EKOLOJİ 2014
SEMPOZYUM PROGRAMI
01 – 04 MAYIS 2014
08:00-12:30 AÇILIŞ VE KAYIT
08:00-12:30
10:00-11:00
11:00-12:30
KAYIT
AÇILIŞ KONUŞMALARI
DAVETLİ KONUŞMACILAR
OĞUZ ÖZYARAL
“EKO ECZACILIK VE EKO-ECZACI”
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İSMET ÇOK
“TÜRKİYE’DE İNSAN VE ÇEVREDE DİOKSİNLER”
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
1
01 MAYIS 2014
SALON I – II
OTURUMLAR
13:30 – 16:30
2
SALON - I –
GENEL EKOLOJİ
13:30-13:50
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sedat V. YERLİ
“BAZI EKOLOJİK KOŞULLARIN TIBBİ BİTKİ KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”
MUSTAFA ASLAN – DAVETLİ KONUŞMACI - GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA – SERİK’İN EKOLOJİK YAŞAM STANDARTLARINA ULAŞABİLMESİ
13:50-14:00
Mümin FİLİZ, Ayşe ARICI, Gülce ŞENLİ
14:00-14.10
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANADOLU ENDEMİK TÜRLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ; ENDEMİK ÇAYIR ÇEKİRGESİ Isophya rizeensis ÖRNEĞİ
Çağaşan KARACAOĞLU, Selim Süalp ÇAĞLAR
14:10-14:20
TARIMSAL ATIKLARIN KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cengiz GÜLER
OTURUM ARASI
II. Oturum: 15:00-16:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Süleyman AKBULUT
“ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNİN POTANSİYEL UYGULAMA ALANLARI”
15:00-15:30
EKREM GÜREL – DAVETLİ KONUŞMACI – İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
15:30-15:40
KAÇKAR DAĞLARI VE ÇORUH VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE
EKOTURİZM OLANAKLARI
Ramazan ÇAKMAKÇI, Songül ÇAKMAKÇI, Yaşar ERDOĞAN, Gülsüm ERDOĞAN
EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE ÇEVRE POLİTİKALARI
15:40-15:50
Filiz TEPECİK
15:50-16:00
ENERJİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN
İKTİSADİ ANALİZİ
Orhan ÇOBAN, Nazan ŞAHBAZ
OTURUM ARASI
III. Oturum: 16:10-16:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa ASLAN
16:10-16:20
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NDA DEMİR KLORÜR VE
ZEOLİTİN YÜZME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Arzu UÇAR, Harun ARSLAN, E. Gonca ALAK, Aykut GÜLER, Kübra KOBAZA, Mahmut
KOCAMAN, Muhammed ATAMANALP
3
ÇANAKKALE KENTİ’NDE ENERJİ ETKİN PEYZAJ TASARIMI
16:20-16:30
Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
16:30-16:40
ZONGULDAK İLİNDEKİ İNSANLARIN SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN
TOPLAM ARSENİK KONSANTRASYONLARININ ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA
KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) KULLANILARAK BELİRLENMESİ
G. UYAR, A. UYAR, H. ÇABUK, M. ÖREN, M. ALATAŞ
16:40-16:50
KENT İÇİ ALANLARDA PEYZAJ TASARIMI İLE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ:
ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ
Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT
SALON - II –
15:00-15:10
I. Oturum: 15:00-15:30 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR
REAKTİF MAVİ 19 (RM 19) BOYARMADDESİNİN ÜROLİTİK KARIŞIK
