www.turkceciler.com
Artikülasyon(Boğumlanma) nedir?
• Konuşma organlarımızın (dudak, dil,
damak uzamı, yanaklar, alt çene)
boğazımdan çıkan sese biçim vermek için
topluca çalışması. Sessiz harflerin bir
tümcenin başında ve sonunda kesin,
belirgin bir biçimde ve sesli harflerin
yüksekliğine, vurgularına, renklerine dikkat
edilerek söylenmesi.
www.turkceciler.com
Bir berber bir berbere bre
berber beri gel berber
Berberistan’da hep
beraber bir berber dükkanı
açalım demiş.
www.turkceciler.com
Bizde bize biz derler,
sizde bize ne derler?
www.turkceciler.com
Gül dibi bülbül dili
gibi, bülbül dili gül
dibi gibi.
www.turkceciler.com
Pireli peyniri perhizli
pireler tepelerse, pireli
peynirler de pır pır
pervaz ederler.
www.turkceciler.com
Ocak kıvılcımlandırıcılarından
mısınız, kapı
gıcırdatıcılarından mısınız?
Ne ocak
kıvılcımlandırıcılarındanım ne
kapı gıcırdatıcılarındanım.
www.turkceciler.com
Çatalca’da topal çoban
çatal yapıp çatal satar, nesi
için Çatalca’da topal çoban
çatal yapıp çatal satar? Kârı
için Çatalca’da topal çoban
çatal yapıp çatal satar.
www.turkceciler.com
Üç tunç tas has
hoşaf.
www.turkceciler.com
Dört deryanın deresini dört
dergâhın derbendine
devrederlerse, dört
deryadan dört dert, dört
dergâhtan dört dev çıkar.
www.turkceciler.com
Paşa tası ile beş
tunç tas has
kayısı hoşafı.
www.turkceciler.com
Zaman saman
satar, saman
zaman satar.
www.turkceciler.com
Nankör nalbant
nalları nallamalı mı,
nallamamalı mı?
www.turkceciler.com
Az kaz, uz kaz,
boyunca kaz.
www.turkceciler.com
İşlek işlemeci,
işlemeli işleri işlikte
işleyerek
işletmeciye
işyerinde izletti.
www.turkceciler.com
Ilgarcı ılgar,
ılgıngillerin
ılgancırını
ırgalayarak, ılgıt
ılgıt ırgalardı.
www.turkceciler.com
Pısırık pırlak
pırnallıklarda
pırnallaşırken pılı
pırtısını pısırık
pıtıraklara pıtır pıtır
pırtlattı.
www.turkceciler.com
Üçüncü üçkâğıtçı,
üçetek üçleşerek
üçteker arabayla
süzüm süzüm süzülen
süzgeçleri süzdü.
www.turkceciler.com
Kırk kırık kara
küp, kırkının da
kulpu kırık kara
küp.
www.turkceciler.com
A be kuru dayı,
ne kuru sarı darı
bu darı ,
a be kuru dayı
www.turkceciler.com
Bu odayı
badanalamalı mı,
yoksa
badanalamamalı
mı?
www.turkceciler.com
Sen seni bil, sen seni,
bil sen seni, bil sen
seni, sen seni
bilmezsen sen seni
patlatırlar enseni
www.turkceciler.com
Şu karşıda bir dal, dal
sarkar kartal kalkar,
kartal kalkar dal
sarkar, dal kalkar
kantar tartar.
www.turkceciler.com
Şu köşe yaz köşesi,
şu köşe kış köşesi,
ortada su şişesi.
www.turkceciler.com
Bu yoğurdu sarımsaklasak da
mı saklasak, sarımsaklamasak
da mı saklasak? Bu yoğurdu
mayalamalı da mı saklamalı,
mayalamamalı da mı
saklamalı?
www.turkceciler.com
Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü
yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek
kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü
yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel
kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık
dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne; kürkü
yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,
kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık
kürküne eklemişler.
www.turkceciler.com
Getirince el getirir, yel
getirir, sel getirir;
götürünce el götürür, yel
götürür, sel götürür.
www.turkceciler.com
Bu mumcunun
mumu,
umumumuzun
mumudur.
www.turkceciler.com
Değirmene girdi köpek,
Değirmenci çaldı kötek.
Hem kepek yedi köpek,
Hem kötek yedi köpek.
www.turkceciler.com
Sizin damda var, beş boz başlı beş boz
ördek,
Bizim damda var beş boz başlı beş boz
ördek,
Sizin damdaki beş boz başlı beş boz
ördek
Bizim damdaki beş boz başlı beş boz
ördeğe,
Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz
ördek misiniz, demiş.
www.turkceciler.com
Download

Boğumlama