T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Tekstil- Kağıt Birimi
Şubat 2014
Tekstil-Kağıt Birimi 41-67. Fasılların incelenmesi
ve GTİP larının belirlenmesinden sorumludur.
Fasıl No
Fasıl Başlığı
41
42
Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler
43
44
Postlar, Kürkler Ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri
Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya; Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye
Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası
45
46
Mantar Ve Mantardan Eşya
Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası
47
Odun Veya Diğer Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Karton Döküntü, Kırpıntı Ve
Hurdalar
Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar;
Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç)
Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler Ve Baskı Sanayinin Diğer Mamulleri; El Ve Makina Yazısı Metinler Ve
Planlar
İpek
Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve
Dokunmuş Mensucat
Pamuk
Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler;
Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat
Sentetik Ve Suni Filamentler
Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler
Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon,
İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya
Halılar Ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer
Yer Kaplamaları
Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli
Mensucat; Dantela, Duvar Halıları; Şeritçi Ve Kaytancı Eşyası;
İşlemeler
Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Maddelerden Mensucat; Endüstriyel
Kullanıma Uygun Türden Tekstil Eşyası
Örme Mensucat
Örme Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
Örülmemiş Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden
Kullanılmış Eşya; Paçavralar
64
65
66
Ayakkabılar,Getrler,Tozluklar Ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı
Başlıklar ve Aksamı
Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar,
Kamçılar, Kırbaçlar ve Bunların Aksamı
67
Hazır
Hazırlanmış İnce ve Kalın Kuş Tüyleri ve Bunlardan Eşya;
Yapma Çi çiçekler, İnsan Saçından Eşya
KAĞIT ve KARTON numuneleri için
birimimizde yapılan analizler
Yırtılma
Gerilme
Pürüzlülük ve
Sıkıştırılabilirlik
Patlatma
Fasıl No
Fasıl Başlığı
41
42
Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler
43
44
Postlar, Kürkler Ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri
Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya; Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye
Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası
45
46
Mantar Ve Mantardan Eşya
Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası
47
Odun Veya Diğer Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Karton Döküntü, Kırpıntı Ve
Hurdalar
Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar;
Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç)
Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler Ve Baskı Sanayinin Diğer Mamulleri; El Ve Makina Yazısı Metinler Ve
Planlar
İpek
Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve
Dokunmuş Mensucat
Pamuk
Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler;
Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat
Sentetik Ve Suni Filamentler
Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler
Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon,
İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya
Halılar Ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer
Yer Kaplamaları
Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli
Mensucat; Dantela, Duvar Halıları; Şeritçi Ve Kaytancı Eşyası;
İşlemeler
Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Maddelerden Mensucat; Endüstriyel
Kullanıma Uygun Türden Tekstil Eşyası
Örme Mensucat
Örme Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
Örülmemiş Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Giyim Eşyası ve Dokumaya Elverişli Maddelerden
Kullanılmış Eşya; Paçavralar
64
65
66
Ayakkabılar,Getrler,Tozluklar Ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı
Başlıklar ve Aksamı
Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar,
Kamçılar, Kırbaçlar ve Bunların Aksamı
67
Hazır
Hazırlanmış İnce ve Kalın Kuş Tüyleri ve Bunlardan Eşya;
Yapma Çi çiçekler, İnsan Saçından Eşya
Belirli uzunluk, incelik ve mukavemeti olan yumuşak, sarılmaya, eğrilmeye ve
bükülmeye uygun maddeye tekstil endüstrisinde lif denir.
Elyaf; lif kelimesinin çoğulu olup, lif topluluğudur
Elyaf, tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir. Bütün tekstil
ürünlerinin temelinde elyaf vardır.
Elyaf; eğrilmeye, bükülmeye, dokunmaya, örülmeye ve nihayetinde insanlar
tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaya uygun temel tekstil hammaddesidir.
Elyaf; doğal olarak bitkilerden ve hayvanlardan veya yapay olarak sentetik
hammaddelerden elde edilir. Bunların yanında doğada metal olarak bulunan
asbestten elde edilen elyaf ve anorganik yapay elyaf olan cam elyaf, özel amaçlar
için kullanılabilmektedir
Tekstil lifinin değeri, sahip olduğu bazı temel özelliklere göre
belirlenir.
