Page 1 of 5
Günlük zamanı planlamadan önce bu
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
soruların
Öğrenmede iyi sonuç almanın yolu,
çok çalışmak değil etkin ve yeterli çalışmaktır.
Verimli çalışma sistemi görsel, işitsel ve
öğrenciler
PLANLAMAK:
günlük çalışmayı
göre
günlük
plan
düzenlenmelidir.
1. Öğrenci okuldan eve kaçta geliyor?
2. Okuldan eve gelir gelmez bir şeyler yiyor
dokunsal yöntemlerden oluşur.
1.ZAMANI
cevabına
Genellikle
gereksiz
ve
zahmetli buldukları için birçoğu zamanını ve
dikkatini daha eğlenceli uğraşlara ayırır. Sınav
veya ödev teslim tarihi yaklaştığında ise
kaygılanır ve panik içinde çalışmaya başlar.
mu? Aşağı yukarı bu ne kadar zaman alıyor?
3. Bir oturuşta masada dikkatini toplayarak ne
kadar çalışabiliyor?
4. Özel ders aldığı ( eğer varsa ) günler ve
saatler neler?
5. Akşam yemeğini hangi saatlerde yiyor?
6. Hangi saatlerde TV izliyor veya ne kadar
zaman eğlenceye, oyuna vakit ayırıyor?
7. Saat kaçta uykusu geliyor?
Bu
tarz
çalışma
temposunda
dinlenmeye, eğlenmeye vakit kalmaz, aceleyle
okunan bilgiler özümsenmez(kalıcı bilgi haline
dönüşmez ).Endişeli, hırçın ve yorgun olunur.
Sonuç olarak istenilen başarı elde edilemez.
Bu durum öğrencinin ders çalışmaya
karşı daha olumsuz duygular hissetmesine
neden olur. Bu yanılgıya düşmemek için ders
çalışmaya kapsamlı bir bakış açısıyla bakmak
ve önce zamanı planlamak gerekir.
Günlük zamanı planlamak.

Ders
çalışmaya
ayrılan
çalışmaya ayrılan zamanı planlamaktır. Burada
esas olan o dersin kapsayacağı zamanı tahmin
etmek ve programlamaktır. Peki bu yapılırken
nelere dikkat edilmelidir?
Planlamayı iki bölümde ele almak gerekir.

Program yapmanın ikinci bölümü, ders
1. Her gün aynı saate derse başlanmalıdır.
(Cumartesi –Pazar her günkü saatten farklı bir
zamanı
saat olabilir)
planlamak.
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 2 of 5
2. Öğrenci eve geldiğinde dinlenmek için
mutlaka en az yarım saat ayırmalı hemen derse
başlamamalıdır.
3. En fazla 40 dk ders çalışılmalı sonrasında en
fazla 15 dk mola verilmelidir. Eğer öğrencinin
dikkati
çabuk
dağılıyorsa
20-30
dk.lık
sürelerle çalışmalı sonra dinlenmelidir.
4. İki 30 – 40 dk lık çalışmadan sonra 1 saatlik
2.ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEMEK:
uzun bir ara verilmelidir.
Ders çalışma davranışını en çok dış etmenler
5. Gün sonunda mutlaka o gün çalışılan
yani çevresel faktörler etkiler. Çevre kontrol
konular tekrar edilmelidir. O derslerle ilgili
edilmez ise çalışmayı olumsuz etkileyebilir.
olanaklar elverdiğince örnek soru / test
1. Her zaman aynı masada ders çalışılmalıdır.
çözülmelidir.
Düzenli
olarak
yapılan
bu
tekrarlara temel oluşturacak bir not tutma
sistemi
geliştirilmelidir.
(çalışma
kartları
2.Ders çalışılan masada dersten başka hiçbir iş
yapılmamalıdır. (Oyun, yemek yeme, cep
telefonu ile konuşma vs.)
hazırlanabilir).
Unutmayın
şampiyonların
zaferi
düzenli günlük antremanlarıyla gerçekleşir.
4. Çalışma masasının üstünde sadece ders
çalışmak için gereken materyaller olmalıdır.
