GÖREV DAĞILIMI
1- GARNİZON KOMUTANLIĞI
a) Şehitlikteki tören programının icrası, saygı atışı, bayrağın göndere
çekilmesi, sunucu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı
yapacak personelin görevlendirilmesi,
b) Törene uygun görülecek sayıda askeri personelin katılımının
sağlanması,
c) Belediye ile koordineli olarak tören alanının düzenlenmesi,
d) İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak tören alanı güvenlik ve
trafik tedbirlerinin alınması,
e) Kapalı salon programının ilgili kısmının icrası,
f) Şehit yakınlarının ulaşımı ve ağırlanması.
2- BELEDİYE BAŞKANLIĞI
a) Garnizon Komutanlığı ile koordineli olarak tören alanının
düzenlenmesi, bayraklarla donatılması, ses yayın düzeni ve kürsü
temini, Belediye Bandosunun hazır bulundurulması, anma gününün
halka ilanı,
b) Şehir Parkı içindeki sinema salonunun tahsisi, kürsü ve ses yayın
cihazının kurulması,
c) Öğrencilerin tören alanına ulaşımını temin için 3 otobüs temin
edilmesi (Saat: 08.30 - Belediye önü)
d) Mevlitte dağıtılacak şeker temini
3-GEDİZ AKHİSAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- Elektrik kesilmelerine karşı jeneratör bulundurarak gerekli tedbirlerin
alınması
4- İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Tören alanı, salon programı ve diğer etkinliklerde gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması ve trafik düzeninin sağlanması, (Şehitlikteki
programda Askeri inzibat subaylığı ile koordineli)
5- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
a) İdarecileri nezaretinde lise ve dengi okullardan 1idareci ve 10’ar
öğrencinin bayrak ve flamalarıyla şehitlikteki programa katılımının
sağlanması,ayrıca merkez ilk ve ortaöğretim okullarından 1 idareci ve
5'er öğrencinin Şehir Parkı içindeki sinema salonundaki programa
katılımının sağlanması.
b) Şehitlikteki programda İstiklal Marşını okutmak üzere Anadolu İmam
Hatip Lisesi´ndan bir müzik öğretmeni ile şiir okuyacak 2 öğrencinin
görevlendirilmesi,
c) Salon programı için gerekli tüm hazırlıkların yapılması,
d) Okullarda günle ilgili programların icra edilmesi.
e)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Ortaöğretim Kurumları
tarafından köy ve kasaba şehitliklerinde programlar yapılacaktır.
6- İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitlikteki programda 1 ambulans ve sağlık personeli
görevlendirilmesi.
7- İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
a)Yeni Gülruh Camiinde sabah namazına muteakip hazırlanan
programın icra edilmesi,Çanakkale Savaşları menüsünün ikram
edilmesi.
b) Şehitlik ziyaretinde Kur’an-ı Kerim ve Türkçe anlamını okumak üzere
personel görevlendirilmesi ve İlçe Müftüsü tarafından dua yapılması,
c) Okunacak mevlit için gerekli görevlendirmenin yapılarak mevlit
programının ilgili dernekle koordineli şekilde icrası.
8- TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ
DERNEĞİ AKHİSAR TEMSİLCİLİĞİ
a) Şehit yakınlarının programa iştirakinin sağlanması ve Garnizon
Komutanlığı ile koordine kurulması
b) Şehrin muhtelif yerlerinde lokma döktürülmesi ve mevlit programının
icrasında İlçe Müftülüğü ile koordine sağlanması gerçekleştirilecektir.
Bu program görevliler için emir, halkımız için davetiye
niteliğindedir.
ANMA KOMİTESİ
Bu bir yolculuk değil
şehit olma rıhleti,
Hayallerde hala o
gidişin mehabeti...
Yürüdüler bir koya
az ilerde son durak,
Ne tasa ne keder her
birisi şen şakrak.....
Bizlere,
Bu hayatın yeni
sahiplerine
İnandıklarını teslim
etmeye yürüdüler..."
T.C.
T.C.
AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI
AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer ..
T.C.
AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI
18
MART
2015
T.C.