Bu özellikler:
• Uzunluk,
• İncelik,
• Mukavemet,
• Parlaklık,
• Eğrilme yeteneği,
• Uzama ve esneklik,
• Yoğunluk,
• Nem çekme özelliği,
• Isıdan etkilenme özelliği,
• Işıktan etkilenme özelliği,
• Kimyasal reaktiflerden etkilenme özelliği,
• Elektriksel özellikler.
Bu Özelliklerden GTİP belirlemede kullanılanlar şunlardır:
•
Uzunluk
Tekstil lifleri uzunluk bakımından ikiye ayrılır;
Kesikli elyaf
Bu lifler pamuk, yün gibi kısa liflerden oluşmuştur.
Uzunlukları tür ve soylarına göre değişir ve ortalama
olarak 10 mm den 50 cm ye kadar olan bu liflere "stapel lif" denir.
Kesiksiz elyaf
Kontinü elyaf da denilen kesiksiz elyafta liflerin boyu sonsuz uzunluktadır. Bu
liflere "filament" adı verilir.
Mukavemet
Elyafın, iplik veya kumaş
haline gelinceye kadar
uğradığı gerilimlere karşı,
kopmadan durmasına
dayanıklılık denir.
Tekstil lifleri, yeterli
mukavemete yani
dayanıklılığa sahip olmalıdır.
Tekstil liflerinin mukavemeti,
ölçme yapılan yerin atmosfer
neminden etkilenir.
Yüksek mukavemetli iplik.
(XI. Bölümün 6 No lu Notuna bakınız)
"Yüksek mukavemetli iplik" ve bu iplikten yapılan mensucatla ilgili hükümler 54.
ve 59. Fasıllarda yer almaktadır.
Bu bölüm anlamında "yüksek mukavemetli iplik" tabirinden, cN/tex
(centinewton/tex) olarak gösterilen mukavemeti, aşağıda yazılı olanlardan daha
fazla olan iplik anlaşılır:
Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden tek kat iplikler
.................................................................................................................. 60 cN/tex
Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden çok katlı bükülü (rötor)
veya katlı bükülü kablo (kable) iplikler ............................................................. 53
cN/tex
Viskoz rayonundan tek katlı, çok katlı bükülü (rötor)veya katlı bükülü kablo
(kable) iplikler ....................................................................................................... 27
cN/tex
Isıdan etkilenme özelliği
Bir organik maddenin ısı enerjisi aldığında,bu enerjiden etkileşimi belli bir
değere kadar fizikseldir.
Belli bir sıcaklık derecesinden sonra kimyasal etkileşim meydana gelmeye başlar.
Isının organik bileşiği kimyasal olarak etkilemesi olayına "yanma" denir.
Liflerin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki iki şekildedir.
• Termoplastik lifler, sıcaklığın belli bir miktarda yükselmesi ile biçim değiştirirler.
İlk önce yumuşama, yüksek ısılarda ise erime gözlenir. Belirli bir sıcaklığa
erişildiğinde, bozulma ve yanma olayı başlar.
Sentetik lifler ve yapay lifler bu yapıdadır.
• Non-Termoplastiklifler de, sıcaklık yükselmesi sırasında yanma noktasına kadar
herhangi bir biçim değişikliği görülmez. Tüm doğal lifler ve yapay lifler, nontermoplastik yapıdadır. Bu lifler, yanma noktası sıcaklığına erişildiğinde, yanarlar
ve geriye bir miktar kül bırakırlar.
Kimyasal Reaktiflerden etkilenme özelliği
Lif, kendisini oluşturan polimerin yapısına bağlı
olarak, asit, baz, yükseltgen maddeler gibi
kimyasal reaktiflerden etkilenir. Bu etkilenme
her lif türü için farklıdır.
Kumaş Analizinde Uygulanan İşlem Sırası
Kumaş analizi, analizi yapılacak kumaşın özelliği ve analizi
yapan kişiye göre farklılık gösterse de genel olarak aşağıdaki
sıra gözetilerek gerçekleştirilir:
•
•
•
•
•
•
Kumaşın tersi ve yüzünün belirlenmesi
Kumaşın çözgü ve atkı yönünün belirlenmesi
Kumaşın gramajının bulunması
İplik cinsinin belirlenmesi
İplik numarasının bulunması
Atkı ve çözgü sıklıklarının belirlenmesi
Kumaş gramajının bulunması
Kumaş kesim aleti kullanılarak:
Analizi yapılacak olan kumaştan, kumaş kesim aleti kullanılarak
numune alınır.
