerine getirmek.
Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖREN
Yardımcı Doçent
Müdür tarafından belirlenen
görevleri yapmak ve sonuçları
hakkında Müdüre bilgi vermek
Müdür Yardımcısı
Öğretim Elemanı
Okutman
Okt. Hızır Ali GÜZEL
Müdür Yardımcısı
Öğretim Elemanı
Öğr.Elemanı
Okt. Vesile GÜLBAY
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Yıldırım ÖZSEVGEÇ
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Fatih KILIÇ
Okutman
SORUMLU
İZİNLERDE VEKALET
OLDUĞU YÖNETİCİ EDECEK PERSONEL
Müdür Yardımcısı
Rektör
Müdür
Müdür tarafından belirlenen görevleri Müdür
yapmak ve sonuçları hakkında Müdüre
bilgi
vermek Eğitim-Öğretim ve
Müdür
Yüksekokulun
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
Müdür
faaliyetine katılmak
Müdür
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
1
Mevcut Müdür
Yardımcısı
Mevcut Müdür
Yardımcısı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Okt. Nurdan ÖZSEVGEÇ
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Seher AKTARER
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Binnur OLGUN KAPTAN
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Fatih TÜTÜNCÜ
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Erdem TERZİ
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Volkan MUTLU
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Fahri Uğur YALÇIN
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Emine KARADENİZ
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Canan KALCIOĞLU
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt.N. Ceren ÇAKMAK BALCI
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Mahmut ERDEM
Öğr.Elemanı
Okutman
Okt. Ali ALTUN
Öğr.Elemanı
Okutman
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
Yüksekokulun Eğitim-Öğretim ve
faaliyetine katılmak
2
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
Mevcut Öğretim
Elemanı
İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
GÖREVİ
ADI-SOYADI
Av. Önder ŞAHİN
Belma YURDAKUL
Yüksekokul Sekreteri
Satınalma- Ayniyat- Taşınır
Kayıt Kontrol Yetkilisi
Yazı İşleri
KADRO
ÜNVANI
Yüksekokul Sekreteri
SORUMLU OLDUĞU
YÖNETİCİ
Müdür, Genel
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Erhan SELAMET
Muhasebe
Tahakkuk
Bilgisayar İşletmeni
Nida KURU
Öğrenci İşleri- Personel İşleri
Memur
Bilg.İşlt. Belma YURDAKUL
Bilg.İşlt. Erhan SELAMET
Müdür,
Müdür Yardımcısı,
Yüksekokul Sekreteri
Bilg.İşlt. Erhan SELAMET
Memur Nida KURU
Müdür,
Müdür Yardımcısı,
Yüksekokul Sekreteri
Bilg.İşlt. Belma YURDAKUL
Memur Nida KURU
Müdür,
Müdür Yardımcısı,
Yüksekokul Sekreteri
3
İZİNLERDE VEKALET EDECEK PERSONEL
Bilg.İşlt. Belma YURDAKUL
Bilg.İşlt. Erhan SELAMET
4
5
6
Download

Görev Çizelgesi