MİKROORGANİZMA KÜLTÜRÜ İLE BİYOSORPSİYONU
Hasan KOÇYİĞİT
KUZEY KIBRIS’TAKİ SULAK ALANLARIN ÇEVRESEL SORUNLARI
15:10-15:20
Nazım KAŞOT, Asuman KUYUCU, Burak Ali ÇİÇEK
15:20-15:30
PHYTOPHTHORA TÜRLERİNİN ORMAN EKOSİSTEMİNDE OLUŞTURDUĞU
OLUMSUZ ETKİLER
Seçil AKILLI, Yakup Zekai KATIRCIOĞLU, Salih MADEN
OTURUM ARASI
II. Oturum: 16:00-16:30 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Songül ÇAKMAKÇI
16:00-16:10
DÜNYA’DA VE AZERBAYCAN’DA ORGANİK TARIMIN KIRSAL KALKINMAYA
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Flora POLAT, Hezi EYNALOV
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
16:10-16:20
Yeter ÇİÇEK, Uğur YILDIRIM
16:20-16:30
DÜNYA’DA VE AZERBAYCAN’DA ORGANİK TARIMIN KIRSAL KALKINMAYA
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Flora POLAT
POSTER SUNUMLARI
4
02 MAYIS 2014
SALON I – II
OTURUMLAR
09:00 – 17:00
5
SALON - I –
GENEL EKOLOJİ
I. OTURUM: 09:00-09:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. İsmet ÇOK
“YABANİ BİTKİLERİN YABANİ HASADI VE YERİNDE TARIMININ
EKOLOJİK DENGE AÇISINDAN İRDELENMESİ”
09:00-09:30
NAZIM ŞEKEROĞLU – DAVETLİ KONUŞMACI
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
BAZI İLAÇ KALINTILARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE GİDERİMİ
09:30-09:40
Tolga BAHADIR, Gamze SÖNMEZ, Mustafa IŞIK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
09:40-09:50
ORMANLARIMIZDA YOL KENARI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE
EKOSİSTEM KÖPRÜLERİ
Nejat ÇELİK
09:50-10:00
TARIMSAL ATIKLARIN KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cengiz GÜLER
09:40-09:50
OLUK SİSTEMİYLE BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ EKOLOJİK
AÇIDAN İNCELENMESİ
Neşe GÜLCİ
OTURUM ARASI
II. Oturum: 10:10-10:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Oktay YILDIZ
İLAÇLAMA YAPILMAMIŞ PAMUK TARLASINDA ZARARLI BÖCEK,
DYSDERCUS KOENİGİİ FAB. (HEMİPTERA: PYRRHOCORİDAE)’NİN
POPULASYONU ÜZERİNDEKİ CANSIZ EKOLOJİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ
10:10-10:20
Baboo ALİ, Muhammad Altaf SABRİ, Muhammad Afzal MURTAZA
KATI ATIK SAHALARINDA ÇEVRE JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI
10:20-10:30
Tekin YEKEN
ÇEVRE ETKİLERİ VE TUZLA KAMİL ABDUŞ GÖLÜ (Tuzla-İSTANBUL)
10:30-10:40
Arzu M. YÜCE, Ayfer ÖZMEN, M. Zeki YILDIRIM
10:40-10:50
PHYTOSTABILIZATION YÖNTEMİ İLE MADEN ALANIN ONARIM
OLANAKLARI: KKTC, CMC MADEN ALANI ÖRNEĞİ
Gülay ÇETİNKAYA, Nur SÖZEN
6
OTURUM ARASI
III. Oturum: 11:20-12:00 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Mustafa ASLAN
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ORMANCILIK ÇALIŞMALARINDA EKOLOJİK BİR
YAKLAŞIM: BENZİNLİ EL VİNCİ İLE SÜRÜTME
11:20-11:30
Abdullah Emin AKAY, Neşe GÜLCİ
11:30-11:40
ANTALYA İLİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNE GÜNEŞ
ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN ORANSAL KATKISI VE
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÇEVREYE OLUMLU ETKİSİ
Yalçın KAPLAN, Umut SARAY
11:40-11:50