Alınan numune kumaş, hassas terazide tartılır.
Elde edilen ağırlık değeri, 100cm2 numune kumaşın ağırlığı
olduğu için, bu değer 1 m2 kumaşa oranlanarak m2 ağırlığı tespit
edilir.
İplik cinsinin belirlenmesi
İplik cinsinin belirlenmesi kumaş cinsinin ve kullanım
alanlarının belirlenmesine etki eder.
Kumaşın dokunduğu ipliklerin hammaddesinin tespitiyle
iplik cinsleri belirlenmiş olur.
İplik cinsleri belirlenirken fiziksel yada kimyasal yöntemler
uygulanır.
En çok kullanılan test yöntemleri aşağıda verilmiştir:
Mikroskop testi:
Bu yöntemde doğal yada sentetik liflerin mikroskopta çekilmiş fotoğrafları,
incelenen ipliğin mikroskoptaki görüntüsüyle karşılaştırılarak iplik cinsi
tespit edilir.
Pamuk:
Pamuk liflerinin enine kesitleri böbrek veya fasulye şeklinde görülür. Lifin
orta kısmında, lif boyunca lümen adı verilen bir kanal bulunur. Bu kanalın
etrafında selülozik duvar, çok ince ve ipliğe benzeyen fibrillerden meydana
gelmiştir. Aynı zamanda pamuk liflerinin bir takım büklümler ihtiva ettikleri
de görülür. Olgunlaşmış pamuk lifinde hücre cidarları kalın olup kıvrım
sayısı fazladır. Olgunlaşmamış pamuk lifinde ise bunun tam tersidir.
Merserize edilmiş pamuk liflerinde ise lifler şiştiklerinde adeta düzleşerek
silindire yakın bir hal alırlar.
Yün:
Mikroskop altında düz bir silindir şeklinde görülür. Lif
yüzeyi birbiri üzerine oturmuş pulcuklardan meydana
gelmiştir. Kaba yüzlerin orta kısımlarında medula adı
verilen bir boşluk bulunur. Yün lifinin enine kesiti oval
veya yuvarlaktır.
Keten:
Hücrelerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bu hücrelerin yüzleri
belli aralıklarla işaretler ihtiva ederler bunlar muntazamdır. Kesitleri
poligona benzer.
Viskoz:
Lifler düzgündür. Lif yüzeyinde ince çizgiler mevcuttur.
Enine kesiti testere dişi görünümündedir.
İpek:
Birbirine yapışmış iki müstakil liften meydana gelmiştir. Ham iken
yüzeyi gayri muntazamdır. Pişirmeden sonra ise ayrılmış olan
lifler şeffaf ve düzgün yüzeylidir. Kesiti üçgene benzer.
Poliamid: Görünümü düz bir çubuğa benzer
kesiti yuvarlaktır.
Polyester: Filamentler düz çubuk görünümündedir. Stapel
elyaf ise kıvrımlıdır. Kesiti daireseldir.
Yakma testi:
Numune kumaştan çıkarılan iplikler yakılır. İpliğin alev içinde
yanış şekli, çıkan duman ve kokusu, yanma sonucunda kalan
kalıntı incelenerek ipliğin cinsi belirlenir.
Lif Cinsi
Yanma Şekli
Kokusu
Hayvansal lifler
(Yün, ipek, rejenere protein)
Hemen alev alır yavaş yavaş siyah gevrek bir kül bırakır.
Yanmış saç kokusu kokar.
Bitkisel lifler (pamuk, viskon)
Hemen alev alır çabuk yanar grimsi bir kül bırakır.
Yanmış kağıt kokusu kokar.
Mineral lifler
(asbest, cam lifler)
Eriyerek boncuk haline gelir. Yanma testinde değişikliğe
uğramazlar
Kokusuzdur.
Asetat lifleri
(diasetat, triasetat)
Hemen alev alır ve büzülür siyah bir cisim oluşturur.
Asetik asit gibi kokar.
Poliamid lifleri
Alev karşısında önce erir sonra yanar kolay kırılmayan sarıkahverengi bir kalıntı kalır. Dumanı genellikle beyazdır.
Hafif fakat keskin olmayan saç kokusu
kokar.
Poliester lifleri
(PES)
Alev karşısında önce erir sonra yanar. Dumanı siyah ve islidir.
Tatlı aromatik keskin kokuludur.
