SAAT
SALON A
KONUŞMACI
13:00-14:30 ONKOLOJİ / OVER KANSERİ - 1
Oturum Başkanları: ÇETİN AYDIN, SÜLEYMAN BARIN
13:00-13:20
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00-14:20
14:20-14:30
Over kanserinin etiopatogenezinde yeniklikler ve salpenjektominin önemi
Over kanserlerinde tarama yapılmalı mı?
Over kanserlerinde organ koruyucu yaklaşım
Erken evre over kanserinde yaklaşım
Tartışma
SAAT
KONUŞMACI
SALON B
13:00-14:30 ÜROJİNEKOLOJİ / PELVİK ORGAN PROLAPSUS - 1
Oturum Başkanları: CEMAL ARK, TURHAN ÇAĞLAR
KADİR GÜZİN
13:00-13:15
MERAL ABAN
MURAT NAKİ
AYTEKİN ALTINTAŞ
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
Pelvik organ prolapsusunun değerlendirilmesi
Pelvik organ prolapsusunda uterus koruyucu cerrahi
Prolapsus cerrahisinde tedavi modalitelerinin yaşam kalitesine etkisi
Mesh ile transvajinal apikal suspansiyon teknikleri Epizyotomi uygulamasında kanıta dayalı ltıp
Tartışma
15:00-16:30 İNFERTİLİTE / MENOPOZ - OSTEOPOROZ
Oturum Başkanları: AYHAN COŞKUN, DURSUN BAŞTUĞ
15:00-15:20 Elektif sezaryenlerde doğum zamanlaması
ALEV ATIŞ AYDIN
15:20-15:40
İ. CÜNEYT EVRÜKE
19:0020:30
ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
OTURUMU
Oturum Başkanları: FİLİZ AVŞAR, GÖKHAN BAYHAN
15:00-15:20 Türkiye’de anne ölümlerinin analizi
Oturum Başkanları: HAKAN SEYİSOĞLU, SERDAR ÖZŞENER
15:00-15:15 Menopoz ve hormon tedavisi: Güncel durum
OYA GÖKMEN
NEJAT NARLI
15:15-15:30 Progesteron reseptör antagonistleri ve selektif progesteron reseptör
modülatörlerinin terapötik kullanımı ve advers etkileri
15:30-15:45 Prematür ovaryan yetmezlik: Nasıl tedavi edelim ?
15:20-15:40 Hipertansif bozukluklara bağlı anne ölüm olgularından çıkarılacak
dersler
SEVİM DİNÇER CENGİZ
MEHMET SAKINCI
15:40-16:00 Obstetrik emboliye bağlı anne ölümlerini önlemede prensipler
PETEK ARIOĞLU
15:45-16:00
SALON D
KONUŞMACI
FUAT AKERCAN
13:00-13:15
İBRAHİM POLAT
İNANÇ MENDİLCİOĞLU
MEHMET ŞİMŞEK
SERDAR URAL
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
ART uygulamalarında endometrial reseptivitenin rolü
RAMAZAN MERCAN
Preimplantasyon genetik tarama da güncel durum
HAKAN ÖZÖRNEK
Yeni genetik teknolojiler ( CGH ) gebelik oranlarını arttırdı mı ?
SEVİL ÜNAL
KOS' da serum FSH konsantrasyonlarinin optimize edilmesi gebelik sonuçlarını etkÖZKAN LEYLEK
ART' de luteal faz desteği nasıl olmalıdır?
ÜMİT GÖRKEM
Tartışma
15:00-16:30 ONKOLOJİ / SERVİKS PREİNVAZİV - 1
Fertilite prezervasyonu yöntemleri ve güncel gelişmeler ( Onkoloji tedaviler NİCEL TAŞDEMİR
AYLİN PELİN ÇİL
16:00-16:15 Sosyal ( Elektif ) oosit dondurma. Endikasyonları ve yönetimi
16:15-16:30 Tartışma
16:00-16:20 Postpartum kanamada anne hayatını kurtaracak püf noktalar
SEMA SANİSOĞLU
Oturum Başkanları: SAYNUR YILMAZ, AYKAN YÜCEL
15:00-15:15 Soğuk konizasyonda yeni bir yöntem: Hemostatik serklaj sütürü
CEM DANE
YAPRAK ÜSTÜN ENGİN
15:15-15:30 Serviks kanserinde yeniden evreleme: Ne zaman, nasıl?
