DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
BAŞARMANIN
YAPMAKTAN BAŞKA
BİR YOLU YOKTUR !
HERŞEY SENİNLE BAŞLAR
NEYİ BAŞARACAĞINIZ; NEYİ, NASIL VE NE
KADAR İSTEDİĞİNİZE BAĞLIDIR.
ÇARESİZLİK ÖĞRENİLMİŞTİR.
BAŞARILI OLMAK DA ÖĞRENİLEBİLİR.
BAŞKALARI YAPABİLDİYSE, SEN DE YAPARSIN.
HAYATTA YA TOZU DUMANA KATARSIN,
YA DA TOZU DUMANI YUTARSIN.
SEÇİM SENİN!
F İşaret ettiğinizin dışındaki
“ÜÇPARMAK”
F SİZİ
GÖSTERİYOR
SİZİN İÇİNİZDE EN ÖNEMLİ VARLIK SİZSİNİZ.
ONA GÜVENMEZSENİZ KİME
GÜVENECEKSİNİZ.
BAŞARILI OLMAK İÇİN
1.NE İSTEDİĞİNİ BİL…
2.PLANLA…
3. HAREKETE GEÇ…
4. YAPTIKLARININ SONUÇLARINI FARKET…
5. PEŞİNDE OLDUĞUN HEDEFİN SONUÇLARINI ALANA KADAR
DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR OL…
Ø Kendiniz için hedeflerinizi belirleyin.
Ø Hedef belirlemek için kendinizi tanımalı, yetenek,
ilgi ve kapasitenizin farkında olmalısınız.
Ø Hedeflerinizin somut, net ve gerçekleşmesi olası
hedefler olmasına dikkat edin.
Ø Hedefinize konsantre olun ve inanın.
MOTİVE OLAMAYAN KİŞİ
YOKTUR!
v ERTELEMEYİN
Mazeretlere sığınmaktan vazgeçin ve içinde bulunduğunuz
durumda en iyisini yapmanın yollarını arayın.
v OLUMLU OLUN
Büyük Düşünüyorum.
Kendime Güveniyorum.
Daima Olumlu Düşünürüm.
Kendi Geleceğimi Düşünürüm.
Önceliklerimden Taviz Vermem.
İsteklerim Üzerinde Odaklanırım.
v İNANIN
Eylemlerimiz inançlarımızdan doğar. Başarabileceğinize ve
hedefe ulaşabileceğinize inanın. İnsan inandığını
gerçekleştirebilir.
v MERAK EDİN
Merak öğrenmek için harekete geçirir. Çalışacağınız derslerin
ilginizi çekecek yerlerini araştırın.
v SOMUT HEDEFLERE KİLİTLENİN
Ne olmak istediğinizi genel olarak değil, net bir ifade ile yazın ve
görebileceğiniz yerlere asın.
v OLUMSUZ FAKTÖRLERİ ORTADAN KALDIRIN
Yorgunluk, Uykusuzluk
Öfke, Heyecan
v KORKMAYIN
Başarısızlık bir sonuçtur. Bu sonuç, davranışlardan kaynaklanır. Eğer
davranış değişirse sonuç da değişir.
v KENDİNİZE ÖDÜL VERİN
Ödül kişiyi bir davranışa yönelten güçlü bir uyarıcıdır. Seçilecek ödül,
kişinin yapması gereken davranışı sonuçlandırıncaya dek sabır
göstermesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
v İSTEKLİ VE AZİMLİ OLUN
Öğrenmeye istekle yaklaşırsanız ve bu konuda azimli olursanız,
öğreneceğiniz dersi veya konuyu büyük bir dikkatle algılarsınız.
NE YAPMALI…
HERKES FARKLI ÖĞRENİR
Bir kişinin en kolay ve iyi öğrendiği yol onun öğrenme stilidir. Kişisel Öğrenme Stili Sonuçlarından
Nasıl Yararlanabilirsiniz?
Nasıl öğrendiğiniz ile ilgili bilgi edinirsiniz.
Güçlü ve zayıf yanlarınız hakkında bilgi edinirsiniz.
Çalışma davranışlarınızı geliştirir.
Öğrenme motivasyonunuzu artırır.
Öğretmenlerinizle iletişiminizi güçlendirir.
Bireysel kariyer planlamanıza destek olur.
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
Nedir?...
Amaç Belirleyiniz
Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu
amaçlar, bir problemin çözümünü öğrenmek, bir
yazıdaki ana düşünceyi bulabilmek vs. olabilir.
Planlı Çalışınız
Ø 
Plan; "nasıl", "ne zaman" ve "nerede“ çalışacağınıza
karar vermek demektir.
Ø 
Hangi dersi çalışacağınıza karar verememekten dolayı
zaman kaybetmenizi, bir dersi bırakıp, diğer derse
geçmenizi önler.
Ø 
Günü gününe ders çalışmak, sınav öncesi çalışma
süresini kısaltır, sınav paniğini önler ve çalışma verimini
yükseltir.
Ø 
Öğrenilecek konunun kısa bir zamana sıkıştırılması
yerine, uzun zamana yayılarak daha kalıcı ve etkili
olmasını sağlar.
Zamanınızı Etkin Şekilde Değerlendiriniz
Ø  Herkes farklı şekilde öğrenir.
Ø  Bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden
öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre
ayarlamalıdır.
Ø  Zamanı yönetmeyi öğrenin zamanın kölesi değil efendisi
olun.
Zamanınızı Etkin Şekilde Değerlendiriniz
Ø  Çalışma seansı 20-40 dakikadır ve bu sürenin sonunda
ne hatırlanacağının sınanması gerekir.
Ø  20-40 dakikalık bir çalışma ve on dakikalık tekrarı, 10
dakikalık bir dinlenme izlenmelidir.
Ø  Dinlenme sırasında kendinize bir ödül verin, çünkü bunu
hak ettiniz...
ZAMANINIZI GERİ
GETİREMEZSİNİZ…
KEŞKE!!!
dememek için zamanınızı
iyi değerlendirin.
Çalışma Ortamınızı Seçiniz
Ø  Ders çalışma ve öğrenme ortamının
düzeni konsantrasyonunuzu
etkileyebilir.
Ø  Bazı öğrenciler yatarak, uzanarak
çalışabildikleri gibi bazıları da masa
başında çalışabilirler.
Etkili ve Verimli Okuyunuz
Ø  Okuma, öğrenmenin en temel yoludur. Öğrenmede
hızlı okuma önemli ve gereklidir. Hızlı okumayla hem
okunanlar daha iyi anlaşılır, hem de zamandan
kazanılır.
Ø  Hızlı okumanın en önemli yolu
sesiz okumadır. Sessiz okuma hızı
arttırdığı gibi anlamayı da
kolaylaştırır. Sessiz okuma dudak
kıpırdatmadan, kafa sallanmadan
sadece gözle takip ederek
okumadır.
Ø  Okuma hızı lise öğrencileri için
yaklaşık 200 - 250 sözcüktür.
Etkili ve Verimli Okuyunuz
Ø  Etkin okuma “İSOAT” basamaklarından
meydana gelmektedir.
1.  İncele: Okunacak konunun ana alt başlıkları
konuların ilk son paragrafları gözden geçirilir
ama konu bütünüyle okunmaz.
2.  Sor: İncelenen konuyla ilgili olarak
olabildiğince ayrıntılı sorular hazırlanır.
Sorular bir yere not edilir.
3.  Oku: Konu hazırlanan soruların hepsine cevap verilecek
şekilde gerekirse tekrar tekrar okunmalıdır.
4.  Anlat: Okuduğu konuyu yine soruların cevaplarını
vererek öğrenci kendine anlatmalıdır.
5.  Tekrarla: Öğrenci çalıştığı konuyu belli aralıklarla tekrar
etmelidir. Örneğin hafta içi çalıştığı konuyu hafta sonu,
bütün bir ay çalıştıklarını ise ayda bir tekrar etmesi
uygundur.
Etkili Dinleyiniz
Ø  Etkin okumada olduğu gibi etkin dinlemeyi
de “İFİKAN” şeklinde bir kodlamayla özetleyebiliriz. Bu
aslında bir süreçtir ve şöyle işler:
1.  İzle: Öğrenci burada öğretmeni gözlemeyi iyi bilmelidir.
Öğretmenin çok önemli konuları nasıl anlattığını bilmek
ve anlatılan konunun ne derecede önemli olduğunu
anlamak durumundadır.
2.  Fikirler: Her konu ana ve yan fikirlerden oluşur.
Konunun ana fikri olduğu gibi onu anlatanın da konuya
kattığı fikirle vardır. Öğrenci bunlara dikkat etmeli
özellikle konunun ana fikrini anlamaya çalışmalıdır.
3.  İşaretler: Öğrenci öğretmenin anlattığı konuda soru
gelebilecek yerlerin ipuçlarını görmeli ve bu bölümleri
dikkatle takip etmelidir. Öğrenci bunu anlamak için
öğretmenin vurgularına ve tekrar ettiği yerlere dikkat
etmelidir.
4.  Katıl: Öğrencinin konuyu anlaması için gerektiğinde soru
sorması ve gerektiğinde eksik gördüğü yerleri tamamlaması
uygundur. Başka bir anlatımla öğrenci dersten kopmamalıdır.
5.  Araştır: Öğrenci konuyla ilgili düşüncelerini uygun koşullarda
arkadaşlarıyla paylaşmalı gerekirse konu için başka kaynaklardan
araştırma yapmalıdır.
6.  Not Tut: Yazılı hale getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur.
Buna bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu çok fazla
ayrıntılandırmadan not tutmalıdır. Mümkünse her ders farklı bir
deftere not alınmalı, not alırken yazı düzenine dikkat edilmeli ve
olabildiğince renkli kalemler kullanılmalıdır.
HATIRLAMA KONUSUNDA DÖRT ALTIN
KURAL…
1.  Zamanında ve doğru hatırlamak
için, hatırlamaya gayret gösterin.
Bunu için beyninizi hazırlayın ve
istekli olun.
2.  Hatırlamanız gereken şeylere
etkin olarak tepki gösterin! Tüm
duygularınızı ona yöneltin. Ona
bakın, onu dinleyin, onu konuşun.
HATIRLAMA KONUSUNDA DÖRT ALTIN
KURAL…
3.  Önemli anlarda belleğini
tazeleyin ve onun kusursuz
olarak çalışmasını sağlayın.
4.  Düşüncelerinizi önceden
derlediğiniz bilgiler üzerinde
yoğunlaştırın.
Verimli Ders Çalışmayı Engelleyenler…
Ø  Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,
Ø  Zorlanılan derslerin dışlanması,
Ø  Aşırı kaygı(güvensizlik),
Ø  Çalışma anında hayallere dalmak,
Ø  Uzayıp giden telefon konuşmaları yada
mesajlarla uğraşmak,
Ø  Arkadaşlara “hayır!” diyememek,
Ø  Dersler, konular hakkında yetersiz
bilgi sahibi olmak,
Ø  Düzenli tekrarlar yapmamak,
Ø  Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,
Ø  Bilgisayar ve televizyon başında çok
vakit geçirmek,
Ø  Yanlışlardan ders almamak,
Ø  Eksikleri gidermemek,
Ø  Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince
bilmemek,
Ø  Motivasyon noksanlığı, isteksizlik.
FARKLI YOLLARDAN
AYNI HEDEFE J
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Download

ders çalışma teknikleri