Sizde başarıya ulaşmak istiyorsanız en güçlü
5. Ders çalışmak için gereken materyaller
organınız olan beyninize egzersiz yaptırın.
hemen uzanıldığında alınabilecek bir yerde
Her gün etkin okuma yöntemleriyle tekrar
olmalıdır.
yaparak zihninizi güçlü kılın.
6. Çalışma odasının ısısı normal düzeyde
6. Gün içinde en zor gelen dersten en kolay
derse doğru çalışılmalıdır.
olmalı, çok sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır.
7. Ders çalışmak için en uygun durum, kolları
7. Günlük çalışma planı, haftanın her gününü
ve dirsekleri yaslamaya olanak verecek bir
(Cumartesi – Pazar dahil) kapsayacak biçimde
masada çalışmaktır.
oluşturulmalıdır.
Hafta
etkinliklerin-kursların
sonu
programı
okul
dışı
dikkate
alınarak ödev ve tekrarları iki güne yayarak
planlanmalıdır.
8. Ne rahat bir koltukta ne de çok rahatsız bir
sandalyede oturulmalıdır.
9. Olanaklar elverdiğince gürültüsüz bir yerde
çalışılmalıdır.
10. Ders çalışmaya ara vermeye neden olan
durumlar (telefonla görüşme, tv izleme, bir
şeyler atıştırma vb) çalışmayı engelliyor ve
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 3 of 5
başarıyı tehdit ediyorsa hemen vazgeçilmeli,
dakikalık
çalışmanın
işlemidir. Bunun için göz gezdirme tekniğiyle
sonunda
ödül
olarak
11. Ders çalışırken müzik dinlenmemeli,
bir
“göz
atma”
aç,
çizilen yerleri ve resim altları okunur.
2.ADIM “SOR” : Bir yazıyı veya konuşmayı
yemek yenmemelidir.
Ancak
hızlı
bütün yazıyı değil, konu başlıkları, koyu
kullanılmalıdır.
12.
süreyle
yorgun
olarak
ders
çalışılmamalıdır.
daha iyi anlayabilmek için kişinin sorular
sorması gerekir. Konuya göz atarken sorular
çıkartın. Ana ve ara başlıklar kolayca soruya
dönüşebilir. Ayrıca benzerlik veya farklar ile
ilgili sorular çıkarılabilir. Bu sayılanlardan
başka
“Ne?”,
“Nerede?”,
“Nasıl?”,
“Ne
Zaman?” soruları sosyal dersler için tipik
sorulardır. Bu soruları 21*14 cm. boyutlarında
bir kâğıda veya bir kartona yazın. Bu işlemin
3-4 dakika da tamamlanması gerekir.
3. ADIM “OKU” : Bu aşamada önceden
3.ETKİN OKUMAK: Hafızanın üç özelliği
hazırlanmış sorulara cevap vererek okunur ve
vardır. Kaydetmek, saklamak ve gerektiği
verilen cevaplar ana fikir ve temel kavramları
zaman
kapsayacak şekilde anahtar kelimelerle kağıt
kaydedilip
saklanan
bilgiyi
geri
çağırmak. İyi öğrenmek için her şeyden önce
veya
iyi kaydetmek gerekir. Eğer başlangıçta bilgi
FISTIKÇI ŞAHAP, İSOAT gibi.) Okurken
yeterli kuvvette kaydedilmiyorsa, o bilgi
kitaba işaretlemeler yapılır. Öğretmenin önem
saklanamaz ve daha sonra da hatırlanamaz.
verdiği kısımlara işaretler koyulur (+ ,yıldız,
Bilgileri kalıcı olarak saklamak ve geri
üçgen ,”önemli “ vb. gibi). Ana fikir ve temel
çağırabilmek için okunanların ilişkilendirilerek
kavramlara karşı duyarlı olunur. Çoğunlukla,
kaydedilmesi gerekir. Bunun için İSOAT adı
sonuç olarak, özetle, her zaman, bu sebeple
verilen bir teknik kullanılır.
gibi kelimelerin arkasından konuyla ilgili
İ - İZLE
S - SOR
kartona
kaydedilir.
(YAŞASIN,
önemli fikirlerin geldiğini unutmayın. Bu
aşamanın konusunun hacmine göre 15-25
dakika da tamamlanması gerekir.