EKOLOJİK TARIM YAKLAŞIMI VE BİTKİSEL ÜRÜN TARIM SİGORTASI
UYGULAMALARI
Erol ÖZKAN, Başak AYDIN
11:50-12:00
POLİ- KLORLANMIŞ FENOLLERİN İNSAN SULFOTRANSFERAZ
ENZİMLERİ İLE ETKİLEŞİMİ
Ozan GÜLCAN
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
SALON – II –
TARIMSAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 09:00-09:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
LİZİMETRELERDE ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOLOJİK
GÜBRELEMENİN YER ALTI SU KALİTESİ VE AZOT YIKANMASI ÜZERİNE
ETKİSİ
09:00-09:10
Salih EVREN, Erdal DAŞÇI, Talip TUNÇ, M. Cemal ADIGÜZEL, Recep KOTAN,
Fatih KIZILOĞLU, Sebahattin KAYA, Ramazan ÇAKMAKCI
09:10-09:20
SICAKLIK VE YÜKSELTİNİN MERSİN YÖRESİ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)
TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNE ETKİSİ
Bilal ÇETİN, Melih BOYDAK
09:20-09:30
SENTORYA (CENTAUREA TCHIHATCHEFII FISH.&MEY.) ENDEMİK
BİTKİSİNİN ÇOĞALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Yeşim OKAY, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Köksal DEMİR,
Rukiye TIPIRDAMAZ, Ayşegül Elif SAVCI, Hanife ÖZLER,
Cevdet GÜMÜŞ, Aslı GÜNÖZ
7
09:30-09:40
EGE VE MARMARA BÖLGESİNDE SELEKSİYON AMACIYLA TOPLANAN
BAZI KUŞBURNU (Rosa spp.) TİPLERİNİN MEYVE ÖZELLİKLERİ
Fatih ÇİÇEK, Nihan BAŞ ZEYBEKOĞLU, Mehmet TUTAR
Ünal KARIK, Erdinç OĞUR
OTURUM ARASI
II. Oturum: 10:10-10:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI
ANADOLU FLORASINDAKİ CRAMBE CİNSİNE AİT BAZI TÜRLERİN POLEN
MORFOLOJİSİ
10:10-10:20
Ali Savaş BÜLBÜL, Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU,
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI
ATIK SULARLARDAN ETKİLENEN TOPRAKLARDA YETİŞEN BİTKİLERİN
YENİLEBİLEN KISIMLARINDA MAKRO VE ESER ELEMENTLERİN
BİYOBİRİKİMİ, KONSANTRAYONU VE REDOXİMORPHİC METALLERİN
10:20-10:30
(FE, MN) BUNLARLA OLAN İLİŞKİLERİ
Halim AVCI
10:30-10:40
10:40-10:50
EKTOMİKORİZA VE ENDOMİKORİZA AŞILAMASININ TOROS SEDİRİ
(Cedrus libani), KARAÇAM (Pinus nigra) VE SAÇLI MEŞE (Quercus cerris)
FİDANLARININ BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Ernaz ALTUNDAĞ, Teoman GÜNER,
Murat SARGINCI, Aysun PEKŞEN, Özgül MUTLU
TARHUN (ARTEMISIA DRACUNCULUS L.) BİTKİSİNİN DOKU KÜLTÜRÜ
YOLUYLA ÇOĞALTILMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Didem TÜRKÖZÜ, Fikret YAŞAR, Şebnem ELLİALTIOĞLU,
Bünyamin YILDIRIM
OTURUM ARASI
III. Oturum: 11:20-12:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Ali Aslan DÖNMEZ
11:20-11:30
11:30-11:40
DÜZCE KIYI-ARDI KESİMİNDE YETİŞEN KAYIN TÜRÜNDE (Fagus orientalis
Lipsky) DİRİ ODUN İLE YAPRAK YÜZEY ALANI İLİŞKİ
Murat SARGINCI, Oktay YILDIZ, Bülent TOPRAK, Sevilay DOĞAN, Özgül
MUTLU
KURŞUN VE BORİK ASİT KULLANIMININ KAYACIK (Ostrya carpinifolia
Scop.) FİDANLARININ GELİŞİMİNE ETKİSİ
Şemsettin KULAÇ, Ertuğrul FİLİZ, Yakup ÇIKILI, Ali Kemal ÖZBAYRAM
ŞEVKETİ BOSTANI (Scolymus hispanicus L.) KÜLTÜRE ALMA ÇALIŞMALARI
11:40-11:50
Ünal KARIK, Mehmet TUTAR, Fatih ÇİÇEK, Erdinç OĞUR
BAZI TOKSİK METALLERİN AYÇİÇEÇİ İLE TORAKTAN GİDERİMİ