Poliakrilonitril lifleri
(PAC) (Akrilik)
Çabuk alev alır kendi kendine sönmez eriyerek yanar kalıntısı
serttir. Dumanı siyah ve islidir.
Yanık et kokusu kokar.
Polietilen lifleri
(PE)
Önce erir. Sonra yanar, kahverengi bir kalıntı kalır. Dumanı
beyazdır.
Yanan mum gibi kokar.
Polivinilklorür
(PVC)
Önce erir sonra yanar siyah duman yandıktan sonra beyaz
duman çıkarır. Siyah gevrek bir kalıntı kalır.
HCl gibi kokar.
Polipropilen
(PP)
Erir yanmaz, sarı kahverengi bir kalıntı kalır. Dumanı beyazdır.
Yanan mum gibi kokar.
Kimyasal Çözücülerle Yapılan Testler
Elyaflar, kimyasal maddeler içerisindeki davranışlarına ve çözünüp
çözünmeme
durumuna göre ayırt edilebilir. Örneği çözen kimyasal madde
belirlenirse, elyaf da tanınabilir.
Pamuk:
% 80’lik H2SO4 içinde soğukta ve sıcakta tamamen çözünür.
Derişik HCl ’de çözünmez.
Ağartılmış pamuk bakıramonyum hidroksitte çözünür.
Yün;
34°C ’de derişik HCl içinde hemen çözülür.
%80’lik H2SO4 içinde sıcakta çözünür.
Formik asit/çinkoklorür çözeltisi içinde sıcakta çözünür.
% 5’lik sodyumhipoklorit çözeltisinde 20°C ’de 20 dak. ’da çözünür.
%2’lik sudkostik yada potaskostik ile kaynatılınca çözünür.
İpek;
% 2’lik sudkostik yada potaskostik ile kaynatılınca çözünür.
% 5’lik sodyumhipoklorit içinde 20°C ‘de 20 dakikada çözünür.
% 75’lik H2SO4 çözeltisinde 50°C ‘de çözünür. Serisini alınmış ipek
formik asit/çinkoklorür çözeltisinde 40°C ‘de çözünür.
Viskon;
% 80’lik H2SO4 içinde çözünür.
Formik asit-çinko klorür içinde sıcakta çözünür.
Asetat;
% 100 aseton ve % 80’lik aseton içinde çözünür.
35°C ‘de derişik HCl içinde çözünür.
% 80’lik H2SO4 içinde soğukta çözünür.
Meta-kresolde çözünür.
Kaynar dioksanda çözünür.
Buzlu asetik asit içinde çözünür.
Dimetilformamid de sıcakta ve soğukta çözünür.
Formik asit/çinko klorür çözeltisinde çözünür.
Selüloztriasetat;
Soğuk metilenklorürde çözünür.
% 100’lük asetonda çözünür.
Buzlu asetik asit içinde çözünür.
Dimetilformamidde sıcakta çözünür.
Formik asit/çinkoklorür çözeltisinde çözünür.
Kaynar, derişik H2SO4 ‘de çözünür.
Soğuk kloroformda çözünür.
Poliamid (naylon);
% 80’lik H2SO4 içinde soğukta çözünür.
Meta kresolde ve fenol içinde oda sıcaklığında çözünür.
% 85’lik kaynar formik asit içinde çözünür.
% 20’lik HCl ile oda sıcaklığında çözünür
Kaynar %96’lık asetik asitte çözünür
Poliakrilonitril;
% 70’lik amonyumtiyosiyanürde 10 dakika
kaynatılırsa çözünür.
Dimetilformamid içinde kaynatılırsa çözünür.
Poliüretan, Lycra;
Konsantre sülfürik asitte soğukta çözünür.
Kaynar dimetilformamidde çözünür.
Kaynar formik asitte çözünür.
Cam;
Çözücülerde çözünmez.
Hidroflorik asit ile aşındırılır.
Asbest;
Çözücülerde çözünmez.
Poliolefin (polietilen, polipropilen);
Örme-Dokuma Mensucat
Dokuma kumaşlar atkı ve çözgü ipliklerinin doksan derece açı ile
birbirleriyle düz çizgi hâlinde kesişmeleri sonucu bağlantı
oluşturarak doku yüzeyi oluşturan yapılardır. Dokuma kumaşlarda
enine yöndeki iplikler atkı, boyuna yöndeki iplikler çözgü ipliği
olarak ifade edilir.