AKHİSAR KAYMAKAMLIĞI
18 MART
ŞEHİTLER GÜNÜ
ANMA PROGRAMI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN PROGRAM
Yer
Tarih
Saat
: Akhisar Yeni Gülruh Camii
: 18 Mart 2015 Çarşamba
: Sabah namazını müteakip
GENEL ESASLAR
ŞEHİTLİKTEKİ TÖREN PROGRAMI
03.07.2002 tarih ve 4768 sayılı Kanunla 18
Mart Şehitler Günü olarak ilan edilmiş ve
24.08.2003 tarihli Yönetmelikle de yapılacak
törenlere ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Bu çerçevede 18 Mart 2015 Çarşamba günü
Akhisar İlçemizde de Anma Komitesinin almış
olduğu kararlar doğrultusunda aşağıda
öngörülen “Şehitler Günü Anma Programı” tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde,
halkımız ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı
ile icra edilecektir.
1- 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 08.00’den
itibaren gün batımına kadar tüm resmi daireler,
askeri birlikler ve tören alanı Türk bayrakları ve
Atatürk posterleri ile süslenecektir.
2- Anma Programına tüm resmi kurum
yöneticileri bizzat katılacak ve görev
dağılımında öngörülen hususlar, ilgili birimce
hiçbir aksaklığa meydan verilmeden yerine
getirilecektir.
3- 18 Mart 2015 Çarşamba günü tüm ilk ve orta
dereceli okullarımızda da Şehitler Gününün
anlam ve önemine ilişkin programlar icra
edilecektir.
Yer
Tarih
Saat
: Akhisar Şehitliği (yeni mezarlık)
: 18 Mart 2015 Çarşamba
: 09.30
09.20 : Çelenkler ve törene katılacakların yerini
alması
09.30 : Çelenklerin sunulması
( Kaymakamlık , Garnizon Kom, Belediye Bşk,
Başsavcılık , Türkiye Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği )
09.35 : Saygı duruşu ve saygı atışı
09.40: İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk
Bayrağının çekilmesi
09.45 : Günün anlam ve önemine ilişkin
konuşma
(Hava Meydan Komutanlığı–Hava Ulaştırma
Üsteğmen İbrahim BOLAT)
09.50: Gün ile ilgili mesajların okunması
09.55: Gün ile ilgili şiirlerin okunması (2 öğrenci)
10.00: Şehitlik defterinin imzalanması
10.05: Kur’an-ı Kerim ve Türkçe anlamının
okunması
10.10 : Şehitlerimizin ruhuna dua edilmesi
(İlçe Müftüsü tarafından)
10.15: Şehit mezarlarının ziyareti
10.20 : Şehitlikteki Programın sona ermesi
KAPALI SALON PROGRAMI
Yer
Tarih
Saat
: Park içi sinema salonu
:18 Mart 2015 Çarşamba
: 10.30
Garnizon Komutanlığı tarafından hazırlanan sunu
izlenecek, takiben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(Anadolu İmam Hatip Lisesi) tarafından hazırlanan
program gerçekleştirilecektir.
ŞEHİT YAKINLARININ AĞIRLANMASI
Yer
: Askeri Gazino
:18 Mart 2015 Çarşamba
Tarih
Saat
: 12.00
Garnizon Komutanlığı tarafından organize
edilecektir.
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL
VE YETİMLERİ DERNEĞİ´ NİN ZİYARET
EDİLMESİ
Yer
:Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul
Tarih
Saat
:18 Mart 2015 Çarşamba
: 13.30
ve Yetimleri Derneği Akhisar Temsilciliği
Ziyaret; Akhisar Kaymakamı, Garnizon Komutanı,
Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet
Komisyonu Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet
Müdürü tarafından gerçekleştirilecektir.
MEVLİT
Yer
Tarih
Saat
: Yeni Gülruh Camii
:18 Mart 2015 Çarşamba
: 15.00 (İkindi Namazı öncesi)
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Akhisar Temsilciliği tarafından 18 Mart 2015
Çarşamba günü ilçenin muhtelif yerlerinde lokma
döktürülerek halka dağıtılacak, Mevlit ise Dernek
ve İlçe Müftülüğünce müşterek organize edilecektir.
Download

Bu bir yolculuk değil şehit olma rıhleti, Hayallerde hala o gidişin