MUSTAFA BAŞARAN
ÖZGÜR DEREN
15:30-15:45 Lokal erken evre serviks kanserinde yönetim
MÜFİT CEMAL YENEN
YUSUF ÜSTÜN
15:45-16:00 Lokal ileri evre serviks kanserinde yönetim
CEYHUN NUMANOĞLU
16:00-16:15 Serviks kanserinin yönetiminde endoskopik cerrahinin yeri
16:15-16:30 Tartışma
TAYUP ŞİMŞEK
16:20-16:30 Tartışma
ONUR BİLGİN
KAHVE MOLASI
17:30-19:00 İNFERTİLİTE / YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ-2
Oturum Başkanları: BÜLENT ERGUN, HALİT FIRAT ERDEN
TİMUR GÜRGAN
17:30-17:45 Yardımla üreme tekniklerinin bugünü ve yarını
RECAİ PABUÇCU
17:45-18:00 Donma çözme sikluslarında endometrium nasıl hazırlanmalı ?
IVF siklüslerinde erken ve geç folliküler faz progesteron yükselmesinin IVF
18:00-18:15
sonuçları üzerine etkisi
BÜLENT YILMAZ
Tüm IVF sikluslarını Donma-Çözme siklusu mu yapalım ? Evet
18:30-18:45 Tüm IVF sikluslarını Donma-Çözme siklusu mu yapalım ? Hayır
18:45-19:00 Tartışma
SAAT
13:00-14:30 İNFERTİLİTE / YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ-3
Oturum Başkanları: NEDİM KARADADAŞ, CENGİZ KARAKAYA
15:00-16:30
17:10-17:30
18:15-18:30
KONUŞMACI
KAHVE MOLASI
15:00-16:30 PERİNATOLOJİ / TRANSPORT
16:30-17:10 ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: İSMAİL METE İTİL
Gelişmelerin ışığında
SALON C
13:00-14:30 PERİNATOLOJİ / USG
Oturum Başkanları: ERDAL MALATYALIOĞLU, IŞIK ÜSTÜNER
Trombofili ve otoimmun hastalıklar ile komplike gebeliklerde
HÜSEYİN DURUKAN
13:00-13:15
ultrasonografi
CEM ÇELİK
13:15-13:30 Omfalosel ve gastroşizis tanı ve yönetim
İLKNUR İNEGÖL GÜMÜŞ 13:30-13:45 Fetal üriner sistemin değerlendirilmesi
HÜSEYİN CENGİZ
13:45-14:00 Fetal iskelet sistem anomalileri
14:00-14:15 4 Boyutlu USG
MURAT EKİN
14:15-14:30 Tartışma
14:30-15:00
İntrauterin transport
15:40-16:00 Yenidoğan transportu
İdeal doğumhane nasıl olmalıdır? Anne, bebek ve sağlık çalışanı dostu
16:00-16:20
doğumhane
16:20-16:30 Tartışma
SAAT
KEMAL ÖZGÜR
ONUR KARABACAK
17:30-19:00 GENEL JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: NADİ KESKİN, ALPASLAN BAKSU
17:30-17:50 Gebelikte tromboemboli proflaksisine yaklaşımdaki değişiklikler
HÜLYA DEDE
17:50-18:10 Sezaryen sonrası vajinal doğum: artan sezaryen oranına bir çözüm olabilir mAYDAN BİRİ
17:30-19:00 ONKOLOJİ / SERVİKS PREİNVAZİV - 2
Oturum Başkanları: SEBİHA ÖZKAN, HANİFE DEMİRTÜK SAYGILI
17:30-17:45 Türkiye' de servikal kanserlerde HPV tarama programı
MURAT GÜLTEKİN
17:45-18:00 Anormal smear yönetimi
HÜSNÜ GÖKASLAN
17:30-19:00 TEMEL BİYOİSTATİSTİK
Oturum Başkanları: BERFU DEMİR, FEDİ ERCAN
17:30-17:50 Hipotez nasıl kurulur? Dağılım özellikleri
17:50-18:10 Değişkenlerin özellikleri
MURAT APİ
ERAY ÇALIŞKAN
18:10-18:30
TAYFUN ÇOK
18:00-18:15 Alt genital sistem kolposkopik muayene nasıl yapılmalıdır?
KUNTER YÜCE
18:10-18:30
AYŞEN BOZA
SİNAN BEKSAÇ
18:15-18:30 Servikal preinvaziv histopatolojilerde yönetim
FARUK KÖSE
18:30-18:50
18:30-18:45 Servikal glandüler lezyonların yönetimi
18:45-19:00 Tartışma
ARİF KÖKÇÜ
Tekrarlayan gebelik kayıplarında histeroskopinin rolü
Erken fetal kayıplarda ve obstetrik komplikasyonlarda metilasyon
18:30-18:50
defektleri; Enzim yolak bozuklukları
18:50-19:00 Tartışma
AÇILIŞ OTURUMU- AÇILIŞ KONSERİ ( ORÇUN UTLU VE MEGA BAND ORKESTRASI )
p değeri, Standard hata, Güven aralığı
Tip1-Tip 2 hata, Power ve Örneklem hesabı arasındaki ilişki
18:50-19:00 Tartışma
AYŞEN BOZA
Download

19:00- 20:30 açılış oturumu - 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik