AMPER ELEKTRİK
YILIRIMDAN KORUNMA ve TOPRAKLAMA • TANITICI REKLAM
“TOPRAKLAMA BİR YAPININ TEMELİNİ OLUŞTURUR VE
DEVREYE GİRDİĞİNDE HAYATİ ÖNEM TAŞIR”
AMPER ELEKTRİK OLARAK, İÇ YILDIRIMLIK/
DIŞ YILDIRIMLIK VE TOPRAKLAMA
SİSTEMLERİ İLE TERMOKAYNAK
ÜRÜNLERİNİN KULLANILDIĞI YERLİ
VE YABANCI PROJELERİN MALZEME
TEMİNİ, MONTAJ VE DE BAKIM-ONARIM
KONULARINDAKİ İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMAKTAYIZ.
Paratoner tesisat malzemelerimiz
tümüyle kendi üretimimiz olup,
paratoner başlığı olarak yerli ve
yabancı ürünler kullanıyoruz.
Yerli ürünlerimiz arasında Forend
ve Tesla marka paratonerlerimiz
yer alırken, ithal ürün grubunda
Fransız “Franklin France” firmasıyla
çalışıyoruz.
Yerli aktif paratonerlerimiz,
“Elektrostatik Etki” prensibiyle
çalışmaktadır. Kaynak olarak
içlerinde bulunan ve “iyon
jeneratörü” görevi gören elektriksel
donanımlarını kullanıyorlar. İthal
ürünümüz olan “Franklin France”ın
ise elimizde iki modeli mevcut.
Bunlardan ilki piyasada adı en
sık anılan “Piezo elektrik kristalli”
olanıdır. Bu kristalin özelliği,
küçük hareketlenmelerde yüksek
gerilimler oluşturmasıdır. Diğer
modelimiz “Franklin 2D” ise sahip
olduğu rüzgar ve güneş paneli
ile elektrostatik paratonerlerin
modernize şekli olmuştur.
Uzaktan kumandası aracılığı ile
100 metreye varan mesafelerden
paratonerinizi kablosuz bir şekilde
test edebilmenize imkan tanır.
Günümüzdeki dış yıldırımlık
sistemleri birbirinden farklı
teknolojilerde ve farklı amaçlara
yönelik koruma sağlamaktadır.
Basitçe ele alacak olursak;
korunması istenen yerin geniş bir
alan olduğu noktada (futbol sahası
gibi) daha çok alan korumasına
yönelik “aktif paratonerler”in
kullanılması, hem teknik hem de
montaj kolaylığı açısından isabetli
bir tercih olacaktır. Bu tarz geniş bir
arazide Faraday Kafesi kullanımının
maddi olarak getireceği külfetin
yanısıra, teknik olarak “mümkün
olmaması” her sistemin bir
uygulama alanı ve kendi içinde
bir avantaj/dezavantaj dengesinin
varlığını ortaya koymaktadır.
Topraklamanın bir yapının temelini
oluşturduğu ve devreye girdiği
noktalarda hayati önem taşıdığını
her fırsatta vurguluyoruz. Hayati
önem arz eden bu konunun
yurt içindeki en büyük problemi,
ürünler ve uygulamalarda
ucuzcu politikaların izlenmesidir.
Yıldırımdan korunma ve topraklama
hususunda gereken önlemlerin
alınmadığı bir tesisde üretim
kaybından başlayarak, yangın
çıkmasına ve hatta can kaybına
kadar uzanabilen risklerle karşı
karşıya olduğumuzu bilmemiz
gerekir. Hem üretici hem de
tüketiciyi ilgilendiren bu durumun
bir sonucu olarak ; küçük
maliyetlerden kaçınırken ileride
karşılaşılabilecek sorunların daha
109
Nisan 2014
yıldırım.indd 1
14.05.2014 16:29
yüksek maliyet doğurabileceği göz
ardı edilmemelidir.
Yıldırımdan korunma ve topraklama
ile ilgili proje, tasarımı firmamız
tarafından yapılıyorsa, sektördeki
tüm standartlar taranarak en doğru
projenin dizayn edilip müşteriye
sunulduğunu belirtmemiz gerekir.
Bu anlamda en sık kullandığımız
standartlar aşağıdaki gibidir:
• EN 62305
• NF C 17-102
• BS 7430
• IEEE 80
Yürürlükte olan teknik mevzuat ve
yönetmelikleri yetersiz bulmaktayız.
Özellikle ESE aktif paratonerlerin
kullanımıyla ilgili ciddi sıkıntılar
yaşamaktayız. Hem üretici hem
uygulayıcı firma olarak en kısa
sürede aktif paratonerlere ilişkin
mevzuat/standart oluşturulmalı ve
sektör temsilcileri ile paylaşılmalıdır.
Aksi takdirde standart dışı üretim
ve uygulamalar maalesef olumsuz
sonuçlar doğurmaya devam
edecektir.
Paratonerlerin kalitesini simgeleyen
test belgelerinin, ILAC (Uluslararası
Laboratuvar Akreditasyonu Birliği)
üyesi kuruluşlardan alınması
gerekmektedir. Bu testler NF C
17-102 standardının öngördüğü
şekilde yapılmaktadır. Bu anlamda
Avrupa’da yer alan laboratuarlar
tercih sebebidir. Piyasada bu
kriterleri sağlayan Paratonerler
olduğu gibi, olmayanlar da
mevcuttur. Amper olarak,
paratonerlerin kalitesini simgeleyen
“Laboratuvar Test Belgeleri”nin
bizim için elzem bir konu olduğunu
belirtmemiz gerekir.
saygın bir üyesi iken, uluslararası
platformda da benzer statüyü
yakalayan firmamız, ILPA
(International Lightning Protection
Association) tarafından kabul
görülen ilk üyeler arasında yer
alarak başarılarına bir yenisini daha
eklemiştir.
Misyon ve vizyonu “yıldırımdan
korunma ve topraklama konusunda
lider bir sivil toplum kuruluşu
olmak” olan YILKODER, kurulduğu
yıldan bu yana yaptığı çalışmalarla
başarılı bir çizgi yakalamıştır. Yapmış
oldukları Ar-Ge faaliyetlerinin
yanı sıra, düzenledikleri birçok
seminer, makale, fuar katılımları vb.
organizasyonlar ile sektöre birçok
olumlu katkıda bulunmuşlardır.
Bu değerli kuruluştan beklentimiz,
çalışmalarını aynı titizlikte
sürdürmeleri ve standart dışı ürün
ve üretimlerin önüne geçilmesi
hususunda daha dikkatli olmalarıdır.
Fiyat, kalite ve zamanında
teslimat gibi konularda
aldığımız feedback’ler “müşteri
memnuniyeti” anlayışımızın her
geçen gün daha da gelişmesinde
rol sahibi olmuştur. “Satış
sonrası destek” hizmetimizin
kesintisiz ve güçlü oluşu, piyasa
ve rekabet koşullarını leyhimize
çevirerek müşteri ilişkilerimizi
kuvvetlendirmemize olanak
tanımıştır. Aşağıda son yıla ait
güncel referans listemiz yer
almaktadır:
1968 yılından bu yana faaliyet
gösteren Amper Elektrik, yıllar
içerisinde edindiği bilgi ve
tecrübelerini 21. Yüzyıl’a başarıyla
taşıyabilmiş ender firmalardandır.
Sektördeki gelişmeleri yakından
takip etmesi ve güncelliği elden
bırakmaması, firmamızın bu
yenilikçi tavrını uzun yıllar daha
koruyacağını garanti etmektedir.
Türkiye’ de Yıldırımdan Korunma
Derneği olarak bilinen YILKODER’in
• NPCC Projets/Birleşik Arap
Emirlikleri
• NAINAWA Power Plant /Irak
• West Qurna Power Plant/Irak
• Kpone Thermal Power Plant/Gana
• Al Khairat Power Plant/Irak
• Marmaray/Türkiye
• Ahal-Lebap-Mary Power Plant/
Türkmenistan
• Samsun Kombine Çevrim Santralı/
Türkiye
• Denizli Kombine Çevrim Santralı/
Türkiye
• Methanol Plant/Azerbaycan
110
Nisan 2014
yıldırım.indd 2
14.05.2014 16:29
Download

topraklama bir yapının temelini oluşturur ve