Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
”Fiberle TV+ Keyfi Kampanyası” TAAHHÜTNAMESİ
İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “TURKCELL SUPERONLINE” olarak
anılacaktır) Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki mahiyetinde olup, işbu taahhütnamede
yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. TURKCELL SUPERONLINE’ın 18 Nisan
2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenmekte olan Fiberle TV Keyfi Kampanyası’ndan (bundan
sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) “Bireysel Abone” olarak yararlanmak istemem nedeniyle, 24 (yirmi
dört) ay abonelik taahhüdü vermek suretiyle,
1. İşbu Kampanya’dan yararlanabilmek için Turkcell Superonline’dan fiber internet ve Turkcell
TV+ (IPTV) hizmeti almam gerektiğini,
2. İşbu Kampanya kapsamında aşağıda yer alan tablodan seçmiş olduğum hizmet karşılığında
belirlenen kampanya tutarının işbu Kampanya taahhüdüm süresince her ay tarafıma
faturalandırılacağını,
3. İlk faturamda, bir defaya mahsus olmak üzere işbu Kampanya taahhütnamesinin imzasından
doğacak olan tutarın binde 9,48’i oranında Damga Vergisi tutarının yansıtılacağını,
ALO (sabit telefon hizmeti) indiriminden yararlanmak için Turkcell Superonline ALO hizmetinden
yararlanmam (ev numaramı taşımam ya da Turkcell Superonline’dan numara tahsis etmem)
gerektiğini,
4. Turkcell Superonline’dan numara tahsisi suretiyle telefon hizmeti almayı seçmem halinde aksi
Turkcell Superonline tarafından duyurulmadıkça her ay tüm vergiler (%18 KDV, %15 ÖİV) dahil
4,99 TL minimum kullanım ücretinin faturalandırılacağını,
5. İşbu Kampanya kapsamında Turkcell TV+ hizmetinden ilk 12 ay boyunca ücretsiz olarak, kalan 12
ay süresince aşağıda seçtiğim paket fiyatından yararlanacağımı,
6. 25 mps/ 50 GB ve 25 Mps/ 75 GB hız seçeneklerinde 24 ay taksitle toplamda tüm vergiler (%18
KDV, %15 ÖİV) dahil 30 (Otuz) TL Turkcell TV+ aktivasyon bedelinin tarafıma fatura edileceğini,
7. İşbu Kampanya taahhüt süresinin bitiminden sonra farklı bir kampanyadan yararlanmayı
seçmediysem ilgili hizmetin www.superonline.net adresinde duyurulan güncel tarifesi üzerinden
ücretlendirileceğimi,
8. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım
Koşulları’na tabi Hız Alanlı tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin
tabloda belirtilen veri indirme (download) veya veri yükleme (upload) Hız Alanı sınırlarını
aşmamı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download) hızımın 3 Mbps, yükleme
(upload) hızımın ise 1 Mbps olacağını, takip edilen aya girildiğinde internet hızımın tekrar seçmiş
olduğum paketimin tabloda belirtilen erişim hızı ile devam edeceğini, bulunan ay içinde belirtilen
hız alanının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacağını bildiğimi,
9. ALO hizmeti kapsamında yapacağım konuşmaların www.superonline.net adresinde yer alan
güncel tarife ücretlerinden faturalanacağını bildiğimi,
10. Kullanacağım katma değerli servislerin, Turkcell TV+ platformu içerisinden alacağım ‘SenSeç’ film
ve ek paketlerin yararlanacağım kampanya veya tarife kapsamında ayrıca faturalandırılacağını,
11. İşbu Taahhütname’nin taahhüt süresi bitiminden önce; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu
Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Superonline İletişim
Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması halinde
işbu abonelik taahhüdü süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin (tüm
vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL fiber internet kurulum ücreti, tüm vergiler (%18 KDV) dahil 75
TL Turkcell TV+ kutusu kurulum ücreti, tüm vergiler (%18 KDV, %5 ÖİV) dahil 29 TL fiber
internet aktivasyon ücreti, 25 mps/ 50 GB ve 25 Mps/ 75 GB hız seçeneklerinde Turkcell TV+
aktivasyon bedelinin ödenmemiş taksitleri veya 50 mps/ 150 GB ve 100 Mps/ 250 GB hız