11:50-12:00
Didem ER, Nilay ÇEZİK, Samet ÖZCAN, Tolga BAHADIR, Banu AYDOĞDU,
Mustafa IŞIK
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30
8
SALON - I –
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
I. OTURUM: 13:30 – 14:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ekrem GÜREL
BALLICA (AKDAĞ-PAZAR/TOKAT) ÇEVRESİNİN BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ
ETKİLEYEN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
13:30-13:40
Hakan Mete DOĞAN, Fergan KARAER, Betül ÖZENLİ, Ayla SARIOĞLU SAKA
13:40-13:50
ÇILDIR GÖLÜ’NÜN MAKROZOOBENTİK (OLIGOCHAETA, CHIRONOMIDAE AND
GASTROPODA) LİMNOFAUNASI
Naime ARSLAN, Deniz Anıl ODABAŞI, Deniz KARA, Burcu BARIŞIK, Duygu YÜCE
13:50-14:00
NIGELLEAE TRIBUSUNDA TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER VE POPULASYON
DURUMLARI
Ali A. DÖNMEZ, Zübeyde UĞURLU, Serap IŞIK
14:00-14:10
14:10-14:20
HAZAR DENİZİNİN GÜNEY KIYILARINDAKİ ÇAYLIKLARIN KÜLTÜRE
ALINABİLEN BAKTERİ ÇETİTLİLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİK POTANSİYELİ
Atefeh VARMAZYARİ, Ramazan ÇAKMAKÇI, Yaşar ERTÜRK
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN SAZAN, SUDAK VE GÜMİŞİ HAVUZ
BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ'NİN GENOTİPİK
TANISI VE ANTOGONİSTİK ÖZELLİKLERİ
Zübeyde HANOL, Betül GİRAY, Füsun Bahriye UÇAR
OTURUM ARASI
15:00-15:10
15:10-15:20
II. Oturum: 15:00-15:30 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sedat YERLİ
TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BİYOLOJİK GÜBRE
ARAŞTIRMALARI (2007-2013)
Yaşar ERTÜRK, Ramazan ÇAKMAKCI, Remzi SEKBAN, Ayhan HAZNEDAR Ali
ATASEVER, Kubilay TÜRKYILMAZ
KAPLUMBAĞA VADİSİ (NEVŞEHİR-TÜRKİYE)’NDE TESTUDO GRAECA’LARDA
HİBERNASYON DÖNEMİ VE HİBERNAKULUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
Gönül ARSLAN, Zafer AYAŞ
15:20-15:30
KIZIL SIRTLI ÖRÜMCEKKUŞLARI (LANIUS COLLURIO)’NDA YUMURTLAMA
ZAMANI-YUVA BAŞARISI İLİŞKİSİ
Necmiye ŞAHİN ARSLAN, Salih Levent TURAN, Zafer AYAŞ
OTURUM ARASI
III. Oturum: 16:10-16:40 / OTURUM BAŞKANI: Flora POLAT
16:10-16:20
MİNİ EKSKAVATÖR VE İNSAN GÜCÜ İLE TERASLAMANIN FISTIKÇAMININ
(Pinus pinea L.) AĞAÇLANDIRMA BAŞARISINA ETKİSİ, ARMUTLU-YALLOVA
ÖRNEĞİ
Şemsettin KULAÇ, Deniz GÜNEY, Gökhan YILDIRIMLI
9
TÜRK CEZA KANUNUNDA İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU
16:20-16:30
Hakan KARAKEHYA
16:30-16:40
EKOLOJİK VE EKONOMİK ÖNEMİ OLAN CURCULIONIDAE (COLEOPTERA)
FAMİLYASI BİREYLERİ ÜZERİNDE TAKSONOMİK BİR ÇALIŞMA:
ENDOPHALLUS (AEDEAGUS) YAPISI
Mahmut ERBEY, Selami CANDAN
POSTER SUNUMLARI
10
SALON - II –
TARIMSAL EKOLOJİ
I. OTURUM: 13:30 – 14:10 / OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsmet ÇOK
13:30-13:40
SOĞAN BÖLME YÖNTEMİ İLE ÇOĞALTILAN VE FARKLI ORTAMLARDA
YETİŞTİRİLEN GÖL SOĞANINDA BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
Celal DAĞISTANLIOĞLU
13:40-13:50
KUZEY KIBRIS’TAKİ HALKIN YILANLARA YÖNELİK TUTUMLARININ
ARAŞTIRILMASI
Nazım KAŞOT, Oğuz TÜRKOZAN, Gökmen DAĞLI, Burak Ali ÇİÇEK
13:50-14:00