O - OKU
A - ANLAT
T - TEKRARLA
1.ADIM “İZLE” : Bu adım kitapta o konu
içinde ne anlatılmak istendiğini anlama, 2-4
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 4 of 5
4.ETKİN
DİNLEMEK:
Etkin
okumada
olduğu gibi etkin dinleme “İFİKAN” şeklinde
bir kodlamayla özetlenir. Bu aslında bir
süreçtir ve şöyle işler:
İ- İZLE
F- FİKİRLER
4. ADIM “ANLAT” : Bu basamakta kitap
İ-İŞARET
kapatılır. Alınan notlara dayanarak konu
yüksek sesle anlatılır. Bu anlatım sırasında ana
K-KATIL
fikir, temel kavram ve anahtar kelimelerin
A- ARAŞTIR
ağzınızdan
çıkması
esastır.
“Nasıl
olsa
öğrendim “ diye düşünerek bu aşama bir
N-NOT TUT
zaman kaybı olarak görülmemelidir. İnsanın
1.ADIM “İZLE” : Öğrenci burada öğretmeni
hafızasından kaynaklanan sebeplerden ötürü
gözlemeyi iyi bilmelidir. Öğretmenin çok
yeni öğrenilenlerin yarısından fazlası uzun
önemli konuları nasıl anlattığını bilmek ve
süreli
anlatılan
belleğe
aktarılmazsa
ilk
bir
saat
konunun
ne
derecede
önemli
içerisinde unutulur.
olduğunu anlamak durumundadır.
5. ADIM “TEKRAR “ : Bu aşamada notlar ve
2. ADIM “FİKİRLER” : Her konu ana ve yan
kartonlara bakmadan öğrenilenler anlatılır.
fikirlerden oluşur. Konunun ana fikri olduğu
Konunun ne ölçüde öğrenildiğini dürüst olarak
gibi onu anlatanın da konuya kattığı fikirle
görme ve değerlendirme fırsatı verir. Eğer
vardır. Öğrenci bunlara dikkat etmeli özellikle
hatırlanmayan konular varsa bunlar not alınır
konunun ana fikrini anlamaya çalışmalıdır.
ve tekrar göz atılır.
3.ADIM “İŞARETLER”: Öğrenci öğretmenin
anlattığı konuda soru gelebilecek yerlerin
ipuçlarını görmeli ve bu bölümleri dikkatle
takip etmelidir. Öğrenci bunu anlamak için
öğretmenin vurgularına ve tekrar ettiği yerlere
dikkat etmelidir.
4. ADIM “KATIL” : Öğrencinin konuyu
anlaması için gerektiğinde soru sorması ve
gerektiğinde
eksik
gördüğü
yerleri
tamamlaması uygundur. Başka bir anlatımla
öğrenci dersten kopmamalıdır.
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Page 5 of 5
5.ADIM “ARAŞTIR” : Öğrenci konuyla ilgili
düşüncelerini uygun koşullarda arkadaşlarıyla
paylaşmalı
gerekirse
konu
için
başka
kaynaklardan araştırma yapmalıdır.
6.
ADIM
“NOT
TUT”
:
Yazılı
hale
getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. Buna
bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu
çok fazla ayrıntılandırmadan not tutmalıdır.
Mümkünse her ders farklı bir deftere not
alınmalı, not alırken yazı düzenine dikkat
edilmeli ve olabildiğince renkli kalemler
kullanılmalıdır. Not ne kadar güzel görünürse
öğrencinin çalışma isteği artar.
Ayrıca
öğrencinin
bir
dersten
başarılı
olabilmesi için derse hazırlıklı gelmesi, sırada
dik oturması ve öğretmen ile göz teması
kurması gerekir. Öğretmenle göz teması
kurulursa
öğrencinin
zihni
öğretmenin
söylediklerine daha çok odaklanır. Göz teması
iletişimin kopmasını önler.
KAYNAKÇA
ÇELEBİ, B.,(2014). Etkin ve Verimli Ders
Çalışma Teknikleri.
TED İZMİR KOLEJİ PDR SERVİSİ |
Download

Verimli Ders Çalışma