seçeneklerinde Turkcell TV+ aktivasyon bedeli 30 TL (%18 KDV,%15 ÖİV) aşağıdaki tabloda
belirtilen seçmiş olduğum hız paketine istinaden aldığım indirim miktarının yararlandığım ay
sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen
aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum hız seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt
süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile
karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını
bildiğimi,
12. İşbu Taahhütname’nin taahhüt süresi bitiminden önce yalnızca Turkcell TV+ hizmetimin
tarafımdan tek taraflı olarak iptal edilmesi halinde, tüm vergiler (%18 KDV) dahil 75 TL Turkcell
TV+ kutusu kurulum ücreti, 25 mps/ 50 GB ve 25 Mps/ 75 GB hız seçeneklerinde Turkcell TV+
aktivasyon bedelinin ödenmemiş taksitleri veya 50 mps/ 150 GB ve 100 Mps/ 250 GB hız
seçeneklerinde Turkcell TV+ aktivasyon bedeli 30 TL (%18 KDV,%15 ÖİV) aşağıdaki tabloda
belirtilen seçmiş olduğum hız paketine istinaden aldığım indirim miktarının yararlandığım ay
sayısı kadar bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda
seçmiş olduğum hız seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan
ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük
olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
13. İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ALO hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ALO
hizmetimi iptal etmem halinde internet hizmetimi iptal olmayacağını ve bu durumda işbu
kampanyanın “24 ay Taahhütlü” fiyatından yararlanacağımı bildiğimi,
14. İnternet hizmetimi iptal etmem halinde Turkcell TV+ hizmetimin de iptal olacağını, ancak
yalnızca Turkcell TV+ hizmetimi iptal etmem halinde internet hizmetimin iptal olmayacağını
ve bu durumda fiber internet hizmetim için güncel tarife fiyatından yararlanacağımı bildiğimi,
15. İşbu Taahhütname’nin taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız
/kota paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda
kurulum ücreti hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (kampanya
kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen seçmiş olduğum hız paketine istinaden
alacağım indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu
kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum hız
seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile
çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin
tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
16. İşbu Kampanya kapsamında yararlanacağım hizmete ilişkin sonlandırma talebimi TURKCELL
SUPERONLINE’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla veya TURKCELL SUPERONLINE’ın 0850 222 0 225 numarasına teyit edilmiş
olmak kaydıyla faks göndererek işbu kampanya taahhütnamesi kapsamındaki hizmetimi
ve/veya TURKCELL SUPERONLINE aboneliğimi her zaman sona erdirebileceğimi, sonlanması
halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma tedarik edilen tüm vergiler dahil (%18 KDV)150
TL bedelindeki modemi www.superonline.net adresinde belirtilen TURKCELL SUPERONLINE
bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim
edeceğimi, teslim etmemem veya eksik teslim etmem halinde tüm vergiler (%18 KDV) dahil
150 TL modem bedelinin tarafıma faturalandırılacağını,
17. Aboneliğimin sonlanması halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma tedarik edilen tüm
vergiler (%18 KDV) dahil 299 TL bedelindeki Turkcell TV + cihazını www.superonline.net
adresinde belirtilen TURKCELL SUPERONLINE bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz
olarak 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem veya eksik teslim etmem
halinde tüm vergiler (%18 KDV) dahil 299 TL Turkcell TV + cihaz bedelinin tarafıma
faturalandırılacağını,
Bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan TURKCELL SUPERONLINE
ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas
olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL VE
TURKCELL SUPERONLINE’ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve
lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline
tarafından işlenerek bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü
kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri
alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Fiberle TV+ Keyfi Kampanyası 24 Ay Taahhütlü
Hız
Kota
Hız Alanı *
İndirme
(Download)
Hız Alanı*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
109 TL
24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı Aylık
İndirim Tutarı
40 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
79 TL
15 TL
25 Mbps
Limitsiz
75 GB
50 GB
74 TL
69 TL
5 TL
25 Mbps
Limitsiz
50 GB
50 GB
69 TL
59 TL
10 TL
Fiberle TV+ Keyfi Kampanyası 24 Ay Taahhütlü Turkcell TV+’lı
25 Mbps 50 GB
AKK’lı Paket
alırsam;
Turkcell TV+
Ev Paketi
Turkcell TV+
Ev Ekstra Paketi
Turkcell
TV+
Paket
Tarife
Fiyatı
9.90 TL
19.90 TL
Turkcell
Turkcell TV+
TV+ Cihaz
Paketi 24 Ay
Kullanım
Taahhütlü
Tarife
Kampanya Fiyatı
Fiyatı
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay
20 TL
5,90
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay
20 TL
15.90
Turkcell TV+ 24 ay
Taahhütlü Cihaz
Kullanım Kampanya
Fiyatı
Turkcell TV+’lı
24 ay Taahhütlü
Toplam Kampanya
Fiyatı
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay 10 TL
İlk 12 ay 59
TL,sonraki 12 ay
74.90 TL
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay 10 TL
İlk 12 59TL, sonraki
12 ay boyunca 84.90
TL
Turkcell TV+ Cihaz
Kullanım Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
Turkcell
TV+’lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
boyunca
ücretsiz
24 ay
boyunca
69 TL
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
24 ay
boyunca 10 boyunca 79
TL
TL
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+
Paketi 24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
Turkcell TV+ Ev
Paketi
9.90 TL
Turkcell TV+ Ev
Ekstra Paketi
19.90 TL
25 Mbps 75 GB AKK’lı
Paket AKK’lı paket
alırsam;
50 Mbps 150 GB AKK’lı
paket alırsam;
Turkcell TV+ Ev
Paketi
Turkcell TV+ Ev
Ekstra Paketi
Turkcell
TV+’lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 ay
boyunca
79 TL
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+
Paketi 24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
Turkcell TV+ Cihaz
Kullanım Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
9.90 TL
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
boyunca
ücretsiz
20 TL
24 ay
24 ay
boyunca 10 boyunca 89
TL
TL
19.90 TL
100 Mbps 250 GB
AKK’lı Paket alırsam;
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+ Ev Ekstra
Paketi
19.90 TL
24 ay ücretsiz
Turkcell TV+
Turkcell TV+ Cihaz
Paketi 24 Ay
Kullanım Tarife
Taahhütlü
Fiyatı
Kampanya Fiyatı
24 ay boyunca
ücretsiz
20 TL
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
Turkcell
TV+’lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 ay
boyunca
ücretsiz
24 ay
boyunca
109 TL
Yukarıda belirtilen Turkcell TV+ Ev ve Turkcell TV+Ev Ekstra paketleri ücretlerine % 18 KDV ve % 15 ÖİV
dahildir. Turkcell TV+ kutu kullanım ücretlerine %18 KDV dahildir.
Fiberle TV+ Keyfi Kampanya 24 Ay Taahhütlü ALO Hizmetli**
Hız
Kota
Hız Alanı *
Hız Alanı*
Tarife
İndirme
Yükleme
Fiyatı
(Download)
(Upload)
100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
24 Ay
Taahhütlü
ALO
Hizmetli
Kampanya
Fiyatı
Aylık
İndirim
Tutarı
50 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
25 TL
25 Mbps
Limitsiz
75 GB
50 GB
74 TL
59 TL
15 TL
Limitsiz
50 GB
50 GB
69 TL
49 TL
20 TL
25 Mbps
24 Ay Taahhütlü
ALO Hizmetli
Kampanya Fiyatı
Yukarıda belirtilen ücretlere tüm vergiler (%18 KDV ve %5 ÖİV) dahildir.