14:00-14:10
ASPİR (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) BİTKİ SAPLARININ LİF MORFOLOJİSİNİN
BELİRLENMESİ
Mehmet AKGÜL, Serkan DEMİR, Yakup KARAMAN, Fuat AKMAN,
Havva Tuğçe GÜN, Meltem İMAMOĞLU
DÜZCE YÖRESİNDE YETİŞEN ULUDAĞ GÖKNARI’NDA (ABİES
NORDMANNİANA (Stev.) Spach. ssp. BORMULLERİANA (Mattf.) ) DİRİ ODUN İLE
YAPRAK YÜZEY ALANI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Bülent TOPRAK,
Nazmi DOĞAN, Özgül MUTLU
OTURUM ARASI
II. Oturum: 15:00-15:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Füsun Bahriye UÇAR
NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
15:00-15:10
Naile KARAKEHYA
EGE BÖLGESİNDE ARICILIK VE BİTKİSEL ÜRETİMDE YERİ
15:10-15:20
İsmail OĞUZ, Üzeyir KARACA
15:20-15:30
YEREL SOFRALIK DOMATES GENOTİPLERİNİN BAZI MORFOLOJİK VE
FENOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK FARKLILIKLARIN ETKİSİ
Kenan SÖNMEZ, Asu OĞUZ, Kazım ÖZDAMAR, Şebnem ELLİALTIOĞLU
15:30-15:40
ÇANKIRI İLİNDE İNSAN FAALİYETLERİNİN MEMELİ HABİTATLARI ÜZERİNE
ETKİSİ
Tarkan YORULMAZ
15:40-15:50
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ YEREL FASULYE (PHASEOLUS VULGARIS L.)
POPULASYONLARININ KARAKTERİZASYONU VE MORFOLOJİK
DEĞİŞKENLİĞİNİN ORTAYA KONULMASI
Ömer SÖZEN
11
03 MAYIS 2014
SALON - I
OTURUMLAR
09:00 – 12:30
12
SALON - 1 –
GENEL / TARIMSAL EKOLOJİ
09:00-09:10
I. OTURUM: 09:00 – 09:50 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Naime ARSLAN
CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISCH.&MEY. (ASTERACEAE)’DE TOHUM
YAŞININ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Ayşegül Elif (Savcı) YORULMAZ
09:10-09:20
ÇELTİK ALANLARINDAN İZOLE EDİLEN Klebsiella sp. AFB13’ ün FARKLI
HERBİSİTLERE KARŞI TOLERANSI
Pınar ERDAL, Gülten ÖKMEN, Duygu BAYRAK
TÜRKİYE DEFNELERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
09:20-09:30
Erdinç OĞUR, Ünal KARIK, Fatih ÇİÇEK, Mehmet TUTAR
HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ KAPSAMINDA PEYZAJ GELİŞİM PLANI
09:30-09:40
Fırat Çağlar YILMAZ, H. Ülgen YENİL, Şükran ŞAHİN
OTURUM ARASI
II. Oturum: 10:00-10:40 / OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Naime ARSLAN
10:00-10:10
GALA GÖLÜ (EDİRNE)’NDEN YAKALANAN Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve
Carassius gibelio (Bloch, 1782) türlerinin KAS, SOLUNGAÇ, KARACİĞER VE GONAD
DOKULARINDA BAZI AĞIR METAL DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Esengül KÖSE, Cem TOKATLI, Arzu ÇİÇEK, Özgür EMİROĞLU,
Sercan BAŞKURT, Sadi AKSU, Ahmet GÜNGÖR
BARTIN İLİ ORMAN EKOSİSTEMİ MİKROFUNGUSLARI
10:10-10:20
Ali Savaş BÜLBÜL, Elşad HÜSEYİN
TÜRLEŞME MEKANİZMALARI ÜZERİNE COĞRAFİK İZOLASYONUN ETKİLERİ
10:20-10:30
Naime ARSLAN, Ertan Mahir KORKMAZ, Deniz KARA
10:30-10:40
ANADOLU DOĞAL FLORASINDA BULUNAN CARTHAMUS L. CİNSİNE AİT
YABANİ TÜRLERİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMA
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Burcu TARIKAHYA ,HACIOĞLU, Ali Savaş BÜLBÜL
KAPANIŞ
13
Download

sempozyum güncellenmiş programı