İpliklerin tek başına yada topluca (çözgüler halinde) örücü iğne
ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla ilmekler haline getirilmesi,
bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar
oluşturulması ile bir tekstil yüzeyi elde etme işlemine örmecilik
adı verilir.
Örme yüzeyler, ilmek oluşum tipine göre iki ana sınıfa ayrılır:
Atkılı örme (Atkılı örme sistemli makineler)
Çözgülü örme (Çözgülü örme sistemli makineler)
Örmeciliğin temel sınıflandırma ölçütü, ilmek oluşturma yönünün
dokuma kumaş sisteminde kullanılan atkı ve çözgü ipliklerinin
yönüne göre ifade edilmesidir.
Plastikler ve dokumaya elverişli maddelerin bileşimleri
Plastikler ve dokumaya elverişli maddelerin bileşimlerinin sınıflandırılması ise XI.
Bölümün 1 nolu Notunun (h) şıkkında, 56 Fasılın 3 nolu Notunda ve 59. Fasılın 2 nolu
notunda yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünler bu Fasılda yer alırlar:
d) Dokumaya elverişli maddelerin, sadece takviye edici amaçlarla kullanıldığı
mensucatlar, keçe veya dokunmamışlarla birleştirilmiş gözenekli plastiklerden oluşmuş
plaka, levha ve şeritler.
Bu anlamda, desensiz, ağartılmamış, ağartılmış ya da tek şekilde boyanmış dokunmuş
mensucat, bu plaka, levha ve şeritlerin bir yüzüne tatbik edildiğinde, sadece takviye edici
amaca hizmet ettiği düşünülür. Tüylü mensucat, tül ve dantela ile 58.11 pozisyonunda yer
alan mensucat gibi, desenli, baskılı ve daha ayrıntılı çalışılmış mensucat (raising
gibi)(=şardon) ve özel ürünlerin takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu kabul edilir.
Dokumanın durumu ne olursa olsun dokunmuş mensucatla her iki yüzü birleşmiş
gözenekli plastiklerden plaka, levha, ve şeritler bu Fasıl haricindedir (genellikle 56.02,
56.03, ya da 59.03 pozisyonları).
XI. Bölümün 1 nolu Notunun (h) şıkkında
“Plastik emdirilmiş veya sıvanmış, plastikle kaplanmış veya
lamine edilmiş dokunmuş veya örülmüş
mensucat, keçe veya dokunmamış mensucat ve bunlardan eşya (Fasıl 39)”
56 Fasılın 3 nolu Notunda
Yapısı ne olursa olsun plastik veya kauçuk (kompakt veya hücreli) emdirilmiş,
sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olan keçe 56.02
pozisyonunda ve dokunmamış mensucat 56.03 pozisyonunda yer alır.
•59.03 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(a)
Aşağıdakiler hariç olmak üzere metrekare ağırlığı ve plastik maddenin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa
olsun plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olan dokumaya elverişli maddelerden
mensucat:
(1)
Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülemediği mensucat(genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllar); bu
hükmün tatbikinde bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz.
(2)
l50 C ve 300 C arasındaki sıcaklıkta çapı 7 mm. olan bir silindir etrafında kırılmaksızın elle sarılamayan ürünler
(genellikle Fasıl 39);
(3)
Dokumaya elverişli maddelerden mensucatın plastik maddelerin içine tamamen batırıldığı veya her iki yüzünün bu
maddeyle sıvandığı veya kaplandığı ürünler. Ancak bu sıvamanın veya kaplamanın çıplak gözle görülmesi ve ortaya çıkan herhangi
bir renk değişikliğinin dikkate alınmaması şarttır (Fasıl 39);
(4)
Plastik maddelerle kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış olup, bu işlemlerin sonunda üzerinde desenler meydana
gelen mensucat (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllar);
(5)
Dokumaya elverişli maddelerden mensucatla birleştirilmiş olan ve mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı
gözenekli plastikten levhalar, yapraklar veya şeritler (Fasıl 39); veya
•58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden ürünler.
(b)
56.04 pozisyonunda yer alan iplikten, şeritten veya benzerlerinden plastikle emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış,
mensucat.
TEŞEKKÜRLER
Download

Laboratuvar Tekstil-Kağıt Biriminden Sn. Dr. Fulya ELGİN ve