*Hız Alanı, Adil Kullanım Koşulları’nı ifade etmektedir.
**Alo hizmeti kapsamında Turkcell Superonline’a sabit telefon numarasının taşınması ya da Turkcell
Superonline’dan numara tahsis edilmesi gerekmektedir.
***İndirim tutarı, kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı ücret farkını
göstermektedir.
Fiberle TV+ Keyfi Kampanya 24 Ay Taahhütlü ALO Hizmetli** ve Turkcell TV+’lı
25 Mbps 50 GB
AKK’lı Paket
alırsam;
Turkcell
TV+
Paket
Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+
Ev Paketi
9.90 TL
Turkcell TV+
Ev Ekstra Paketi
19.90 TL
Turkcell
Turkcell TV+
Turkcell TV+ 24 ay
TV+ Cihaz
Paketi 24 Ay
Taahhütlü Cihaz
Kullanım
Taahhütlü
Kullanım Kampanya
Tarife
Kampanya Fiyatı
Fiyatı
Fiyatı
İlk 12 ay ücretsiz,
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay
20 TL
sonraki 12 ay 10 TL
5,90
İlk 12 ay 49
TL,sonraki 12 ay
64.90 TL
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay
20 TL
15.90
İlk 12 ay 49 TL,
sonraki 12 ay
boyunca 74.90 TL
İlk 12 ay ücretsiz,
sonraki 12 ay 10 TL
Turkcell TV+ ‘lı
24 ay Taahhütlü
Toplam Kampanya
Fiyatı
25 Mbps 75 GB AKK’lı
Paket AKK’lı paket
alırsam;
Turkcell TV+ Ev
Paketi
Turkcell TV+ Ev
Ekstra Paketi
24 ay
boyunca
59 TL
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+
Paketi 24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
Turkcell TV+ Cihaz
Kullanım Tarife
Fiyatı
9.90 TL
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
boyunca
9.90 TL
20 TL
24 ay
24 ay
boyunca 10 boyunca 69
TL
TL
19.90 TL
24 ay ücretsiz
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+
Paketi 24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
Turkcell TV+ Ev
Paketi
9.90 TL
Turkcell TV+ Ev
Ekstra Paketi
19.90 TL
50 Mbps 150 GB AKK’lı
paket alırsam;
Turkcell
TV+ ‘lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
100 Mbps 250 GB
AKK’lı Paket alırsam;
Turkcell TV+
Paket Tarife
Fiyatı
Turkcell TV+ Ev Ekstra
Paketi
19.90 TL
Turkcell TV+ Cihaz
Kullanım Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
Turkcell
TV+ ‘lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
boyunca
9.90 TL
24 ay
boyunca
69 TL
24 ay ücretsiz
20 TL
24 ay
24 ay
boyunca 10 boyunca 79
TL
TL
Turkcell TV+
Turkcell TV+ Cihaz
Paketi 24 Ay
Kullanım Tarife
Taahhütlü
Fiyatı
Kampanya Fiyatı
24 ay boyunca
ücretsiz
20 TL
24 Ay
Taahhütlü
TV+ Cihaz
Kullanım
Kampanya
Fiyatı
Turkcell
TV+’lı
24 ay
Taahhütlü
Toplam
Kampanya
Fiyatı
24 ay
boyunca
ücretsiz
24 ay
boyunca
99 TL
Yukarıda belirtilen Turkcell TV+ Ev ve Turkcell TV+Ev Ekstra paketleri ücretlerine % 18 KDV ve % 15 ÖİV
dahildir. Turkcell TV+ kutu kullanım ücretlerine %18 KDV dahildir.
İnternet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve
yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım
yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca
sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş
açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
İşbu 8 (sekiz) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm
Kampanya koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha TURKCELL
SUPERONLINE’da kalmak üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan
ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Fiberle TV+ Keyfi Kampanyası” TAAHHÜTNAMESİ